Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Навчальна програма

Укладач проф. В. В. Різун

Вступ до курсу. Загальна характеристика масовоінформаційної діяльності. Розвиток інформаційної індустрії як сфери виробництва засобів масової комунікації (ЗМК), або засобів масової інформації (масового інформування) (ЗМІ). Інші види інформаційної продукції (засоби інформаційної терапії тощо). Наявність технології інформаційного виробництва як обов’язкова умова розвитку інформаційної індустрії. Поняття про технологічний предмет, технологічні засоби (телевізори, радіоприймачі, комп’ютери, друкарське обладнання тощо) і т. д. Галузі інформаційного виробництва: преса, аудіовізуальна галузь (телебачення, радіомовлення), книговидання, електронна галузь, інформаційне забезпечення. Виробники ЗМК: журналісти, письменники, працівники друкарень, редакцій, видавництв, студій тощо. Виробники-організації: редакції, видавництва, студії, агенції, бюро. Професійні групи виробників ЗМК: клуби, спілки, асоціації. Органи управління інформаційною індустрією: Комітет інформаційної політики, телебачення та радіомовлення, Національна рада з телебачення та радіомовлення й ін. Заклади підготовки і перепідготовки та підвищення кваліфікації виробників ЗМК. Науково-дослідні заклади в інформаційно-комунікативній сфері. Засоби масової комунікації (друковані, аудіовізуальні, електронні), або мас-медіа. ЗМК як носії масової інформації, або засоби передачі масової інформації.

З історії науки про масову комунікацію.

Природа і структура комунікативного процесу. Походження слова “комунікація”. Комунікація і спілкування як повні синоніми. Зауваження до слів “комунікація” та “спілкування”. Міжмовний термінологічний характер слова “комунікація”. Ознаки комунікації. Основні результати спілкування. Основний конфлікт під час спілкування. Причини вибору терміна “комунікація”. Визначення комунікації. Комунікація як процес встановлення і підтримання контактів між членами певної соціальної групи або суспільства в цілому на основі духовного, професійного або іншого єднання учасників комунікації. Комунікація і мовлення. Комунікація та інші форми спілкування. Комунікація як дія і діяльність. Моделі комунікації.

Системи масової комунікації. Визначення масової комунікації. Масова комунікація як організоване спілкування, що є видом суспільно-культурної діяльності, яка відбувається у вигляді взаємопов’язаних інтелектуально-мислительних та емоційно-вольових дій, спрямованих на духовне, професійне чи інше єднання маси людей (мас). Значення розуміння масової комунікації як організованого спілкування для формування і розвитку масовоінформаційних процесів у суспільстві. Професіональна масова комунікація як професійна масовоінформаційна діяльність. Професіонально-творчий і виробничий характер масової комунікації. Співвідношення творчих і нетворчих процесів у структурі масової комунікації. Структура масової комунікації. Моделі масової комунікації. Комунікація і суспільство. Вплив суспільства на формування систем масової комунікації. Вплив систем масової комунікації на розвиток суспільства. Україна в європейському і світовому масовокомунікаційному просторі.

Типи комунікаторів. Журналіст як професіональний комунікатор (комунікант). Виробники ЗМК і їхня роль у проведенні масовокомунікаційної політики. Отримувач інформації і публіка. Аудиторія і публіка. Типологія публік та аудиторій. Генеза і різноманітність аудиторій. Публіка на фоні суспільної структури. Концептуалізація аудиторії як маси. Типи масових аудиторій. Від маси до ринку ЗМК.

Комунікація і масова інформація. Інформаційний простір, інформаційне поле. Проблеми становлення інформаційного суспільства. Інформаційні сфери: журналістика та публіцистика, література, реклама, зв’язки з громадськістю, кіномистецтво тощо. Журналістський твір і масова інформація. Комунікативні дискурси.

Засоби масової комунікації. Розвиток засобів і форм комунікації. Організація ЗМК. Види ЗМК. Нові ЗМК. Тенденції розвитку мас-медіа. ЗМК і суспільство. Питання функціонування ЗМК. ЗМК і суспільна структура. Головні питання стосунків між ЗМК і суспільством. ЗМК у культурознавчій перспективі. ЗМК і соціальні системи. ЗМК і суспільно-економічний розвиток. ЗМК та інформаційне суспільство.

Засоби масової комунікації і журналістика. Форми масової свідомості. Роль журналістики в структурі масової свідомості. Реклама і зв’язки з громадськістю як форма впливу на маси, опосередкована ЗМК. Політична масова комунікація. Зміст, використання та вплив політичної комунікації. Журналістика в системі політичної комунікації. Журналістика і влада. Свобода слова і журналістика.

Технологія масовокомунікативної діяльності. Організація масовокомунікативного процесу. Комунікативна стратегія і комунікативний процес. Одиниці масовокомунікативної діяльності. Фактори масовокомунікативної діяльності. Поняття про комунікативні канали. Методика масовокомунікативного процесу. Методи збору, збереження, аналізу, виготовлення та поширення інформації. Комунікативні технології. Інформаційні війни. Інформаційні конфлікти.

Теорії масової комунікації і їх зіставний аналіз. Етапи розвитку комунікології. Науки, що вивчають масову комунікацію. Наукові підходи до вивчення масової комунікації. Методи аналізу масової комунікації.


Обов’язкова література:

  • Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини.— К.: Освіта, 1999.— 351 с.
  • Масова комунікація: Підручник / А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов, В. А. Вергун.— К.: Либідь, 1997.— 216 с.
  • Почепцов Г. Г. Теорія комунікації.— К.: Видавничий центр “Київський університет”, 1999.— 308 с.
  • Різун В. В. Маси.— К.: Видавничий центр “Київський університет”, 2003.— 118 с.
  • Goban-Klas T. Media i komunikowanie masove. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu.— Warszawa—Kraków: Wydawnictwo naukowe PWN, 1999.— 336 s.

  • [Назад]


    © Інститут журналістики. Усі права застережені
    Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові