Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Питання для контролю

1. Розвиток шрифтів. Соціальна і культурологічна зумовленість шрифтів.
2. Піктографічне, ідеографічне та алфавітне письмо.
3. Фінікійський алфавіт .
4. Грецький і латинський алфавіти. Римське капітальне письмо. Напис на колоні Траяна. Рукописні варіанти римського капітального письма: квадрата, рустіка, курсив.
5. Маюскульне і мінускульне письмо. Унціал і напівунціал.
6. Готичні шрифти. Антиква.
7. Художники-шрифтовики: Нікола Ієнсон, Альд Мануцій, Клод Гарамон.
8. Шрифтове мистецтво епохи класицизму. Шрифти Фірмена Дідо і Джамбаттіста Бодоні.
9. Слов’янські шрифти. Устав, напівустав, скоропис.Гражданський шрифт.
10. Розвиток нових шрифтів у ХІХ ст.: єгипетські і гротескові шрифти.
11. Шрифти ХХ століття. Комп’ютерні шрифти.
12. Шрифтова справа в Україні. Автори українських шрифтів. Шрифт Георгія Нарбу-та.
13. Малюнок шрифту: трикутні, штрихові та прямокутні засічки; контраст малюнку.
14. Рубані шрифти, шрифти з ледве помітними засічками, медієвальні, звичайні, бру-скові, нові малоконтрастні шрифти.
15. Акцидентні шрифти.
16. Накреслення шрифту: щільність (вузьке, нормальне і широке накреслення), нахил (пряме, курсивне і похиле накреслення), насиченість (світле, напівжирне і жирне накреслення), заповненість (контурне, відтінене і заштриховане накреслен-ня).
17. Кегль. Брильянт, діамант, нонпарель, міньйон, петит, боргес, корпус, цицеро, мі-тель, терція.
18. Гарнітура. Гарнітури ХХ ст.: бажанівська, книжкова, брускова газетна, кудряшів-ська тощо.
19. Інтерліньяж. Апрош. Кернінг.
20. Класифікації шрифтів.
21. Сприймання шрифту. Репрезентаційні системи. Розвиток професійно релевантних сенсорних якостей.
22. Робота зорового аналізатора. Візуальні явища: одночасного контрасту, післядії, перевертання картин, викривлення зображень, неможливих фігур тощо.
23. Колір шрифту як засіб впливу на свідомість і підсвідомість реципієнта.
24. Робота зорового аналізатора під час декодування змісту повідомлення. Інтерпре-тація тексту і його шрифтове виконання. Виділення основних моментів змі-сту.
25. Зручність читання шрифту. Гігієнічні вимоги до шрифту.
26. Шрифтознавство і графологія: психологічні паралелі. Емоціогенна властивість шрифту.
27. Естетичні вимоги до шрифту. Конструювання шрифту. Золотий переріз. Ураху-вання оптичних ілюзій при конструюванні шрифту.
28. Мова Adobe PostScript. Растрування в PostScript технології. Растрові та векторні зображення.
29. Шрифт у Windows 95. Сімейства шрифтів. Установлення та вилучення шрифтів.
30. Шрифтові програми. Редактори контурних шрифтів.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові