Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Рекомендована література

 • Бакнолл К. Как... учиться в университете: Руководство по курсу академического образования / Пер. с англ. – Челябинск: „Урал LTD», 1999. – 232 с.
 • Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – 3-є вид. – К.: Либідь, 2001. – 384 с.
 • Зразки бібліографічного опису джерел у наукових працях / Укл. Ю. Тимошенко. – Черкаси: Вид-во ЧДУ, 2003. – 60 с.
 • Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. - Вид. 2-е, доп. і перероб. – К.: Видавничий дім „Професіонал”, 2004. - 208 с.
 • Коломієць В. О. Як виконувати курсову роботу: Метод. посібник для студентів вищих педагог. навч. закладів. – К,: Вища школа, 2003. – 69 с.
 • Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.
 • Курсовые и дипломные работы: ОТ выбора темы до защиты: Справочное пособие / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – Мн.: Мисанта, 2003. – 416 с.
 • Кушнаренко Н. М., Удалова В. К. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікар, 2003. – 328 с.
 • Методичні вказівки до написання та захисту творчих дипломних робіт з економічної проблематики преси / Укл. Гутиря І. І. – К., 1997. – 23 с.
 • Мостова І. Першокурснику: поради психолога. – К.: Тандем, 2000. – 76 с.
 • П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі. – К.: Центр навч. літ-ри, 2003. – 116 с.
 • Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія: Навч. посібник для студентів „Видавнича справа та редагування”. – 2-е вид. – Львів: Світ, 2003. - 96 с.
 • Середа Л. П., Павленко В. С. На допомогу авторам навчальної літератури: Навч. посібник для викладачів вищих навч. закладів. – К.: Вища школа, 2001. – 79 с.
 • Українські ресурси мережі Інтернет: громадсько-політичні центри / Укл. Ю. Шайгородський. – К.: Укр. центр політ. менеджменту, 2003. – 296 с.
 • Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. – К.: Слово, 2003. - 240 с.
 • Шейко В. М. Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003. – 295 с.
 • Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-метод. пособие / Пер. с итал. – М.: Книжный Дом „Університет”, 2003. – 240 с.
 • Энциклопедия студента / Сост. И. Н. Кузнєцов. – Мн.: Книжный Дом, 2004. – 576 с.

 • © Інститут журналістики. Усі права застережені
  Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові