Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Інформаційні агентства України в контексті масово-інформаційної діяльності

Ю. В. Нестеряк

асистент

УДК 070.431.2

Стаття торкається діяльності інформаційних агентств у галузі міжнародної інформації.

The article considers the activity of information agencies in international information sphere.

Масово-інформаційна природа журналістики неодноразово підкреслювалася науковцями різних шкіл, зокрема А. 3. Москаленком, В. І. Шклярем, В. Й. Здоровегою, Є. П. Прохоровим, В В. Ворошиловим та іншими [1]. Визначення журналістики як виду громадської діяльності щодо періодичного поширення соціальної інформації через канали масової комунікації, сформульоване А. 3. Москаленком, перегукується із законодавчим визначенням інформаційної діяльності, поданим у статті 12 Закону України "Про інформацію" [2]. Оскільки поняття інформаційної діяльності не можна обмежити обсягом однієї публікації, зупинимося одному з основних його напрямів -міжнародному.

Розвиток сучасного світового співтовариства відбувається під впливом двох, на перший погляд, не пов'язаних тенденцій. По-перше, актуалізуються всебічні інтеграційні процеси, в тому числі й в інформаційній сфері, по-друге, щодо самої інформації, то спостерігається спад інтересу пересічних громадян до подій у світі. Останнє можна пояснити, адже розширення простору створює більш тривожне і дискомфортне становище, від якого можна втекти, сховавшись у своєму маленькому особистому світі.

Зменшення інтересу до подій міжнародного життя відзначають, зокрема и американські дослідники комунікаційних процесів.

Який же стан справ в Україні?

Джерелом значної частини міжнародних новин для українських споживачів є світові та вітчизняні інформаційні агентства Саме вони йдуть в авангарді взаємопроникнення світового та українського інформаційного просторів.

Співробітництво українських та зарубіжних мас-медіа відбувається в кількох напрямах:

- ЗМІ розповідають про життя в Україні за кордоном;

- ЗМІ виступають джерелом міжнародної інформації;

- ЗМІ налагоджують партнерські стосунки із зарубіжними мас-медіа (спільні інформаційні проекти, взаємне розповсюдження матеріалів і використання інформації, тощо.)

Розглянемо діяльність інформаційних агентств.

Почнемо з державного інформаційного агентства України ДІНАУ-Укрінформ. Кореспонденти цього агентства сьогодні працюють у Бельгії, ФРН, Італії, Греції, Угорщині, Польщі, Румунії, Ізраїлі, Росії, Узбекистані, Туркменистані, Молдові, у країнах Балтії. Серед одержувачів інформації Укрінформу є й зарубіжні споживачі. Інформаційними стрічками агентства відповідно до угод користуються ІТАР-ТАРС, Рейтер, МТІ, БТА, Сіньхуа, БелТА, СТА, КАБАР, зарубіжні посольства в Україні, передплатники в США, Канаді, ФРН, Болгарії, Польщі, Австралії.

Пострадянські республіки користуються фото-сервісом агентства. Інформація Укрінформу з жовтня 1998 року доступна в мережі Інтернет. На WWW-серверах знаходяться випуски "Укрінформ-новини" (http//:news.ukrinform.com.ua), Укрінформ-інфо" (http//:info.ukrinform.com.ua), Укрінформ-фо-то" (http//:foto.ukrinform.com.ua).

Перешкодою на шляху достатнього та ефективного сприйняття різнопланової інформації агентства зарубіжними споживачами є недостатній рівень дублювання і розповсюдження інформації англійською мовою.

Серед численних українських недержавних інформаційних агентств (тільки протягом 2002 року Державний комітет телебачення та радіомовлення України зареєстрував 19 інформаційних агентств) одним із лідерів є УНІАН. Воно було створене в 1991 році згідно з Постановою Президії Верховної Ради України. Агентство призначалося для забезпечення зарубіжних (розрядка наша Ю. Н.) засобів масової інформації, а також інших зарубіжних закладів, організацій, окремих громадян об'єктивною інформацією про життя України та її народу, а серед головних завдань було організаційне забезпечення програм перебування в Україні зарубіжних журналістів та зарубіжних телевізійних груп, організація та сприяння проведенню міжнародних громадських, миротворчих, наукових, культурних, інших соціально-значущих заходів.

Нині УНІАН розширило свої завдання та спектр послуг, не обмежуючи себе орієнтацією тільки на зарубіжного споживача. Воно стало джерелом оперативної і достовірної інформації про життя за кордоном для українських громадян. Такого плану інформація розміщується в спеціальній рубриці "За кордоном". Крім того, зарубіжна інформація посідає чільне місце і в стрічках основних новин, у рубриках "Суспільство", "Актуальна тема" та ін. Це свідчить про інтерес споживачів інформації до зарубіжних новин, а також про достатні можливості агентства задовольняти цей попит. Інформацію УНІАН використовують майже 500 друкованих та електронних засобів масової інформації, в тому числі, Рейтер, ІТАР-ТАРС, ВВС, радіо "Свобода", "Голос Америки", посольства, зарубіжні представництва тощо.

Досить широко інформація представлена англійською мовою. Наприклад, спеціальні випуски "Уніан -Новини Оn-lіnе", які виходять раз на тиждень обсягом до 100 120 повідомлень,знайомлять читачів з оперативними політичними та економічними новинами в режимі реального часу. Англомовний варіант мають також випуски "УНІАН День", "УНІАН- Бізнес-Оn-linе", "УНІАН Бізнес-новини", "УНІАН-ВПК".

Щоденно агентство готує випуск "UNIAN-News, який розповсюджується тільки англійською мовою і призначений перш за все для зарубіжних споживачів В інформаційному просторі України тривалий час працює і представник транснаціональної компанії інформаційне агентство "Інтер-факс -Україна", яке є частиною міжнародної інформаційної групи "Interfax Іnformation Services". Витоки дільності агентства відносяться до початку 90-х років минулого століття. У вересні 1992 року агентство було створене в Харкові, а з серпня 1993 року воно почало функціонувати в Києві. Зараз агентство випускає 26 інформаційних продуктів на політичну й економічну тематику, кожен з яких має варіант англійською мовою. Це, звичайно ж, збільшує цитованість повідомлень агентства світовими ЗМІ. Показовим є той факт, що повідомлення про перепродаж українського автомобільного підприємства "АвтоЗАЗДеу" світові ЗМІ, зокрема, корейські, цитували саме за новинною стрічкою "Інтерфаксу".

Наслідком досить високого рейтингу агентства стало його співробітництво з найбільшим світовим інформаційним агентством "Reuters", яке полягає в продажу англомовних інформаційних продуктів "Інтерфаксу" через термінали "Reuters". Інформаційні повідомлення "Інтерфаксу" складаються із новин загальної тематики, політичної, ділової, фінансової інформації, а також із новин енергетичного сектору Росії, країн СНД та країн Балтії. Характерною особливістю новин "Інтерфаксу" є доповнення їх глибоким аналітичним матеріалом експертів агентства, що робить їх ще цікавішими як для вітчизняного, так і для зарубіжного читача.

Мережа представництв інформаційної групи "Interfax Information Serveces" у всьому світі дає можливість агентству "Інтeр-факс-Україна" оперативно отримувати часто-густо ексклюзивну міжнародну інформацію. Котра високо котується на інформаційному ринку України. Цікавою з точки зору міжнародної масово-інформаційнї діяльності українських ЗМІ та в контексті інтеграції України до світового інформаційного простору є діяльність англомовного агентства новин "Іntelnews" (http:// www.brama.com/intelnews). Агентство забезпечує споживачів широким спектром інформації про життя в Україні. Зокрема, детально знайомить із структурою державної влади та законодавчим полем України, з політичними партіями та організаціями (включаючи персонали політичних діячів), з виборчою системою держави та результатами виборчих кампаній. На сторінках агентства можна знайти інформацію про посольства та представництва України за кордоном, а також про зарубіжні організації в Україні.

Якісна інформація такого плану дає можливість численним бізнесменам і політикам, які планують своїх відносини з Україною, отримати необхідні відомості та сформувати об'єктивне й неупереджене уявлення про Україну, необхідне для прийняття правильних виважених рішень. Отже, розвиток міжнародної діяльності інформаційних агентств, зокрема, шляхом становлення їх кореспондентських мереж і розширення міжнародного співробітництва, здатні підвищити інтегрованість України до світового інформаційного простору і створити достатні інформаційні можливості для формування правильного, не викривленого уявлення світового співтовариства про нашу державу, її внутрішню та зовнішню політику.

1. Москаленко А. 3. Вступ до журналістики. К.: Школяр, 1997. - 298 с.

2. Ворошилов В. В. Журналистика. Из-во Михайлова В. А. - С.-Петербург, 1999. 369 с.

3. Прохоров Е. П. Введение в журналыстику. М., 2001. -268 с.

4. Закон України "Про інформацію" Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні. К.: Юрінком Інтер, 2001. - С. 8.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові