Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Плани лабораторних робіт

Лабораторна робота № 1 (2 год.)

Тема: Вступ.

Теоретичні відомості:
1. Мета і завдання курсу.
2. Поняття про шрифти.
3. Історія виникнення шрифтів.
4. Розвиток шрифтів. Соціальна і культурологічна зумовленість шрифтів.
5. Шрифтова справа в Україні.

Практичні уміння і навички: встановлювати історичний період створення шрифту.

Прилади та матеріали: праці вітчизняних і зарубіжних науковців і мистецтвознавців, присвячені історії виникнення шрифтів; ілюстрації із зображенням шрифтів, використовуваних у друкарській справі в різні історичні періоди; зразки авторських шрифтів.

Завдання (робота в лабораторії):
1. Переглянути праці, присвячені історії виникнення шрифтів.
2. Записати назви і відксерувати зразки найвідоміших вітчизняних шрифтів.
3. Скласти список авторів відомих українських шрифтів із зазначенням часу створення шрифту, а також його реального втілення в друкованій продукції.

Самостійна робота (творчість, польові дослідження, експерименти): екскурсія до Музею книги.

Практичний результат: стисла історична довідка про шрифти в різні епохи (теми довідок – відповідно до списку студентів); зразки найвідоміших вітчизняних шрифтів; список українських авторських шрифтів.

Література:
Барышников Г.М. и др. Шрифты, разработка и использование. – М.: ЭКОМ, 1997.
Белецкий П. Георгий Иванович Нарбут. – Ленинград: Искусство, 1985.
Георгій Нарбут. Альбом. – К.: Мистецтво, 1983.
Георгиев Є., Ангелов Д. И др. Вклад болгарского народа в мировую сокровищницу культурі. – София: София-пресс, 1968.
Истрин В.А. Развитие письма. – М.: Изд-во АН СССР, 1961.
Овдієнко О. Книжкове мистецтво на Україні (1917-1974). – Львів, 1974.
Огієнко І.І. Історія українського друкарства. – К.: Либідь, 1994.
Попов В.В., Гуревич С.М. Производство и оформление газеты. – М.: Книга, 1967.
Попов В.В., Гуревич С.М. Производство и оформление газеты. 2-е изд. – М.: Высшая школа, 1977.
Птахова И. Простая красота буквы. – Санкт-Петербург: Русская графика, 1997.
Різник М.Г. Письмо і шрифт. – К.: Вища школа, 1978.
Снарський О.В. Шрифт в мистецтві художнього оформлення. – К.: Реклама, 1975.
У истоков русского книгопечатания. – М.: Изд-во АН СССР, 1959.
Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт. – М.: Книга, 1985.
Энциклопедия книжного дела. – М.: Юристъ, 1998.

Лабораторна робота № 2 (4 год.)

Тема: Графічні характеристики шрифту.

Теоретичні відомості:
1. Конструкція і гарнітурні ознаки шрифту.
2. Малюнок шрифту: трикутні, штрихові та прямокутні засічки; контраст малюнку.
3. Розмір шрифту. Поняття про кегль (кегель). Основні одиниці типометрії: пункт, цицеро, квадрат. Усталені назви шрифтів різного розміру: нонпарель, петит, боргес, корпус, цицеро, мітель, терція.
4. Накреслення шрифту: пряме, курсивне і нахилене.
5. Насиченість шрифту (світлий, напівжирний, жирний).
6. Великі та малі літери.
7. Пробільні та інші набірні матеріали: шпації, квадрати, шпони, реглети, марзани, набірні прикраси та ін.

Практичні уміння і навички: навчитися визначати гарнітурні ознаки шрифту; встановлювати розмір шрифтів і називати їх відповідними термінами.

Прилади та матеріали: зразки шрифтів, таблиці елементів літер.

Завдання (робота в лабораторії):
1. Познайомитися зі зразками шрифтів.
2. Визначити ознаки літературної, шкільної та єлизаветинської гарнітур.
3. Виконати у форматі А4 анатомію літери та її елементів.
4. Виконати акцидентними літерами напис із виразним використанням кернінгу.

Самостійна робота (творчість, польові дослідження, експерименти): проаналізувати друковані матеріали стосовно використаних у них шрифтів (газету, підручник, рекламу).

Практичний результат: порівняння літературної, шкільної та єлизаветинської гарнітур; анатомія літери та її елементів; напис із використанням кернінгу.

Література
Барышников Г.М. и др. Шрифты, разработка и использование. – М.: ЭКОМ, 1997.
Гиленсон П.Г. Справочник художественного и технического редактора. – М.: Книга, 1988.
Книга как художественный предмет. Часть первая. Набор. Фактура. Ритм. – М.: Книга, 1988.
Пикок Дж. Издательское дело. – М.: ЭКОМ, 1998.
Попов В.В., Гуревич С.М. Производство и оформление газеты. – М.: Книга, 1967.
Попов В.В., Гуревич С.М. Производство и оформление газеты. 2-е изд. – М.: Высшая школа, 1977.
Птахова И. Простая красота буквы. – Санкт-Петербург: Русская графика, 1997.
Різник М.Г. Письмо і шрифт. – К.: Вища школа, 1978.
Снарський О.В. Шрифт в мистецтві художнього оформлення. – К.: Реклама, 1975.
Фотонаборные шрифты: Каталог-справочник. – М.: Книга, 1983.
Фотонаборные шрифты: Каталог-справочник. – М.: Книга, 1985.
Шицгал А.Г.Русский типографский шрифт. – М.: Книга, 1985.
Энциклопедия книжного дела. – М.: Юристъ, 1998.

Лабораторна робота № 3 (2 год.)

Тема: Класифікація шрифтів.

Теоретичні відомості:
1. Принципи класифікації шрифтів в Україні.
2. Зарубіжні принципи класифікації шрифтів.
3. Шрифтова система вимірів.

Практичні уміння і навички: розрізняти шрифти за гарнітурними ознаками.

Прилади та матеріали: каталоги шрифтів.

Завдання (робота в лабораторії):
1. Записати основні класифікації шрифтів.
2. За графічними ознаками відібрати по дві гарнітури з кожної групи шрифтів.

Самостійна робота (творчість, польові дослідження, експерименти): проаналізувати шрифтове виконання реального напису і виконати цей напис основними шрифтами (формат А4).

Практичний результат: запис основних класифікацій шрифтів; дві гарнітури, відібрані з кожної групи шрифтів; аналіз шрифтового виконання реального напису; виконання напису основними шрифтами.

Література
Барышников Г.М. и др. Шрифты, разработка и использование. – М.: ЭКОМ, 1997.
Пикок Дж. Издательское дело. – М.: ЭКОМ, 1998.
Попов В.В., Гуревич С.М. Производство и оформление газеты. – М.: Книга, 1967.
Попов В.В., Гуревич С.М. Производство и оформление газеты. 2-е изд. – М.: Высшая школа, 1977.
Птахова И. Простая красота буквы. – Санкт-Петербург: Русская графика, 1997.
Різник М.Г. Письмо і шрифт. – К.: Вища школа, 1978.
Снарський О.В. Шрифт в мистецтві художнього оформлення. – К.: Реклама, 1975.
Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт. – М.: Книга, 1985.
Энциклопедия книжного дела. – М.: Юристъ, 1998.

Лабораторна робота № 4 (8 год.)

Тема: Сприймання шрифтів.

Теоретичні відомості:
1. Естетика шрифту.
2. Зручність читання шрифту. Гігієнічні вимоги до друкованої продукції.
3. Шрифт як засіб спілкування.
4. Психологія сприймання шрифту.

Практичні уміння і навички: навчитися встановлювати естетичні ознаки шрифтів, визначати відповідність шрифтів темі та ідеї тексту, а також добирати оптимальні шрифти на основі аналізу структурно-семантичних ознак тексту; аналізувати шрифти різних типів щодо зручності читання й дотримання гігієнічних вимог; опанувати навички аналізу шрифтів як засобу спілкування: встановлювати ступінь урахування психології сприймача друкованої продукції; навчитися використовувати шрифт як засіб впливу на свідомість і підсвідомість сприймача.

Прилади та матеріали: тексти різних типів і жанрів, надруковані різними шрифтами; зразки саморобних шрифтів.

Завдання (робота в лабораторії):
1. Проаналізувати тексти різних типів і жанрів з погляду їхнього графічного виконання.
2. Провести експеримент на швидкість сприймання різних шрифтів.
3. Установити тип репрезентаційної системи (своєї й одногрупників).
4. Визначити графічні засоби впливу на людей з різними репрезентаційними системами.
5. Визначити позитивні й негативні риси одного із саморобних шрифтів.

Самостійна робота (творчість, польові дослідження, експерименти): провести експеримент серед мешканців міста з метою встановити ступінь впливу різних шрифтів на свідомість і підсвідомість людей.

Практичний результат: порівняльний аналіз двох текстів щодо використаних у них шрифтів; звіт про експеримент на швидкість сприймання шрифтів; звіт про визначення репрезентаційної системи; таблиця "Позитивні і негативні риси шрифту"; звіт про самостійний експеримент серед мешканців міста.

Література
Барышников Г.М. и др. Шрифты, разработка и использование. – М.: ЭКОМ, 1997.
Валуєнко Б.В. Архітектура книги. – К.: Мистецтво, 1976.
Книга как художественный предмет. Часть первая. Набор. Фактура. Ритм. – М.: Книга, 1988.
Капр А. Эстетика искусства шрифта. – М.: Книга, 1979.
О’Коннор Джозеф и Сеймор Джон. Введение в нейролингвистическое нейропрограммирование. – Челябинстк: Версия, 1997.
Овдієнко О. Книжкове мистецтво на Україні (1917-1974). – Львів, 1974.
Попов В.В., Гуревич С.М. Производство и оформление газеты. – М.: Книга, 1967.
Попов В.В., Гуревич С.М. Производство и оформление газеты. 2-е изд. – М.: Высшая школа, 1977.
Птахова И. Простая красота буквы. – Санкт-Петербург: Русская графика, 1997.
Різник М.Г. Письмо і шрифт. – К.: Вища школа, 1978.
Рудер Э. Типографика: руководство по оформлению. – М.: Книга, 1982.
Снарський О.В. Шрифт в мистецтві художнього оформлення. – К.: Реклама, 1975.
Уилсон Роберт А. Квантовая психология. – К.: ЯНУС, 1998.
Уилсон Роберт А. Психология эволюции. – Психология эволюции. – К.: ЯНУС, 1998.
Шицгал А.Г.Русский типографский шрифт. – М.: Книга, 1985.
Энциклопедия книжного дела. – М.: Юристъ, 1998.

Лабораторна робота № 5 (6 год.)

Тема: Комп’ютерні шрифти.

Теоретичні відомості:
1. Мова Adobe PostScript
2. Растрування в PostScript технології. Растрові та векторні зображення.
3. Установлення та вилучення шрифтів.
4. Шрифт у Windows 95. Сімейства шрифтів.
5. Шрифтові програми.
6. Редактори контурних шрифтів.
7. Система редагування шрифтів Font Lab 2,5.
8. Сервісні програми.
9. Програма простого редагування шрифтів Font Monger.

Практичні уміння і навички: навчитися оперувати шрифтами, працюючи на комп’ютері; обирати шрифт, кегль, накреслення і насиченість залежно від тексту; складати власні шрифти за допомогою комп’ютерних засобів; оцінювати комп’ютерні шрифти з погляду традиційних вимог.

Прилади та матеріали: комп’ютер, дискети, принтер.

Завдання (робота в лабораторії):
1. Набрати тексти різних типів, добираючи відповідний шрифт, кегль тощо.
2. Створити в програмі АТМ Deluxe папку з шрифтами під замовлення.
3. Виконати в програмі редагування Font Monger редагування слова з додаванням будь-якого знака із символьного шрифту Wingdings.

Самостійна робота (творчість, польові дослідження, експерименти): створити власний комп’ютерний шрифт.

Практичний результат: тексти різних типів, набрані відповідними шрифтами; папка з шрифтами під замовлення; редагування слова в програмі Font Monger; власний комп’ютерний шрифт.

Література
Барышников Г.М. и др. Шрифты, разработка и использование. – М.: ЭКОМ, 1997.
Мак-Клелланд Д. CorelDraw! 5 для "чайников". – К.: Диалектика, 1995.
Пикок Дж. Издательское дело. – М.: ЭКОМ, 1998.
Романычева Э.Т., Сидорова Т.М., Сидоров С.Ю. AutoCAD 14. – М.: ДМК, 1999.

Лабораторна робота № 6 (10 год.).

Тема: Шрифти в різних видах друкованої продукції.

Теоретичні відомості:
1. Шрифт у рекламі.
2. Шрифт у газеті.
3. Шрифт у журналі.
4. Шрифт у книзі.
5. Логотип.

Практичні уміння і навички: аналізувати різні види друкованої продукції з погляду використаних у них шрифтів; навчитися добирати оптимальні шрифти для різних видів друкованої продукції; уміти визначати місце шрифту в системі візуальних засобів різних видів друкованої продукції.

Прилади та матеріали: зразки різних видів друкованої продукції; комп’ютер.

Завдання (робота в лабораторії):
1. Проаналізувати різні види друкованої продукції з погляду використаних у них шрифтів (робота в бібліотеці).
2. Виконати макет шрифтової рекламної листівки (робота в CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop).
3. Зверстати шпальту газети, враховуючи інформаційні параметри матеріалів (робота в Page Maker).
4. Скласти текстову сторінку журналу, враховуючи вид, тип видання, формат і призначення видання (робота в Page Maker).
5. Скомпонувати книжковий розворот (робота в Page Maker).

Самостійна робота (творчість, польові дослідження, експерименти): створити логотип.

Практичний результат: звіт про роботу в бібліотеці; макет шрифтової рекламної листівки; верстка шпальти газети; верстка текстової сторінки журналу; книжковий розворот, логотип.

Література
Барышников Г.М. и др. Шрифты, разработка и использование. – М.: ЭКОМ, 1997.
Иванова В.Б. Оформление изданий. – М.: Книга, 1984.
Мак-Клелланд Д. CorelDraw! 5 для "чайников". – К.: Диалектика, 1995.
Пикок Дж. Издательское дело. – М.: ЭКОМ, 1998.
Попов В.В., Гуревич С.М. Производство и оформление газеты. – М.: Книга, 1967.
Попов В.В., Гуревич С.М. Производство и оформление газеты. 2-е изд. – М.: Высшая школа, 1977.
Птахова И. Простая красота буквы. – Санкт-Петербург: Русская графика, 1997.
Різник М.Г. Письмо і шрифт. – К.: Вища школа, 1978.
Снарський О.В. Шрифт в мистецтві художнього оформлення. – К.: Реклама, 1975.
Советский рекламный плакат 1917-1932. – М.: Советский художник, 1972.
Энциклопедия книжного дела. – М.: Юристъ, 1998.

Лабораторна робота № 7 (2 год.)

Тема: Підсумки.

Теоретичні відомості: (див. перелік теоретичних питань до лабораторних робіт №№ 1-6).

Практичні уміння і навички: (див. перелік до лабораторних робіт №№ 1-6).

Прилади та матеріали: зошити для лабораторних робіт.

Завдання (робота в лабораторії):
1. Оформити зошити для лабораторних робіт, застосовуючи набуті знання, уміння і навички з основ шрифтознавства.
2. Проаналізувати шрифтове оформлення зошитів для лабораторних робіт своїх одногрупників.

Самостійна робота (творчість, польові дослідження, експерименти): доповнити список використаної літератури самостійно опрацьованими джерелами.

Практичний результат: зошити для лабораторних робіт; розширений список використаної літератури.

Література
(див. перелік до лабораторних робіт №№ 1-6, а також списки самостійно опрацьованих джерел).


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові