Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Література до курсу

Goban-Klas, Tomasz. Media i komunikowanie masowe: Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu.— Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 1999.— 340 s.

Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom. The Elements of Jourmalism.— New York: Crown Publishers, 2001.— 208 p.

Nauka o komunikowaniu/ Podstawowe orientacje teoretyczne.— Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.— 236 s.

Аналітика, експертиза, прогнозування: Монографія / Макаренко Є. А., Рижков М. М., Ожеван М. А. та ін.— К.: Наша культура і наука, 2003.— 614 с.

Ашин Г. К. “Массы” теории // Современная западная социология: словарь.— М.: Политиздат, 1990.

Берн, Эрик. Лидер и группа. О структуре и динамике организаций и групп.— Екатеринбург: Изд-во “ЛИТУР”, 2001.— 320 с.

Гриценко О. М. Мас-медіа у відкритому інформаційному суспільстві й гуманістичні цінності / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.— К., 2002.— 204 с.

Зарецкая Е. Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации.— М.: Дело, 1999.— 480 с.

Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини.— К.: Освіта, 1999.— 351 с.

Канетті, Еліас. Маса і влада.— К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 2001.— 416 с.

Корнєв М. Н., Фомічова В. М. Психологія масової поведінки / Ін-т післядипломної освіти Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка.— К., 2000.— 124 с.

Лалл, Джеймс. Мас-медіа, комунікація, культура. Глобальний підхід.— К.: “Вид-во “К.І.С”, 2002.— 264 с.

Ольшанский Д. В. Психология масс.— СПб: Питер, 2001.— 368 с.

Павлов И. П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных.— М.: Наука, 1973.— 660.

Прилюк Д. М. Теорія і практика журналістської творчості.— Л.: Вища школа, 1973.— 272 с.

Репкова Т. Новое время: как создать профессиональную газету в демократическом обществе.— К.: IREX ПроМедиа/Украина, 2002.— 468 с.

Социальная психология. Краткий очерк / Под ред. Г. П. Предвечного и Ю. А. Шерковина.— М.: Политиздат, 1975.

Фінклер Ю. Е. Мас-медіа та влада: технологія взаємин.— Л.: Аз-Арт, 2003.— 212 с.

Фрейд, Зигмунд. Психоаналитические этюды.— Минск: ООО “Попурри”, 2001.— 608 с.

Чічановський А. А. Новина в журналістиці.— К.: Грамота, 2003.— 48 с.

Шкляр В. І. Мас-медіа і виклики нового століття.— К.: Грамота, 2003.— 48 с.

Література професора В. В. Різуна до курсу “Теорія масової комунікації”

Різун В.В. Загальна характеристика масовоінформаційної діяльності // Наукові записки Інституту журналістики.— 2000.— Том 1.— С. 15—30.

Різун В. В. Загальна характеристика масовоінформаційної діяльності. Лекція перша / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.— К., 2000.— 34 с.

Різун В. В. Природа й структура комунікативного процесу // Наукові записки Інституту журналістики.— 2001.— Том 2.— С. 17—37.

Різун В. В. Системи масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики.— 2001.— Том 3.— С. 22—30.

Різун В. В. Маси.— К., 2003.— 118 с.

[Назад]


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові