Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Навчально-методичні комплекси

Теорія масової комунікації
Історія української журналістики ХІХ - початку ХХ ст
Основи наукових досліджень
Історія української літератури
Теорія твору
Шрифтознавство
Українська мова в ЗМК
Проблематика ЗМІ
Теорія і методика журналістської творчості
Спецкурс "Політика, преса, влада"
Журналістська майстерність
Політичні системи світу
Державна інформаційна політика і свобода слова в Україні
Кольористика та зображальна естетика телевізійної програми
Журналістський фах
Ведучий телепрограм
Реклама та зв'язки з громадськістю
Рекламний креатив
Реклама інформаційної продукції
Вступ до спеціальності
Редакторська професія
Редакторський фах
Редагування довідкової літератури
Загальна і спеціальна бібліографія
Редакторська майстерність
Практикум з фаху
Теорія сприймання та розуміння твору
Постановка голосу
Види журналістики
Макетування і верстка
Авторське право
Спецкурс "Національна ідея в українській періодиці"
Системи верстки
Основи професіональної комунікації
Коректура
Поліграфія
Літературне редагування
Текстознавство
Термінологічний практикум
Видавнича справа за рубежем
Квалілогія видання
Основи веб-дизайну
Основи видавничої справи та редагування
Редагування навчальної літератури
Історія видавничої справи
Художнє оформлення видання
Художньо-технічне редагування
Видавничі стандарти
Режисура та архітектоніка видання
Спецкурс "Дизайн друку"
Менеджмент ЗМК
Технічні засоби й основи виробництва ЗМК
Технології та техніки ПР
Прес-служби та інформаційні агенства
Інформаційні кампанії
Соціологія масової комунікації. Укладач В.Іванов
Охорона праці
Зарубіжна журналістика
Спецкурс "Сучасний стан українського законодавства"
Практична стилістика
Сучасна українська мова
Теорія журналістики
Екологія
Оглядач і коментатор
Публіцистика
Журналістське розслідування
Спецкурс "Інформаційна політика"
Журналістська етика
Психологія журналістської творчості
Педагогічна майстерність
Економіка ЗМІ
Спецкурс "Тележурналістика і вибори"
Ведучий радіопрограм
Оглядач на телебаченні
Міжнаціональні стосунки і ЗМК
Основи теорії літератури
Українська література
Методи та прийоми аналізу художніх творів
Основи наукових досліджень і статистики
Основи статистики
Статистичні методи досліджень
Моніторинг та інформаційні моделі ЗМК
Зарубіжна література
Спецкурс "Літературно-мистецьке життя в Україні"
Юридичний захист журналістів
Кваліфікаційна робота
Дипломна робота
Український правопис
Основи теорії літератури та літературно-художньої критики
Практикум з перекладу і трансформації текстів
Українська мова у професійному спілкуванні
Теoрія масової інформації
перелік
Пам’ятка студента щодо навчання за кредитно-модульною системою в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Методи і прийоми журналістської праці
Релігійна проблематика у мас-медіа України та світу
Термінознавство
Природознавство
Практика
Українська література і фольклор
Прогностика і фантастика
Мистецтво спонтанного мовлення
Правописи дискусії і мова ЗМК
Типологія помилок
Українська мова
Газетно-журнальне виробництво
Безпека життєдіяльності
Історія України
Медіаетика: професійні стандарти
Комунікаційні технології
Телевізійна практика
Конфліктологія
Світ криміналу і мас-медіа
Кримінальна проблематика в журналістиці
Основи професіональної комунікації
Історія мистецтв
Культурна проблематика ЗМІ
Навчальна практика
Риторика
Психологія управління
Політична культура та ідеологія
Основи редагування
Теорія та історія видавничої справи та редагування
Професійна підготовка: практика реклами та зв'язків за громадськістю
Теорія реклами та зв'язків з громадськістю
Політичні комунікації
Практикум з рекламного менеджменту
Професійна етика
Спічрайтинг
Рекламна радіо та телевізійна навчальна практика
Психологія event-маркетингу
Медіакритика
Галузеві зв’язки з громадськістю
Копірайтинг
Креатив у рекламі та зв’язках з громадськістю
Мас-медійна реклама
Професійна підготовка: прес-служби
Інформаційна політика
КореспондентБєляков О.О.
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з предмету “Журналістський фах”Карась М.А.,
Радчик Р.В.
Вища математикаН. В. Майко


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові