Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Вплив гарнітури шрифту на сприймання тексту

Різун В.В., Любарщук Н.

Вдало підібрати гарнітуру для конкретного тексту — значить продумано збільшити коло читачів тексту. Показати читачеві текст так, як він хоче.

Насамперед треба визначити, в якому саме значенні будемо вживати поняття "сприйняття". Отже, матимемо на увазі, що сприйняття має два етапи: зовнішнє — загальне зорове сприйняття, і сприйняття змісту тексту, тобто безпосередньо при прочитанні. Проте відомо, що одним із вирішальних чинників при початковому загальному сприйнятті тексту, крім кольору і загального фону, на якому він подається, є гарнітура шрифту. Відомо також, що вже на першому етапі сприйняття її вигляд викликає у читача думки щодо змісту пропонованого тексту. Тому залежно від того, який саме вплив на читача має гарнітура шрифту, які попередні здогади щодо змісту створює, яке бажання (читати або ні весь текс) викликає у нього після першого погляду, можна говорити про безпосереднє сприйняття змісту тексту на другому етапі.

Отже, ефективність сприйняття тексту на першому етапі прямо пропорційно залежить від такої властивості гарнітури шрифту як зручність прочитання. Саме ця властивість служить проміжною ланкою в операціях мозку між загальним сприйняттям тексту і формуванням попередньої оцінки змісту, а також впливає на формування вибору читача — ознайомитись з текстом повністю чи ні.

Відомо, що всі шрифти поділяються на 5-6 (залежно від класифікаційної системи) груп і одну окрему групу додаткових специфічних шрифтів за такими ознаками: засічки та їх характер, пробіли між літерами і рядами, співвідношення між основними елементами літер, щільність (світлість і жирність шрифту), нахил літер, кегль шрифту. Саме вони є визначальними для сприйняття на першому етапі та при оцінці ступеня зручності прочитання.

Ураховуючи всі ці ознаки, було проведено дослідження, яке мало на меті з"ясувати вплив гарнітури шрифту на першому етапі сприйняття на визначення змісту пропонованого тексту. Групам студентів було запропоновано переглянути 13 варіантів тексту, набраного різними гарнітурами. Тексти не мали змісту, оскільки досліджувалось сприйняття першого етапу. Набрані вони були 14 кеглем, але підібрані такі гарнітури, що за розміром літер, характером засічок, пробілів, жирністю, нахилом різнились. Запропоновані були такі варіанти характеристики змісту тексту: художній, науковий, діловий, публіцистичний, серйозний чи несерйозний, історичний або про сучасне.

Треба зауважити, що сприйняття тексту на першому етапі відбувається з урахуванням окремого індивідуального попереднього досвіду найчастіше на підсвідомому рівні. Завдяки йому в образній пам"яті людини при спогляданні будь-якого невідомого тексту, набраного якоюсь гарнітурою, пропливають варіанти вже бачених нею текстів, набраних приблизно такою ж гарнітурою, і відбувається процес, коли людина асоціативно переносить і утотожнює зміст відомого їй тексту із запропонованим невідомим.

Отже, результати дослідження серед інших груп людей, різних за категоріями віку, роду занять, можуть відрізнятись.

Отримані дані занесли в таблицю.

Таким чином, найкращу прочитаність мають різновиди шрифтів рубленої групи, які дотримуються нормальних пропорцій між основними елементами і рядками.

Чим більший кегль і жирніші основні елементи літер, тим більше текст створює враження несерйозності або особливості (гарнітура дитячої літератури або видільна гарнітура).

Характеристика гарнітури шрифту Ступінь зручності прочитання Попередня характеристика змісту тексту
Рублені: загалом дуже добра серйозний
літери під невеличким нахилом, курсивом невеликого розміру (Helios Cond, Fiesta). добра діловий, публіцистичний
літери менші, жирніші, з маленькими пробілами,без нахилу, подібність до конденсованого (Gazeta Sans Serif) середня науковий, історичний
літери без нахилу, жирність середня, різниця у розмірі (Heivetica Light Norm Europe Futura Light) дуже добра публіцистичний
великі літери, жирні, без нахилу низька несерйозний
літери квадратичної форми (Aksent) низька несерйозний
співвідношення між основними елементами нормальне (Everest Ultra)
Найкраще використовувати як видільний шрифт або для заголовків
низька несерйозний або дитячий
Шрифт із засічками у вигляді трикутника, жирність і величина середні (Times New Roman Cey)
Найкраще використовувати для звичайних текстів без особливого змісту
найвища серйозний, художній, публіцистичний, науковий, діловий
Рукописний, без нахилу (додаткова група) (Betina Script)
Цілком можливо використовувати у публіцистиці або ж художній літературі як засіб для образного відтворення людського почерку
дуже низька несерйозний або художній, історичний, про сучасне
Гарнітура має маленькі засічки, основні елементи з контурами, але пусті всередині (Academy Ho)
Використовується виключно для виділень і заголовків
найнижча несерйозний
Гарнітура кирилиці XI ст.-устав (група додаткових шрифтів) (Izhitsa)
Найкраще сприймаються відповідні історичні тексти на замовлення
середня 4/5 опитаних назвали як історичний або художній


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові