Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Сучасні часописи родинної тематики (за матеріалами Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)

Скрипкіна О. Ю.

магістр
УДК 070(051):37.018.262

 

Це дослідження – наукова спроба виокремити й осмислити різновид часописів, присвячених проблемам батьківства та родини, з-поміж журнальної продукції.

Ключові слова: часопис родинної тематики, журналознавство.

This research: Endeavor of an advanced study to select and examine a variety of magazines devoted to family and paternal developmental problems, drawn from numerous printed magazines.

Key words: Magazine with a conjugal theme, within the scope of a magazine.

Після здобуття Україною незалежності у вітчизняних науковців з`явилася можливість осмислювати неприйнятні для радянської системи історію й теорію видавничої справи та редагування, журналістикознавства. Однак дослідження журнального видання залишається недостатнім: зокрема не розглянуто різновид журналів, присвячених проблемам батьківства та родини. Активно позиціонуються такі часописів на сучасному ринку видавничої продукції через виняткове значення формування сімейних цінностей – складової творення національної політики. Саме тому ми вважаємо таку наукову проблему нагальною.

Об'єкт дослідження – журнальне видання, присвячене проблемам батьківства та родини.

Обґрунтування терміна “часопис родинної тематики”

Український термін “журнал” (часопис) запозичено з французької мови, де “journal” означає “щоденник”. Цим словом тоді називалися газети [1, 61]. Згодом з'явилось сучасне трактування журналу. ДСТУ 3017-95 “Видання. Основні види. Терміни та визначення” та ГСТУ 29.1-97 “Журнали. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги” журнал (часопис) визначають як періодичне журнальне видання, яке виходить під постійною назвою, має постійні рубрики, містить статті, реферати, інші матеріали з різних громадсько-політичних, наукових, виробничих та інших питань, літературно-художні твори, ілюстрації, фотографії [2, 168].

За змістом розрізняють громадсько-політичний, науковий, науково-популярний, популярний, виробничо-практичний, літературно-художній, реферативний часописи. Залежно від призначення виділяють: для широкого кола читачів; для фахівців; для дітей різної вікової категорії [3, 132–131, 136–137; 2, 168–169]. Часописи, присвячені батьківству та родині, не виокремлюють.

Однозначно сформованого терміна, який позначає журнальне видання, присвячене проблемам батьківства та родини, також досі немає. Словник Брокгауза й Єфрона, перелічуючи журнальні видання царської Росії XIX ст., до складу якої на той час входила Україна, виділяє російський часопис “Журналь для воспитанія” й визначає його як керівництво для батьків і викладачів [4, 70]. За радянських часів “Семья и школа” називався журналом для батьків. Видання незалежної України також по-різному позиціонують себе: “Обдарована дитина” – науково-популярний журнал для освітян, батьків, дітей, “АСВ-Ревю” – журнал для сім'ї, “Мама и я” – українській журнал для батьків, “Мой ребенок” – журнал для мам і тат, “Твой малыш” – журнал для сучасних батьків, “Світ сім'ї” – практичні поради для батьків тощо. У побутовому вживанні поширений вислів “журнал для батьків”. На нашу думку, ці визначення не відображають суті. Аргументувати такий погляд неважко: не завжди ті, хто дають дитині життя, стають для неї батьками, також у процесі виховання беруть участь рідні. Ми пропонуємо термін – “часопис родинної тематики”, який охопить проблемний аспект, зніме різночитання.

Огляд журналів, присвячених проблемам батьківства та родини

Українське журнальне видання родинної тематики – провідний різновид на сучасному ринку видавничої продукції: за нашими підрахунками, таких часописів близько 24 і продовжують з'являтися нові. Вони різні і за змістовим наповненням, і за оформленням. На нашу думку, родинні журнали можна поділити за призначенням на: а) педагогічно-родинні; б) власне родинні (для широкого кола батьків; для окремого вихователя (для мами, тата); не для батьків) та за змістом: а) науково-популярні; б) науково-практичні; в) популярні; г) довідково-інформаційні.

Педагогічно-родинні часописи родинної тематики

Науково-практичний українськомовний (трапляються матеріали російською мовою) журнал “Обдарована дитина” (видавець – компанія “СОЦІС”, співзасновники – Академія педагогічних наук України за участю Міністерства освіти і науки України, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Товариства психологів України, Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України) має обсяг 4 умовних друкованих аркушів, формат 60x84/16, виходить від 1998 р. 10 разів на рік і тематично спрямований на теоретичну та практичну психологію й навчання, подає матеріали з вітчизняного і закордонного досвіду роботи з обдарованими дітьми, педагогічні методичні засоби діагностики, розвитку загальної і спеціальної обдарованості, інформацію про життя видатних українських учених, їхні погляди, психолого-педагогічні системи забезпечення процесу розвитку творчого потенціалу особистості.

Щомісячний українськомовний науково-методичний журнал “Дошкільне виховання” обсягом 3,72 умовних друкованих аркушів, форматом 60x84/8, виходить від 1951 р. Тут мало аналітичних матеріалів, видання постає радше посібником для вихователів: тут вони знайдуть для себе більше корисної інформації, ніж батьки. Кількість і добірка рубрик у кожному номері різна.

Уже припинив своє існування журнал про вальдорфську педагогіку “Дитина”. Часопис виходив раз на два місяці від 2004 р. і розкривав секрети виховання гармонійної особистості, розповідав про певні почуття і їх зв'язки з іншими почуттями, про методи і принципи вальдорфської педагогіки, вчителі обмінювалися досвідом роботи, подавалися інтерв'ю з авторами семінарів і курсів, статті за матеріалами конференцій, оголошення про події семінарського життя. Для батьків висвітлювали теми вагітності, розвитку дитини, вказували на сучасні проблеми сімейного виховання дітей, вплив телебачення, подавали гімнастику для малюків, їх харчування тощо.

Власне родинні часописи для широкого кола батьків

Щомісячний російськомовний ілюстрований журнал “АСВ-Ревю (Азбука семейного воспитания)”, заснований Агентством сімейного виховання Міністерства охорони здоров'я України та Українського фонду культури, форматом 60х90/8 й обсягом 6 умовних аркушів, виходив у Києві з 1992 р. Висвітлював питання життя родини, інтимні теми, виховання дитини, подавав викройки. Із позицій сьогодення цікавою є заувага головного редактора Надії Дроган, що перевагою журналу є і те, що він вміщує різноманітну рекламу.

Інформаційно-рекламним для популяризації здорового способу життя, надання допомоги у веденні хатнього господарства справедливо позиціонує себе українськомовний часопис “Для дому та сім'ї” форматом 60х84/1/8, обсягом 6 умовних друкованих аркушів. Протягом 1999–2005 рр. виходив як газета. Видавництво – “Шанс”.

Науково-популярний “Журнал для батьків”, який припинив своє існування на номері 3/4 2001 р. Засновник – Академія педагогічних наук, Інститут проблем виховання та компанія “СОЦІС ГЕЛЛАП”. Виходив українською, але мав статті російською, висвітлював гострі педагогічні та психологічні проблеми. Тут подавали моделі виховання дітей: біблійну, на прикладі якоїсь родини. Читачі ознайомлювались із методиками сімейного виховання і педагогіки, знаходили поради щодо співробітництва школи та родини. Мав вкладку для дітей “Журнал у журналі”, де подавав розвивальні завдання, загадки, вірші, спрямовані на розвиток логічного мислення, пам'яті, уваги.

Щомісячний багатокольоровий російськомовний журнал для молодих мам і тат “Мой ребенок” від “Лізи” форматом 210х280 мм порушує такі теми: здоров'я, виховання, психологія, відпочинок, ігри й забави для малюків, меню для всієї родини, новинки моди, гімнастика для двох тощо. Має додатки.

“Мой ребенок” хоч і позиціонує себе журналом для мам та тат, але здебільшого апелює до матерів. Мама навіть має свою рубрику – “Женское здоровье”, а рубрика “На планете “Семья” постійно вміщує інформацію про косметичні засоби. У виданні не порушують проблему підліткового віку, основний масив інформації стосується вагітності та розвитку дошкільнят. Загалом треба наголосити: усі статті журналу мають інформативний характер.

Кольоровий щомісячний часопис “Твой малыш” від “Единственной” зі спецвипусками виходить з 2003 р. російською мовою та має формат 210х280 мм. Проблематика: вагітність, догляд за дітьми до 3-х років (харчування, здоров'я, гігієна, виховання, розвиток, психологія), поради молодим татам, обмін досвідом, рецепти страв для малюка, конкурси. Кожний номер має свою тему. Слоган: “Украинский журнал для современных родителей”.

Науково-популярний щомісячний часопис “Мир семьи” містить рекомендації лікарів, педагогів, психологів та юристів щодо вагітності та пологів, виховання та догляду за дитиною, статті про стосунки між батьками, про гармонію і взаєморозуміння, про планування у сім'ї, огляди ринку товарів і послуг для дітей і дорослих, інтерв'ю із зірками, кулінарні рецепти. Матеріали готуються за сприяння фахівців Міністерства охорони здоров'я України, Академії медичних наук, Академії педагогічних наук, Інституту психології. Виходить російською та українською мовами, форматом 215х295 мм. Слоган журналу після 2004 р.: “Самый компетентный семейный журнал”, до цього – “Практические советы для родителей”. Кожний номер має свою тему.

Довідково-інформаційний російськомовний щомісячник “Детский мир: от А до Я” висвітлює ринок товарів і послуг для дітей: від книг та одягу до мобільних телефонів і меблів; від жарознижувальних препаратів та одноразових підгузників до кіно і фаст-фудів. Слоган: “Настольная книга для родителей”. Виходить від 2003 р. форматом 210х297 мм.

Одеський російськомовний часопис “Здоровье. Дети. Красота” виходить раз на рік. Видає його ЧП РИА “МедиаКомпас”. Журнал містить матеріали розважального й інформаційного характеру. Тут відсутні проблемні матеріали і перенасичення інтерв'ю. Журнал складається з п'яти розділів (вступний, який не має назви, “Здоровье”, “Дети”, “Красота”, “Релакс”), кожний має свої рубрики.

Двомісячний журнал “Сім'я” видається обсягом 3, 72 умовних друкованих аркушів від 1996 р., форматом 60х84/8. Основні програмні цілі: пропаганда кращих традицій сімейного життя народу України, висвітлення роботи громадських і благодійних організацій щодо зміцнення сімейних стосунків, проблем становлення сім'ї, створення сімейного затишку. Від 1997 р. засновниками видання вважається колектив редакції за сприяння Міністерства сім'ї та молоді. Очевидно, це зумовило появу статей офіційного характеру.

Регіональний журнал для всіх і кожного російською мовою “Здоровье семьи” виходить щотижня форматом 60х84. Засновник – Акціонерне товариство закритого типу “Видавництво “Донеччина””. Проблематика: фізичне здоров'я та догляд за тілом. Кожен номер має свою тему.

Власне родинні журнали для окремого вихователя

Журнал для окремого вихователя – мам і жінок, які збираються стати мамами – “Мама и я”. Видавець – ООО “Фемілі Пленет”. Часопис присвячено питанням материнства та дитинства, він розповідає про догляд за малюками, психологію, надає безкоштовні консультації педіатрів і дитячих психологів, допомагає батькам зорієнтуватися на ринку товарів і послуг для дітей. Консультанти журналу – спеціалісти Міністерства охорони здоров'я України. Виходить щомісяця від 1999 р. російською та українською мовами зі спеціальним безкоштовним додатком для дітей “Страна чудес”.

Українськомовний журнал для татусів “Тато”. Засновник – Міжнародна організація “Жіноча громада” за фінансової підтримки Канадсько-українського гендерного фонду Посольства Канади в Україні.

Власне родинні часописи не для батьків

Цю групу представляє кольоровий щоквартальний журнал “Права дітей”, який засновано 2004 р. представництвом благодійної організації “Кожній дитині” в Україні та молодіжним інноваційним центром “Медія-М” з доброчинною метою. Часопис форматом 208x295 мм безкоштовний. Його аудиторія – представники державних органів влади, недержавних організацій, міжнародних інституцій, які діють у сфері реформування, вдосконалення системи опіки та піклування над дітьми.

В Україні також виходять часописи, які позиціонують себе журналами для всієї родини, але їх не варто вважати часописами родинної тематики, бо вони не присвячені проблемам батьківства та родини. Зокрема російськомовний квартальний журнал “Апельсин”, який видає “Європейська гімназія” від 2003 р. у Дніпропетровську, російськомовний журнал “Добрые советы. Лиза”, який видає ДП “Бурда-Украина” і який до 2004 р. був часописом “для Вашего дома и семьи” (після – “на все случаи жизни”), міжнародний журнал українською мовою “Родина”: Canadian Ukrainian Magazine (виходить 6 разів на рік).

У сучасних журналах для дітей спостерігаємо практику залучення батьків. Для цього вміщують завдання, які діти можуть виконати лише з допомогою дорослого, подають пояснення, як матеріали впливають на розвиток дитини, а інколи навіть створюють окрему батьківську сторінку. Прикладом є додаток до журналу “Дошкільне виховання”, квартальний часопис “Джміль: Дітям: живопис, музика і література”, щомісячний ілюстрований журнал “Малятко”, дніпропетровський російськомовний часопис “Дядя Федор и другие” та російськомовний журнал “Та-ра-ра”.

Відсутні у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, але наявні на видавничому ринку такі українські часописи: педагогічно-родинний щомісячний журнал Дитячого фонду України “Наша дитина” форматом 29,5х42 см, заснований 1994 р. у Києві, та українськомовний науково-практичний часопис “Світ виховання” форматом 60х84/8, заснований 2003 р. Всеукраїнським благодійним фондом “Освіта України” за підтримки Міністерства освіти і науки України, Науково-методичного центру загальної середньої освіти Інституту проблем виховання АПН України. Власне родинні часописи для широкого кола батьків: черкаський російськомовний журнал “Христианская семья”, заснований ТОВ “Видавництво “Смирна”, виходить шість разів на рік; київський науково-практичний додаток “Діти-Батьки-Сім'я” до журналу “Практична психологія та соціальна робота”, заснований Християнським дитячим фондом, виходить двічі на рік українською та російською мовами; російськомовний часопис “Хорошие родители” форматом 230х295 мм про виховання дітей від народження до 6 років, виходить двічі на місяць для молодих батьків, які мають середній прибуток і мешкають у містах-мільйонниках (тематика: вагітність, пологи, розвиток дитини, здоров'я, виховання, розглядається тема гармо-нійної сім'ї, способу життя батьків із дитиною, має рубрику “Социальный проект”, де висвітлює питання знедолених дітей); російськомовний “Аленка+Сережка” – “журнал для родителей”, заснований 2005 р. Власне родинні журнали для окремого вихователя: щорічний тернопільський українськомовний “Моя дитина”, заснований редакцією журналу “Здоров'я жінки в Україні”, російськомовний кольоровий “Для будущих мам” форматом 210х297 мм, який виходить 10 місяців і надає читачам рекомендації із питань вагітності, пологів і догляду за дитиною.

Тенденції сучасного ринку

Аналіз сучасних часописів родинної тематики дає змогу побачити ринок цих журналів у розвитку. Для цього ми вивчили дані Книжкової палати України, каталоги видань Міністерства транспорту та зв'язку України й Державного підприємства з розповсюдження періодичних видань “Преса”. Ситуацію на ринку розглядали за такими критеріями:

– заснування видання і тривалість його випуску;

– форма власності часопису;

– мовна політика редакції;

– регіональне розташування.

Ринок українських журналів родинної тематики прогресивно почав оновлюватися 2003 р., коли популярність читачів стали здобувати нові, аналогічні західним, часописи. Ці журнали розраховані, в першу чергу, на молодих сучасних батьків, тут домінує інформація про вагітність, материнство і дошкільні роки життя малюка. Видання дають професійні рекомендації українських фахівців із питань акушерства, гінекології, психології, педіатрії, дієтології, зважаючи на життя в умовах ринку, вміщують рекламні огляди косметичних новинок і засобів догляду за собою і дитиною, магазинів одягу та товарів для дітей. З іншого боку, своє бачення виховного процесу подають релігійні й благодійні організації, які засновують відповідні часописи (“Христианская семья”, “Світ виховання”, “Права дітей”, “Наша дитина”, “Діти-Батьки-Сім'я”).

Проблематика часописів незалежної України продиктована мотивами, що спонукають власників цих видань. Здебільшого журнали родинної тематики засновані приватними особами або підприємствами, і бажання отримати прибутки позначається на частці рекламного матеріалу, залежно від якого змінюється обсяг видань.

У назвах сучасних часописів родинної тематики домінують такі мотиви: дитина, малюк, батьки або хтось із них, сім'я, виховання. І лише один часопис знехтував загальною тенденцією – “Аленка+Сережка”.

Нові видання переважно виходять російською мовою або є двомовними, зрівнявшись таким чином за кількістю з українськомовними попередниками.

За географією журнали родинної тематики концентруються в Києві. Регіони представляють поодинокі часописи (“Здоровье. Дети. Красота” – Одесу, “Здоровье семьи” – Донецьк, “Моя дитина” – Тернопіль, не представлена Північ), однак ці журнали не є конкурентами центральних.

Сучасні часописи родинної тематики використовують свої методи заявити й нагадати про себе. Так, журнал “Мама и я” підтримувався рекламою у виданнях “Edipresse Ukraine”, а також зовнішньою рекламною кампанією у великих містах і розміщенням реклами у кіосках “Преса”.

“Edipresse Ukraine” видає журнал “Твой малыш”. При його створенні в Україні бралася за основу концепція успішних журналів (польський “Мама і я”, іспанський “Твоя дитина”). Часопис постав відгалуженням “Единственной”. На його обкладинці розміщували логотип цього журналу, що допомогло при запуску проекту. Крім того, часопис підтримувався телевізійною рекламою. Надалі видання розвивалося шляхом поступових змін [5].

Журнал “Мир семьи” виступав інформаційним спонсором багатьох заходів у межах проектів із роботи з молодою сім'єю, з питань охорони материнства і дитинства, різноманітних конкурсів.

Часопис “Мой ребёнок” у 2007 р. став партнером нової шоу-програми Національного цирку України [6].

Перспективи розвитку часопису родинної тематики

Українські часописи родинної тематики часів незалежності займають різні за змістовим наповненням, займають тематичні лакуни, видають спецвипуски, максимально групують аудиторію.

Основні принципи – організація навчально-виховної роботи в дошкільних і шкільних закладах, поширення вітчизняного і закордонного педагогічного досвіду, спрямування батьків у вихованні та сприяння всебічному розвитку дитини, висвітлення психологічних проблем, впровадження вальдорфської педагогіки у вчительську та бать-ківську практику виховання дітей, пропаганда кращих традицій сімейного життя народу України, висвітлення роботи громадських і благодійних організацій, поширення християнських засад виховання, популяризація здорового способу життя, надання допомоги у веденні хатнього господарства і виховання, поєднання інформаційно-розважальних матеріалів, тематики здоров'я дітей, краси, відпочинку, практичних рекомендацій спеціалістів із питань вагітності, пологів, догляду за дитиною, материнство, висвітлення стосунків між батьками, здоров'я та догляд за дошкільниками, висвітлення ринку товарів і послуг для дітей.

Більшість журналів родинної тематики вміщують консультативну інформацію, їм бракує аналітики. Назріла потреба звернення до проблем знедолених дітей: безпритульних, бездоглядних, сиріт, хворих тощо. Тож найближчим часом варто очікувати появи журналів такої тематики. Паралельно в уже існуючих збільшуватиметься кількість розважального і рекламного матеріалу і частка рекламного, акцентуватиметься увага на оформленні.

Українські часописи родинної тематики, які з'явилися на видавничому ринку порівняно недавно, беручи за основу концепцію успішних іноземних журналів, активно нагадують про себе: розміщують рекламу на телебаченні й у пресі (“Мама и я”, “Твой малыш”), виступають інформаційними спонсорами багатьох заходів у межах проектів із роботи з сім'єю (“Мир семьи”), партнерами різних програмя (“Мой ребёнок”). Ці тенденції матимуть продовження: поряд із рекламою в інших ЗМІ часописи родинної тематики створюватимуть свої відповідники в інтернет-мережі, дублюватимуть часописи на електронних носіях, підтримуватимуть проекти та програми, виступатимуть інформаційними спонсорами заходів для просування на видавничому ринку.

 

1. Типология журналистики. Вопросы методологии и истории. – Ростов: Изд-во Ростов. ун-та, 1987. – 160 с.

2. Журнали. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги: ГСТУ 29.1-97 // Шевченко В. Е. Художньо-технічне редагування. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005. – С. 168–177.

3. Видання. Основні види. Терміни та визначення: ДСТУ 3017-95 // Шевченко В. Е. Художньо-технічне редагування: Тексти лекцій для студентів відділення “Видавнича справа та редагування”. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005. – С. 129–139.

4. Брокгаузь Ф. А., Ефронь И. А. Энциклопедический словарь. – Т. 23. – С.Пб.: Типо-Литографія И. А. Ефрона, 1894. – Т. 23. – С. 55–70.

5. Тарнавский В. Питомник по выращиванию рыночных лидеров. – . [25.12.2007].

6. Журнал “Мой ребёнок” – партнёр новой шоу-программы Национального цирка Украины. – [25. 12. 2007].

© Скрипкіна О. Ю.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові