Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Міжнародні журналістські професійні стандарти та українські мас-медіа

Сенюк А. С.

асп.
УДК 070.11(324)

 

У статті розглядаються та порівнюються світові та вітчизняні кодекси журналістики. Особливу увагу зосереджено на тих принципах, якими найчастіше нехтують українські журналісти, а також на причинах, що спричиняють унеможливлення функціонування демократичних професійних принципів мас-медіа на українських теренах.

Ключові слова: професійні стандарти, етичний кодекс, влада, інформаційний простір, мас-медіа.

The international professional standards and the Ukrainian mass-media. In article world and domestic codes of professional standards of journalism are considered and compared. The especial attention is concentrated on those principles which are broken more often by the Ukrainian journalists. And also on the reasons, which make impossible functioning of democratic professional principles on the Ukrainian field.

Keywords: professional standards, the ethical code, authority, information space, mass-media.

Українські мас-медіа переживають не найкращі часи. Декларовані принципи й голосні обіцянки політиків, особливо напередодні виборів, не призводять до покращення ситуації в вітчизняному інформаційному просторі. А міжнародні професійні стандарти, до яких ми так прагнемо, вперто не втілюються в українських реалій. Й досі спостерігаються тиск на журналістів, непрозора редакційна політика, замовні матеріали, прихована реклама, неправдивість та необ'єктивність ЗМІ. Ці негативні явища досягають свого апогею під час виборчих кампаній, яскравий тому приклад президентські вибори 2004 р. У русі до демократичних змін проблеми сфери мас-медіа, у тому числі взаємодії медіа і влади, мають дуже велике значення. Адже ступінь свободи і відповідність професійним принципам ЗМІ свідчить про рівень розвитку демократії, а також про успішність функціонування усіх соціальних інституцій держави. Саме у цьому актуальність досліджуваної теми.

Звернемося до історіографії питання. Проблеми дотримання професійних стандартів закордоном журналісти й фахівці медійної галузі досліджували й опрацьовували послідовно, з появою тої чи тої дилеми у сфері мас-медіа. Таким чином, більшість журналістських стандартів вироблялися цілими поколіннями журналістів, роками і століттями. На українських теренах за роки незалежності лише деякі окремі телекомпанії чи видання створювали власні корпоративні професійні стандарти. Багато зусиль було потрібно для того, щоб змінити радянське мислення й сформувати нові стандарти у демократичному дусі. Один за одним народжувалися закони в галузі інформації. Конституція України 1996 р., а саме стаття 34 гарантувала кожному громадянинові право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на вільне збирання, зберігання, використання і поширення інформації [1]. У статті 15 Основного Закону України наголошувалося: "Цензура заборонена" [2]. Цензура як контроль за ідеологічним змістом передач заборонялася і статтею 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Стаття 2 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" забороняла "створення та фінансування державних органів, установ, організацій або посад для цензури масової інформації" [1]. У журналістиці як науці з'являлися праці Анатолія Москаленка, Володимира Здоровеги, Володимира Шкляра, Володимира Різуна, Валерія Іванова тощо. У вищих навчальних закладах науковці та професори намагалися адаптувати українські реалії під європейські стандарти. А після закінчення інститутів студенти зіштовхувалися з разючими розбіжностями підручників і роботи редакцій. Адже не зважаючи на доволі значну за обсягом нормативну базу, покликану гарантувати свободу слова, ігнорування заборони цензури, втручання у роботу ЗМІ, інколи припинення їхнього функціонування стало звичним явищем у роботі органів виконавчої влади у ті часи. За таких обставин переважна більшість українських медіа дотримувалася позицій власників.

Ситуація почала змінюватися лише тоді, коли журналістська спільнота почала вголос відвойовувати своє право працювати згідно світових журналістських принципів. Тобто в умовах свободи слова, об'єктивності та відсутності тиску з боку влади і власників. З метою захисту свого права на здійснення професійної діяльності, право на свободу слова восени 2002 р. прокотилася хвиля журналістської непокори. Було створено Журналістський страйком, а також Всеукраїнську незалежну медіа-профспілку. Активно відстоювали права журналістів такі громадські організації, як Інститут масової інформації (ІМІ), Інтерньюз-Україна, міжнародна організація захисту свободи слова "Репортери без кордонів" тощо. Проте журналістам не одразу вдалося відстояти свої права. Адже перші роки нового століття були позначені низкою важливих, на жаль, у більшості випадків трагічних подій, таких як загибель за сумнівних обставин відомих журналістів, серед яких – Георгій Гонгадзе, Ігор Александров, Михайло Коломієць, Володимир Карачевцев, виникнення і стрімке поширення "темників", численні випадки політичного тиску на ЗМІ. В таких умовах відповідність світовим професійним стандартам відходила на другий план, адже журналісти мусили дбати про власне життя й виборювати право на професію.

З вищесказаного можна зробити висновок, що питання професійних стандартів журналістики в нашій країні не достатньо досліджене. Після так званої Помаранчевої революції у журналістської спільноти з'явилося більше можливостей для вироблення і затвердження принципів професійності, проте, на жаль, їх втілення в життя не відбувається належним чином.

Вибори 2004 р. ще задовго до початку передвиборної боротьби називали найбруднішими за історію незалежності України. Політики, науковці, політологи, юристи, представники мас-медіа та закордонні фахівці ще довго вестимуть дискусії з приводу подій, що сталися під час президентських виборів 2004 р. Не останню роль у складному виборчому процесі зіграли мас-медіа, і не тільки як важливий чинник політичної боротьби.

Не секрет, що сучасні вітчизняні ЗМІ створені за підтримкою різних політичних лідерів. Очевидно, що контроль над засобами масової інформації, прагнення залучити їх на свій бік особливо посилюється під час виборчих кампаній. В атмосфері тиску, цензури та самоцензури журналістські стандарти помітно шкутильгають. Відповідальність за таку ситуацію несуть не лише політичні лідери, а й керівники медіа, й безпосередньо журналісти. І все ж таки багатьом ЗМІ, насамперед, телевізійним вдалося зробити прорив на шляху до власної незалежності.

Великі сподівання на поліпшення становища у галузі ЗМІ покладалися на нову владу Ющенка, проте більшість проблем так і залишилися невирішеними.

Часи "темніків" у минулому, але свобода слова, яку журналісти отримали після Помаранчевої революції, виявилася не тією свободою у розумінні адекватності європейським стандартам. І на перший план виходить проблема непрозорості відносин у системі "власник – ЗМІ", що і спричиняє залежність мас-медіа.

Частково вирішення цієї проблеми було запропоновано ще напередодні виборів 2004 р., а саме після підписання редакційної угоди між власниками "П'ятого каналу" та його редакцією. Пізніше ця ініціатива була підтримана не багатьма ЗМІ і на практиці втілюється повільно і поодиноко. Наприкінці 2005 р. стартував проект щодо впровадження редакційних угод, ініційований Незалежною медіа-профспілкою України та громадською організацією "Телекритика". Результатом численних тренінгів медіа-фахівців стало підписання угод у кількох регіональних ЗМІ. Вимога приймати в мас-медіа редакційні статути та створювати спеціальну редакційну раду, яка буде займатися цими питаннями, з'явилася в оновленому законі про телебачення і радіомовлення. Та чи здатні редакційні угоди захистити право вітчизняних журналістів працювати відповідно до світових професійних та етичних стандартів? Дискусії з приводу їх доцільності ведуться й досі. Безсумнівною перевагою можна вважати невтручання в редакційну політику власника засобу масової інформації та чітке визначення "правил гри" обох сторін, що дало б більше можливостей для дотримання професійних принципів журналістики. Але, як свідчить практика, більшість законів і декларацій, які гарантують свободу слова, заборону цензури, захист журналістів, в нашій країні не виконуються. І в цьому сумнівність ефективності редакційних угод.

Редакційні угоди мають відповідати українським кодексам професійності працівника ЗМІ. В нашій країні існує Кодекс професійної етики українського журналіста, який був прийнятий на десятому з'їзді Національної спілки журналістів України у квітні 2002 р. Ще один етичний кодекс був запропонований цього ж року Комісією з журналістської етики та підтриманий Незалежною медіа-профспілкою України у травні 2003 р. За змістом ці два кодекси цілком відповідають міжнародним етичним та професійним стандартам журналістики. Проте сучасні уявлення українських журналістів щодо професійності помітно шкутильгають. Необ'єктивність, однобокість висвітлення подій, безвідповідальність, прихована політична реклама, маніпулювання громадською думкою, так звана "джинса" тощо зводять нанівець прагнення України досягти демократичного рівня європейських країн та дискредитують українську журналістику. Ці негативні явища суперечать нормам Етичного кодексу українського журналіста, а саме, таким пунктам:

5) Повага до права громадськості на повну та об'єктивну iнформацiю про факти та події є найпершим обов'язком журналiста.

8) Факти, судження та припущення мають бути чiтко вiдокремленi одне вiд одного.

9) Точки зору опонентiв, в тому числi тих, хто став об'єктом журналiстської критики, мають бути представленi збалансовано. Так само мають бути поданi оцiнки незалежних експертів.

15) Журналiста не можна у службовому порядку зобов'язати писати чи виконувати будь-що, якщо це суперечить його власним переконанням чи принципам.

16) Незаконне отримання журналiстом матерiальної винагороди чи будь-яких пiльг за виконаний чи невиконаний журналiстський матерiал є несумiсним iз званням журналiста [3].

Ці процеси також ніяким чином не узгоджуються зі світовими професійними принципами, де головним обов'язком журналіста визнається повага до об'єктивності та право громадськості на правду. Наприклад, як у Декларації принципів поведінки журналістів, прийнятій на ІІ всесвітньому Конгресі Міжнародної федерації журналістів у 1954 р., зі змінами на 18-му всесвітньому Конгресі МФЖ у 1986 р., "проголошеної як стандарт професійної поведінки журналістів, які займаються збиранням, передачею, розповсюдженням і коментуванням новин та інформації, висвітленням подій" [4]. Чи у Кодексі етики об'єднання професійних журналістів США, де головною ціллю журналіста визначений пошук правди: "Єдиний обов'язок усіх журналістів – служити суспільству у його прагненні знати правду" [5]. Ці принципи зобов'язують журналістів працювати у дусі об'єктивності, точного й збалансованого викладу фактів.

Об'єктивність та представлення двох протилежних точок зору – найуразливіші аспекти для українських мас-медіа. Без перебільшення можна сказати, що ЗМІ під час виборчих баталій 2004 р. зайняли дуже активну позицію й своєю діяльністю багато у чому сприяли революційним подіям, які відбулися в країні. Як було зазначено у доповіді пана Похилюка: "Саме вони несли на собі величезний тягар інформації та дезінформації населення з приводу політичного та економічного становища країни, а також перспектив розвитку України в разі перемоги того чи іншого кандидата" [6].

Саме представникам мас-медіа вдалося прорвати інформаційну блокаду на більшості телеканалах, радіо та пресі. Завдяки виступам окремих журналістів та страйкам журналістських колективів виборці отримували об'єктивнішу інформацію про перебіг виборчих подій. Проте поряд із позитивними впливом ЗМІ на суспільну думку виявилось і багато негативних аспектів. Наприклад, таких як неправдива, алегорична інформація, замовчування чи перебільшення, політична заангажованість та нав'язування певних стереотипів. Отже, чи дійсно ЗМІ зуміли бути неупередженими й незалежними від своїх власників? Звернемося до фактів і цифр. Дотримання чи порушення цих стандартів прослідкуємо за програмами новин вітчизняного телемовлення. Найкраще це демонструють моніторинги, які проводять такі організації як Академія української преси, комітет "Рівність можливостей", громадська організація "Телекритика" та інші. Такі моніторинги здійснювалися періодично, кожного тижня чи щомісяця, і включали дослідження випусків новин на провідних загальноукраїнських телеканалах.

За матеріалами моніторингів телевізійних новин на провідних телеканалах, виборчої кампанії у пресі, політичної реклами на телебаченні, які здійснювалися Академією української преси та Інститутом соціології Національної академії наук України [7], можна зробити висновок на основі таких емпірично обґрунтованих констатацій моніторингів.

Навіть у розпал передвиборчої кампанії новини подавалися з однієї політичної перспективи, тобто у висвітленні перебігу виборчої кампанії превалювала одна, офіційна точка зору. Після першого туру виборів, як і в попередні місяці, в новинах домінувала одна точка зору на події (86 % – у листопаді). Частка політичних новин в Україні, які подавалися з однієї політичної перспективи, варіюється в середньому за період кампанії від 92–94 % на каналах УТ-1, ТРК Україна, до 78 % на СТБ. Найсбалансованіший погляд на політичні події намагається подавати 5-й канал (62 % однобічних політичних новин в середньому за період кампанії, 66 % – у листопаді). Контекст обговорення подій чотири місяці передвиборчої кампанії залишається переважно позитивним та нейтральним (63 % – у листопаді).

Порушується також журналістський стандарт обов'язкового посилання на джерело інформації в новинах. Ближче до виборів повідомлень без посилання на джерело інформації стало вдвічі менше (18 % – у липні і 9 % – у листопаді), проте в кожній 10–11-ій новині таке посилання відсутнє.

Як і у жовтні, увага до учасників другого туру президентських виборів майже рівна: В. Янукович згадується у 41 % повідомлень про Україну, В. Ющенко – у 38 %. Водночас інші політичні персони висловлювалися на підтримку В. Януковича у 52 % повідомлень, а на підтримку В. Ющенка у 38 %. Кожна четверта оцінка В. Ющенка – негативна чи іронічна. У В. Януковича така оцінка тільки кожна восьма. Тобто за рівнем негативно-іронічного представлення В. Ющенко вдвічі випереджає В. Януковича.

Дисбаланс в представленні основних кандидатів посилюється розподілом синхрону на телебаченні та цитуванням у пресі, тобто за доступом до можливості безпосередньо висловити свої погляди у прямій мові. Тут беззаперечна перевага надається В. Януковичу. Так, якщо у перший тиждень жовтня синхрон В. Януковича в новинних програмах втричі більший за синхрон В. Ющенка (1514 сек vs. 445 сек), то в перший тиждень листопада – у чотири рази більший (1884 сек vs. 447 сек). На каналі “Інтер” синхрон В.Ющенка менше у шість разів синхрона В. Януковича, а на ТРК “Україна” – у 19 разів.

Перед переголосуванням другого туру президентських виборів медійна картина змінилася: журналістський корпус намагався дотримуватися професійних норм новинного мовлення, зокрема вперше за рік на загальнонаціональних каналах широко представлена опозиція. Новини стали більш збалансованими: 1) увага до ключових політичних суб'єктів та фігур вирівнюється; 2) позитивні й нейтральні оцінки опозиції та її лідера легалізуються; 3) "бонус уряду" в увазі новин фактично відсутній.

Частка новин, в яких представлена одна точка зору, залишилася в цілому на рівні попередніх місяців – 10 %. Проте у представленні ряду важливих подій частка повідомлень з двома точками зору складала значний відсоток (щодо голосування за "пакет" законопроектів у ВР – 54 %, хвороби В. Ющенка – 43 %, акцій прихильників В. Януковича – 25 %, зміни Генпрокурора – 24 %). Хоча політична ситуація залишається напруженою, контекст обговорення подій в новинах був переважно нейтральним (62 %), що є найвищим показником за весь період спостережень. Конфліктний та негативний контекст найменше присутній в новинах УТ-1 та ТРК “Київ” – 20%, а найбільше – на ТРК “Україна” (43 %). Коментують події в новинах переважно журналісти та політики (89 % та 41 % повідомлень), експерти присутні в 4 % повідомлень (7 % на СТБ).

Прагнення до збалансованості новин реалізується каналами також за рахунок перерозподілу уваги на головних учасників президентських виборів порівняно з листопадом увага до них певною мірою знизилася (з 38 % до 33 % у В. Ющенка, з 41% до 29% у В. Януковича) і змінилася на користь лідера від опозиції. Це ж стосується й оцінок кандидатів. В. Ющенка стали частіше представляти в позитивній чи нейтральній тональності, ніж В. Януковича (31% повідомлень проти 26 %, у листопаді – 37 % проти 41%), і трохи рідше в іронічній чи негативній тональності (7 % проти 8%, у листопаді 13 % проти 6 %). Узагалі частка негативних оцінок В. Ющенка зменшилася вдвічі: з 13 % до 6 %, тоді як у В. Януковича трохи підвищилася (з 6 % до 8 %).

Водночас, як і у листопаді, серед усіх політиків, які згадувалися у новинах, більше половини – це прихильники В. Януковича (53%, у листопаді – 52%), а третина – прихильники В. Ющенка (37%, у листопаді – 38%).

Значною перевагою В. Януковича на початку грудня залишався більш широкий доступ до новинного ефіру порівняно зі своїм опонентом. Показники його синхрона збільшилися в 2 рази порівняно з попереднім місяцем (з 1884 сек до 3880 сек). У грудні істотно зріс і обсяг синхрона В. Ющенка (у 3 рази: з 447 сек до 1420 сек). Проте диспропорція в доступі до ефірного часу в новинах між В. Януковчем та В. Ющенко збереглася. Синхрон В. Януковича містився в 6,2 % усіх повідомлень про Україну і займав 4,3 % часу усього новинного потоку, синхрон В. Ющенка – відповідно 3,8 % усіх повідомлень і 1,6 % усього часу новин. На каналі ТРК Україна синхрон В. Ющенка був відсутній узагалі, у той час як синхрон В. Януковича займав 16 % тижневого часу новин. Тільки на каналі “Тоніс” В. Ющенко мав трохи більше ефірного часу порівняно з В. Януковичем (2 % проти 0,6 % тижневого часу новин) [7].

Аналізуючи показники моніторингу, можна зробити висновок, що засоби масової інформації не обмежувалися лише інформаційною функцією та не займали нейтральної, посередницької, позиції між претендентами на вищу державну посаду, з одного боку, та громадянами – з іншого. Навпаки, вони активно здійснювали селекцію кандидатів на посаду президента, обмежуючи одних чи просуваючи інших претендентів, а також не надаючи громадянам збалансованої інформації для формування ними власної позиції. Отже, мас-медіа систематично ігнорували або були змушені ігнорувати етичні кодекси і порушувати міжнародні професійні журналістські стандарти.

Звісно, "кодекси етики не можуть передбачити усі ситуації. Здоровий глузд та розумний підхід необхідні для введення етичних норм у реалії існування газети", – йдеться у Кодексі етики для газет та їх співпрацівників, що був прийнятий головними редакторами агентства "Асошиейтед прес" у 1975 р. [5].

"Етичні кодекси можуть виконувати безліч функцій, але їх головна функція – впливати на поведінку журналіста, викликаючи в них відповідальність перед суспільством" [8].

Світові професійні принципи вироблялися десятиліттями й навіть століттями як, наприклад, відомі принципи діяльності Бі-Бі-Сі, де пріоритетне місце займають безпристрасність та точність журналістів. Видання чи телеканали складали свої професійні статути протягом усієї історії існування, доповнюючи і корегуючи деякі пункти відповідно до дискусійних питань чи окремих конкретних прикладів. Вітчизняні Кодекс професійної етики українського журналіста та Етичний кодекс українського журналіста разом охоплюють лише три сторінки і виглядають як невдала спроба підігнати українські реалії під європейські цінності. В українському кодексі немає роз'яснення тої чи тої ситуації, немає, наприклад, таких пунктів, як "Усунення війни та лиха, що протистоїть людству" та "Сприяння новому міжнародному порядку у сфері інформації", які прописані у Міжнародних принципах журналістської етики, прийнятих в 1983 р. у Празі: "Обов'язок журналіста – сприяти процесу демократизації міжнародних стосунків у галузі інформації та комунікації, в особливості охороняти й зміцнювати мир та дружні відносини між народами та країнами" [5]. У Кодексі професійної журналістської етики Спілки журналістів Білорусі, прийнятому у 1995 р., ціла стаття присвячена професійній солідарності журналістів. На мою думку, у вітчизняному кодексі подібний пункт не завадив би.

В одній зі своїх заяв 2004 р., а саме стосовно газет "Крымская правда" та "Крымское время", українська Комісія з журналістської етики констатувала: "Право на інформацію – одне з основоположних прав громадянина, яке означає обов'язок журналістів подавати інформацію правдиво та чесно. При висвітленні серйозних суспільно-політичних, етнічних, економічних проблем вказані ЗМІ не дотримуються принципів повноти та об'єктивності інформації про факти та події. Публікації як про історичні факти, так і про сучасні події подаються упередженно. В публікаціях широко представлені джерела, які висловлюють таку ж позицію, як і редакція. Інші джерела інформації переважно не представлені зовсім, або ж журналіст висловлює власні припущення щодо їх думок і позицій. Відверта упередженість журналістів і редакцій до джерел також виявляється у апріорній підтримці висловлювань і дій одних джерел і такій же апріорній критиці інших.

У своїх публікаціях газети не відокремлюють факти та власні судження і припущення. При цьому судження і припущення журналіста чи інших джерел видаються за встановлені факти на підтвердження позиції та упереджень редакції.

Газети здебільшого не подають точку зору опонентів. В окремих публікаціях, як і у виданнях у цілому, відсутня збалансованість інформації, читач може дізнатися лише про переконання редакції, ідеї, які підтримують журналісти. При цьому ігнорується завдання журналіста: надавати читачеві вичерпну інформацію з декількох альтернативних джерел, щоб він сам мав можливість скласти максимально наближену до реальності картину подій" [10].

На жаль, такі випадки не поодинокі. Тому, розглядаючи порушення журналістських, зокрема етичних стандартів, Комісія з журналістської етики неодноразово закликала й продовжує закликати до дотримання основних принципів професійного кодексу.

Незважаючи на уроки виборчих баталій 2004 р., характерної критичності ситуація з порушенням професійних стандартів набула і у виборчий період 2006 р. За даними політичного моніторингу парламентської кампанії 2006 р.: під час всієї виборчої кампанії частка повідомлень з двома точками зору коливалася в межах 16 %–19 % (в листопаді 2005 їх 19 %, в лютому 2006 р. – 16 % і в березні – 17 %). Починаючи з грудня найбільше повідомлень з двома точками зору на СТБ (32 % – в березні та 31 % – в лютому). В березні найменше таких повідомлень на “Інтері“ (8 %) та “Новому каналі” (9 %). Всю кампанію зростала однозначність висвітлення політичних подій: в листопаді 2005 р. повідомлень з двома точками зору було 27 %, у грудні – 22 %, у лютому 2006 р. – 20 %, у березні – 16 % [11]. Зазначається також, що під час кампанії зростає однозначність висвітлення політичних подій та дві точки зору подаються тільки в найгостріших конфліктах, яких було небагато. Журналісти та політики найчастіше самі оцінюють та коментують події (в березні – 43 % та 21 % відповідно), замість того, щоб долучати до створення матеріалів вітчизняних експертів та міжнародних фахівців.

Слід зауважити, в багатьох законах та міжнародних деклараціях, що визначають функціонування ЗМІ, стверджується, що медіа не повинні стати знаряддям пропаганди під час виборів. Більше того, журналістам мають надати право самостійно визначати зміст новин на засадах тільки професійної оцінки. Звісно, враховуючи ситуацію залежності вітчизняних ЗМІ від певних політично-олігархічних угрупувань, уникнути відкритої чи прихованої пропаганди дуже важко. До того ж, журналісти не можуть бути зовсім відстороненими від власних політичних уподобань, і це теж впливає на рівень об'єктивності подачі інформації. Саме тут, на мою думку, може виникати проблема політичної упередженості.

Прикладів багато. Одним із них є замовчування суттєвих чи важливих фактів та навмисне викривлення інших фактів шляхом неправильного або недоречного наголошення. У неупередженості можна звинуватити також тоді, коли ведучий програми новин підсумовує виступи лідерів опозиції і показує невеликий відео-матеріал або навіть ніякого в той час, коли демонструють сюжет матеріал виступу кандидата правлячої партії. Упередженість можна бачити також у "куті", під яким знімає камера, коли знімальні групи просять зосередитися на передвиборних мітингах таким чином, щоб вони здавалися більшими, ніж є насправді. Чи коли їх просять зняти кандидата з "найкращого" або "найгіршого" боку.

Але тут є нюанси. Наприклад, той факт, що газета друкує більше новин про президента або прем'єр-міністра, ніж про лідера чи кандидата опозиції, сам по собі не є свідоцтвом навмисної упередженості. Адже президент або прем'єр-міністр робить або каже більше згідно зі своїми посадовими обов'язками.

Упередженість виявляється також у пріоритеті новин, прослідкувати це можна у вищенаведених моніторингах. Випадки упередженості найчастіше трапляються, коли журналісти зосереджуються на внутрішній динаміці передвиборчої кампанії замість того, щоб заглибитися у найбільш актуальні проблеми сьогодення.

Як засвідчив моніторинг: у цілому протягом усієї передвиборчої кампанії 2004 р., за винятком грудня, медіа залишалися слухняним знаряддям агітації і пропаганди за представника влади. Деякі журналісти в знак протесту проти цензури звільнялися, але таких було мало. Тільки один канал – П'ятий – збалансовано подавав інформацію про ситуацію в країні [11]. У грудні мас-медіа змінили свою політику, адже стало зрозуміло, що народ не прийме результатів сфальсифікованих виборів. Саме тоді власники мас-медіа буквально за кілька днів поміняли свою позицію. Та небезпека того, що журналісти будуть сліпо обслуговувати інтереси нової влади після чергових виборів, й досі залишається актуальною.

За усіма міжнародними стандартами, медіа мають бути у конструктивній опозиції до влади. Діяльність українських журналістів зумовлюється не стільки професійними нормами, скільки жорсткою залежністю від власника чи видавця. Українські медіа або державні, або належать фінансово-політичним групам. На мій погляд, це основна проблема, яка гальмує розвиток демократичних принципів українських мас-медіа і робить неможливим повне утвердження та ефективне функціонування західних професійних норм. І все ж таки дії, націлені на поліпшення стану української журналістики, у будь-якому випадку позитивні. Адже без перших кроків дитина ніколи не навчиться ходити. А вітчизняна журналістика має довге життя попереду для налагодження своїх професійних обов'язків та ефективної співпраці з владою. Та без активної участі журналістів в обговореннях, в ініціюванні певних проектів, спрямованих на вдосконалення медіасфери, не відбуватиметься поліпшення. Адже навіть у питанні редакційних угод зволікають самі журналісти. Соціальне партнерство преси та влади мало б будуватися на засадах невтручання влади в редакційну політику, на основі економічної та політичної незалежності ЗМІ від влади й на розумінні відповідальності як влади, так і преси перед суспільством.

Звичайно, можна та легше звинувачувати владу, якій не вдалося зробити українські медіа прозорими з точки зору бізнесу та суспільно відповідальними з точки зору ролі ЗМІ у демократизації держави. Реформування громадського телемовлення, роздержавлення ЗМІ та прозорість в інформаційній сфері – це невід'ємна частина європейської демократичної країни. Поки ці процеси не відбуваються в Україні, відповідно й професійні стандарти не втілюються у журналістській свідомості. На мою думку, сучасна проблема усього медіапростору полягає також у тому, що постійна боротьба за права журналістів чи проти тиску з боку влади і власників не залишає часу на якісну журналістику. Через це українська журналістика надто заполітизована, більшість новин – елементарне обслуговування чи лобіювання окремих політичних чи фінансових груп, що підтверджують численні соціологічні дослідження. Відчувається брак аналітичних, пізнавальних програм, журналістських розслідувань тощо.

Фахові стандарти можна звести до єдиної найголовнішої якості, без якої не можливий журналіст і його ефективна діяльність – це професійність. Саме професійність у роботі й визначає якість функціонування мас-медіа, відповідальність журналістики перед суспільством та її ролі у творенні демократичної держави.

1. Українське законодавство: Засоби масової інформації. – К., 2001.

2. Конституція України: Офіційне видання Верховної Ради України. – 1996.

3. Етичний кодекс українського журналіста // Офіційний сайт Комісії з журналістської етики. – [13.05.06].

4. Декларація принципів поведінки журналістів // Сайт Центра-Інвест. – [10.05.06].

5. Форум порталу ExtMedia з професійних питань екстремальної журналістики. [10.05.06].

6. Похилюк В. В. Роль ЗМІ у впливі на волевиявлення народу та економічну безпеку країни у період агітації виборчими штабами кандидатів на пост президента України // Вибори президента України 2004: проблеми забезпечення та захисту виборчих прав громадян України: Зб. матер. міжнарод. наук.-практ. конф. – К., 2005.

7. Моніторинг політичних новин // Офіційний сайт Академії української преси. – [Трав. 2006].

8. Бойник Дэвид. Эффективны ли этические кодексы? Опыт трех редакций// Библиотека Центра экстремальной журналистики. – [10.05.06].

9. Заява Комісії з журналістської етики щодо газет "Крымская правда" та "Крымское время"// Офіційний сайт Комісії з журналістської етики. – [13.05.06].

10. Моніторинг політичних новин жовтень 2005 – березень 2006// Офіційний сайт Академії української преси. – [Трав. 2006].

11. Костенко Н., Іванов В. Роль українських медіа в президентських виборах 2004 р.// Офіційний сайт Академії української пресию – [Трав. 2006].


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові