Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Посібник для майбутніх журналістів
(Карпенко В. О. Журналістика: основи професіональної комунікації: Навчальний посібник)

Г. П. Кривошея

д. філол. н.,
проф.
УДК 001. 85

У добу бурхливої технологічної революції та становлення інформаційного суспільства зростає значення масової комунікації загалом і зокрема переосмислюється роль засобів масової інформації в нових умовах. З огляду на ці реалії постає вимога подальшого вдосконалення підготовки інформаційних кадрів, у тому числі журналістсько-редакторського корпусу. Тому в навчальні програми інституту, факультетів та відділень журналістики вносяться доповнення, які враховують нові вимоги, що їх висуває сучасний етап суспільного розвитку Навчальний посібник "Журналістика: основи професіональної комунікації", підготовлений проф. Карпенком В. О, якраз і розглядає нинішні проблеми журналістського фаху крізь призму комунікативних процесів, які відбуваються у світі.

Посібник складається з чотирьох частин перша - роз'яснює предмет і завдання курсу "Основи професіональної комунікації"; у другій - розглядаються вузлові загально-комунікативні аспекти журналістського фаху.; третя - конкретизує другу частину внутрішньо редакційними комунікативними відносинами; у четвертій - подано в додатках низку документів з питань професійної етики та правил поведінки журналістів. Таким чином, посібник має цільний і закінчений вигляд.

Привертає увагу концептуальна чіткість структури книги та логічність і публіцистичність викладу матеріалу. Відчувається активна позиція і багатий практичний досвід автора - колишнього головного редактора популярної і масової свого часу газети "Вечірній Київ", заслуженого журналіста України. Власне, постійні звернення проф. Карпенка до конкретики з власного журналістського досвіду якнайкраще підкріплюють життєвими фактами виклад теоретичного матеріалу.

У посібнику наголошено на необхідності самостійної роботи студентів. Автор спирається на широку бібліографію, рекомендуючи до кожної теми студентам для опрацювання список різнобічної літератури, яка допоможе порівняти різні погляди і підходи до порушених проблем та робити власні висновки. Для кращого закріплення матеріалу подаються також до кожної теми питання для самоконтролю, самостійної роботи та семінарських занять студентів.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові