Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Екзаменаційні білети (спеціальність журналістика, семестр 7, курс 4)

Екзаменаційний білет № 1

1. Як ви осмислюєте специфічні риси української літератури на тлі інших літератур світу.

2. Розкрийте філософську наснаженість п”єс Івана Кочерги “Ярослав Мудрий” та “Свіччине весілля”.

3. Творчість Уласа Самчука.

Екзаменаційний білет № 2

1. Питання вивчення історії української літератури ХХ ст. в літературознавстві останніх років.

2. Творчість нью-йоркської групи поетів.

З. Схарактеризуйте багатство тематики у щоденнику О.Довженка.

Екзаменаційний білет № 3

1. “Незнаному воякові” Олега Ольжича.

2. Розкрийте віхи ідейно-творчої еволюції М.Рильського.

3. О.Гончар –новеліст . “За мить щастя”.

Екзаменаційний білет № 4

1. Розкажіть про життєвий шлях О.Довженка.

2. В чому виявляється планетарність художнього мислення у романі О.Гончара “Твоя зброя”.

3. Творчість Д.Павличка.

Екзаменаційний білет № 5

1. Як ви розумієте змістовну наснаженість віршів М.Зерова “Самоозначення “ та “Аристарх”.

2. Дайте порівняльну характеристику Колосовського, Духновича та Павлущенка з роману О.Гончара “Людина і зброя”.

3. Схарактеризуйте творчість Є.Плужника в контексті поезії 20-30 –х років.

Екзаменаційний білет № 6

1. Художня та публіцистична творчість О.Довженка періоду другої світової війни. “Повість полум”яних літ”.

2. Схарактеризуйте один з творів Івана Багряного.

3. Дайте порівняльну характеристику творчості Б.І.Антонича та В.Свідзинського.

Екзаменаційний білет № 7

1. Як ви осмислюєте особливості літературного процесу у 50 –і роки.

2. Схарактеризуйте творчість В.Стуса.

3. Що ви знаєте про українську літературну критику наших днів.

Екзаменаційний білет № 8

1. Що ви знаєте про розвиток роману 60-80-х років.

2. Розкрийте багатство роздумів і вражень у щоденнику О.Довженка.

3. Розкрийте риси поетичної майстерності А.Малишка.

Екзаменаційний білет № 9

1. Дайте характеристику становлення української прози періоду 20-х років.

2. Дилема “Європа чи Просвіта” в літературній дискусії 20-х років.

3 . Образ Володьки Лободи у романі О.Гончара “Собор”.

Екзаменаційний білет № 10

1. Що ви знаєте про літературний “Авангард” 20-х років.

2. Схарактеризуйте покоління “шістдесятників” в українській літературі.

3. Схарактеризуйте один з творів Валерія Шевчука.

Екзаменаційний білет № 11

1. Що вам відомо про перший республіканський та перший Всесоюзний з”їзди письменників.(Доповіді, перебіг, рішення).

2. Творчий шлях Б.Антоненка-Давидовича та його повість “Смерть”.

3. Схарактеризуйте проблематику роману О.Гончара “Собор”.

Екзаменаційний білет № 12

1. Прогностичне викриття тенденцій сталінізму у творчості українських письменників 20-х років.

2. Схарактеризуйте новелу М.Хвильового “Я (романтика)”.

3. Розкрийте на конкретних прикладах риси індивідуального стилю І.Драча.

Екзаменаційний білет № 13

1. Розкрийте особливості індивідуального стилю М.Рильського.

2. Що вам відомо про культуру психологічного письма у творчості В.Підмогильного.

3. Дайте порівняльну характеристику творчості О.Олеся та О.Ольжича.

Екзаменаційний білет № 14

1. Що вам відомо про літературно-художні організації “Молодняк” і ВУСПП? Схарактеризуйте їх ідейно-естетичні засади.

2. Розкажіть про викриття у творчості Остапа Вишні потворних суспільних явищ.

3. Схарактеризуйте прозовий набуток Федоріва Р. та Р.Іваничука (у порівнянні творчих манер цих двох письменників).

Екзаменаційний білет № 15

1. Що ви знаєте про творчість письменників з української діаспори.

2. Розкажіть про викриття в творах О.Гончара духовного браконьєрства.

3. “Патетична соната “ М.Куліша (риси новаторства).

Екзаменаційний білет № 16

1. Розкажіть про розвиток прози в українському зарубіжжі.

2. Що вам відомо про літературну організацію “Ланка” і творчість Г.Косинки.

3. “Празька школа” в українській літературі, її представники.

Екзаменаційний білет № 17

1. Проблематика “Санаторійної зони” М.Хвильового.

2. Схарактеризуйте мистецьку винахідливість О.Довженка у кіноповісті “Арсенал”.

3. Що ви знаєте про ідейно-естетичні засади та напрямки діяльності літературних організацій “Гарт” і “Плуг”.

Екзаменаційний білет № 18

1. Дайте уявлення про риси індивідуального стилю Д.Павличка.

2. Схарактеризуйте змістовну наснаженість та стильову своєрідність п”єси М.Куліша “Народний Малахій”.

З. Багатство проблематики та мистецтва творення образу у творчості Ю.Мушкетика.

Екзаменаційний білет № 19

1. Проаналізуйте збірку П.Тичини “Замість сонетів і октав”.

2. Літературні угрупування “Митуса” і “Танк”.

3. На конкретних прикладах розкрийте художню майстерність Григора Тютюнника.

Екзаменаційний білет № 20

1. Що ви знаєте про обставини розвитку української літератури у роки так званого застою ( кінець 60-х – середина 80-х років).

2.Охарактеризуйте розвиток історичної тематики в українській прозі – від 20-х років до сьогодні.

3. Творчість М.Вінграновського.

Екзаменаційний білет № 21

1. Розкрити основні положення постанови ЦК ВКП(б) від 23 квітня 1932 р. “Про перебудову літературно-художніх організацій”.

2. “Маруся Чурай” Ліни Костенко. Які інші твори цієї поетеси вам відомі.

3. Дайте загальну характеристику роману О.Гончара “Твоя зоря” (проблематика, композиція, образи).

Екзаменаційний білет № 22

1. Дайте характеристику літературно-суспільній позиції неокласиків на прикладі творчості М.Зерова.

2. У чому полягає новаторство роману О.Гончара “Тронка”.

3. Дайте характеристику кіноповісті “Україна в огні” О.Довженка.

Екзаменаційний білет № 23

1. Як ви осмислюєте причини ідейно-естетичної боротьби між літературно- художніми організаціями й угрупуваннями у 20-х роках.

2. Як утверджується ідея патріотизму в поезії В.Сосюри “Любіть Україну”.

3. Схарактеризуйте майстрів у жанрі повісті в українській літературі 60-80-х років (Є.Гуцало, В.Дрозд, А.Дімаров, В. Шевчук, Ю.Мушкетик та ін).

Екзаменаційний білет № 24

1. Що ви знаєте про літературну дискусію в Україні 1925-1928 рр. (причини її виникнення, перебіг, підсумки).

2. Розкрийте ідейно-художнє багатство поеми П.Тичини “Скорбна мати”.

3. “Чухраїнці” Остапа Вишні.

Екзаменаційний білет № 25

1. Охарактеризувати сучасні українські літературно-художні видання.

2.Яку оцінку дістав роман “Вершники” Ю.Яновського в зарубіжній критиці. Розкрити значення цього твору.

3.Порівняльна характеристика образів Висоцької та Славенка у “Невеличкій драмі” В.Підмогильного.

Екзаменаційний білет № 26

1. Розкрийте на конкретних прикладах міжнародне значення найвидатніших творів українських письменників.

2. Що ви знаєте про “химерну” стильову течію в українській літературі 60-80-х років. Дайте характеристику окремих творів.

З.Лебеді материнства” Василя Симоненка. Як ви осмислюєте місце цього поета в літературному процесі останніх десятиріч.

Екзаменаційний білет № 27

1. Дайте характеристику творчості М.Драй-Хмари.

2. Схарактеризуйте публіцистичну творчість О.Гончара.

3. У чому полягає самобутність творення характерів у романі Василя Земляка “Лебедина зграя”.

Екзаменаційний білет № 28

1. Схарактеризуйте образ Костя Горобенка в повісті Б.Антоненка- Давидовича “Смерть”.

2. Що вам відомо про процес ліквідації “білих плям” в українській літературі.

3. Що ви знаєте про молоде поетичне покоління сучасної української літератури.

Екзаменаційний білет № 29

1. Змістова наснаженість поеми Є.Плужника “Галілей”.

2. Схарактеризуйте “Сентиментальну історію” М.Хвильового.

3. Змістова наснаженість та стильова своєрідність творчості Євгена Маланюка.

Екзаменаційний білет № 30

1. У чому полягає своєрідність літературного життя на Україні у перші пореволюційні роки.

2. Розкрийте майстерність творення характерів представників родини Вихорів у романі Г.Тютюнника “Вир”.

3. Що ви знаєте про природу образності у поезії П.Тичини.

Екзаменаційний білет № 31

1. Що ви знаєте про творчість молодшого покоління сучасних українських прозаїків.

2. Розкрийте духовне багатство образу Романа Винника з “Твоєї зорі” О.Гончара.

3. Збірка П.Тичини “Сонячні кларнети” (характеристика новаторства, оцінка в працях літературознавців).

Екзаменаційний білет № 32

1. Що ви знаєте про розвиток української художньої публіцистики.

2. Відображення драматизму перших пореволюційних років у творчості П.Тичини.

3. Діяльність літературної організації МУР.

Екзаменаційний білет № 33

1. Як ви розумієте роль публіцистичності у творах художньої літератури останніх років.

2. Схарактеризуйте провідні естетичні принципи зображення О.Гончарем людини і суспільства починаючи з роману “Прапороносці”.

3. Розкрийте новаторство творчості В.Чумака. Що вам відомо про обставини життя цього поета.

Екзаменаційний білет № 34

1. Розкажіть про організаторську й творчу літературну діяльність Василя Еллана.

2. Схарактеризуйте внесок в українську романистику П.Загребельного.

3. Внесок в українську літературу Тодося Осьмачки.

Екзаменаційний білет № 35

1. Тема українства і малоросійства у поетичній та публіцистичній творчості Є.Маланюка.

2. У чому полягає своєрідність стилю О.Довженка – митця?

3. Що ви знаєте про літературну організацію ВАПЛІТЕ. Схарактеризуйте публіцистичну творчість М.Хвильового.

Екзаменаційний білет № 36

1. Поетична майстерність Б.І.Антонича.

2. Розкрийте основні віхи творчого шляху Ю.Яновського: “Майстер корабля” – “Чотири шаблі” – “Вершники” – “Жива вода” (“Мир”).

3. “ Зачарована Десна” О.Довженка.

Екзаменаційний білет № 37

1. Схарактеризуйте роман “Місто” В.Підмогильного.

2. Що Вам відомо про творчість О.Теліги.

3. Тема викриття сталінщини у “Щоденнику” О. Довженка.

Екзаменаційний білет № 38

1. Що ви знаєте про творчість українських письменників, що зазнали переслідувань та ув”язнень у 60-70-х роках? (М.Руденко, І.Калинець, М.Осадчий, Т.Мельничук та ін.).

2. Схарактеризуйте змістову наснаженість п”єси М.Куліша “Мина Мазайло”.

3. “Прометей” та “До кого говорить”? П.Тичина.

Екзаменаційний білет № 39

1. Що вам відомо про діяльність футуристських організацій у 20-ті роки та творчість М.Семенка.

2. Схарактеризуйте “Невеличку драму” В.Підмогильного.

3. Майстерність викриття дрібно-буржуазної стихії у п”єсах М.Куліша.

Екзаменаційний білет № 40

1. Що ви знаєте про діяльність та проблеми нинішньої Спілки письменників України.

2. Дайте характеристику творчості Євгена Маланюка.

3. Покажіть на конкретних прикладах світове визнання кращих здобутків української літератури.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові