Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Слово до читача

В Інституті журналістики відкрито науковий відділ у складі 13 осіб. Серед них гри провідні наукові співробітники, чотири старші наукові співробітники, три наукові й три молодші наукові співробітники. Науковці відділу працюють над виконанням комплексної теми № 01БФ045-01 "Системи масової комунікації та світовий інформаційний простір" (керівник проф. В. В. Різун).

Комплексна тема включає три теми: тема 1 "Моніторинг та інформаційне моделювання засобів масової комунікації", тема 2 "Сучасні українські видавничі стандарти", тема 3 "Освітня модель підготовки журналістських кадрів".

Темою 1 керує заступник директора з наукової роботи доц. О. В. Чекмишев. Ця тема присвячена вивченню сучасних ЗМІ, а саме: науково організованому спостереженню за виданнями, програмами з метою побудови інформаційних моделей ЗМІ в аспекті тематичному, змістовому, фактологічному. Прикладом таких досліджень є опубліковані в першому томі матеріали під рубрикою "Моніторинг ЗМК" та "Інформаційне моделювання ЗМК". У другому томі цим питанням присвячені статті О. В. Чекмишева "Резонансні теми у дзеркалі моніторингу ЗМІ" та молодшого наукового співробітника Л. П. Федорчук "Мовна політика українських телеканалів, або "Чого ж нас навчає телеекран?". До означеного кола питань підходить і стаття аспірантки О. Р. Оленицької "Висвітлення міжнародної інформації на сторінках деяких українських газет", надрукованої у рубриці "Погляд" тільки на тій підставі, що вона має полемічний характер і не супроводжується науковим апаратом, необхідним для наукових статей.

Тема моніторингу ЗМК та їх інформаційного моделювання є важливою для журналістикознавства, оскільки результати дослідження фактично відображають історію розвитку української журналістики, є джерельним матеріалом для таких наук, як: історія, політологія, соціологія та ін.

Науковим керівником теми 2 є проф. М. С. Тимошик. Відсутність українських видавничих стандартів протягом десятилітнього періоду України й орієнтація українських видавців на російські стандарти — це річ ненормальна, це вимагає від українських науковців негайного втручання в практичну видавничу сферу й стимулювання розробки теми стандартів через організацію наукових досліджень у цій царині.

Темою 3 керує заст. директора з навчальної роботи доц. Т. О. Приступенко. Зусилля вчених, що працюють над цією темою, спрямовані на написання правдивої історії про розвиток журналістикознавчої науки в Україні — від її витоків і до сьогодні.

Редакційна колегія НЗ ІЖ сподівається, що Ви, шановний читачу, теж візьмете активну участь у розробці запропонованих наукових тем.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові