Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Питання до іспиту

 • 1. Твір як феномен соціальної свідомості.
 • 2. Соціальні стереотипи щодо змісту і форми твору.
 • 3. Твір і епоха.
 • 4. Твір як продукт мовної діяльності людини.
 • 5. Поняття мовної особистості.
 • 6. Мовні особистості автора, персонажа, читача.
 • 7. Художньо-мовна свідомість.
 • 8. Взаємодія у творі мовної особистості, художнього образу та образу автора.
 • 9. Твір і текст.
 • 10. Мовна діяльність автора.
 • 11. Психологія образного відображення дійсності.
 • 12. Поняття про образ. Навколишній світ як система образів.
 • 13. Художній образ і мовна особистість.
 • 14. Образна тканина твору. Образність і експресивність.
 • 15. Експресивність. Емоційність. Емотивність. Емоціогенність.
 • 16. Сфери розкриття художнього образу.
 • 17. Мовна діяльність читача.
 • 18. Професіональне й аматорське читання твору.
 • 19. Сприймання й розуміння.
 • 20. Твір як утілення задуму автора.
 • 21. Сприймання як декодування задуму автора.
 • 22. Проникнення у зміст художнього образу на основі спільних для автора і читача соціокультурних моделей.
 • 23. Психологічна зумовленість категорії естетичності.
 • 24. Психологічні умови якісного сприймання твору.
 • 25. Виявлення категорії естетичності у побутовій, художній, науковій і публіцистичній сферах.
 • 26. Вибір типу твору залежно від комунікативних параметрів сфери функціонування твору.
 • 27. Поняття про жанр.
 • 28. Історична, соціальна, комунікативна тощо зумовленість жанрів.
 • 29. Стиль як відображення способу мислення.
 • 30. Емоційний, формально-логічний, діалектичний та практичний способи мислення.
 • 31. Повідомлення як процес і результат віддзеркалення дійсності. Ефективність повідомлення
 • 32. Конструктивний принцип елементарного стилю.
 • 33. Особливості елементарного стилю. .
 • 34. Факт як елемент фактологічної структури.
 • 35. Об’єктивні чинники членування змісту твору на факти.
 • 36. Суб’єктивні чинники членування змісту твору на факти.
 • 37. Логіко-поняттєві й асоціативні зв’язки між фактами.
 • 38. Тема як елемент змісту твору. Зв’язок теми з іншими елементами змісту – задумом, ідеєю і концепцією.
 • 39. Однорідна тематична структура: субтематичний і макротематичний зв’язки між фразами.
 • 40. Неоднорідна тематична структура: асоціативний формальний зв’язок, асоціативний змістовий зв’язок (ситуативний асоціативний і предикативний асоціативний).
 • 41. Особливості перцепції твору.
 • 42. Тематична перцептивна структура як варіант авторської структури твору.
 • 43. Прогнозування тематичної перцептивної структури твору. Роль редактора в забезпеченні однозначності сприймання авторської структури твору читачем.
 • 44. Поняття про композицію. Елементи композиції.
 • 45. Композиція багатотемного твору. Розгляд композиції в межах кожної теми. Різнотемні композиційні структури як недолік твору.
 • 46. Поняття про архітектоніку. Елементи архітектоніки твору.
 • 47. Інформаційно-пошукова і темовидільна функції елементів архітектоніки.
 • 48. Логіко-поняттєва структура як основа тематичної змістової структури твору.
 • 49. Зв’язки логіко-поняттєвої структури: предикативний, логічний ієрархічний, предметно-категоріальний, ситуативний.
 • 50. Умови адекватного сприймання логіко-поняттєвої авторської структури твору.
 • 51. Емоційна однорідність твору.
 • 52. Співвідношення позитивного, негативного і нейтрального навантаження твору. Роль редактора в дозуванні емоціогенної інформації.
 • 53. Системність повідомлення у процесі формування змісту твору.
 • 54. Логічний складник змісту твору.
 • 55. Інформаційний складник змісту твору.
 • 56. Комунікативні функції твору: контактна, організуюча, формування поглядів, аферентна, заклична тощо.
 • 57. Побудова твору як засіб управління процесом спілкування.
 • 58. Поділ творів за їхньою комунікативною структурою (рекламні, популярні, теоретичні та інформаційні твори).
 • 59. Діалогічність як закономірність моделювання комунікативного акту твором. Суперечність між твором та інформаційною ситуацією.
 • 60. Шпаруватість як особливість моделювання твором комунікативного акту. Роль шпарин в активізації процесу сприймання твору.

 • © Інститут журналістики. Усі права застережені
  Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові