Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Слово до читача

Наукова школа журналістикознавства та теорії масової комунікації офіційно затверджена у грудні 2000 року вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Керівником її став професор університету, доктор філологічних наук, член Національної спілки журналістів України, голова спеціалізованої ученої ради Д26.001.34, голова науково-методичної комісії з журналістики при Міністерстві освіти і науки України, завідувач кафедри видавничої справи та редагування, директор Інституту журналістики Володимир Володимирович РІЗУН.

Витоки школи сягають початку історії факультету журналістики, а згодом інституту. Значний внесок у її формування зробили викладачі й науковці, що працювали під керівництвом М. Шестопала, Д. Прилюка, А. Москаленка. Сьогодні це колектив із 18 професорів, 16 докторів наук, 26 доцентів, 38 кандидатів наук, 22 асистентів, 12 наукових співробітників.

Першою ластівкою офіційно затвердженої школи є це періодичне наукове видання, щоквартальний збірник — Наукові записки Інституту журналістики. Видання зареєстроване Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення. Воно присвячене результатам наукової діяльності колективу Інституту журналістики, що працює нині у рамках комплексної наукової теми “Системи масової комунікації та світовий інформаційний простір” (2001—2005), а також науково-педагогічній діяльності викладачів інституту, які готують фахівців за спеціальностями “журналістика” і “видавнича справа та редагування” (спеціалізації “редагування” і “менеджмент ЗМК”).

Наукова школа журналістикознавства та теорії масової комунікації і її наукове видання функціонують у загальноуніверситетському науково-освітньому контексті й покликані утверджувати високу місію Київського національного університету імені Тараса Шевченка в науково-освітньому просторі України.

Колектив Інституту журналістики щиро вдячний за підтримку в організації наукової діяльності проректору з наукової роботи професору Валерію Петровичу ГОНДЮЛУ. Викладачі й наукові співробітники складають свою подяку першому проректорові професору Олегу Васильовичу ТРЕТЯКУ за сприяння в організації навчально-виховної роботи, а також опануванні сучасних інформаційних технологій.

І найтепліші слова подяки безперечно ми висловлюємо нашому ректорові, голові ВАК України, академікові НАН України Віктору Васильовичу СКОПЕНКУ за щире ставлення до колективу Інституту журналістики, постійну підтримку в наших наукових пошуках та педагогічній роботі, що дає нам добру наснагу на плідну працю!


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові