Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Завдання для самостійної роботи

Тема Питання, винесені на самостійне опрацювання Література Засоби контролю
Вступ до дисципліни Взаємодія у творі мовної особистості, художнього образу та образу автора. Нариси про текст. Теоретичні питання комунікації і тексту / Різун В.В., Мамалига А.І., Феллер М.Д. – К.: РВЦ "Київський університет", 1998. – 336 с
Непийвода Н.Ф. Автор наукового твору: спроба психологычного портрета // Мовознавство, – 2001. – № 3. – С. 11–23.
письмовий аналіз довільно обраного оповідання
Механізми творення Експресивність і емоційність. Емоційність і емоціогенність. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Художественная литература, 1975. – 504 с.
Корнєєв В.М. Експлікація прихованого впливу публіцистичного тексту / Автореф. дис. ... канд філол. наук. – К., 2002
письмовий аналіз статті на політичну тему
Механізми сприймання твору Сприймання як декодування задуму автора. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981. – 140 с.
Белянин В.П. Основы психолингвистической диагностики: модели мира в литературе. – М.: Тривола. 2000. – 248 с.
Рольова гра "Автор-читач": визначення автора за його твором (автори – студенти групи)
Структури твору Фактологічна структура твору. Тематична авторська структура твору.
Композиційна структура твору.
Архітектонічна авторська структура твору.
Логіко-поняттєва авторська структура твору.
Емоційно-експресивна структура твору.
Інформаційна (пізнавальна) авторська структура твору.
Комунікативна структура твору.
Курс лекцій з дисципліни "Теорія твору"
Різун В.В. Моделювання і технологія редакторських систем. – К., 1995. – 200 с
Різун В.В. Літературне редагування. – К.: Либідь, 1996. – 226 с.
Корнєєв В.М. Експлікація прихованого впливу публіцистичного тексту /
Автореф. дис. ... канд філол. наук. – К., 2002
Реферовская Е.А. Коммуникативная структура текста. – Л.: Наука, 1989. – 168 с.
письмовий аналіз самостійно дібраного журналістського твору за структурами
Естетичні якості твору Історична, соціальна, комунікативна тощо зумовленість жанрів Жанри і стилі в історії української літературної мови / Відп. Ред. С.Я.Єрмоленко. – К.: Наукова думка, 1989. – 288 с. опитування


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові