Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Екзаменаційні питання

1. Журналістика – вид творчої діяльності.
2. Критерії творчої індивідуальності журналіста.
3. Основні етапи формування журналістського твору.
4. Синтез документального й художнього в журналістському творі. Залежність і взаємодія.
5. Журналістська майстерність як феномен. Складові журналістської майстерності.
6. Бачення і спостереження. Джерела та способи нагромадження фактів.
7. Діалектика змісту і форми.
8. Журналістика в контексті з іншими видами творчої діяльності.
9. Журналістика як духовно-практичне освоєння реальної дійсності.
10. Специфіка журналістського спілкування.
11. Національний інформаційний простір: потенціал і ресурси.
12. Журналістика і публіцистика.
13. Національна система ЗМІ.
14. Суспільство і ЗМІ: проблема взаємної відповідальності.
15. Процес збору і осмислення матеріалу.
16. Задум-тема-концепція – ідея журналістського твору.
17. Публіцистичність як стильова ознака, манера письма.
18. Документальний факт і факт в журналістському творі.
19. Раціональне і емоціональне їх поєднання.
20. Особистість в журналістиці і особистість журналіста.
21. Журналістський текст як продукт професійного мовлення.
22. Аналіз і синтез в журналістському творі.
23. Сенсаційна журналістика.
24. Журналістський твір: зміст і форма, елементи і структура.
25. Базові мотивації діяльності журналістики.
26. Від задуму до теми. Вибір жанру. Система жанрів журналістики.
27. Аналітико-публіцистичні жанри, їх характеристика і різновиди.
28. Реклама й ін формація: спільне і відмінне.
29. Розслідувальна журналістика.
30. Логіка і психологія доказів і переконань в журналістиці.
31. Творча індивідуальність журналіста.
32. Факт в контексті ідеї журналістського твору.
33. Політичний портрет у пресі.
34. Психологія і етика творчості журналіста.
35. Традиції і новаторство сучасної української журналістики.
36. Інформаційно-публіцистичні жанри, їх характеристика і різновиди.
37. Художньо-публіцистичні жанри, їх характеристика і різновиди.
38.Типологія журналістики як творчої діяльності.
39. Політична журналістика: жанровий арсенал і специфіка.
40. Новинна журналістика та її особливості.
41. Автобіографічна публіцистика та її особливості.
42. Журналістські стандарти подачі інформації у пресі.
43. Соціальна відповідальність журналістської місії.
44. Преса і влада: вектори взаємодії.
45. Основні принципи взаємодії ЗМІ і громадської думки.
46. Соціальна норма і престиж преси.
47. Преса як феномен політичної культури.
48. Проблеми збереження національного суверенітету України в інформаційному просторі.
49. Національний інформаційний простір: потенціал і ресурси.
50. Новітні тенденції розвитку жанрової системи і їх інтерпретація .
51. Розслідувальна журналістика та її особливості.
52. Плюралізм як базовий принцип демократичних ЗМІ.
53. Політичні, ідейні, морально-психологічні аспекти журналістської діяльності.
54. Дієвість і ефективність журналістики, фактори ефективного впливу.
55. Журналістика і відкрите суспільство: сучасні моделі масових комунікацій.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові