Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Періодична преса на окупованій території України

Б. І. Черняков
д. філол. н., проф.
УДК 070:016:353.8(477)"

Розглянуто основні етапи виникнення, формування і особливостей функціонування окупаційної преси на території України в роки Другої світової війни.

It is analised the bazis stages of the origin, formation and specific geatures of functioning of the occupation press on the territory of Ukraine in the Second World War.

Напередодні нападу на СРСР новопризначений райхсміністр Німеччини у справах східних ще не окупованих територій А. Розенберг уповноваженим фюрера у цій галузі він був з 20 квітня 1941 р.)так формулював перед підлеглими найближчі плани щодо України: "Українські кордони охоплюють власне Україну, включаючи області Курська, Воронежа, Тамбова, Саратова. Впродовж кількох років я доручив виготовляти своїй установі етнографічні карти для всього Сходу. Ми приблизно встановили, як проходять етнографічні межі. Чорноземна область, що є найродючішою областю Росії, може дуже спокійно бути віднесеною до українського уряду, однако це не є остаточним вирішенням питання. Україну буде поділено на 8 генеральних комісаріатів з 24 головними комісаріатами. Вона займе площу в 1,1 млн. кв. км з населенням в 59,5 млн. осіб" [1].

Вже 25 червня 1941 року, коли захоплення великих територій стало здійснюватися, А. Гітлер закріпив усю повноту влади на окупованих територіях за командуючими військами вермахту і встановив основи їх відносин з райхскомісарами як суб'єктами цивільного управління [2]. Одночасно відбувалося розчленування адміністративно-територіального устрою всіх союзних республік - від Балтики до Чорного моря. 1 серпня 1941 року розпочалася передача військовими органами окупованої території України цивільній адміністрації райху [3], підконтрольній імперському міністерству в справах захоплених східних областей, офіційна діяльність якого розпочалася лише 17 липня 1941 року [4]. З частини Західної України (Галіції) утворили п'ятий дистрикт Генеральної губернії, створеної на початку Другої світової війни на захопленій польській території з центром у Львові.

Більшість захоплених східноукраїнських земель увійшли до райхскомісаріату України, що був територіально-адміністративним утворенням часів окупації України під час Другої світової війни, межі якого формувалися відповідно до потреб військово-політичної верхівки держави-агресора і не збігаються з тодішніми державними кордонами України. 20 серпня утворення райхскомісаріату Україна було закріплено декретом райхсканцлера [5]. 1 вересня до райхскомісаріату Україна передані райони Кам'янця-Подільського і південні частини Брестської і Поліської областей Білорусі.

Імперські апетити Румунії задовольнялися утворенням губернаторства Бессарабії з центром у м. Кишинів, куди увійшла територія Ізмаїльської області, і губернаторства Буковини з центром у м. Чернівці. Губернаторство Трансністрії було передано Німеччиною під протекторат Румунії і включало, крім районів Молдови, Одеську область, південну частину Вінницької та західну частину Миколаївської областей. Центром Трансністрії з 19 серпня до 17 жовтня 1941 року був Тирасполь, а згодом - Одеса [6].

20 жовтня 1941 року до райхскомісаріату Україна передані райони Вінниці, Первомай-ська, Черкас, Києва, Житомира. 15 листопада додатково всю територію на захід від Дніпра - райони Миколаєва, Херсона, Нікополя, Дніпропетровська [7]. Останньою з відомих нам додачею території була акція 1 вересня 1942 року, коли в Кременчуку представники вермахту передали під керівництво Райхскомісаріату Україна решту Київської і всю Полтавську області; до Дніпропетровської генеральної округи при-лучили Запорізьку область, а також приєднали до Кримської генеральної округи райони Таврії - східні від Дніпра в Миколаївській області і райони Нижні Сірогози, Веселе, Мелітополь, Ново-Василівка, Приозівське, південь Запорізької області [8].

Таким чином, на початок лютого 1943 року до складу Райхскомісаріату Україна входило шість генеральних округ: Волинь / Поділля (центр Рівне), Житомир, Київ, Миколаїв, Дніпропетровськ, частина Таврії / Крим (центр таврійської частини м. Мелітополь). Крим входив до РКУ лише формально, оскільки військова адміністрація своїх повноважень цивільній остаточно не передавала. До того ж верхівка райху виношувала плани приєднання Криму безпосередньо до Німеччини [9], мотивуючи це своїми "історичними правами" на землі прадавніх готських племен. Загальна територія РКУ на січень-лютий 1943 року становила 339 275 кв. км, а населення -16 910 тис. осіб [10]. Райхскомісаром для України з листопада 1941 року був призначений гауляйтер (обласний керівник нацистської партії) і обер-президент Східної Прусії Е. Кох з тимчасовим місцеперебуванням у Рівному.

Під військовою адміністрацією залишалися території близьких до фронту Чернігівської, Сумської, Харківської, Сталінської (Донецької), Воро-шиловградської (Луганської) областей. Територія РКУ межувала із прифронтовою смугою і, оскільки цивільної влади на рівні райхскомісаріатів для суміжних з Україною російських областей також не створювалося, саме видавці РКУ поширювали свою діяльність аж до Курська, Ростова-на-Дону і навіть Сталінграда, беручи на себе пресове обслуговування паралельно зі структурами вермахту також і цієї прифронтової території.

Яке ж місце у воєнно-стратегічних замірах і політико-адміністративній практиці завойовників займала українська преса? Вони були складовою активної пропаганди, яка покладалася на спецпідрозділи, додані до кожної з груп армій вторгнення ("Північ", "Центр", "Південь") - так званих батальйонів пропаганди. Батальйони (по одному на групу армій) складалися з кількох рот пропаганди, кожна з яких мала відділи (Propaganda-Staffel). Для групи армій "Південь", який обслуговував батальйон "Ргораganda-Abteilung U", належність відділів до тієї чи іншої роти зазначалася у випускних даних індексами від U1 до U6 [11]. Середня чисельність контингенту роти пропаганди становила 115 осіб. Залежно від ситуації на фронті відділи часто змінювали дислокацію своїх керівних ланок. Військовослужбовці діяли індивідуально або в складі компактних груп на великій віддалі від решти груп і командування. На ці пропагандистські підрозділи покладалася робота як у вермахті, так і психологічна обробка військ і населення противника [12]. У 1943 році війська пропаганди як окрема складова вермахту налічували 15 тис. особового складу.

Директивою начальника штабу верховного головнокомандування вермахту Йодля від 6 червня передбачалося безпосередньо перед початком бойових дій посилити роти пропаганди фахівцями-пропагандистами, офіцерами-цензорами з метою організувати перевірку преси на окупованій території. Наголошувалося, що "бажано продовжити випуск кількох великих газет під німецькою цензурою. Це стосується в першу чергу України і Прибалтики. Цензуру слід організувати негайно. її головне завдання - стежити за тим, щоб текст звітів і коментарів жодною мірою не шкодив інтересам Німеччини. Преса повинна бачити своє покликання в тому, щоб справляти на населення заспокійливий вплив, утримувати від будь-яких актів саботажу. Якщо можливості стежити за пресою не буде, то робота газет і журналів, а також інформаційних агентств має бути припинена" [13].

Через три тижні після вторгнення на вузькій нараді верховод райху ця проблема виникла знову: "На запитання райхслейтера Розенберга фюрер відповів, що треба відродити газети, наприклад, і для України, щоби мати можливість впливати на місцеве населення" [14]. Таким чином, заходам з відновлення української преси, хто б їх не ініціював, на першому етапі окупації було забезпечено урядову підтримку. Суб'єктами газетно-видавничої діяльності в зоні бойових дій виступали насамперед підрозділи пропаганди вермахту, міські та польові комендатури, інколи навіть штаби військових частин, які спиралися на залежні від них цивільні управи як органи місцевого самоврядування. У перші тижні окупації ініціаторами видання газет нерідко виступали діячі опору більшовизмові, члени похідних груп ОУН тощо. Еволюція ж суб'єктів видання періодики за вихідними і випускними даними творів друку і архівними джерелами українськими дослідниками досі ще не простежена і є перспективним напрямом журналістикознавчих досліджень вітчизняної преси 1941-1944 років.

З передачею територій під цивільну адміністрацію РКУ розпочався процес уніфікації видань і щодо їх засновників і власників. У струк центрального управління Райхскомісаріату

Україна ці функції покладалися на політичне правління апарату РКУ, який діяв за приписами політичного відділу міністерства окупованих східних областей, яким керував А. Розенберг. Політичне управління складалося з 14 відділів, у їх числі функціонував відділ загальної пропаганди, а в його структурі - підвідділи: пропаганди, радіо, преси, кіно, іноземних зв’язків, господарського вербування, виставковий, обслуговування військ [15].

Видавниче управління було засновано в структурі відомства райхскомісара 8 жовтня 1942 року. Його начальником призначений Г. Горнауер, заступником Г. Шпотт [16]. Управління видавничою діяльністю РКУ здійснювалося також і на основі приписів геббельсівського міністерства пропаганди. Ось зразок директив політуправління РКУ щодо преси: "Українські та інші газети, що видаються в райхскомісаріаті, - винятковий засіб впливу на населення пропагандою і політикою, наказаною райхскомісаром. Вони не слугують народним чи культурним потребам населення чи навіть віровизнанням... Кожен рядок повинен допомагати у здійсненні великої місії фюрера в створенні нової Європи" [17].

Якою була ця політика щодо місцевої преси, покажемо на прикладі зміни зовнішніх характеристик 17 видань, які були передані райхскомісарові від відділів батальйону пропаганди в процесі зміни військової адміністрації на цивільну 1 вересня 1942 року [18]. На початку 1943 року виявилося, що дві газети ліквідовані - кременчуцький "Вечірній листок" і яготинська "Рідна нива". Третина газет змінили назви: "Українське життя" на "Бориспільські вісті", "За краще життя" на "Хорольські вісті", "Рідне слово" на "Лубенський вісник", "Відродження" на "Миргородські вісті", "Українське слово" на "Золотоніські вісті". Замість газети "Останні вісті" (Переяслав) стали виходити "Переяславські вісті".

Як бачимо, окупанти викорінювали вказівку на національну ознаку і оцінні характеристики патріотичного спрямування. їх влаштовували лише топонімічні означення, які не нагадували читачам про належність до українства, а позначали місце видання лише територіально.

Ще більш виразною є політика зміни періодичності і накладів місцевих газет. Значно збільшено наклад лише газети "Мелітопольський край" (з 2,5 до 12 тис), але при цьому вона стала російськомовною. Це пояснюється тим, що м. Мелітополь було обрано центром таврійської частини генеральної округи Крим, яку німці планували зробити складовою Великонімеччини.

Край був бідний на періодику, тому періодичність і наклад бердянської газети "Світанок" залишили без змін (10 тис), але в звіті за 1943 рік вона показана як російськомовна. Зросли наклади лише петриківської газети "Новий час" (з 1 до 5 тис), "Бориспільських вістей" (з 1,5 до 5 тис.) без зміни періодичності.

Зменшено періодичність з триразового випуску на тиждень до тижневика і збільшено наклади "Хорольських вістей" (з 3,5 до 4,5 тис) і "Гадяцької газети" (з 3,5 до 5 тис). Зменшено періодичність без зміни накладів газет: "Азовский вестник" з дворазового на тижневик, "Нове Запорожжя" з триразового на тижневик, "Миргородські вісті" з чотириразового на дворазовий, "Рідна нива" (Пирятин) з шестиразового на чотириразовий.

Зменшено і періодичність, і наклади таких видань:

"Дніпрова хвиля" (Кременчук) - з триразового на дворазовий, з 20 тис до 10 тис;

"Голос Полтавщини" - з шестиразового до триразового, з 50 тис. до 20 тис;

"Лубенський вісник" - з чотириразового до дворазового, з 7 тис. до 5 тис;

"Золотоніські вісті" - з триразового до дворазового, з 10 тис до 6 тис.

У підсумку такої "оптимізації" 15 видань, що залишилися, мали тижневий наклад сумарно 251,5 тис. прим., тимчасом як на момент передачі періодики під цивільну адміністрацію райхскомісаріату він становив для 17 тоді названих газет 621 тис. прим. Скорочення, таким чином, за лічені місяці відбулося в 2,5 рази.

Встановлення належності видань саме до РКУ вимагає співвіднесення місця і часу їх випуску з динамікою прирощення території райхскомісаріату. До того ж при адміністративному поділі території райхскомісаріату на генеральні округи окупанти мало зважали на попередній поділ на радянські області. Стан видавничої діяльності та системи періодичних видань на території РКУ напередодні початку звільнення України зафіксував звіт керівника видавничої справи в райхскомісаріаті Ганса Горнауера [19], виявлений нами не лише в формі дайджестованого перекладу воєнних часів [20], а й у складі книжкової колекції Науково-допоміжної бібліотеки державних архівів України (м. Київ), яку її працівники умовно називають "бібліотекою Коха".

Списки періодичних видань, систематизовані по генеральним округам, подано в додатку [21]. Навіть побіжно порівнюючи їх із сучасним адміністративно-теориторіальним поділом нашої держави та Республіки Білорусь, маємо дуже строкату картину. Так, щодо генеральної округи Волинь / Поділля в звіті подано дані про місця видання газет, які нині територіально належать: Вінницькій (1), Волинській (6), Рівненській (3), Тернопільській (1), Хмельницькій (9) областям України і Брестській .(2) області Республіки Білорусь. По генеральній окрузі Житомир: Вінницькій (4), Житомирській (6) областям України та Гомельській (1) області Республіки Білорусь. По генеральній окрузі Київ: м. Києву (2), Київській (9), Полтавській (9), Черкаській (7) областям. По генеральній окрузі Дніпропетровськ: Дніпропетровській (7), Запорізькій (3) областям. По генеральній окрузі Миколаїв: Кіровоградській (4), Миколаївській (3), Херсонській (1) областям. По генеральній окрузі Крим / частина Таврії: Запорізькій (1), Херсонській (2) областям.

Маємо розгорнуті відомості про стан поліграфічної бази і газетно-видавничу діяльність лише стосовно шести названих генеральних округ. Частина інформації щодо організації видавничої діяльності в Україні з повним збігом статистичних даних з'явилася в українськомовній періодиці ще в червні, причому з посиланнями на ще більш ранні публікації на Сході України [22].

Для управління видавничою діяльністю в РКУ було розбудовано струнку систему підрозділів, які діяли на комерційних засадах. Головним з них стало "Німецьке видавничо-друкарське товариство в Україні з обмеженою відповідальністю" ("Deutsche Verlags-und Druckereigeigesellschaft Ukraine m.b.H." Luzk), ' Луцьк, засноване 19 листопада 1941 року берлінською фірмою "Europa-Verlag G.m.b.H." і берлінським підприємцем Р. Шепке [23]. У пресі повідомлялося також, що такою фірмою є "Ост-Європа-Маркт" [24]. Директором компанії призначено Г. Горнауера. Це товариство опікувалося виданням насамперед німецькомовної періодики (див. додаток), у тому числі офіційних бюлетенів райхскомісара та комісарів генеральних округ, гуртовою книготоргівлею, мало в своїй структурі фотоагентство.

Для виконання низки інших завдань при "Німецькому видавничо-друкарському товаристві в Україні" утворено ряд дочірніх підпримств з обмеженою відповідальністю, на які покладалася діяльність в окремих галузях.

Товариство "Преса України" ("Ukraine Presse" G.m.b.H.), Луцьк. Засноване 1 грудня 1941 року тими ж засновниками, що й "Ні-мецьке видавничо-друкарське товариство в Україні". Директором також став Г. Горнауер. Юридичну адресу фірма мала в Берліні, місцем фактичного перебування - Луцьк. Това-риство керувало всіма видавничими підприємствами та друкарнями в райхскомісаріаті України, контролювало їх господарчу діяльність, забезпечувала витратними матеріалами тощо. Приймання місцевих газетних друкарень і видавництв під керівництво "Преси України" відбулося впродовж першої половини 1942 року. При цьому фірма вдалася до "раціоналізації" на кшталт уже показаної на прикладі переданих до цивільної адміністрації 17 газет.

Товариство розповсюдження преси "Укра-їнія" (Pressevertrieb "Ukrainia" G.m.b.H.). Луцьк. Засноване в листопаді 1941 року Наці-ональною спілкою німецьких видавців газет у Берліні. З 1 липня 1942 року паї перейшли до "Німецького видавничо-друкарського товариства в Україні", берлінські і луцькі підприємці домовилися про розподіл праці в розповсюдженні німецькомовної періодики, включно з найбільшою окупаційною газетою на Сході "Deutsche Ukraine-Zeitung". На початок 1943 року відділ преси мав 32 власних пункти роз-повсюдження і забезпечував 11 фронтових книгарень, а в серпні 1943 року мережа вже охоплювала 65 міст, у тому числі 16 фронтових і 17 вокзальних книгарень.

Сільськогосподарське видавництво України (Landwirtschaftlicher Verlag Ukraine G.m.b.H.). м. Луцьк. Засноване 6 серпня 1942 року. Голова товариства - керівник "Німецького видавничо-друкарського товариства" Г Горнауер, господарський керівник - Лорц. У видавництві виходили українськомовний і німецькомовний журнали для селян, ілюстрований селянський календар. Створено відділ бланкової продукції для потреб сільгоспвиробництва.

Товариство "Ужитковий друк Україні: ("Ukraine Gebrauchsdruck" G.m.b.H., Rowno). Рівне. Засноване 9 грудня 1942 року для випуску образотворчої продукції, книжок, бланків, адміністративної документації, матеріалів для політичної пропаганди. У структурі цього видавництва мало бути фотоательє.

Фотоагентство "Ukraine-Bilddienst" створене 1 лютого 1943 року при "Німецькому видавничо-друкарському товаристві" і мало готувати матеріали для використання в пресі й політичній пропаганді. На початок 1943 року товариство "Преса "країни" забезпечувало випуск 91 газети загальні разовим тиражем майже 1 млн. примірників. 1 серпня ця мережа зросла відразу на 10 відсотків - уніфіковані за обсягом, структурою і накладом газети вийшли, як твердить звіт, у Додинській, Кам'янці, Коростені, Монастирищах, Новомиргороді, Новомосковську, Новому Бузі, Олешках, Речиці [25]. Евристична цінність цього повідомлення є значною, оскільки в жодній з обстежених нами бібліотек, а також у матеріалах тогочасної преси чи публікаціях повочасних дослідників наявності чи згадок про ці видання не траплялося.

Звісно, до утворення видавця-монополіста кількість назв місцевих газет і місць їх видання були значно більшими: за окремими регіонами в 2-3 рази перевищують звітні дані відомства Горнауера. Треба думати, процес привласнення більшості з них був не без проблем, і глуху згадку про це знаходимо в самому тексті [26]. Але порядок наводився залізною рукою. Незгодні національно свідомі українці відстежувалися спецслужбами райху, потрапляли до поскрипційних списків і ліквідовувалися. Така доля спіткала редакцію "Українського слова" у Києві [27], у січні 1942 року розстріляно редактора "Чистяковского листка" М. Ф. Сігіду [28], навесні цього ж року редактора кременчуцької "Дніпрової хвилі" М. Щепанського [29], тоді ж розстріляно редактора криворізької газети "Дзвін" М. Пронченка, причому з шельмуванням у пресі [30]. Цей мартиролог можна продовжувати, але збіг цієї хвилі репресій проти найбільш національно свідомих і талановитих особистостей у редакторському корпусі окупованої України з переходом нових господарів до захоплення і привласнення вже розгорнутої і діючої системи газетних видань - безсумнівний. Основними ж, окрім насильницьких, засобами утвердження "орднунгу" були економічні важелі. Як і в Генеральній губернії, матеріально-технічне постачання поліграфічним устаткуванням і запчастинами, витратними матеріалами (папір, шрифти, фарба і т. ін.) було також монополізовано. Цій же меті слугувала і жорстка дозвільна система.

Найдошкульнішими проблемами у розгортанні системи окупаційної преси загарбники вважали кадрову й брак паперу та його виробництва в Україні. В аналітичному огляді від 14 лютого 1942 року скрушно зазначається, що український читач сприймає лише добре зроблені газети, що за більшовиків дуже значного розвитку набула провінційна преса [31].

Провідною тенденцією в удосконаленні організації українськомовної преси в РКУ було збільшення і подальша уніфікація видань, значне скорочення журналістського апарату на місцях. У документах райхскомісаріату це подається як ініціатива і пропозиції керівника видавництва Г. Горнауера, проте звернемо увагу на те, що в Генеральній губернії цю політику було запроваджено набагато раніше. Вже наприкінці 1941 року окупанти ліквідували 8 з 18 українськомовних газет Галичини, а ще через півроку їх залишилося лише дві [32]. Мемуаристи і дослідники приписують ініціативу в запровадженні нової архітектури офіційної преси Г. Неману - уповноваженому шефа преси у цьому дистрикті Генеральної губернії, але повна ідентичність дій і їх послідовності й у Галичині, і в Райхскомісаріаті Україна свідчить на користь існування єдиної імперської політики щодо унтерменшів, здійснювану через міністерство пропаганди. Тільки в РКУ через значно більший обсяг території і близькість фронту цей процес мав повільніший перебіг.

Пресознавці, ознайомлюючись із матеріалами про видавничу діяльність у райхскомісаріаті, у яких наявні лише 75-91 назва українськомовних видань, мають враховувати, що всього їх лише в адміністративно-територіальних межах сучасної України, за зібраними нами далеко не повними даними, налічується майже 400 назв переважно газетного типу. Це значно більше, ніж подано в переліках, складених І. Чайковським [33], І. Мальчевським [34], чи наведено в підручнику А. Жуковського і О. Субтельного [35], монографії І. Стафійчука [36], працях М. Коваля [37], А. Юденкова [38]. До них треба додати українськомовну періодику на території Генеральної губернії, яка нині входить до Польщі (близько 40 назв) та аналогічні видання на території Райхс-комісаріату Україна, що належать нині до Республіки Білорусь (4). На завершальному етапі присутності окупантів в Україні виходили також газети і журнали, що обслуговували потреби українських військових формувань, як-от: дивізії СС "Галичина" та подібних до неї (14 назв); досить значною і тематично та типологічно роз-маїтою є група видань, випущених на території самої Німеччини (38 назв), які призначалися для остарбайтерів та військовополонених українців. Ще близько 50 видань з'являються в цей час в інших країнах Європи та на інших континентах.

Навіть за умов розірваності та обмеженості національного інформаційного простору ці переважно українськомовні видання досить активно взаємодіяли через спільну автуру, вміщення оглядів і анотацій на окремі випуски, публікацію списків періодики, прізвищ редакторів і працівників, аналіз перебігу літературного процесу. І це при тому, що німецька влада різко негативно ставилася до будь-яких культурницьких зв'язків між Сходом і Заходом України. Все ж можемо говорити про певну систему української і українознавчої періодики, до якої у 1941-1944 роках різночасово входило щонайменше півтисячі видань. До них додамо також фактор наявності близько ста видань радянських партизанів і підпільників, а також приблизно таку ж кількість видань ОУН-УПА, які діяли на ту ж аудиторію - населення окупованих Німеччиною та її сателітами українських земель. На окуповану територію України в роки війни закидалися також випуски періодичних видань, підготовлених політуправліннями радянських фронтів, іншими політичними структурами. Окрему типологічну групу становлять листівкові видання, частина з яких мала серійне оформлення і періодичність. Україна була також ареною напруженої боротьби за слухача в радіоефірі. Потреба системного аналізу цього значного інформаційного масиву давно вже на часі. На дослідників чекають чималі труднощі, але й радощі багатьох відкриттів.

Документи німецької окупаційної влади про видавничу діяльність у РКУ розкривають організаційні засади і, сказати б, методологічні підходи до розгортання друкованої пропаганди нацистів на здобутій і погвалтованій українській землі. Сподіваючись на бліц-кріг, окупант не відкладав колонізацію "свого" життєвого простору на потім, у конкурентній боротьбі поспішав заявити про свої "права" на привілеї привласнювати і вести ринкове господарство. Гідна подиву і вивчення ретельність, з якою окупанти обліковували здобуте, як прискіпливо розробляли і впроваджували засади окупності через суворо дозований обсяг реклами. При цьому ринок рекламних послуг залишався загальноімперським, а прибутки концентрувалися в райху (Дрезден, Берлін).

Документи свідчать, що ласий шматок видавничо-друкарського господарства на території Райхскомісаріату Україна ділили представники берлінських і дрезденських промисловців. При цьому культурні потреби окупованих "примітивних людей Сходу" не просто не бралися до уваги - імперська машина пропаганди спрямовувалася на тотальне обмеження в інформації, відвертий обскурантизм щодо автохтонів. За приписами фюрера дітям дозволялося давати лише початкову освіту [39], бібліотеки нищилися, а видання книжок навіть для потреб початкової школи - заборонялося. Приречення "людей Сходу" на духовний голод реалізувалася через політику розповсюдження книги - виключно німецькомовної. Разом із тим доповідна записка керівника німецької книготоргівлі в Україні [40] реалістично окреслює жалюгідний стан, до якого довели окупанти бібліотечні фонди на початку 1943 року.

Ще наприкінці 1941 року разом з розгромом редакції київського "Українського слова" було знищено й розпочате при газеті книговидання, зокрема підручникове. Робилося це під приводом концентрації видавництва шкільних підручників у Рівному. Намагання дізнатися про відповідні адреси від німецьких властей, щоб встановити зв'язки київських педагогів з видавцями, викликали брутальну реакцію шефа німецької пропаганди Райнгардта: "Культурні потреби українців лишіть ви нам - німцям. Ми знаємо, як про них подбати" [41]. Звіт про видавничу діяльність дає уявлення про справжні наміри окупанта і на цій ділянці: відверто заявлено, що в планах створення системи книгороз-повсюдження в Україні "не йдеться про те, щоб видавати і розповсюджувати якусь літературу та книжки для українського населення, оскільки для цього немає жодних умов".

Найбільшу увагу видавці райхскомісаріату приділяли постановці великої німецькомовної газети "Deutsche Ukraine-Zeitung" з колективом працівників у 80 осіб і обслуговуванням не лише РКУ. а й величезної ділянки прифронтової смуги. Оку-панти мали намір розгорнути її на базі поліграфічних підприємств захопленого Києва. Але виявилося доцільнішим облаштувати власну друкарню в Луцьку, де 23 січня 1942 року і випущено перше число "DUZ". Уже в січні наклад щоденн газети перевищував 20 тис. прим. На момент д централізації друкування тиражу (з травня 1941 до вересня 1943 близько половини накладу тиражувалося в Києві) наклад перевищував 56 тис. і поступово зростав. Максимальних значень досягнуто у вересні 1943 року, коли наклад за місяць становив понад 146 тис. прим. З жовтня друк газети повністю перенесено знову до Луцька.

На відміну від більшості європейських завоювань, проведених у 1939-1941 роках, де німецькомовні щоденні видання орієнтувалися як на аудиторію вермахту, так і на населення окупованих країн, що добре володіло німецькою, видавнича політика на Сході полягала в орієнтації виключно на військових і цивільну німецьку адміністрацію та незначний прошарок фольксдойчів (етнічних німців із місцевого населення). Отже, пропагандисти були ще більш відвертими у формулюванні мети і поточних завдань окупантів, що підвищує джерельну вартість "Deutsche Ukraine-Zeitung", тижневика "Ukraine-Post" та інших німецько-мовних видань в Україні, так мало використовуваних українськими вченими, зокрема, дослідниками-журналістами.

Наскільки залежними від становища на Східному фронті були тиражі "Deutsche Ukraine-Zeitung" свідчить аналіз статистичних даних звіту: катастрофа військ вермахту під Сталінгра-дом призвела до скорочення накладу на третину від максимальної, поразка в битві на Курській дузі - вдвічі, а із залишенням Києва від максимально досягнутих щомісячних накладів залишилася лише третина.

З 18 липня 1942 року на додаток до "DUZ" почав випускатися тижневик "Ukraine-Post", також як орган райхскомісаріату. Початковий наклад - 25 тис. прим., у липні-серпні 1943 року - понад 60 тис. прим. Коливання кількісних параметрів накладу тижневика "Ukraine-Post" було менш відчутним, але зазначені тенденції також простежуються. Відсутність же різкої втрати тиражів можна пояснити меншою питомою вагою передплатників-фронтовиків. Це видання більшою мірою орієнтувалося на інформування читачів-фольксдойчів південних областей України та віддалених від шляхів сполучення службовців Райхскомісаріату Україна.

Німецькомовні видання випускалися також при управліннях деяких генеральних округ, зокрема, "Deutsche Bug-Zeitung" (Миколаїв, 1942-1943), "Deutsche Krim-Zeitung" (Сімферополь) та ін., виходили бюлетені з розпорядженнями райхскомісара тощо (див. додаток). Видавці РКУ забезпечували також друкування періодики для потреб вермахту.

Проте створена до середини 1943 року добре продумана і структурована система забезпечення видавничої діяльності в Україні, спрямована на задоволення інтересів колоніальної "розбудови" захопленого "життєвого простору", незабаром почала розсипатися під ударами радянських військ.

Після 25 січня 1944 року, коли гер Горнауер письмово попрощався із співробітниками, на рештках території РКУ частина газет продовжували виходити і їх патронування здійснювали армійські пропагандистські підрозділи [42]. Частина газет переміщувалися на ще не звільнені від німецько-фашистських окупантів території України і, або розгортали свою діяльність на повністю новому щодо видання газети місці, або зливались чи співіснували із місцевими уже існуючими редакціями, інколи підпорядковуючи їх ресурси і перепрофільовуючи друковану інформацію. Головним для таких видань прифронтових областей стало інформування евакуйованих про наявність можливостей розміщення і життєзабезпечення.

Гебельсівський апарат пропаганди дорожив кадрами журналістів-колаборантів, намагався не загубити їх в умовах тотальної втечі з тимчасово окупованої української землі, відступу військ і часто хаотичної евакуації. Про це свідчать оголошення в пресі Генеральної губернії з проханням до журналістів колишніх українських видань повідомити про нове своє місцеперебування [43]. Адже треба було посилити журналістське обслуговування видань для остарбайтерів в самій Німеччині, військових формувань українських "добровольців" тощо. Навіть із втратою українського читача такі попихачі пропагандистської машини третього райху не залишалися без роботи. Наприклад, колишнього редактора щоденної київської газети "Нове українське слово" К. Штеппу в листопаді 1943 року зараховано до штату відділу пропаганди імперського міністерства окупованих східних областей [44] і згодом прилаштовано було на редагування двох російськомовних власівських газет Російської Визвольної Армії.

Осінь і початок зими 1943 року стали періодом краху видавничої діяльності цивільної влади окупантів в Україні. Були втрачені щоденні газети в Дніпропетровську і Києві, більшість поліграфічних потужностей. З початком нового 1944 року фронт наблизився до Луцька. 14 січня вийшов останній номер "Deutsche Ukraine-Zeitung" на території райхскомісаріату. До честі її господарів, з поліграфічних підприємств на території Волинської і Рівненської областей лише друкарню "DUZ" було вивезено з фронтової полоси [45]. Редакція евакуювалася до Львова, де її зовсім не чекали і попервах заборонили випускати газету. Все ж 21 січня 1944 року з меншеним обсягом вийшов у Львові до другої річниці видання номер газети. Ювілей виявився сумним.

Матеріал для випуску "Українського ілюс-трованого журналу", задля якого до Києва завезли і до 1 жовтня підготували до роботи 64-сторінкову ілюстраційну ротацію, мабуть, зберігся. Бо в Дрездені 1944 року незабаром з'явилися друком шість номерів журналу "Нове життя: Українська ілюстрація". Але нове життя цій машині негайно дали в Києві, де радянські поліграфісти того ж таки року налагодили випуск ілюстрованого журналу "Україна".

Яким чином і коли припинили діяльність фірма "Німецьке видавничо-друкарське товариство" і його дочірні підприємства, нам невідомо.

Тим часом на визволеній українській землі тривав процес відновлення мережі центральної, обласної та районної преси. На початок 1944 року знову радянськими стали 301 район з 360, що належали до 10 областей України; у них відновлено випуск 156 районних і міських газет; через чотири місяці на 1 травня 1944 року на значно більшій звільненій території кількість відновлених місцевих газет зросла до 342 [46]. На момент завершення визволення України (жовтень 1944) у ній видавалося вже 852 назви газет усіх типів, разовим накладом 2 млн. 620 тис. прим. [47].

ПРИМІТКИ

 1. Розенберг А. Из речи рейхслейтера Розен-берга о политических целях Германии в предстоящей войне против Советского Союза и планах его расчленения. 20 июня 1941 г. // Преступные цели - преступные средства: Документы оккупационной политики фашистской Германии на территории СССР (1941-1944 гг.). - М.: Гос-под итиздат, 1963. - С. 45.
 2. Гитлер А. Приказ Гитлера о передаче всей полноты власти на оккупированной территории командующим войсками вермахта // Преступные цели - преступные средства. - М., 1963. - С. 47-48.
 3. Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941-1944): О роли вермахта и его руководящих органов в осуществлении оккупационного режима на советской территории. - М.: Воениздат, 1974. - С. 102.
 4. Рекотов П. Органи управління в Україні під час фашистської окупації // Пам'ять століть. - 1997. - № 5. - С. 121.
 5. Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг.: В 3 т. - К.: Политиздат Украины, 1975. - Т. 1. - С. 331.
 6. Молдавская ССР в Великой Отечественной войне 1941-1945: Сб. документов и материалов: В 2 т. - Кишинев: Штиинца, 1976. - Т. 2. - С. 55, 560; Історія застерігає: Трофейні документи про злочини німецько-фашистських загарбників та їхніх посібників на тимчасово окупованій території України в роки Великої Вітчизняної війни. - К.: Політвидав України, 1986. - С. 245. З початку лютого 1944 р. термін "Трансністрія" вже не вживається в офіційних документах румунської окупаційної влади; див.: Щетников В. П. Одесский университет 1941-1944 гг. (по материалам оккупационной прессы) // Записки іст. фак. Одес. держ. ун-ту ім. I. Мечникова. - 1999. - Вип. 9. - С. 266-271.
 7. Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941-1944): О роли вермахта и его руководящих органов в осуществлении оккупационного режима на советской территории. - М.: Воениздат, 1974. - С. 102.
 8. Прилучення дальших округ до Райхскомісаріату Україна // Уманський голос. - 1942. - Ч. 74. - 13 верес. - С. 3.
 9. 16.07.1941 р. А. Гітлер визначив, що Крим має стати областю імперії разом з прилеглими районами північніше Криму і що цих прилеглих районів має бути якомога більше; див.: Борман М. Из протокольной записи совещания Гитлера с руководителями фашистского рейха о целях войны против Советского Союза. 16 июля 1941 г. // Преступные цели - преступные средства: Документы оккупационной политики фашистской Германии на территории СССР (1941-1944 гг.). - М.: Госполитиздат, 1963. - С. 52.
 10. Рекотов П. Адміністративний, судовий та поліцейський апарат Рейхскомісаріату Україна (1941-1944 pp.) // Нова політика. - 1997. - № 3. -С 51-56.
 11. Титаренко Д. М. Преса Східної України періоду німецько-фашистської окупації як історичне джерело (1941-1943 pp.): Дис. ... к. і. н.: 07.00.06. / Донецький нац. ун-т. - Донецьк, 2002. - С. 45-46.
 12. Орлов Ю. Я. Крах немецко-фашистской пропаганды в период войны против СССР. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. - С. 129-131.
 13. Йодль. Директива начальника штаба верховного главнокомандования вооруженных сил по вопросам пропаганды в период нападения на Советский Союз от 6 (?) июня 1941 г. // Дашичев В. И. Банкротство стратегии германского фашизма: Исторические очерки. Документы и материалы. - М: Наука, 1973. - С. 196.
 14. Борман М. Из протокольной записи совещания Гитлера с руководителями фашистского рейха о целях войны против Советского Союза. 16 июля 1941 г. // Преступные цели - преступные средства: Документы оккупационной политики фашистской Германии на территории СССР (1941-1944 гг.). - М.: Госполитиздат, 1963. - С. 53.
 15. Центральний державний архів органів державної влади і органів державного управління (ЦДАВО) України. - Ф. 4620, оп. 3. - Спр. 239. - Арк. 13-14; Рекотов П. В. Органи управління на окупованій території України (1941-1944 pp.) // Український історичний журнал. - 1997. - № 3. - С. 93.
 16. Zwei Jahre Aufbau und Entwscklung des Verlag und Druckereiwesens im Reichscommissariat Ukraine 1941-1943. - S. 7.
 17. Центральний державний архів громадських об'єднань (ЦДАГО) України. - Ф. 1, оп. 14. - Спр. 1063. - Арк. 80-82; цит. за: Коваль М. В. Фашистская политика духовного, морально-политического подавления населения Украины и ее крах (1941-1944) // Общественно-политическая жизнь трудящихся Украины в годы Великой Отечественной войны: Сб. науч. тр. - К.: Наук, думка, 1988. - С. 157-158.
 18. Liste der 17 ukrainischen und russischen Zeitungen, die von der Propaganda - Abteilung Ukraine an den Reichskommissar Ukraine Uber goben werden - Список 17 українських і російських газет, які передаються відділом пропаганди Україна райхскомісару України // Косик В. М. Україна в Другій світовій війні у документах: 3б. німецьких архівних матеріалів. - Л., 1998. - Т. 2. - С. 247-248 (нім.), 240-241 (укр. мова).
 19. Zwei Jahre Aufbau und Entwscklung des Verlag und Druckereiwesens im Reichscommissariat Ukraine 1941-1943 / Hans Hornauer. Dresden, am 25. Januar 1944. - 68 S. Шифр НДБ ЦДАУ: 332 си.
 20. Два года устройства и развития издательского и печатного дела в Рейхскомиссариате Украины. 1941-1943: [Отчет] / Ганс Горнауэр // ЦДАГО України. - Ф. 166, oп. 3. - Од. зб. 146. - 44 арк.
 21. Черняков Б. І. Окупаційна преса Райхскомісаріату Україна // 36. праць Науково-дослідного центру періодики / ЛНБ ім. В. Стефаника. - Л., 2003. - С. 152-159.
 22. Часописна й видавнича справа в Україні // Краківські вісті. - 1943. - Ч. 142. - 4 лип. - С. 2.
 23. Zwei Jahre... - S. 4, 9.
 24. Часописна й видавнича справа... - С. 2.
 25. Zwei Jahre... - S. 34.
 26. Zwei Jahre... - S. 29.
 27. Бойко Ю. "Українське слово" у 1941 році // Бойко Ю. Вибране. - Гейдельберг, 1990. - Т. 4. - С. 276-288.
 28. Титаренко Д. Офіційна преса Донеччини в період німецько-фашистської окупації (1941-1943 pp.) // 3б. праць науково-дослідного центру періодики / ЛНБ ім. В. Стефаника. - Л., 2000. - Вип. 8. - С. 202-204.
 29. Стахів Є. Похідні групи ОУН на Східній Україні в 1941-1943 роках // Національно-визвольна боротьба 20-50-х років XX ст. в Україні: 3б. матеріалів Першої міжнар. наук. конф. - К.; Л., 1993. - С. 147.
 30. Пронченко без маски // Дзвін. - Кривий Ріг, 1941. - № 27. - 3 груд. - С. 4; Кому потрібен такий "Дзвін"? // Дніпропетровська газета. - 1942. - № 7. - 9 січ. - С.4; порівн.: Думанський А. Співець визволення (Творча діяльність Мих. Пронченка) // Дніпропетровська газета. - 1942. - № 11. - 14 січ. - С. 2.
 31. Die Presse im Reichskornmissariat Ukraine // Держ. архів Рівненської обл. - Ф. Р-22, on. 1. - Спр. 149. - Арк. 21-27.
 32. Луцький О. І. Офіційна україномовна преса Галичини періоду німецької окупації (1941-1944 pp.): умови і проблематика публікацій // Українська періодика: Історія і сучасність. Доповіді і повідомлення третьої Всеукр. наук.-теор. конф. 22-23 груд. 1995 р., - Л. 1995. - С. 107.
 33. Чайковський І. Українські періодичні видання за німецької окупації, 1941-1944 // Гомін України - Література і мистецтво. - 1966. - Ч. 7. - 16 лип. 220 позицій; Чайковський І. Українські періодичні видання в Другій світовій війні, 1939-1945 / Ред. і доп. М. Кравчук. - Філадельфія: Київ, 1976. - 19 с. - (Б-ка укр. книги; Ч. 3).
 34. Мальчевський І. Українська преса під німецькою окупацією // На зов Києва: Український націоналізм у II світовій війні: 3б. статей, спогадів і документів. - Торонто; Нью-Йорк: Новий шлях, 1985. - С. 291-295. Список 102 газет.
 35. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. - Л.: Вид-во НТШ, 1991. - С. 123. На укр. землях видано під окупацією близько 115 газет і журналів.
 36. Стафийчук И. П. Комсомол Украины в партизанском движении 1941-1944 гг.: (Полит, работа среди населения оккупированных районов). - М.: Мысль, 1968. - С. 26. "На Украине на средства оккупантов издано около 150 газет и других периодических изданий в преобладающем большинстве на украинском языке".
 37. Коваль М. В. Общественно-политическая жизнь трудящихся Украинской ССР в период Великой Отечественной войны. - К.: Наук, думка, 1977. - С. 203: "До середини 1942 р. в РКУ видавалося 189 газет українською та 6 німецькою мовами загальним тиражем 957 тис. прим."; Коваль М. В. Фашистская политика духовного, морально-политического подавления населения Украины и ее крах (1941-1944) // Общественно-политическая жизнь трудящихся Украины в годы Великой Отечественной войны: Сб. науч. тр. - К.: Наук, думка, 1988. - С. 157: "До середині 1942 р. на території РКУ видавалися 160 газет українською і до 10 газет німецькою, румунською і угорською мовами. їх загальний тираж перевищив 1 млн. прим.". У статті 1988 р. автор явно використовує дані, які не містить джерело, на яке він посилається.
 38. Івлєв І. О., Юденков А. Ф. Контрпропаганда підпільників і партизанів на окупованій радянській території (1941-1944 pp.) // Український історичний журнал. - 1985. - № 6. - С. 42. А. Юденков виявив 260 газет, випущених на окупованій території Радянського Союзу, і вважає, що їх було не менше 300.
 39. Борман М. Письмо Бормана Розенбергу относительно политики на оккупированных территориях. Ставка фюрера, 26 июля 1942 г. // "Совершенно секретно! Только для командования!": Стратегия фашистской германии в войне против СССР: Документы и материалы. - М.: Наука, 1967. - С. 122-123.
 40. Zwei Jahre... - S. 26-28.
 41. Немирон Н. У збудженій в огні столиці України: (Славній пам'яті мучеників за Україну в Києві в 1941-1942 pp.) // В боротьбі за українську державу. - Л., 1992. - С 810.
 42. Див., наприклад: Новая жизнь. - Николаев: Издает Propaganda-Staffel II, 1944. - Январь-март.
 43. Заклик до редакційних працівників східних земель // Краківські вісті. - 1944. - Ч. 84. - 22 квіт. - С. 3.
 44. Коваль М. В. Українська культура та її діячі в політиці нацистських колонізаторів // Український історичний журнал. - 1993. - № 9. - С. 26.
 45. ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 23. - Спр. 703; див.: Сергійчук В. І. ОУН-УПА в роки війни: Нові документи і матеріали. - К.: Дніпро, 1996. - С. 144.
 46. ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 70. - Од. зб. 126. - Арк. 6; Ф. 1, оп. 23. - Од. зб. 856. - Арк. 64.
 47. Цьох Й. Т. Преса Української РСР періоду Великої Вітчизняної війни / Львівський держ. ун-т. - Л., 1984. - С. 47.

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В 1941-1944 РОКАХ

Азат-Крим [Звільнений Крим]: Орган Кримського мусульманського комітету. - Сімферополь, 1942-1943. Тат. мова. Ред.
Нурієв. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1943), ЛНБ (1942). [АРК].
Азовский вестник. - Генічеськ, 1942 (1 трав.) - 1943. Рос. мова. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. ЛНБ. [Хрс].
Александрийский бюллетень. - Знаменка. [?]. Джерела: Ивлев/Юденков, 1988, с. 262, № 2. [Крг].
Ананьевская газета: Социальный и культурный орган печати. - Ананьїв, 1942. Рос. мова Місце зберігання: НДБ ЦДАУ [Од].
Ана-Юрт [Батьківщина-мати]. Журнал. Тат. мова. Джерела: Горевалов, 2001, с. 298. [АРК].
Баранівські вісті. - Баранівка, 1941. Ред. М. Мельник. Джерела: Чайковський, 1976, № 2. [Жт].
Бахмутская газета. - Артемівськ, 1941. Текст укр. і нім. мовами. Джерела: ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 115, арк. 44; Ивлев/Юденков. 1988, с. 262, №6. [Днц].
Бахмутская правда. - Артемівськ, 1941 (листоп.) - 1943 (серп.). Наступні назви: Бахмутский вестник (1942), Голос Донбасса (1943). Місце зберігання: ДАДО, АУСБУ ДО (Спр. 60544, т. 1-3). [Днц].
Бахмутский вестник. - Артемівськ, 1942. Ред. С. П. Попов. Попередня назва: Бахмутская правда, наступна Голос Донбасса. Місце зберігання: ДАДО, АУСБУ ДО (Спр. 60544, т. 1-3). [Днц].
Бережанські вісті: Орган української районової управи. - Бережани, 1941-1942. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ. [Тр].
Берездівські вісті. - Берездів, 1941. - Ч. 1. Джерела: Чайковський, 1976, № 5. [Хм].
Благовестник: Духовна газета для подкарпатских русинов. - Унгвар: Вид. о. Василіян, 1921-1942 (1921-1944). Джерела: ЗБП, 1944, с 39, № 579. Місце зберігання: УжНУ, відділ Карпатики. [Зк].
Близнецівські вісті. - Близнюки, 1942 (верес). Тижневик. Джерела: Нова Україна: Щоденник. - X., 1942. - 16 жовт. [Хрк].
Бобринецький голос. - Бобринець, 1941-1943. Ред. Л. Щербань (1943). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. [Крг].
Богословія. - Львів, 1923-1942. Квартальний Ред. Й. Сліпий. Місце зберігання: ЛНБ (1942-1943).
Бориспільські вісті. - Бориспіль, 1941 (жовт.) - 1943. Газета офіційних повідомлень для Бориспільської округи. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1943), НБУВ (1943). [Кв].
Буг: Первая вечерняя ил. газета. - Одеса, 1942-1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1943), НБУВ (1943).
Бучацькі вісті. - Бучач, 1941. - Ч. 1,2. Місце зберігання: ЛНБ. [Тр].
Бюлетень / Організація праці українських студентів ім. А. Коцка; Громада українських студентів Політехніки "Основа". - [Львів], 1943 (22 черв.) - 1944 (берез.). Обсяг: 2 - 4 с 25 чис. З машинопису. Ротатор. Місце зберігання: ЛНБ.
Бюлетень Валківської районової управи. - Валки, 1941 (26 листоп.) - 1942 (19 жовт.). Тижневик. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ДАХО. [Хрк].
Бюлетень Костянтиноградського округового та міського управління. - Костянтиноград, 1942 (3 берез.) - 1943 (28 серп.). Ред. Василь Чайківський (1943). Згодом: Костянтино-градські нові вісті з 8 лип. 1942. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ДАХО. [Хрк].
Бюлетень Медичної громади. - Львів, 1943-1944. Місце зберігання: ЛНБ.
Бюллетень Бердянської районно-міської управи. - Бердянськ, 1942. Місце зберігання: ЛНБ (№ 2). [Зп].
Бюллетень газеты "Новая жизнь". - Чистякове, 1943 (квіт.-трав.). Неперіод. Місце зберігання: ДАДО. [Днц].
Бюллетень: Видає Краматорська міська управа. - Краматорськ, 1942 (23 січ.) - 1943 (29 серп.).
Наступна назва: Краматорська газета. Місце зберігання: ДАДО, ЛНБ. [Днц].
В наступ. - Олеськ, 1941. Ред. Б. Мандюк. Джерела: Пробоєм, 1941, ч. 9, с. 544. [Вл].
Валківські вісті. - Валки, 1942-1943. Джерела: Чайковський, 1976, № 13. [Хрк].
Васильківські вісті. - Васильків, 1942 (4 берез.) - 1943. Ред. Михайло Ситник (1943). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ (1942), ЛНБ. [Кв].
Вернєдніпровська газета. - Верхньодніпровськ, 1941 (7 груд.) - 1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ [Днп].
Вечірній листок: Найновіші щоденні вісті. -Кременчук, 1942. Ред. В. Тарасів. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ. [Пл].
Вечірня година. - Краків; Львів, 1942-1944. Ред. Михайло Хом'як; Літ. ред.: Святослав Гординський, згодом Василь Чапленко. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1943), ЛНБ (1943-1944). [Лв].
Визволена Україна. - Чуднів, 1942-1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ [Жт].
Визволення: Газета для населення звільнених областей. - Конотоп, 1942-1943. Ред. Г. О. Сах-но. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ (1943), ЛНБ. [См].
Відбудова. - Костянтинівка, 1942-1943. Ред. А. Цимбал. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ, ДАДО. [Днц].
Відділ культурної праці УЦК: Додаток до Вісника УЦК. - Краків; Львів, 1943. Місце зберігання: ЛНБ. [Лв].
Відомості Київської міської управи. - Київ, 1942. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ
Відродження. - Миргород, 1941-1942. Ред. Михайло Воскобійник. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ (1942), ЛНБ (1942). [Пл].
Відродження. - Тараща, 1941-1942. Ред. П. Крук. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ (1942), ЛНБ. [Кв].
Відродження: Орган Роменської міської управи. - Ромни, 1941-1943. Гол. ред. Лященко. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ (1942-1943), ЛНБ (1942-1943). [См].
Військовий звіт. - Дружківка, 1942. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. [Днц].
Вільна Україна. - Богуслав, 1941 (серп.-верес). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ [Кв].
Вільна Україна. - Дніпропетровськ, 1941. Наступна назва: Дніпропетровська газета. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ [Днп].
Вільна Україна. - Тетіїв, 1941. Джерела: Краків, вісті, 1943, ч. 36; Чайковський, 1976, № 26. [Кв].
Вільне слово: Часопис для Бойківщини. - Дрогобич, 1941 (лип.) - 1942. Ред. Михайло Бараник. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ. [Лв].
Вінницькі вісті. - Вінниця, 1941 (31 серп.) 1943. Ред. Михайло Зеров. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1941-1943); НБУВ (1942-1943). [Вн].
Вірним шляхом: Орган Ярмоленецького окружного комісара. - Ярмолинці, 1942 (10 берез.) - 1944. Тижневик. Ред. Ст. Савіцький. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. [Хм].
Вісник проводу ОПУС [Організації праці українських студентів]. - Львів, 1943. Місце зберігання: ЛНБ.
Вісник Українського повітового комітету. - Сокаль, 1941. Місце зберігання: ЛНБ. [Лв].
Вісник Українського центрального комітету. - Краків; Львів, 1940-1944. Ротатор. Додатки: "Українське робітництво в Німеччині", "Лікарська справа". Місце зберігання: НДБ ЦДАУ; ЦДАГОУ, Ф. 1, оп. 70, спр. 987, арк. 6-22 (1942); спр. 997, арк. 19-26 об. (1944). [Лв].
Вісті Лохвиччини. - Лохвиця, 1941 (1 листоп.) - 1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1943), НБУВ (1942). [Пл].
Вісті Остерщини: Міжрайонова газета. - Остер, 1942-1943. Ред. І. С. Килимник. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ, ЛНБ. [Чрг].
Вісті Прилуччини: Часопис для міста і села. - Прилуки, 1942-1943. Ред. Ф. Харченко. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ (1943), ЛНБ. [Чрг].
Вісті. - Дніпропетровськ, [1943]. Джерела: Горевалов, 1997, с. 228; Горевалов, 1998, с. 191. [Днп].
Вісті. - Первомайськ, [?]. Джерела: Ивлев/Юденков, 1988, с 263, № 27. [Од].
Вісті: Для українських селян. Господарський тижневик. - Рівне, 1942-1943. Ред.: Г. Стефюк, А. Мисечко. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ. [Рв].
Вістник Станіславівської дієцезії. - Станіслав, 1942 (січ.-берез.). Місце зберігання: ЛНБ (1942). [ІФ].
Вістник Станіславівської обласної управи. - Станіслав, 1941. - Ч. 1. - 29 лип. Ред. Василь Яшан. Місце зберігання: ЛНБ. [ІФ].
Вістник: Орган Головної групи промислового господарства й зв'язку. - Львів, 1943-1944. Джерела: Наші дні, 1943, ч. 1; Чайковський, 1976, № 40.
Волинь. - Рівне, 1941 (1 верес.) - 1944 (7 січ.). Ред.: Улас Самчук (1941, 1 верес. - 1942, 22 берез.), Степан Скрипник (1942, бе-рез.-трав.), Андрій Мисечко (1942, трав. - 1943, лип.), Петро Зінченко (1943, лип. - 1944, січ.). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1941-1943), НБУВ (1941-1944), ЛНБ, ДАРО. [Рв].
Воля Покуття. - Коломия, 1941; Львів, 1942-1944. Ред.: Ярослав Христич, літ. ред. Дмитро Николишин; з 3 січ. 1943 Осип Боднарович. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ (1942), ЛНБ. [ІФ].
Воля: Орган окружної управи. - Копичинці, 1941. - ЧЛ, 2. Тижневик. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (ч. 1, 2), ЛНБ (ч. 2-12). [Тр].
Гадяцька газета. - Гадяч, 1942 (14 січ.) - 1943. Ред. М. Сірий. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942), НБУВ (1943), ЛНБ (1942). [Пл].
Газета Львівська. - Львів, 1941. Ред. Станіслав Васілевський. - [Пол.?]. Джерела: Пробоєм, 1943, кн. З, с. 191; Ивлев/Юденков. 1988, с. 264, № 36; Тарнавський, 1995, с 84.
Гайдамака: Орган "Поліської Січі". Своя державність. Збройна сила. Віра Христова. - Олевськ, 1941 (верес). Ред. К. Сиголенко. Тижневик. Місце зберігання: ЛНБ, ДАРО, РКМ. [Жт].
Гайсинська газета. - Гайсин, 1943 (17 січ.). Тижневик. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1943): НБУВ (1943). [Вн].
Галицька газета. - [Місце і час вид. не встановлені]. Джерела: Чиркова, 1999.
Голос Волині. - Житомир, 1941-1943. Ред.: Є. Огуревич (1941), Юрій Гриненко (1941-1943). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ, ЛНБ. ДАРО. [Жт].
Голос Дніпра. - Херсон, 1941 (21 верес.) - 1943. Ред Ф. Л. Вдовиченко, К. А. Курінний Наступна назва: Наддніпрянська правда. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ, ЛНБ. [Хрс].
Голос Донбасса. - Горлівка, 1943. Ред.: І. О. Голуб, згодом Бутвин. Попередні назви: Бахмутская правда, Бахмутский вестник. Містились публікації укр. мовою. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. ЛНБ, ДАДО, АУСБУ ДО (Спр. 60544, т. 1-3). [Днц].
Голос Крыма: Изд. Симферопольского гор. управления. - Симферополь, 1941 (12 груд) - 1944 (9 квіт.). Рос. мова. Ред. В. В. Попов (12.12.1941-26.03.1942), А. І. Булдєєв (26.03.1942-окт. 1943), К. А. Бикович (окт. 1943-9.04.1944). Додатки: "Женский листок" (з 21.05.1943), "Молодость" (з 18.07.1943). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1944), НБУВ (1943-1944), ЛНБ (1941-1943), ДААРК. [АРК].
Голос Новгород-Сіверщини. - Новгород-Сіверський, 1942. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ. [Чрг].
Голос освобожденной Северщины. - Новгород-Сіверський, 1943. Рос. мова. 2-й р. вид. Місце зберігання: ЛНБ. [Чрг].
Голос освобожденной Северщины. - Семенівка, 1943. Рос. мова. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. [Чрг].
Голос Охтирщини. - Охтирка, 1942-1943. Ред.: І. Яценко; [Іван Багряний]. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ. [См].
Голос Підкарпаття. - Львів; Дрогобич, 1942-1944. З сер. 1942 на основі тижневика Рідна земля. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ ,1943-1944), НБУВ, ЛНБ.
Голос Полтавщини. - Полтава, 1941-1943. Відп. ред. Григорій Ващенко, ред. Коркишко. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ (1942-1943), ЛНБ. [Пл].
Голос Самбірщини. - Самбір, 1942-1944. Див. також: Рідна земля. Джерела: Чайковський, 1976, № 56; Антонюк, 1997, с 203, № 18. [Лв].
Голос Сарненщини.- Сарни, 1941 (верес.) - 1943. Ред. Микола Бережнюк. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ (1942-1943), ЛНБ (1942-1943). [Рв].
Голос Таврии. - Сімферополь, 1943 (21 лип. -З жовт). Рос. мова. Раніше і згодом: Голос Крыма. Гл. ред. А. I. Булдєєв. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1943), НБУВ (1943). [АРК].
Голос України. - Кіровоград, 1941-1942. Ред. Василь Пасічник (до верес. 1941). Наступна назва: Українські вісті (з трав. 1942). Джерела: Ивлев/Юденков, 1988, с 265, № 51, Стахів, 1993, с 154. [Крг].
Горец Кавказа: Орган Карачаевского обл. нац. комитета. - Мелитополь, 1943. Місце зберігання: НБУВ. [Зп].
Горлівська газета. - Горлівка, 1942. Джерела: Чайковський, 1976, № 58. [Днц].
Горохівські вісті: Часопис Горохівської округи. - Луцьк, 1943 (1 берез.). Ред. Анатоль Дублянський. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ; НБУВ; ЛНБ; ДАВО. [Вл].
Господарство Харкова: Щомісячний огляд. - Харків: Вид. статистичний відділ міської управи, 1942. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ
Господарсько-кооперативний часопис: Орган краевого союзу ревізійного. - Львів, 1942-1944. Вид. Ревізійного союзу українських кооператорів. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ.
Дебальцевский вестник. - Дебальцеве, 1942 (перше півріччя). Джерела: Донецкий вестник. - Юзовка, 1942. - 28 июня; Титаренко, Дис, с. 46, 249. [Днц].
Детский листок: Еженедельный журнал. - Одеса, 1942-1944. Ред. Марія Шахназар. Рос. мова. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ.
Дзвін волі. - Біла Церква, 1942-1943. Див.: Дзвін. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ, ЛНБ. [Кв].
Дзвін. - Біла Церква, 1941 (6 жовт.) - 1943. З 13 лип. 1942 назва: Дзвін волі. Ред. М. Литвиненко. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. [Кв].
Дзвін. - Кривий Ріг, 1941 (1 жовт.) - 1943 (27 жовт). Тижневик. Ред.: Михайло Пронченко (1941); М. Жосан (1943). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ; НБУВ (1943); ЛНБ. [Днп].
Див. також: Тернопільський голос. - Львів, 1942-1944. [Тр].
Днепровская правда. - [Місце і час вид. не встановлені]. (Дані на 1.03.1942). Раніше: Днепровский край. Джерела: Ивлев/Юденков, 1988, с. 265-266, № 58.
Дніпрова хвиля. - Кременчук, 1941 (лист.) - 1943. Ред.: Михайло Щепанський, В. Тарасів (після 28.02.1942). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ (1941-1942). [Пл].
Дніпропетровська газета. - Дніпропетровськ, 1941 (20 верес.) - 1943 (жовт). Ред. С. Савченко. Попередня назва: Вільна Україна. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ (1942), ЛНБ (1942-1943). [Днп].
До зброї!: Одноднівка. Вид.: Укр. окр. комітет в Станіславові. - Станіславів, 1943. - 15 трав. Місце зберігання: НБУВ, ЛНБ. [1Ф].
Добрый пастырь. - (Унгвар), 1932-1942. Рочикъ. Джерела: ЗБП, 1944, с. 39, № 588. Місце зберігання: УжНУ, відділ Карпатики. [Зк].
Донецкий вестник. - Юзівка [Донецьк], 1941 (15 листоп.) - 1943 (1 верес). Ред. Н. Антонцев; П. Сбітнєв; А. Я. Вібе; Г. Ковалевський. Містив публікації укр. мовою. Місце зберігання: НБУВ (1943), ЛНБ (1942-1943), ДАДО. [Днц].
Донецька газета. - Слов'янськ, 1941 (14 груд.)- 1943 (29 серп.). Ред.: політики С. Д. Потєхін, місцевого життя Ю. П. Онищенко; П. М. Шинкар (до трав. 1943). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ, ДАДО. [Днц].
Донецькі новини. - Лисичанськ, 1942 (28 листоп.) -1943 (23 січ.). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ. [Лг].
Донецькі новини. - Юзівка [Донецьк], [1943]. Джерела: Краків. вісті, 1943, ч. 32. [Днц].
Дорога. - Краків; Львів: Укр. вид-во, 1940-1944. Місячник. Засновник Богдан Гошовський (1937); ред.: Б. Гошовський (1937-1942), Ю. Старосольський, О. Шепарович (1942-1944). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ; ЦДАГОУ, Ф. 1, оп. 70, спр. 992, арк. 6-20 (1943); спр. 997, арк. 38-45 об., 70-77 (1944). [Лв].
Дрогобицьке слово: Часопис для Підкарпаття. - Дрогобич, 1942. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ, ЛНБ. [Лв].
Дружественный вестник: Урядовий лист Краевого дружнього союзу в Ужгороді. - Ужгород(?) Джерела: Грановський, 2002, с. 21, № 109. Місце зберігання: УжНУ (1927-1932). [Зк].
Дружківське слово. - Дружківка, 1942 (13 лип.). Місце зберігання: ЛНБ. [Днц].
Дунаєвецькі вісті: Часопис Дунаєвецької округи. - Дунаївці, 1941-1944. Згодом: Урядові Дунаєвецькі вісті. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ, ЛНБ. [Хм].
Душпастырь. - Ужгород, 1924-1941. Джерела: ЗБП, 1944, с. 40, № 591. Місце зберігання: УжНУ, (1924-1939). [Зк].
Евпаторийские известия: Орган Евпаторийского гор. управления. - Євпаторія, 1941-1943 (авг.). Рос. мова. З серпня 1943: Освобождение. Місце зберігання: НБУВ (1941-1942). [АРК].
Єлисаветградські вісті. - Єлисаветград, 1941. Джерела: Краків. вісті, 1943, ч. 36; Чайковський, 1976, № 76. [Крг].
Життя Зіньківщини. - Зіньків, 1942. Ред. Іван Понежа. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ [Пл].
Жовківські вісті. - Жовква, 1941-1942. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ. [Лв].
Журнал українознавства. - Львів, [1941]. Джерела: Черниш, 1999.
За вільну Україну. - Плисків, 1941-1942. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1941-1942). [Вн].
За краще життя. - Хорол, 1941 (1 листоп.) - 1942. Ред. Л. Шевченко. Згодом: Хорольські вісті. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942), НБУВ (1942), ЛНБ. [Пл].
За мир и свободу: Орган Народного Антибольшевистского комитета. Фронтовой вып. - Б.м., 1944. Місце зберігання: НБУВ.
Записки НТШ. - Львів, [1941-1944]. Джерела: Черниш, 1999.
Заславський вісник. - Заслав [нині Ізяслав], 1941 (23 листоп.) - 1943. Ред. П. Лібов. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1943), ЛНБ (1942-1943). [Хм].
Зборівські вісті: Український інформаційний часопис. - Зборів, 1941-1942. Засн. і гол. ред. Михайло Снітинський (1933-1939). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ. [Тр].
Звільнена Україна. - Богуслав, 1941. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ, ЛНБ. [Кв].
Звягельське слово. - Звягель, 1942-1943. Ред. Т. Тоцька. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ. [Жт].
Земледелец Тавриды. - Сімферополь, 1943. Рос. мова. Газ. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1943). [АРК].
Зиз. - Станіславів, 1942. Джерела: Чайков.ський, 1976, № 90; Антонюк, 1997, с. 214, № 29. [ІФ].
Золотий перстень: Літ.-худож. іл. Журнал. - Унгвар, [?]. Руська мова. Джерела: Грановський, 2002, с. 22, № 133. [Зк].
Золотий перстень: Літ.-худож. іл. місячник. - Львів, 1944. - 4.1, 2. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ.
Золотий тризуб: Орган революційного повітового проводу. - Калуш, 1941. Місце зберігання: НБУВ, ЛНБ. [ІФ].
Золотоніські вісті. - Золотоноша, 1941 (1 жовт.) - 1943. Ред. М. Бондар. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1943), НБУВ (1943), ЛНБ (1943). [Чрк].
Золочівське слово: Тижневик для Золочівської округи. - Золочів, 1941-1942. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942), НБУВ (1942), ЛНБ. [Лв].
Зоря = Hajnal: Часопис Подкарпатського о-ва наук. - Унгвар, 1941-1944. Квартальний Гол. ред. І. Кондратович, відп. Ред. І. Гарайда, І. Контратович. Джерела: Капраль, 2002, с 25-36. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1941), ЛНБ (1942, № 3/4); УжНУ, відділ Карпатики. [Зк].
Іванківські вісті. - 1942 (1 жовт.) - 1943. Ред. Петро Карпенко-Криниця. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ, ЛНБ (1942). [Кв].
Інформаційна служба для Краевого прав-ління в генеральній окрузі Волинь і Поділля. - Б. м., 1943 (серп., верес). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. [Вл].
Інформаційний бюлетень Вукоспілки. - Київ, 1942. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ
Калинівські вісті. - Калинівка, 1942-1943. У 1943 евакуйована в Хмільник і переімен. в Хмільницькі вісті. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1943), ЛНБ (1942). [Вн].
Калуський голос. - Калуш, 1941-1942. Тижневик. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ. [ІФ].
Кам'янські вісті. - Кам'янське, 1941 (4 верес.) - 1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1943); НБУВ (1941); ЛНБ. [Днп].
Карпато-русский голос. -Унгвар, 1931-1944. Видавець С. Фенцик. Джерела: ЗБП-44, с. 41, № 615. [Зк].
Карпатска неделя. - Унгвар, 1939-1941. Джерела: ЗБП-44, с. 42, № 617. [Зк].
Київські вісті. - Київ, 1943 (трав.). Окремий вип. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ.
Кіровоградські вісті. - Кіровоград, 1941 (30 серп.) - 1943. Попередні назви: Український голос, Українські вісті. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1943), ЛНБ (1942-1943). [Крг].
Клич: Тижнева газета Волині та Поділля. - Луцьк, 1943. Випущена нелегально в німецькій друкарні. Місце зберігання: ДАВО. [Вл].
Ковельське слово. - Ковель, 1941. Ред. Федір Дудко. Джерела: Чайковський, 1976, № 105. [Вл].
Ковельські вісті: Орган гебітскомісара. Тижневик. - Ковель, 1942 (21 лют.) - 1944 (лют). Ред.: О. Муравський (1942), В. Бачинський (1942-1943), Леонід Лісовський (1943), Є. Скрипнюк (1944). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ (1942-1943), ЛНБ, ДАВО. [Вл].
Козятинська газета в Ружині. - Ружин, 1943. Ред. Гребінський. Попередня назва: Козятинська газета. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ. [Жт].
Козятинська газета. - Козятин, 1941 (20 верес.)- 1943. Ред. А. Слободяний. В евакуації мала назву: Козятинська газета в Ружині. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1943), НБУВ (1942), ЛНБ (1942-1943). [Вн].
Колокол: Лит.-худож. журнал. - Одеса, 1942-1943. Тижневик. Ред. Болле. Рос. мова. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ.
Кооперация Украины. - К., [?]. Журнал. Джерела: Ивлев/Юденков, 1988, с 268, № 93.
Коростишівські вісті. - Коростишів, 1942 (21 черв.) - 1943. Ред. Е. Іщенко. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. [Жт].
Корсунські вісті. - Корсунь, 1941 (ЗО верес.) - 1943. Тижневик. Ред. Й. Павлюк. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1943), ЛНБ (1943). [Чрк].
Костопільські вісті. - Костопіль, 1941 (19 лип.) - 1943. Ред.: Григорій Рибак (до квіт. 1942); о. Роман Данилевич (квіт. 1942 - січ. 1943; розстріляний 1943); І. Мельничук (з лип. 1943).
Попередня назва: Самостійність (1941, лип.-серп.). Додатки: Українка; Українська дитина. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ (1942-1943), ЛНБ, ДАРО. [Рв].
Костянтинівські вісті. - Костянтинівка, 1941 (25 груд.) - 1943 (1 верес). Ред. А. Цимбал. Наступна назва: Відбудова (з 13 жовт. 1942). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ДАДО. [Днц].
Костянтиноградські нові вісті. - Костянти-ноград, 1942 (8 лип.) - 1943 (28 серп.). Ред. Василь Чайковський. Попередня назва: Бюлетень Костянтиноградського округового та міського управління. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ, ДАХО. [Хрк].
Костянтиноградщина. - Костянтиноград, 1942 (січ.). Джерела: Нова Україна: Щоденник. - X., 1942. - 26 лют.; Титаренко, Дис, 2002, с. 47, 249. [Хрк].
Костянтиноградщина. - Костянтиноград, 1942 (січ.). Джерела: Нова Україна: Щоденник. - X., 1942. - 26 лют. [Хрк].
Краматорська газета. - Краматорськ, 1942. Ред. В. Шопен (справжн.: Шопін). Попередня назва: Бюлетень. Місце зберігання: ЛНБ, ДАДО. [Днц].
Кремянецький вісник: Орган українського національного комітету Крем'янецького повіту. - Кременець, 1941 (1 серп.) - 1944. Гол. ред.: Аркадій Трачук, Анатолій Котович. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ; НБУВ (1942-1943), ЛНБ (1941-1943), ЦДІАЛ (1942). [Тр].
Кролевецькі вісті. - Кролевець, 1941-1942. Ред. Василь Орловський. Джерела: Свідчення краєзнавців. [См].
Кругозор: Журнал занимательного чтения. - Одеса, [?]. Рос. мова. Джерела: Грановський, 2002, с. 35, №470.
Ланцет. - Харків, 1943. - № 1. Тексти укр., рос. і нім. мовами. Джерела: Чайковський, 1976, № 114.
Лебединський вісник. - Лебедин, 1942. Ред. І. Козловський. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ. [См].
Летачівські (Летишівські, Лятичівські) вісті. - Летичів, 1943 (1 черв.). Тижневик. Ред. Бачинський. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ. [Хм].
Летінь. - [Місце вид. не встановлене], 1944. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ.
Листок школяра. - Шепетівка, (1942). Вид. Сергій Рябчинський. Джерела: Нова Шепетівщина, 1942, 10 квіт.; АУСБУ по Рівнен. обл, спр. П-87; УЖВІ, 1995, вип. 2, с. 191; Савицький, 2000, с. 307. [Хм].
Литературная газета. - Одеса, [?]. Джерела: Сипко, 2001, с 33.
Литературная неделя: Вид. Подкарпатське о-во наук. - Унгвар, 1941-1944. Джерела: Капраль, 2002, с. 54-73. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1941, 1942, 1944) ; УжНУ, відділ Карпатики. [Зк].
Літаври: Тижневик літератури і мистецтва. Недільне вид. Газ. "Українське слово". - Київ, 1941. - 16, 23, 30 листоп., 7 груд. Ред. Олена Теліга. Попередня назва: Література і мистецтво. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ, ЛНБ.
Література і мистецтво: Двотижн. дод. до газ. "Голос Полтавщини". - Полтава, [1942]. Джерела: Пробоєм, 1942, ч. 4, с. 255. [Пл].
Література і мистецтво: Дод. до газ, "Українське слово". - Київ, 1941. - 19, 29 жовт., 4 листоп. Ред. Михайло Ситник. Далі: Літаври. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ, ЛНБ.
Літературна газета. - Лохвиця: Вид. т-во "Просвіта", 1942. - Ч. 1-3. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ. [Пл].
Літературно-наукова прилога к "Карпатской неделе". - Ужгород, 1941. Джерела: Капраль, 2002, с. 37-53. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ; УжНУ, відділ Карпатики. [Зк].
Лозівські вісті: Український часопис міста і села. - Лозова, 1942-1943 (верес). Тижневик. Ред. А. Думанський. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1943), ЛНБ, ДАХО. [Хрк].
Лохвицьке слово. - Лохвиця, 1942. Ред. Я. Ємець. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ. [Пл].
Лубенський вісник. - Лубни, 1941 (28 жовт.) - 1943. Ред. Вадим Страхов. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1943), НБУВ (1943), ЛНБ (1942). [Пл].
Львівські архієпархіальні відомості. - Львів, 1941-1944. Ред. о. П. Бзедзик. Місце зберігання: ЛНБ (1887-1940, 1942-1944).
Львівські вісті. - Львів, 1941 (серп.) - 1944 (лип.). Ред. Осип Боднарович. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1941-1942), НБУВ, ЛНБ.
Малі друзі. - Краків; Львів: Укр. вид-во. Відділ у Львові, 1940-1944. Ред. Богдан Гошовський (1937-38, 1940-44, 1948). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1941-1944). [Лв].
Маріупольська газета. - Маріуполь, 1941 (1 листоп.) -1943 (4 верес.). Ред.: М. Г. Сулима (розстріляний), Микола Стаскж. З 5.03.1942 назва: Маріюпільська газета. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ, ДАДО. [Днц].
Мелитопольский край = Мелітопольський край. - Мелитополь, 1941 (26 листоп.) - 1943. - Ред. М. І. Баєр. Рос. і укр. мовами. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1943), ЛНБ (1942). [Зп].
Меч: Періодичний дод. до часопису "Дзвін". - Кривий Ріг, 1941 (листоп.). Місце зберігання: НБУВ, ЛНБ. [Днп].
Мир: Ежемес журнал по вопросам политики, хозяйства и культуры. - Харків, 1942. - № 1. Ноябрь. - 47 с.: іл. Ред. Герман Бреннер. Рос. мова. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ, ЛНБ.
Мир: Щотижнева інформаційно-літ. газета. - Одеса, 1943. Місце зберігання: НБУВ.
Миргородські вісті. - Миргород, 1941 (10 груд.) - 1943. Ред. Михайло Воскобійник. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1943), ЛНБ (1942-1943). [Пл].
Місіонар Пресвятого Серця Ісусова: Релігійний місячник. - Жовква, 1941-1944. Ред. о. Є. Тимчук. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1941, 1942, 1944), ЛНБ. [Лв].
Молва: Ежедневная информационная газета. - Одеса, 1941-1944. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1944), НБУВ (1942-1943), ЛНБ (1943).
На вірній дорозі. - Ярмолинці, [1942]. Джерела: Уманський голос, 1942, ч. 39, 14 трав., с. 2; Краків, вісті, 1943, № 43. [Хм].
На посту. - Дніпропетровськ; Кривий Ріг, 1943. Ред. М. Бернацький. Газета для добровольчих частин. Місце зберігання: ЛНБ. [Днп].
Наддніпрянська правда. - Херсон, 1941 (21 верес). 6 чисел. Далі: Голос Дніпра. Джерела: Чайковський, 1976, № 136. [Хрс].
Назустріч: Літ.-мист. тижневик. - [Місце і час вид. не встановлені]. Джерела: Ковба, 1997.
Народна школа.-Унгвар, 1940/1941, 1941/1942. Місце зберігання: ЛНБ; УжНУ, відділ Карпатики. [Зк].
Наступ. - Ужгород, 1938-1942. Надалі у Празі. Джерела: ЗБП-44, с. 44, № 668 (1). [Зк].
Наступні вісті. - [Волинь], 1942. Можливо, помилка джерела. Джерела: Ивлев/Юденков, 1988, с. 270, № 119. [Вл].
Наука і мистецтво: Літ.-наук. дод. до газ. "Голос Полтавщини". - Полтава: Вид. Відділу освіти Полтавської міської управи, 1942. - Ч. 1, 2. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. [Пл].
Наш путь. - Херсон, 1943 (черв.-листоп.). Рос. мова. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. [Хрс].
Наша будуччина. - Товмач (Тлумач), 1941. [Місце зберігання: НДБ ЦЦАУ, ЛНБ. [ІФ].
Наша ілюстрація. - Львів, 1941. - Ч. 1. Джегсла: Чайковський, 1976, № 143; Антонюк, 1997, с. 214, №42.
Наши дни: Лит. журнал. - Одеса, 1942-1943. Ред. В. Гаврилов. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ.
Наші вісті. - Любомль, 1941 (1 верес.) - 1943. Ред. Анатоль Булавка, ред.-вид. Г. Олішкевич. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942), НБУВ (1942-1943), ЛНБ (1942-1943), ДАВО (1941-1943). [Вл].
Наші дні. - Львів: Укр. вид-во часописів і журналів для дистрикту Галичини, 1941 (груд.) - 1944 (лип.). Відп. ред. Іван Німчук; співред. Марія Струтинська, Антоніна Струтинська; С Гординський, М. Шлемкевич. У березні 1944 ред. евакуйовано до м. Жегестова (Польща). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ, ЛНБ.
Наші обряди та звичаї: Додаток до "Вісн. УЦК". - Краків; Львів, 1942. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. [Лв].
Неделя: Общественная новинка. - Унгвар, 1941-1944. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1941-1942). [Зк].
Никопольский листок. - Нікополь. 1944 (січ.). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. [Днп].
Ніжинські вісті: Часопис для міста і села. Орган Ніжинського військозого управління. - Ніжин, 1942-1943. Ред.: Іван Ярешко [псевд.: Кошелівець], М. Лисий, Ярошевський (1943). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ. [Чрг].
Нова громада. - [Місце вид. не встановлене], 1942 (1 січ.) - [?]. Джерела: Ивлев/Юденков, 1988, с. 270, № 126.
Нова доба. - Бердичів, 1941 (19 серп.) - 1943. Ред. В. Семенюк. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ . [Жт].
Нова неділя. - Ужгород, [?]. Джерела: УЖВ1, 1999, в. 6, с. 142. [Зк].
Нова рада. - Чернівці, 1940 (квіт.-черв.). Вид. і ред. Юрій Сербинюк. Джерела: Чайковський, 1976, № 152. [Чрв].
Нова Сновська газета." Орган Сновського районного та міського управління. - Сновське, 1942. Ред. О. Палажченко. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ. [Чрг].
Нова Україна. - Полтава, 1943 (квіт.-верес). Ред. Всеволод Царинник (1943). Раніше виходила в Харкові. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ. [Пл].
Нова Україна. - Харків, 1941 (серп.) - 1943 (лют). Ред.: Петро Сагайдачний, Всеволод Царинник. З квітня 1943 в Полтаві, пізніше у Вінниці. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ, ЛНБ, ДАХО.
Нова Україна: Тижневик. - Харків, 1941 (30 серп.) - 1943 (31 січ.). Ред.: Петро Сагайдачний, Всеволод Царинник. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ, ЛНБ, ДАХО.
Нова Україна: Часопис для евакуйованих. - Вінниця, 1944 (січ.-берез.). Раніше вид.: Харків, Полтава. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ. [Вн].
Нова Шепетівщина: Часопис Шепетівського уїзду. - Шепетівка, 1942 (7 січ.) - 1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ (1942). [Хм].
Новая жизнь. - Дебальцево, 1943. Попередня назва: Дебальцевский вестник. Ред. М. В. Дороган. Джерела: Чайковський, 1976, № 157; Титаренко, Дис, 2002, с 47, 250. [Днц].
Новая жизнь. - Миколаїв: Вид. Propaganda-Staffel II, 1944 (січ.-берез.). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. [Мк].
Новая жизнь. - Рикове [Єнакієве], 1943 (квіт. - 2 верес). Ред. М. І. Бернацький. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ДАДО. [Днц].
Новая жизнь. - Чистякове 1942 (1 квіт.) -1943 (17 берез.). Ред. Л. Є. Щербань. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1943), ДАДО. [Днц].
Новая мысль. - Миколаїв, 1943-1944. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1943). [Мк].
Нове життя. - Ворошиловград, 1942 (18 серп.) - 1943 (7 лют). Ред. Максим Бернацький. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ, ДАЛО. [Лг].
Нове життя. - Козятин, 1941-1942. Ред. Ясинський. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1941-1942), ЛНБ (1941). [Вн].
Нове життя. - Первомайськ, 1942 (17 квіт.) -1943. Ред. Патоков, Максим Бернацький (листоп. 1943 - 22 берез. 1944). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ (1942). [Мк].
Нове життя. - Пологи, 1942 (1 груд.) - 1943. Ред. А. К. Рауш. Місце зберігання: НДБ ЦЦАУ. [Зп].
Нове життя. - Рудки, 1941. Тижневик. Місце зберігання: ЛНБ. [Лв].
Нове життя. - Скалат, 1941. - Ч. 1. Місце зберігання: ЛНБ. [Тр].
Нове життя: Часопис Старокостянтинівської округової управи. - Старокостянтинів, 1941 (1 листоп.) - 1943. Місце зберігання: НДБ ЦЦАУ (1942-1943), ЛНБ (1942-1943). [Хм].
Нове життя: Щотижневий часопис Кахівського гебіта. -Каховка, 1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. [Хрс].
Нове Запоріжжя. - Запоріжжя, 1941 (12 верес.) - 1943. Ред. М. В. Могучий. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ (1942-1943). [Зп].
Нове українське слово. - Київ, 1941 (14 груд.) -1943. Ред. К. Ф. Штеппа. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ, ЛНБ.
Новий час. - [Місце і час вид. не встановлені]. Джерела: Дем'янчук, 1966, с 160.
Новий час. - Вознесенськ, 1941 (16 верес.) -1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1943), ЛНБ (1943). [Мк].
Новий час: Газета для населення звільнених областей. - Шостка, 1942-1943. Ред. Кузьма Іващенко. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ (1943), ЛНБ. [См].
Новий час: Іл. щоденник. - Львів, 1942-1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ (1923-1939).
Новий час: Окружний орган Петриківського, Царичанського, Котівського та Магдалинівського р-нів. - Петриківка, 1942 (20 лип.)-1943. Ред. А. Лісний. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ. [Днп].
Новий час: Український часопис для населення визволених областей. - Куп'янськ, 1942 (жовт.) - 1943 (10 січ.). Ред. Ю. Вовків. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ДАХО. [Хрк].
Новий шлях Остерщини. - Остер, 1941 - 1942 (до 1 лют). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. [Чрг].
Новий шлях. - Сватове, [?]. Джерела: ЦДАГО України, ф. 1, оп. 70, спр. 73, арк. 158-159, 162-163. [Лг].
Новий шлях: Газета Остерської районної управи. - Остер, 1941-1942. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942), НБУВ (1942), ЛНБ (1941). [Чрг].
Нові дні: Міжрайонна газета. - Снов, 1942-1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ. [Чрг].
Новогеоргіївські вісті. - Новогеоргіївське, 1942-1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1943), ЛНБ (1942). [Крг].
Новое время. - Красний Луч. 1942 (серп.) - 1943 (1 січ.). Ред. I. Акіменко. Місце зберігання: АУСБУЛО. [Лг].
Новое время: Газ. Мелитопольского гор. и земского самоуправления. - Мелитополь, 1942. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ [Зп].
Новое слово. - Одеса, 1944. Рос. мова. Джерела: Недзведский, 2001, с. 130.
Новости дня. - Чистякове, 1943..(серп.). Неперіод. Місце зберігання: ДАДО. [Днц].
Овруцькі вісті. - Овруч, 1943 (серп.). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ- [Жт].
Одесса: Ежедневная информационная газ. - Одеса, 1942 - 1943 (листоп.). Ред. Пислару. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1943), ЛНБ (1942).
Одесская газета. - Одеса, 1941 (листоп.) - 1944 (17 берез.). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1943-1944), НБУВ (1941), ЛНБ (1942).
Олевські вісті. - Олевськ, 1942 (22 лют.) - 1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ (1942). [Жт].
Олександрівський бюлетень. - Олександрія, 1943 (січ.-трав.). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1943). [Крг].
Олександрійські вісті. - Олександрія, 1941 (5 жовт.) -1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. [Крг].
Опошнівські вісті. - Опішне, 1943 (серп.). Джерела: Zwei Jahre, [1944]; Ивлев/Юденков. 1988, с. 273, № 176. [Пл].
Орленя: Часопис для дітей. - Рівне: Вид-во "Волинь", 1941 (жовт.)- 1942 (листоп.). Ч. 1-14. Ред. Петро Зінченко (розстріляний 1944, січ.). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ, ДАРО. ЦДІАЛ(1942). [Рв].
Освобождение. - Євпаторія, 1943 (авг.). - Рос. мова. Раніше: Евпаторийские известия. Джерела: Горевалов, 2001, с. 298. [АРК].
Освобожденная Северщина. Джерела: Ивлев/Юденков, 1988, с 273, № 178. [Чрг].
Останні вісти: Вид. часопису "Воля Покуття". - Коломия, 1941. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ. [ІФ].
Останні вісті (Останні новини): Понеділкове вид. газ. "Українське слово". - Київ, 1941. Ред. Ю. Швидкий. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ НБУВ, ЛНБ.
Останні вісті з газети "Нове українське слово". - Переяслав, (1943). Ред. Ю. Мендель. Джерела: Краків, вісті, 1943, ч. 59. [Кв].
Останні вісті. - Біла Церква, 1941. Вид. ред. газ. "Дзвін". Місце зберігання: НДБ ЦДАУ [Кв]
Останні вісті. - Кролевець: Вид. Deutsches NachrichtenflugblattU5, 1942-1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942), ЛНБ (1943). [См].
Останні вісті. - Переяслав [нині Переяслав-Хмельницький], 1942. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ. [Кв].
Останні вісті: Ранковий вип. газ. "Голос Сарненщини". - Сарни, 1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. [Рв].
Офіціальні вісті гебітскомісара Лохвиччини. - Лохвиця, 1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. [Пл].
П'ятихатська газета. - П'ятихатки, 1943 їлип.-серп.). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. [Днп].
Павлоградська газета. - Павлоград, 1941 (11 листоп.) - 1943. Попередня назва: Українець. Ред. Григорій Чапля. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1943); ЛНБ. [Днп].
Педагогічний інформаційний бюлетень. - Полтава: Вид. відділу пропаганди України, 1943. - № 2. - Трав. Перший номер вийшов у Харкові (1942, груд.). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ- [Пл].
Педагогічний інформаційний бюлетень. -Харків: Вид. відділу пропаганди України, 1942. - № 1. - Груд. - 7 с.; Полтава, 1943. - № 2. - Трав. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ.
Перемога. - Житомир, 1941. Ред. Д. Маслій. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ. [Жт].
Переяславські вісті. - Переяслав [нині Переяслав-Хмельницький], 1942 (12 жовт.) - 1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ, ЛНБ (1943). [Кв].
Подкарпатский вестник: Официальный орган. - Унгвар, 1943. Тижневик. "Выходит по неделям". Відп. вид.: д-р Siska Istvan. Обсяг 8-24 с. Текст парад. Угор. і рус. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. [Зк].
Подкарпатское дружество = Karpataljai Szovetkezes. - 1940-1943. Джерела: ЗБП, 1944, с. 46, № 681. Місце зберігання: УжНУ, відділ Карпатики. [Зк].
Подолянин. - Кам'янець-Подільський, 1941 (7 верес.) - 1944. Ред.: Микола Коркишко; Д. Корбутяк і колегія (1943). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1943-1944), НБУВ (1942-1943), ЛНБ. [Хм].
Політичні повідомлення Відділу пропаганди України для української преси: Бюлетень Райхскомісаріату Україна. - Б. м., б. д. Місце зберігання: ЛНБ (1942 берез.-квіт.). [Вл].
Полтавська сторона. - [Полтава, до 1.02.1942]. Джерела: Уманський голос, 1942, ч. 10, 5 берез., с. 2. [Пл].
Последние известия. - Шостка, 1942. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ [См].
Последние новости. - Київ, 1941 (жовт.) -1943. Ред. Л. В. Дубинин. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1943), НБУВ (1942-1943), ЛНБ (1942).
Православная Русь. - 1927-1943. Джерела: ЗБП, 1944, с 46, № 690. Місце зберігання: ДАЗО в Берегові. [Зк].
Пресова і фотослужба Відділу пропаганди України, F- Київ, 1942-1943. Ред. Герман Бреннер. Інші назви: Ost-korrespondenz, Presse und Bilddienst. Місце зберігання: ЛНБ.
Прибугские известия. - Голта, 1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. [Од].
Прибугські вісті: Газета Голтянського повіту. -Голта, 1942. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. [Од].
Промінь. - Нікополь, 1941 (28 жовт.) - 1943. Ред.: Єлизавета Шкандель; О. Поночівний. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1943). [Днп].
Путивлянин: Краткие сообщения. - Путивль, 1942-1943. Отв. ред. Нагорский. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ (1943), ЛНБ. [См].
Ранок. - Попасна, 1943. Ред. Сизоненко. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ДАЛО, ЛКМ. [Лг].
Рідна земля: Укр. популярний тижневик. -Львів: Укр. вид-во часописів і журналів для дистрикту Галичини, 1941-1944. Гол. ред. Юліян Тарнович. З літа 1942 базове видання для регіональних випусків газет інших округ Галичини: Воля Покуття, Голос Підкарпаття, Голос Самбірщини, Станіславівське слово. Тернопільський голос, Чортківська думка. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1943-1944), НБУВ (1941-1942), ЛНБ.
Рідна нива. - Пирятин, 1941 (15 жовт.) - 1943. Ред. Іван Сенько. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1943), НБУВ (1943), ЛНБ (1942). [Пл].
Рідна нива. - Яготин, 1942. Ред. А. Курило. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ. [Кв].
Рідне слово. - Звенигородка, 1941 (15 верес.) - 1943. Ред. М. Терновий. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1943). [Чрк].
Рідне слово. - Лубни, 1941-1942. Ред. Вадим Страхов. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ ЛНБ. [Пл].
Рідне слово. Окремий вип. - Київ, 1943 (черв.). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ, ЛНБ.
Рідний край. - БогоДухів, 1942 (19 серп.) - 1943 (9 черв.). Ред. Ц. Стефанов. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ, ДАХО. [Хрк].
Рідний край: Тижневик Карлівської округи. - Карлівка, 1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ [Пл].
Рогатинське слово: Орган повітової управи. - Рогатин, 1941 (з 23 лип.). Ред. Микола Угрин-Безгрішний. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ, ЛНБ. [ІФ].
Роменські вісті. - Ромни, 1941 (16 верес.) - 1943. Джерела: Краків, вісті, 1943, ч. 36; Чайковський, 1976, № 199. [См].
Ружинський вісник. - Ружин, 1942-1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ. [Жт].
Руська молодежь: Часопис для подкарпатской молодежи. Вид. Подкарпатське о-во наук в Унгваре. - Ужгород, 1941-1944. Ред. Іван Гарайда. Джерела: Капраль, 2002, с. 74-100. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1941, 1943/44), ЛНБ (1943-1944) ; УжНУ, відділ Карпатики. [Зк].
Руськое слово (Русское слово): Независимая политическая газета. - Унгвар, 1940-1944. Ред. Іван Шпак. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1943-1944). [Зк].
Сакские известия. - Саки, [?]. - Рос. мова. Джерела: Горевалов, 2001, с 298. [АРК].
Самбірські вісті. - Самбір, 1941. Відп. ред. Іван Филипчак. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ. [Лв].
Самостійна Україна. - Станіслав, 1941 (7-17 лип.). Ред.: Дмитро Греголинський; Іван Чепіга. Наступна назва: Українське слово. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ. [ІФ].
Самостійність. - Костопіль, 1941-1942. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942), ЛНБ (1941, № 1). [Рв].
Світанок. - Бердянськ, 1942 (23 трав.)- 1943. Укр. і рос. мовами. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ (1943), ЛНБ. [Зп].
Світанок: Журнал учнів Рільничого ліцею. -Черниця, 1943-1944. Ч. 1,2. Ред. Іван Кравчук, Загол. друк., текст на циклостилі. Джерела: Чайковський, 1976, № 206. [Мк].
Світлий промінь. - Антоніни, 1941 (28 ве-рес.) - 1944. Ред. В. Прибатень. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1944), НБУВ (1942-1943), ЛНБ (1942-1943). [Хм].
Селянський альманах. -Львів: Хліборобське вид-во, 1942/1943. - 152 с Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ.
Сільський господар: Господарсько-кооперативний часопис т-ва "Сільський господар" та "Укр. кооперації в генерал-губернаторстві", -Краків, 1940-1942; Львів, 1942-1944. Тижневик. Ред. Леонід Бачинський (1940-1941), І. Дроба-тий, Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ (1910-1944).
Слово батьківщини: Окремий вип. - Київ: [Вид. U5/K31], 1943.-Липень.-4с: іл. (2 фото, рис). Місце зберігання: ЛНБ.
Снежнянский вестник. - Сніжне, 1941 (груд.) - 1943 (верес). Ред.: І. Акименко, Л'. Хоботков. Наступна назва: Сніжнянський вісник (з берез.-черв. 1942). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ-ДАДО. [Днц].
Сніжнянський вісник. - Сніжне, 1942 (берез.-черв.) - 1943 (верес). Ред. І. Акименко. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942). [Днц].
Современник. - Сімферополь, 1943. - Рос. мова. Журнал изд-ва "Крым". Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1943). [АРК].
Сокальське слово. - Сокаль, 1941-1942. Попередня назва: Українські вісті. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942), ЛНБ. [Лв].
Сокальські вісті. - Сокаль, 1941-1942 (перше півріччя). Можлива помилка джерела; див.: Українські вісті. Джерела: Антонюк, 1999, с. 356. [Лв].
Сообщения с оккупированных восточных областей. - [Місце вид. не встановлене], 1943. Газ. Джерела: Ивлев/Юденков, 1988, с. 275, № 212.
Станіславівське слово. - Станіслав, 1942-1944. Ред.: Дмитро Греголинський; Антін Княжинський (з черв. 1942). Попередня назва: Українське слово. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ (1942-1943). ЛНБ. [ІФ].
Стрийські вісті. - Стрий, 1941-1942. Ред. Микола Приймак. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ. [Лв].
Студентський прапор: Журнал укр. ака-демічної молоді. - Краків; Львів: Вид. Об'єднання праці укр. студентів УЦК, 1943-1944. Ред. Богдан Лончина. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. НБУВ, ЛНБ.
Сумской вестник. - Суми, 1943. Отв. ред. Зайцев. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ (1942). [См].
Сумський вісник: Орган Північно-Східної України. - Суми, 1941-1943. Ред. Ю. Фрей. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. [См]. Перевірити!
Сурма. - Київ, 1942. Вид. конфісковане. Джерела: Стасюк, 2001, с 186.
Сучасне й минуле. - Львів, [1941]. Джерела: Черниш, 1999.
Тальнівський тижневик. -Тальне, 1941 (7 верес.) - [?]. Згодом: Тальнівський вісник. Джерела: Мельниченко, 2002, в. 6, с 81. [Чрк].
Тальнівські вісті. - Тальне, 1941 (7 верес.) - 1943. Ред. В. Герліц. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. [Чрк].
Таращанські вісті. - Тараща, 1941 (1 лип.) - 1943. Місце зберігання: НБУВ (1943), ЛНБ.[Кв].
Теребовельські вісті. - Теребовля, 1941 (лип.-груд.). Ред. Ілля Чайковський. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ. [Зк].
Тернопільський голос: Український попу-лярний тижневик для Тернопільщини і Золочівщини. - Львів, 1942-1944. Вид. на базі газ. Рідна земля. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ, ЛНБ.
Тернопільські вісті. - Тернопіль, [?]. Джерела: Грановський, 2002, с 30, № 347. [Тр].
Тижневик Барської округи: Вид. Барського гебітскомісаріату. - Бар, 1942 (17 трав.) - 1944. Ред. Колодченко. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1944). [Вн].
Тризуб: Орган окружного управління Чортківської округи і управи м. Чортківа. - Чортків, 1941-1942. Ред.: м-р Будник. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ. [Тр].
Турчанські вісті. - Турка, 1941-1942. Місце зберігання: ЛНБ. [Лв].
У бій. - Косів, [?]. Ред. д-р Когут. Джерела: Лизанчук, 1995, с 374, Владимиров, 1998, с. 113; Стасюк, 2001, с. 175. [ІФ].
Українець. - Нова Україна, 1941-1943. Місце зберігання: ЛНБ (1941). [Крг].
Українець. -Павлоград, 1941-1942. Ред. Григорій Чапля. З № 40 змінив назву на Павлоградська газета. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ (1942), ЛНБ. [Днп].
Українець. - Сквира, 1941 (груд.). Ред. Гуменний. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. [Кв].
Українка: Жіночий двотижневик. - Костопіль: Вид. ред. "Костопільські вісті", 1941-1943. Відп. ред. о. Роман Данилевич, ред. Григорій Рибак. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ (1942-1943), ДАРО. [Рв].
Українська дитина: Місячна газ. для шкільної молоді. Дод. до газ. "Костопільські вісті". - Костопіль, 1942. Ред.: Поспелов (помер 5.12.1942); Григорій Рибак, о. Роман Данилевич, В. Ющук. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ. [Рв].
Українська думка. - Васильків, 1941. Місце зберігання: НБУВ, ЛНБ. [Кв].
Українська думка. - Миколаїв, 1941 (29 ве-рес.) - 1943. Ред.: В. Баранецький (1941), Петро Гребінський (1943). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ, ЛНБ (1943-1944). [Мк].
Українська думка. - Новогеоргіївське, 1941 (17 груд.) - 1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1941), НБУВ (1942-1943). [Крг].
Українська думка.-Черкаси, 1941 (17 верес.) - 1943. Ред. В. І. Маньковський. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ (1942-1943), ЛНБ (1943). [Чрк].
Українська земля: Часопис для села. - Макіївка; Юзівка, 1942 (3 груд.) - 1943 (30 серп.). Неперіод. Ред. С. Кулик. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ (1943), ЛНБ, ДАДО. [Днц].
Українська книга. - Львів; Краків, 1942-1943. - Кн. 4, 5. Річник. Ред. Є. Пеленський. Місце зберігання: ЛНБ (1942, № 4; 1943, № 5).
Українська кореспонденція. - Рівне: Вид. Дойчес нахріхтенбюро при РКУ, 1942-1943. Керівники: Карл Аріо, Арнольд Блюме. Співробітник (ред.) Улас Самчук (з 20 квіт. 1942). Місце зберігання: ЛНБ (1942). [Рв].
Українська ластівка: Іл. часопис для дітей. - Чернівці, [?]. Джерела: Грановський, 2002, с. 31. № 369. [Чрв].
Українська правда: Тижневик Кахівської округи. - Кахівка, 1942-1943. Ред. К. Калігорський. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ (1943), ЛНБ (1943). [Хрс].
Українська пресова служба. - Львів, 1941. - Ч. 1, 2. Місце зберігання: ЛНБ ( 1941, № 2).
Українська школа: Дод. до газ. "Воля Покуття". - Коломия, 1942 (лип.-серп.). Місце зберігання: ЛНБ. [ІФ].
Українське життя. - Бориспіль, 1941-1942. Ред.: Заводнюк (1941), Г. Словачевський (1941-1943). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ, ЛНБ (1942). [Кв].
Українське життя: Сільськогосподарська газ. - Рівне, [?]. Джерела: ЦДАГО України, ф. 1. оп. 23, спр. 115, арк. 45; Ивлев/Юденков, 1988. с 276-277, № 228. [Рв].
Українське Полісся. - Чернігів, 1941-1943. Ред. Федір Піпа, Микола Чечотка (1942, літо). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1943), НБУВ (1942). [Чрг].
Українське робітництво в Німеччині: Додаток до "Вісн. УЦК". - Краків; Львів, 1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ. [Лв].
Українське село: Щотижневий український часо-пис. - Машівка, 1942. Місце зберігання: ЛНБ. [Пл].
Українське слово = Das Ukrainische Wort. - Станіславів, 1941 (22 лип.) - 1942. Ред.: В. Гуцуляк (1941), Дмитро Греголинський (1941-1942); Вид. Іван Чепіга (1941). Деякі номери укр. і нім. мовами. Попередня назва: Самостійна Україна. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1941), НБУВ (1942), ЛНБ. [ІФ].
Українське слово. - Житомир; Київ, 1941 (З серп.-2 жовт.). Ред. І. Рогач. Вид. перенесено до Києва. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ НБУВ, ЛНБ. [Жт].
Українське слово. - Звенигородка, [?]. Ред. М. Терновий. Джерела: Кривенко, 2002, в. 6, с 84; Мельниченко, 2002, в. 6, с. 81. [Чрк].
Українське слово. - Золотоноша, 1941-1943. Ред. Г. Гейко. Місце зберігання: НДБ ЦЦАУ, НБУВ (1942), ЛНБ (1942). [Чрк].
Українське слово. - Київ, 1941 (25 верес). Ред.: Іван Рогач, Петро Олійник, Орест Чемеринський. Попереднє місце вид.: Житомир. Редакцію репресовано; з 14 груд. вид. Нове українське слово. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ, ЛНБ.
Українське слово: Тижневий часопис. - Валки, 1943 (9-29 січ.). - № 1^1. Ред. Іван Дубровський. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ДАХО. [Хрк].
Українське слово: Тижневик Вовчанської районовоїуправи. - Вовчанськ, 1942 (30 серп.) -1943 (6 лют.). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ДАХО. [Хрк].
Український бюлетень Олександрії. - Олександрія, 1941-1942. Ред. Фонзорг (1941). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ (1942). [Крг].
Український голос. - Кіровоград, 1941. Ред. Шевченко. Наступна назва: Українські вісті (з 31.12.1941). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. [Крг].
Український голос. - Луцьк, 1941 (17 верес.) - 1944 (січ.). Ред.: Володимир Постригам (1941-1942), Анатоль Дублянський (1942-1944). Дир. вид-ва Юрій Костянтинів. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1944), НБУВ (1942-1944), ЛНБ, ДАВО. [Вл].
Український голос. - Миколаїв, 1941. - № 1. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ [Мк].
Український голос. - Умань, 1941-1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ [Чрк].
Український голос: Орган окружної управи та управи м. Проскурова. - Проскурів, 1941 (30 верес.) - 1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ, ЛНБ (1941-1942, 1944). [Хм].
Український Донбас. - Горлівка, 1941 (18 груд.) - 1943 (листоп.). Ред.: І. О. Голуб (1941); Бутвин (з січ. 1942); М. М. Самойлов (з весни 1943); укр. частини П. Гріцишин. Згодом назва: Голос Донбасса. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942), ЛНБ, ДАДО. [Днц].
Український засів. - Харків, 1942. Ч. 1-3. Ред. В. Петров. Ч. 4 в Єлисаветграді. Вид. Propaganda-Staffel U4. Підготовлені до виробництва вип. 5, 6. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ (ч.1,2, 4), ЛНБ (ч. 1, 2, 4), ДАХО (ч. 1,2).
Український засів. - Харків; Кіровоград, 1942-1943. Ч. 1-4. Ред. Віктор Петров. Перші числа вип. у Харкові (ч. 1,2- 1942; ч. З - 1943), останнє ч. 4 в Кіровограді. Тираж вип. З спалений при відступі з Харкова і зберігся в окремих прим. Джерела: Чайковський, 1976, № 262; Шерех, 1998, с 197. [Крг].
Український кур'єр. - Прилуки, 1943 (черв.-верес). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ НБУВ. [Чрг].
Український літературно-мистецький клюб. -[Львів], 1941. Місце зберігання: ЛНБ.
Український пасічник: Орган пасічної секції т-ва "Сільський господар". - Львів, 1942 (трав.) - [1944]. Місячник. Відновлений після трирічної перерви. Ред.: І. Драбатий, С. Яцура; Євген Храпливий. Місце зберігання: ЛНБ (1942-1944).
Український робітнику Німеччині. - Ворошиловград, 1942 (15 верес. - 27 жовт). Неперіод. Місце зберігання: ДАЛО, АУСБУ ЛО. [Лг].
Український хлібороб. - Рівне, 1942 (січ.-жовт.); Київ, 1942-1943; Луцьк, 1943 (з 30 верес). Ред. Петро Колесник. Вид. Сільськогосподарське вид-во України (Луцьк). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ, ЛНБ (1943). ДАРО(1942).
Український хлібороб. - Рівне: Вид-во "Волинь", 1942 (січ.-жовт). Засновник: Рівненське обл. госп. т-во "Сільський господар". Ред. інженер-агроном Петро Колесник (розстріляний 18 листоп 1943). Місце зберігання: ЛНБ, ДАРО. [Рв].
Український часопис Миргородської області. - Миргород, 1943. Місце зберігання: НБУВ. [Пл].
Українські вісті Новгород-Сіверщини. - Нов-город-Сіверський, (1942-1943). Джерела: Чайковський, 1976, № 273. [Чрг].
Українські вісті. - Голта, [1942-1943]. Джерела: Краків, вісті, 1943, ч. 36; Чайковський, 1976. № 270. [Од].
Українські вісті. - Кіровоград, 1942 (трав.). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ, ЛНБ. [Крг].
Українські вісті. - Кіровоград, 1942. Джерела: Пробоєм, 1942, ч. 9, с 538; ч. 10, с. 602. [Крг].
Українські вісті. - Сокаль, 1941 (черв.) - 1942. Ред. Нестор В. Ріпецький. Заборонена; наступна назва: Сокальське слово. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ. [Лв].
Українські вісті: Орган управи м. Львова. - Львів, 1941. Джерела: Антонюк, 1997, с. 215, №65.
Українські новини. - Київ, 1943. Джерела: Грановський, 2002, с 32, № 407.
Українські новини. - Сміла, 1941 (1 жовт.) - 1943. Ред. О. Мельник. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1943), НБУВ (1942-1943). [Чрк].
Українські Перемишлянські вісті. - Перемишляни, 1941. Джерела: Краків, вісті, 1941, ч. 184, 22 серп., с. 2; Антонюк, 1999. [Лв].
Українські щоденні вісті: Орган управи м. Львова. - Львів, 1941 (5 лип. - 24 серп.). Ред. Осип Боднарович. Наступна назва: Львівські вісті. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ.
Уманський голос. - Умань, 1941 (1 верес.) -1943. Ред. О. Маєвський. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1943), НБУВ (1942), ЛНБ. [Чрк].
Урядовий вісник губернатора Галицької області. - Львів, 1943. [Нім. мовою?]. Місце зберігання: ЛНБ (додаток).
Урядові Дунаєвецькі вісті. - Дунаївці, 1941 (1 жовт.) - [1944]. Раніше: Дунаєвецькі вісті. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ (1942-1943), ЛНБ. [Хм].
Феодосийский вестник. - Феодосія, [?]. - Рос. мова. Газ. Джерела: Горевалов, 2001, с 298. [АРК].
Хабнівські вісті. - Хабне [нині Поліське], 1942 (1 жовт.) - 1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ- [Кв].
Харків'янин. - X., 1943 (18 трав. - 7 серп.). Ред. О. Крамаренко; О. Семененко; П. Біляїв, Ю. Вовків. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ДАХО.
Харківські короткі зведення. - Харків: Орган Propaganda-Staffel U3, 1943 (29 берез. -17 трав.). Щоденно. Ред. П. Біляїв. Herausgber: Dienststeller NX. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ ЛНБ, ДАХО.
Харцизький вісник. - Харцизьк, 1942. Джерела: Донецкий вестник, 1942, 16 апр.; Краків. вісті, 1943, ч. 36; Чайковський, 1976, № 280; Титаренко, Дис, 2002, арк. 46, 249. [Днц].
Харцызский вестник. - Харцизьк, 1942 (друге півріччя). Джерела: Донецкий вестник. -Юзовка, 1942. - 16 апр.; Титаренко Д. М., Дис, с 46, 249. [Днц].
Хлеб. Убежище. Труд: Газ. для беженцев и эвакуированных. - Кіровоград, 1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ [Крг].
Хлібороб. - Волноваха, 1942 (14 черв. -16 серп.). Місце зберігання: ДАДО. [Днц].
Хлібороб. - Маріуполь, [?]. Ред. К. Сокольський. Джерела: Титаренко, 2000, с 203. [Днц].
Хмільницькі вісті: Тижневик Хмільницької округи. - Хмільник, 1942 (1 січ.). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1943) [Вн].
Хорольські вісті. - Хорол, 1941 (1 листоп.) -1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1943). [Пл].
Христова нива. - Одеса, [?]. Журнал. Рос. мова. Джерела: Сипко, 2001, с 33.
Христос Воскресе!: Журнал для детей. Изд. по инициативе митрополита Виссариона. - Одеса, 1942; 1943. Рос. мова. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ.
Хроніка НТШ. - Львів, (1941-1944). Місце зберігання: ЛНБ (1900-1939).
Часопис: Літ.-мистецька газ. Дод. до газ. "Хабнівські вісті". - Хабне, 1943 (1 жовт, листоп.). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ. [Кв].
Черкаська думка. - Черкаси, 1942. - Ч. 1. Джерела: Чайковський, 1976, № 286. [Чрк].
Чернігівський кур'єр. - Чернігів, 1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ, ЛНБ. [Чрг].
Чин. - Мукачево; Ужгород, 1941. - Серп. -4.1. Вид. крайовий комітет ОУН. Ред. Степан Пап. Джерела: Габор, 2003, с 466, № 136. [Зк].
Чистяковский листок. - Чистякове, 1941 (груд.) - 1943 (17 берез.). Ред.: М. Ф. Сігіда, Л. Є. Щербань (з січ. 1942). Наступна назва: Новая жизнь (з 1 квіт. 1942). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ДАДО, АУСБУ ДО (Спр. 64413). [Днц].
Чорноморський вісник. - Одеса, [1943]. Вид. ОУН. Джерела: Сергійчук, 1996, с 308; Стасюк, 2001,с 185, 189.
Чортківська думка: Український популярний тижневик для Чортківщини і Бережанщини. - Львів, 1942-1944. Див. також: Рідна земля. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ, ЛНБ. [Лв].
Чортківська думка: Український популярний тижневик для Чортківщини і Бережанщини. - Львів, 1942-1944. Див. також: Рідна земля. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ; НБУВ. [Тр].
Шематизм...: Спис греко-католицького духовенства Львівської архїєпархії. - Львів, 1944. Річник. Місце зберігання: ЛНБ.
Школяр. - Васильків, 1942-1943. Вид. ред. газ. "Васильківські вісті". Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942), ЛНБ (1943). [Кв].
Школяр: Двотижнева газ. - Остер: Вид-во газ. "Вісті Остерщини", 1942. - Ч. 1-6. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, НБУВ. [Чрг].
Школярик: Двотижневий часопис для укр. школярів. - Дубно, 1941 (1 жовт.) - 1942. Ред. Авенір Коломиєць. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ, ЛНБ (1941), ЦДАГО Укр., ф. 166, оп. З, спр. 152, арк. 15-22 об. (1941, № 1). [Рв].
Шлях: Орган незалежної укр. думки. -[Місце вид. не встановлене], 1943. - № 6 (12). Джерела: НДБ ЦДАУ.
Эхо Приазовья: Газ. заводов б. Ильича и Азовсталь. - Маріуполь, 1942 (11 жовт.) - 1943 (З верес). Ред. Пулиров. Місце зберігання: ЛНБ (1943), ДАДО. [Днц].
Adler im Osten (Орел на Сході). - 1941, VII. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ.
Amtsblatt des Generalkommssars Kiew Amtliches Verkundundsblatt. - Київ, 1942-1943. Місце зберігання: НБУВ.
Auf Wacht [На сторожі]. - Миколаїв, [?]. Вид. для вермахту. Джерела: Zwei Jahre, [1944]. [Мк].
Bukowina [Буковина]. - Чернівці, [?]. Румунська мова. Джерела: Ивлев/Юденков, 1988, с.263,№ 15. [Чрв].
Centralblatt der Reichskommissars [Центральні відомості державного комісара]. - Луцьк, [?]. Джерела: Краків, вісті, 1943, ч. 142; Zwei Jahre, [1944]. [Вл].
Der Deutsche in Transnistrien [Німець в Трансністрії]. - [Одеса, 1944 (лют. і раніше)]. Тижневик. Джерела: Косик, 2000, т.4, с.26, 28.
Der deutsche Landwirt [Німецький хазяїн]. -Київ, 1942 (жовт.) - 1943. Двічі на місяць. Ред. Зіфкен. Вид. Сільськогосподарське вид-во України (Луцьк). Джерела: Zwei Jahre,
Der Kampf [Боротьба]. - Кривий Ріг; Миколаїв. Вид. для вермахту. Джерела: Zwei Jahre, [1944]. [Днп].
Der Kampf [Боротьба]. - Кривий Ріг; Миколаїв. Видання для вермахту. Джерела: Zwei Jahre, [1944]. [Мк].
Der Kampf. - Юзівка [Донецьк], 1943. Вид. вермахту. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ [Днц].
Der Sieg [Перемога]. - Київ, 1942. Вид. для вермахту. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ.
Der Urlauberzug [Потяг відпускників]. -[Місце і час вид. не встановлені]. Вид. для вермахту. Джерела: Zwei Jahre, [1944].
Deutsche Bug-Zeitung. - Миколаїв, 1942-1943. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942). [Мк].
Deutsche Krim-Zeitung. - [Сімферополь], [?]. Нім. мова. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942). [АРК].
Deutsche Ukraine-Zeitung [Німецька газета України].-Луцьк, 1942(23 січ.)- 1944 (14 січ.). Щоденна. Друкувалася в Луцьку і Києві. Ева-куйована до Львова, де з 21 січ. 1944 друкувалася меншим форматом. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1944), ЛНБ (1942-1943). [Вл].
Deutsche-Ukrainische Bletter (Німецько-український листок). - Ромни, (1942-1943). Ред. Іван Романченко. Джерела: ЦДАГО Укр., ф. 1, оп. 23, спр. 4505, арк. 41. [См].
Flieger, Funker, Flak [Льотчик, радист, зенітник]. -Дніпропетровськ; Херсон. Вид. для вермахту. Надалі в Бреслау (1943). Джерела: Zwei Jahre, [1944]. [Днп].
Flieger, Funker, Flak [Льотчик, радист, зенітник]. - Дніпропетровськ; Херсон. Вид. для вермахту. Надалі в Бреслау (1943). Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1943). [Хрс].
Gazeta Lwowska: Щоденник. - Львів, 1941 (9 серп.) - [?]. Див. також: Газета Львівська. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1944).
Karpataljai Kozlony = Подкарпатский вестникъ. - Ужгород, 1939-1944. Ред. Balas Vilmos. Джерела: Габор, 2003, с. 453-454, № 123. Місце зберігання: ДАЗО в Берегові. [Зк].
Karpati Hirado [Карпатська хроніка]. - Ун-гвар, 1941-1944. Відп. ред. Дюла Шойтуш. політич. ред. Вільгельм Нодь, керівний ред. Імре Сабо. Джерела: Габор, 2003, с. 476, № 21. Місце зберігання: УжНУ, відділ Карпатики (1944). [Зк].
Karpati vasarnap: A magyar-ruthen testveriseg lapja. - Унгвар, 1939-1941. Foszerkeszto: Ilniczkv Sandor. Felelos szerkeszto es kiado: Dr. Nemet Sandor. Джерела: ЗБП, 1944, с. 42, № 618. Місце зберігання: УжНУ, відділ Карпатики. [Зк].
Lemberger Zeitung. - Львів, 1941. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1943).
Monitorul oficial [Офіційний вісник]. -Чернівці, 1941 (жовт). Румунська мова. Місце зберігання: ЧДКМ. [Чрв].
Ost korrespondenz: Пресова й фотослужба Відділу пропаганди України. -Б. м., 1942. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ [Вл].
Ostfront [Східний фронт]. - Полтава; Вінниця, [?]. Вид. для вермахту. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1943). [Пл].
Ostfront. - Полтава; Вінниця, [1941-1943] Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1943). [Вн].
Ost-korrespondenz: Пресова і фотослужба Відділу пропаганди України. - Київ, 1942. Ред. Герман Бреннер. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ
Ost-Kurier: Frontzeitung in der Ukraine. -[Місце вид. не встановлене], 1942-1944. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ.
Panzer Voran. - Юзівка [Донецьк], 1943. Вид. вермахту. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ [Днц]
Parole: Soldatenzeitung. - [Одеса, 1944]. Джерела: Косик, 2000, т. 4, с. 26, 28.
Proceedings. - [Місце і час вид. не встано-влені]. Вид. реф. змісту. Джерела: Черниш, 1999.
Raupe und Rad [Гусениця і колесо]. - Київ, 1943. Вид. для вермахту. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ.
Soldatenzeitung der Ukraine [Солдатська газета для України]. - Луцьк, 1942-1943. Видання вермахту. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1942-1943). [Вл].
Ukraine-Post [Українська пошта]. - Луцьк, 1942 (18 лип.)- 1943 (верес). Тижневик. Місце зберігання: НДБ ЦДАУ (1943). [Вл].
Verordnungsblatt der Reichskommissars [Розпорядження державного комісара]. - Луцьк, [?]. Джерела: Краків, вісті, 1943, ч. 142; Zwei Jahre, [1944]. [Вл].
Zeitung fur eine Panzerannee [Газета танко-вих армій]. - [Місце і час вид. не встановлені]. Вид. для вермахту. Джерела: Zwei Jahre, [1944].

МІСЦЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ДЖЕРЕЛА (список скорочень)

Антонюк, 1997 - Антонюк Н. В. Українське культурне життя в "Генеральній Губернії" (1939-1944 pp.). За матеріалами періодичної преси. - Л.: Б.в., 1997. - С 127-148, 213-215.
Антонюк, 1999 - Антонюк Н. В. Проблеми функціонування західноукраїнської преси періоду Другої світової війни // Українська періодика: історія і сучасність: Документи та повідомлення п'ятої Всеукр. наук.-теор. конф. 27-28 листоп. 1998 р.-Л., 1999. - С 353-358.
АУСБУ ДО - Архів Управління Служби безпеки України по Донецькій обл.
АУСБУ ЛО - Архів Управління Служби безпеки України по Луганській обл.
АУСБУ РО - Архів Управління Служби безпеки України по Рівненській обл.
Владимиров, 1998 - Владимиров В. М. Історія української журналістики (1917-1997 pp.). - Луганськ: СУДУ, 1998.-164 с.
Габор, 2003 - Габор В. В. Українські часописи Ужгорода (1867-1944 pp.): Іст.-бібліогр. дослідж. / ЛНБ ім. В. Стефаника. НДЦ періодики. - Л., 2003. - 564 с
Горевалов, 1997 - Горевалов С І. Військова журналістика України в національно-визвольних змаганнях [за утворення самостійної держави. - 2-е вид., доп. і перероб.] / Відділення військової підготовки Держ. ун-ту "Львівська політехніка". - Л., 1997. - 316 с
Горевалов, 1998. - Горевалов С. І. Військова журналістика України: історія та сучасність / Військовий ін-т при Держ. ун-ті "Львівська політехніка". - Л., 1998. - 387 с
Горевалов, 2001 - Горевалов С. І. Пропагандистська війна на теренах Криму під час Великої Вітчизняної війни (1941-1944 pp.) // Актуальні проблеми журналістики: 3б. наук, праць / Ужгород, нац. ун-т. - Ужгород, 2001. -С. 295-308.
Грановський, 2002 - Національна періодика України воєнної доби в Європі у 1940-1945 pp. (альманахи, бюлетені, вісники, газети, журнали) // Грановський Б. В. Джерела альтернативного українознавства: (Європа 1940-1945 pp.): Бібліогр. довідник. - К., 2002. - С 17-36. Список подано в двох частинах: 1. Перелік україномовної преси німецької окупаційної влади на Україні (1941-1944 pp.), української діаспори в Європі, Провіда ОУН-УПА та Радянської України (1940-1945 pp.) тощо [442 назви]; 2. Перелік російсько- та іншомовної преси німецької окупаційної влади на Україні (1941-1944 pp.), української діаспори в Європі та Радянської України (1941-1945 pp.) [69 назв].
ДААРК - Державний архів Автономної Республіки Крим.
ДАВО - Державний архів Волинської обл.
ДАДО - Державний архів Донецької обл.
ДАЗО - Державний архів Закарпатської обл.
ДАЛО - Державний архів Луганської обл.
ДАРО - Державний архів Рівненської обл.
ДАХО - Державний архів Харківської обл.
Дем'янчук, 1966 - Дем'янчук І. Л. Зброєю слова: Преса партизанського підпілля і партизанських формувань періоду Великої Вітчизняної війни 1941-1945 pp. - К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1966.-239 с.
ЗБП, 1944 - Лелекачъ М. М., Гарайда І. І. Загальна бібліографія Підкарпаття / Зложили Николай Лелекачъ и Иван Гарайда. - Унгвар, 1943 [Тит. с. 1944]. - Факс, вид.: Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2000.-212 с.
Ивлев/Юденков - Список газет, издававшихся советскими партизанами и подпольщиками на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны, и список антисоветских газет, журналов и бюллетеней, издававшихся фашистскими захватчиками и их прислужниками на оккупированной советской территории в период 1941-1944 гг. //Ивлев И. А., Юденков А. Ф. Оружием контрпропаганды: Советская пропаганда среди населения оккупированной территории СССР, 1941-1944 гг. - М: Мысль, 1988. - С. 242-278.
Ковба, 1997 - Ковба Ж. Періодичні видання Східної Галичини (липень 1941 - липень 1944) як джерело дослідження поведінки місцевого населення в умовах фашистського "остаточного вирішення єврейського питання" // Єврейська історія та культура в Україні: Матеріали конф. - К., 1997. - С. 56-60.
Капраль, 2002 - Капраль М. Подкарпатское общество наук. Публикації: 1941-1944 /Спередслово и редакція І. Удварі. - Ужгород: ПоліПрінт, 2002. - 171 с
Косик, 2000 - Ситуація в Трансністрії: Доповідна уповноваженого Райхміністра окупованих територій при групі армій "Південь" майора О. В. Мюллера 2 лют. 1944 p. // Косик В. М. Україна в Другій світовій війні у документах. -Л., 2000. - Т. 4. - С. 24-26 (укр.); 27-28 (нім.).
Краків. вісті, 1941, ч. 184 - Львовянин. Українські газети поза Львовом // Краківські вісті.- 1941. - Ч. 184.-22 серп. - С. 2.
Краків. вісті, 1943, ч. 32 - Літературні паростки // Краківські вісті. - 1943. - Ч. 32. - 18 лют. - С. 3-4. - Підпис: кс.
Краків. вісті, 1943, ч. 36 - Доповнення до списку преси в Україні // Краківські вісті. -1943. - Ч. 36. - 23 лют. - С. 2. - Підпис: кс.
Краків. вісті, 1943, ч. 59.
Краків. вісті, 1943, ч. 142 - Часописна й видавнича справа в Україні // Краківські вісті. - 1943. - Ч. 142. - 4 лип. - С. 2. - Без підп.
Кривенко, 2002 - Кривенко С. І.. Документи фонду "Видавництво "Українська думка", орган Черкаської районної управи. 1941-1943 pp." як складова частина джерельної бази вивчення історії періоду німецько-фашистської окупації Черкащини // Сторінки воєнної історії України. - К, 2002. - Вип. 6. - С. 81-82.
Лизанчук, 1995 - Лизанчук В. В. Газета "Українське слово" (1941-1942 pp.) як тип видання // 36. праць НДЦ періодики /ЛНБ ім. В. Стефа-ника. - Л., 1995. - Вип. 2. - С 365-375.
ЛКМ - Луганський краєзнавчий музей.
ЛНБ - Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника.
Мельниченко, 2002 - Мельниченко В. М. Україномовна преса на території Черкащини в період фашистської окупації // Сторінки воєнної історії України. - К., 2002. - Вип. 6. - С. 81-82.
НБУВ - Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського.
НДБ ЦДАУ - Науково-допоміжна б-ка Центральних державних архівів України.
Недзведский, 2001 - Недзведский А. В. Одесская тетрадь. - О.: Друк, 2001. - 149 с.
РКМ - Рівненський краєзнавчий музей.
Савицький, 2000 - Савицький Л. Вплив української періодики на формування національної свідомості населення Кам'янець-Подільської області під час фашистської окупації 1941-1944 pp. // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомлення шостої Всеукр. наук.-теор. конф. 11-13 трав. 2000 р. - Л., 2000. - С 306-310. Сергійчук, 1996 - Сергійчук В. І. ОУН - УПА в роки війни: Нові документи і матеріали. - К.: Дніпро, 1996. - 494 с.
Сипко, 2001 - Сипко Є. Особливості румунського окупаційного режиму в Трансністрії (ідеолого-культурологічний аспект) // Вісник Книжкової палати. - 2001. - № 1. - С. 32-34.
Стасюк, 2001 - Стасюк О. Видавнича діяльність ОУН періоду німецької окупації //36 праць НДЦ періодики / ЛНБ ім. В. Стефаника. - Л., 2001. - Вип. 9. - С. 172-192.
Стахів, 1993 - Стахів Є. Похідні групи ОУН на Східній Україні в 1941-1943 роках Національно-визвольна боротьба 20-50-х років XX ст.. в Україні: 36. матеріалів Першої міжнар. наук. конф. - К.; Л, 1993. - С. 145-159.
Тарнавський - Тарнавський О. Літературний Львів, 1939-1944.-Л.: Просвіта, 1995.- 136 с.
Титаренко, Дис. - Титаренко Д. М. Преса Східної України періоду німецько-фашистської окупації як історичне джерело (1941-1943 pp.): Дис. ... к. і. н.: 07.00.06. /Донецький нац. ун-т. - Донецьк, 2002. - С. 45-46.
УЖВІ, 1995 - Романюк М. М. Рябчинський Сергій Андрійович // Українська журналістика в іменах: Матеріали до енциклопедичного словника / ЛНБ ім. В. Стефаника. НДЦ періодики. - Л., 1995. - Вип. 2.-С.191.
УЖВІ, 1999 - Габор В. В. Кондратович (Контратович) Іриней (Іреней) Михайлович // Українська журналістика в іменах: Матеріали до енциклопедичного словника / ЛНБ ім. В. Стефаника. НДЦ періодики. - Л., 1999 .- Вип. 6 .- С. 141-142.
УжНУ - Ужгородський національний університет
ЦДАГО України - Центральний державний архів громадських об'єднань України.
ЦДІАЛ - Центральний державний історичний архів України. Філіал у Львові.
Чайковський, 1976-ЧайковськийІ. Українські періодичні видання в Другій світовій війні, 1939-1945 / Ред. і доп. М. Кравчук. - Філадельфія: Київ, 1976. - 19 с. - (Б-ка укр. книги; Ч. 3).
ЧДКМ - Чернівецький державний краєзнавчий музей.
Черниш, 1999 - Черниш Н. І. Редакторська діяльність В. Кубійовича // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомлення п'ятої Всеукр. наук.-теор. конф. - Л., 1999. - С 526-529. Інформація про вид. потребує уточнення.
Шерех, 1998 - Шерех Ю. Українська еміграційна література в Европі 1945-1949: Ретроспективи й перспективи // Шерех Ю. [Ще-вельов Ю. В.] Пороги і Запоріжжя. - X.: Фоліо, 1998. - Т. 1. - С. 196-235.
Zwei Jahre, [1944] - Zwei Jahre Aufbau und Entwscklung des Verlag und Druckereiwesens im Reichscommissariat Ukraine 1941-1943 / Hans Hornauer. Dresden, am 25. Januar 1944. - 68, [39] S., 2 вкл. Шифр НДБ. ЦДАУ: 332 си.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові