Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


СЛОВО ДО ЧИТАЧА

проф. В. В. Різун

Масова комунікація охоплює всі сфери суспільного буття. На відміну від процесу звичайного спілкування масова комунікація є більшою мірою професіональною діяльністю, пов'язаною з техно-логізованими процесами збору, аналізу, вираження й поширення інформації, впливу на маси, гро¬мадську думку, з моніторингом і контролем за соціально-політичними й соціально-економічними про¬цесами в державі.

Вирішальну роль в організації масового спілкування виконують засоби масового спілкування (ЗМК) - преса, телебачення, радіомовлення, електронні видання: вони займаються збором, аналізом і поширенням масової інформації, яку й "споживає" суспільство у тому вигляді, в якому ЗМК подає її. Саме від ЗМК залежить інформаційне забезпечення суспільства; саме засоби формують інфор¬маційний простір держави та визначають її інформаційну політику, чим і впливають на систему прий¬няття рішень людьми, державними інститутами й владою..

Ці та інші питання масової комунікації будуть розкриватися вченими, що працюють в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у щорічному інфор¬маційному бюлетені "Актуальні питання масової комунікації" - періодичному науковому виданні. Наш бюлетень розраховано як на фахівців із питань масової комунікації (журналістикознавців, жур¬налістів, працівників сфери РЯ, рекламознавців та виготівників реклами, спеціалістів з питань інфор¬маційно-аналітичної діяльності, інформаційних технологій), так і на студентів, що лише здобувають фах працівника сфери масової комунікації. Сподіваємося, що це видання допоможе кожному, хто ним зацікавиться.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові