Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


"НОВИНИ НАТО" - квартальне видання відділу інформації та преси НАТО в Брюселі

Б. Носова

З'явилося це видання в Україні у 1998 році як наступник "Новостей НАТО", що видавалися ро¬сійською мовою під егідою Генерального секре¬таря НАТО. Поява нового україномовного ви¬дання пов'язана також із відкриттям в Україні Центру інформації та документації НАТО. Розповсюджується воно безкоштовно під час різних акцій Центру та заходів, пов'язаних із перебуванням представників НАТО в Україні, надсилається на замовлення редакцій, адміністративних установ.

Хоча дослідники, журналісти черпають інформацію з веб-сторінки НАТО, але роль цього видання не варто применшувати. Адже ступінь комп'ютеризації в нашій країні занадто низька, а користувачів Інтернет і поготів не так багато. Таке видання має свій позитивний вплив на пересічних громадян, яких за даними соціологічного опитування Центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова в першу чергу тур¬бує загальне зниження рівня життя, а на 17 місці за значимістю - можливість вступу України до НАТО. Тобто 60,9% громадян висловили стурбо¬ваність зниженням рівня життя і тільки 2,45 пе¬реймаються вступом України до НАТО [1].

За структурою - це малоформатне видання в кольорі. Перша сторінка - це завжди лист керів¬ництва НАТО, у якому містяться найважливіші аспекти діяльності цієї міжнародної організації та її партнерських зв'язків з нашою країною. Так, "Новини НАТО", зима, 1998 рік - подають лист Генерального секретаря НАТО Хав'єра Солани. В ньому він високо оцінює "зусилля України що¬до встановлення добрих взаємин з її сусідами, зокрема з Польщею, Румунією, Угорщиною та Росією" та відзначає, що "Україна, яка є сьогодні помітним учасником Ради євроатлантичного партнерства, що об'єднує як держави-члени, так і країни-партнери, відіграє значну роль у втіленні Програми "Партнерство заради миру" [2].

Друга та третя сторінки цього ж видання надають інформацію про візити українських урядовців у штаб-квартиру та обговорення важливих питань співробітництва. Оскільки це один із перших номерів українського видання, - то тут чет¬верта, шоста і сьома сторінки відведені для інформації про структуру цієї організації, надання до¬помоги потерпілій від повені Україні, кризу в Ко¬сово. На восьмій сторінці вміщено календар подій на квартал.

У кожному номері видавці застерігають, що тексти, вміщені у виданні не є офіційним документом НАТО і не віддзеркалюють думку або позицію окремих держав - членів НАТО щодо викладених у ньому політичних питань.

"Новини НАТО", що вийшли навесні 1999 ро¬ку широко подають матеріали Вашингтонського саміту. Про його значення для відносин між НА¬ТО та Україною йдеться у листі Серджіо Ба-ланзіно, заступника Генерального секретаря НАТО. "У світі, що поменшав завдяки технічним досяг¬ненням та засобам зв'язку, НАТО буде все більше покладатися на стосунки зі своїми партнерами. Ми будемо розбудовувати нові взаємини та шу¬кати нові шляхи розширення програм співпраці заради інтересів стабільності та безпеки на нашо¬му континенті", - говориться у листі [3].

У 1999 році видання змінює свою структуру. Зменшено формат до 4 сторінок, інформація лише подієва і надто лаконічна. Лист - звертання на першій сторінці залишається, відомості про НАТО подаються скорочено, разом з календарем подій.

Після змін у керівництві Альянсом видання публікує Лист Генерального секретаря НАТО Джорджа Робертсона, який відзначив роль на-ших військових, котрі беруть участь міжнародних миротворчих силах КФОР, висловив вдячність нашій державі за те, що вона швидко долучилась до міжнародних зусиль, покликаних допомогти членові НАТО Туреччині ліквідувати наслідки землетрусу [4]. Серед інформаційних повідомлень - матеріал про зустріч міністрів закордонних справ України і держав Альянсу, засідання міністрів оборони країн НАТО та України, де йшлося про перебудову збройних сил України. Публікується роз'яснення економічних переваг для країн, що ратифікували Угоду СОФА - про захищеність іноземних військ, що беруть участь у спільних на¬вчаннях на території країн-партнерів.

Минулого року у березні відбулося засідання комісії Україна - НАТО в Києві, у якій бралиучасть постійні представники країн-членів Альянсу та політичне керівництво цієї організації. Враховуючи велике значення цієї події, "Новини НАТО" за весну 2000 року присвятили їй весь но¬мер. Це, власне, лист Джона Робсртсона -"Вдалий початок у Києві".

Розширюється тематика партнерських взаємин між Альянсом і нашою державою. І це, відповідно, знаходить відображення у "Новинах НАТО". Так у цьогорічному номері за весну знаходимо лист Клауса Пітера Кляйбера, помічника Генерального секретаря з політичних питань. Підсумовуючи триріччя взаємодії під егідою Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО пан Кляйбер пише, що наша співпраця у військовій галузі значно поліпшилася переважно завдяки "успішному виконанню програми "Партнерство заради миру"... Успішна реформа збройних сил України є передумовою консолідації українського суспільства як незалежної нації" [5].

Наскільки чітко сфокусовані політичні аспекти новин у цьому виданні може свідчити і сказане паном Кляйбером щодо обговорюваного в пресі питання Україна - Росія - НАТО. "Стосовно Росії я хотів би підкреслити, що, на нашу думку, хо¬роші відносини між Україною та НАТО не супе¬речать, а навпаки сприяють розвитку хороших відносин між Україною та Росією і НАТО та Росією ... Європа після холодної війни виявилася значно менш стабільною, ніж дехто сподівався.

Міцні партнерські відносини між Україною та НАТО є важливим чинником європейської безпеки та стабільності", - сказано у листі [6].

У новій "Державній програмі співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) на 2001-2004 роки" у розділі про інформаційне забезпечення наголошується на необхідності ефективного використання можливостей Центру інформації та документації НАТО в Україні, а також на об'єктивному інформуванні української громадськості про діяльність Альянсу та розвиток особливого партнерства з ким [7]. На наш погляд, видання "Новини НАТО" заповнюють один із сегментів інформаційного за¬безпечення наших громадян щодо оприлюднення результатів співпраці з НАТО.Часу на вмовляння респондента у тебе не буде, ти - репортер1. Біженко Андрій, Полякав Леонід. Скільки НАТО потрібно українцям?// Національна безпека і оборона. -2000. -№8.-С.2О. 3. Баланзіно Серджіо. Вашингтонський саміт та його зна-чення для відносин між НАТО та Україною // Новини НА¬ТО. - 1999. - Весна.
4. Лист Генерального секретаря НАТО// Новини НАТО.-1999- Зима.
5. Лист посла Клауса-Пітера Кляйбера// Новини НАТО - 2001.-Весна.
6. Там само.
7. Державна програма співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) на 2001-2004роки.-К.,200І.-С. 36.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові