Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Кафедрі періодичної преси — 50 років

Ю.Ф.Ярмиш

к. філол. н., проф.
УДК 070: 37 “387”

День 25 грудня 2001 року надовго залишиться в пам'яті студентів, журналістів багатьох поколінь, викладачів Інституту журналістики. У найбільшому залі університетського комплексу відбулось урочисте засідання вченої ради Інституту журналістики, присвячене 50-річчю кафедри періодичної преси. Його відкрив змістовною промовою, багатою на факти і наукові спостереження, директор Інституту журналістики, доктор філологічних наук, професор В. В. Різун. Він сердечно привітав кафедру періодичної преси з ювілеєм.

Члени кафедри були запрошені із зали на святково прикрашену сцену. Це були зав. кафедри, доц. Т. О. Приступенко, проф. Ю. Ф. Ярмиш, доц. І. І. Гутиря, доц. О. К. Глушко, доц. М. К. Василенко, викл. Т. В. Смирнова, доц. М. І. Недопитанський, асист. В. Є. Сердюк, асист. М. В. Нагорняк, доц. А. В. Яковець, методисти кафедри Л. О. Ушакова, Т. О. Масловська. Вони утворили президію вченої ради. Поруч з директором Інституту і членами кафедри на сцені були присутні дружина колишнього зав. кафедри, професора Д. М. Прилюка — Віра Григорівна і дружина колишнього зав. кафедри, професора А. З. Москаленка — Анастасія Макарівна.

У своїй промові професор В. В. Різун, спираючись на документи, які розшукала в архівах Г. П. Семилєтка, назвав перших завідувачів кафедри.

Згідно з наказом Ректора КДУ у 1951 році зав. кафедри теорії і практики радянської преси став кандидат філологічних наук, доцент В. Є. Прожогін. Членами кафедри були кандидат філологічних наук, доцент В. А. Рубан, викладачі Б. А. Іванов, Д. Я. Шлапак. Кафедра мала аспірантів, серед них перший аспірант кафедри, фронтовик і військовий журналіст П. М. Федченко.

В архівах зберігся звіт про організаційну та навчальну роботу кафедри теорії і практики радянської преси за перший семестр 1951-1952 навчального року. У звіті самокритично зазначено, що всі викладачі кафедри, включаючи зав. кафедри Прожогіна В. Є. — сумісники, основні їхні посади — в інших вузах та редакціях. Цитуємо протокол мовою оригіналу: "До сих пор кафедра не укомплектована преподавателями соответствующей квалификации… На отделении журналистики не ведутся спецсеминары, до сих пор не организована нормальная учебная и производственная практика. Не читаются необходимые курсы и спецкурсы:

1. Истории украинской публицистики;

2. Истории публицистики буржуазных стран;

3. Спецкурсы по отдельным жанрам.

Преподавание теории и практики сов. печати носит чисто теоретический характер, не закрепляются теоретические знания на семинарах. Не ведется работа научных кружков. Нет кабинета журналистики. Не подобрана специальная литература. Отсутствуют газеты, как необходимое пособие для студентов".

Серед студентів відділення журналістики (воно діяло на філологічному факультеті з 1947 до 1953 року) бачимо знайомі прізвища студентів, які незабаром стали майстрами журналістської справи. Це Інна Барвінок, Михайло Канюка, Ігор Засєда, Анатолій Москаленко, Василь Симоненко, Анатолій Мельниченко та багато інших.

У звіті про роботу кафедри теорії і практики радянської преси КДУ за перший семестр 1952-1953 навчального року (засідання відбулося 23 січня 1953 року) бачимо вже іншого зав. кафедри — ним став доцент І. В. Прокопенко. У звіті знов констатовано, що хибою у діяльності кафедри є те, що всі члени кафедри працюють в університеті за сумісництвом. Основна робота Прожогіна і Климова — у ВПШ, Карпов — редактор журналу "Блокнот агітатора", Рубан — помічник секретаря ЦК КП України: "Це звичайно відбивається на навчальній, науковій і виховній роботі".

В архівах зберігся наказ ректора університету № 1045 від 31 серпня 1953 року. У ньому втретє бачимо нового зав. кафедри теорії і практики радянської преси. Це кандидат історичних наук, доцент Слободянюк І. Н. (згодом — автор монографії "Преса Народного Китаю").

1953 рік — це рік створення факультету журналістики Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка, тож кафедру теорії і практики радянської преси було розширено. Тепер вона діяла у такому складі: доц. Слободянюк І.Н. (зав. кафедри), доц. Рубан В. А., доц. Прожогін В. Є., доц. Прокопенко І. В., викладачі Федченко П. М., Шлапак Д. Я., Суярко Л. О.

В урочистому засіданні вченої ради Інституту журналістики взяв участь колишній перший аспірант кафедри, нині відомий вчений, доктор філологічних наук, професор Федченко Павло Максимович. Слухаючи професора, не вірилося, що йму вже понад 80 років. Такою схвильованою, ясною, образною була його розповідь про роки становлення відділення журналістики, коли єдиною кафедрою була кафедра журналістики. П. М.Федченко у 60-ті роки очолював кафедру історії журналістики, був деканом філологічного факультету. Професор нагадав студентам, що саме він був науковим керівником дипломної роботи В'ячеслава Чорновола. П. М. Федченко відзначив важливу роль у створенні факультету журналістики КДУ доцента В. А. Рубана, який двічі (з перервою) теж був зав. кафедри теорії і практики радянської преси.

У славному науковому шляху кафедри важливе місце належить зав. кафедри М. М. Шестопалу (50-ті роки), Д. М. Прилюку (60 — 80-ті роки), А. З. Москаленку (1983-1999 рр.). Кожен із цих учених, як декан факультету журналістики і зав. кафедри періодичної преси, у свій період діяльності, зробив гідний внесок у подальше вдосконалення навчально-педагогічного процесу, наукової діяльності факультету (з 1993 року — Інституту журналістики).

(Окремо про науково-педагогічну та публіцистичну діяльність професорів Д. М. Прилюка і А. З. Москаленка розказано в статті І. М. Забіяки та Ю. Ф. Ярмиша "Прилюківсько-Москаленківські наукові читання", яку надруковано у п'ятому томі "Наукових записок").

Студенти Інституту журналістики, численні гості аплодисментами зустріли виступ зав. кафедри періодичної преси, кандидата історичних наук, доцента Тетяни Олегівни Приступенко, яка очолила кафедру в грудні 1999 року.

Нині на кафедрі періодичної преси працює 8 викладачів (професор, 4 доценти, 2 асистенти, 1 викладач), за сумісництвом: 2 доценти та асистент. Викладачі кафедри забезпечують читання 18 нормативних курсів: "Теорія журналістики", "Правові основи масової комунікації", "Вступ до спеціальності", "Інфомаційні жанри", "Репортерська праця", "Проблематика ЗМІ", "Журналістська етика", "Художньо-публіцистичні жанри", "Журналістське розслідування", "Теорія публіцистики і публіцистична майстерність", "Основи екології", "Дисципліни спеціалізації", "Психологія журналістської творчості", "Економіка ЗМІ", "Аналітичні жанри", "Інформаційна політика", "Організація праці журналіста", "Безпека інформаційного простору та журналістської діяльності". Майже всі нормативні курси забезпечені навчальними програмами, планами практичних занять.

Співробітники кафедри періодичної преси у 90-ті роки опублікували нові монографії й навчальні посібники: А. З. Москаленко "Теорія журналістики", М. П. Подолян "Першооснови журналістської творчості", Ю. Ф. Ярмиш "Жанри сатиричної публіцистики", "Памфлет", Т. О. Приступенко "Сучасні політичні та економічні умови діяльності журналістики України", І. І. Гутиря "Економіка періодичного видання". Лише у 2001 році викладачі кафедри видали монографії: Приступенко Т. О. "Правові засади функціонування сучасних засобів масової комунікації України"; Бєляков О. О. "Масова комунікація та екологічна політика". Вийшли друком навчальні посібники: Глушко О. К. "Журналістське розслідування. Теорія, історія, практика"; Беляков О. О. "Екологічна проблематика в засобах масової інформації"; конспект лекцій — Глушко О. К. "Теорія і практика журналістики: основи журналістських знань". За 2001 рік викладачі кафедри надрукували 24 наукові статті, активно виступали у пресі з публіцистичними матеріалами, літературними творами. Лауреатом літературної Премії імені Юрія Яновського за 2001 рік став Ю. Ф. Ярмиш.

Членів кафедри періодичної преси урочисто вітав Голова Національної спілки журналістів України І. Ф. Лубченко, який вручив доц. Т .О. Приступенко, проф. Ю. Ф. Ярмишу, доц. О. К. Глушку, доц. І. І. Гутирі, доц. М. К. Василенку, ст. викл. М. І. Недопитанському "Почесні грамоти" Національної спілки журналістів України — "За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняних ЗМІ, підготовку журналістських кадрів та з нагоди 50-річчя заснування кафедри періодичної преси".

Директор Інституту журналістики професор В. В. Різун від імені ректора Національного університету імені Тараса Шевченка — академіка В. В. Скопенка вручив доц. Т. О. Приступенко, проф. Ю. Ф. Ярмишу, доц. І. І. Гутирі, методистам кафедри Л. О. Ушаковій, Т. О. Масловській "Почесні грамоти" — "За особливо видатні заслуги перед Київським національним університетом імені Тараса Шевченка".

Ювілярів, членів кафедри періодичної преси, сердечно вітали Голова Асоціації гільдії редакторів України В. І. Боденчук, генеральний директор Укрінформу В. Ф. Чамара, президент національної радіокомпанії України В. І. Набруско, генеральний директор Київської державної регіональної телерадіокомпанії В. В. Пасак.

Кафедра періодичної преси одержала цінні подарунки з оргтехніки.

Студенти Інституту журналістики аплодисментами вітали своїх викладачів зі славним піввіковим ювілеєм кафедри періодичної преси.

— Давайте спільними зусиллями творити історію Інституту журналістики нашого часу, щоб нам не довелося потім розшукувати її сторінок по архівах! — сказав на завершення урочистого засідання вченої ради директор Інституту журналістики професор В. В. Різун.

28 грудня 2001 року Президент України Л. Д. Кучма підписав Указ про присвоєння зав. кафедри періодичної преси, першому заступнику директора Інституту журналістики Приступенко Тетяні Олегівні Почесного звання "Заслужений журналіст України" — за великі заслуги у підготовці журналістських кадрів.

7 березня 2002 року Президент України Л. Д. Кучма у Маріїнському палаці вручив Т. О. Приступенко Посвідчення і Знак "Заслужений журналіст України".

Вітаємо Заслуженого журналіста України Тетяну Олегівну Приступенко з високою нагородою.


1. Міжнародний семінар під егідою Міжнародного Республіканського Інституту "Уроки виборчих кампаній та роль ЗМІ " — 7-8 грудня 2000 року.
2. Всеукраїнська наукова міждисциплінарна конференція під егідою ПРООН "Гендер і суспільство: методологічні засади та культурні практики" — 20-21 грудня 2000 року.
3. Міжнародний міждисциплінарний семінар "Гендерна політика в освіті та роль ЗМІ" — 21 грудня 2000 року.
4. Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні питання українського текстознавства" — 22 грудня 2000 року.
5. Міжнародна конференція під егідою ЮНЕСКО "Роль ЗМІ у попередженні поширення СНІДу" — 21-23 лютого 2001 року.
6. Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Єдина Церква, єдина мова — єдина й незалежна Україна" — 29 березня 2001 року.
7. Міжнародний семінар під егідою Міжнародного Республіканського Інституту "Роль ЗМІ у процесі становлення політичних партій" — 5-6 квітня 2001 року.
8. Міжнародна міжвузівська науково-практична конференція "Мова мас-медіа XXI століття" — 19 квітня 2001 року.
9. У рамках Форуму деканів факультетів та інститутів журналістики посттоталітарних країн — міжнародна конференція "Підготовка журналістських кадрів у контексті відкритого інформаційного простору" — 20-21 квітня 2001 року.
10. У рамках щорічного свята "Журналістська весна" — міжнародна наукова студентсько-викладацька конференція "Журналістика — 2001. Актуальні питання моніторингу та інформаційного моделювання ЗМІ" — 24 травня 2001 року.
11. Прес-конференція для вітчизняних та зарубіжних журналістів "Резонансні теми у дзеркалі моніторингу ЗМІ" з представленням наукових результатів наукових програм Інституту журналістики або здійснених за його наукового та методичного патронату — 5 червня 2001 року.
12. Прес-конференція в УНІАН для вітчизняних та зарубіжних журналістів: Громадська ініціатива за чесні вибори "Твій голос" — представлення коаліції громадських організацій та результатів моніторингу ЗМІ, що здійснювалися під науковим та методичним патронатом Інституту журналістики — 4 липня 2001 року.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові