Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Зарубіжне телебачення

Навчально-методична карта
Назви розділів, тем. План, короткий зміст К-ть годин, дата проведення Вид заняття (лекція, семінар, практичне, лаборат., самост., контр.р-та, тест,курсова тощо) Література Засоби навчання, матеріали Контроль ( вид і дата)
1.Теоретичні і практичні аспекти сучасного зарубіжного телебачення.Мета. завдання курсу, огляд літератури, джерел. 2 Лекція Див. рекомендовану літературу до курсу “Зарубіжне телебачення” Лекція, література Обговорення в групі
2.Види і напрямки розвитку міжнародного Тб на сучасному етапі 4 Лекція Гриценко О.М.,Шкляр В.І. Основи теорії міжнародної журналістики; Конев Е.Ф. Международная журналистика: введение в специальность. –Мн.,2002; Даниленко С.І., Петрів Т.І. Робота власного та спеціального кореспондента за кордоном. –К.,1999.Андрунас Е.Ч. Информационная элита: корпорации и рынок новостей. –М.,1991; Багиров Э.Г. Очерки теории телевидения. –М.,1978; Вачнадзе Г. Всемирное телевидение. –Тбилисси, 1989; Голядкин Н. Краткий очерк становления и развития отечественного и зарубежного телевидения. –М., 1996; Голядкин Н. Телевизионная информация в США. –М.,1995; Гоян В.В. Типові та жанрові особливості інформаційної телепрограми. –К., 2001; Шкляр В.І. Мас-медіа і виклики нового століття. –К.,2003. Література, відеоматеріали Обговорення в групі
3.Законодавча база діяльності телерадіоорганізацій: світовий досвід 4 Лекція Гриценко О.М.,Шкляр В.І. Основи теорії міжнародної журналістики; Конев Е.Ф. Международная журналистика: введение в специальность. –Мн.,2002; Даниленко С.І., Петрів Т.І. Робота власного та спеціального кореспондента за кордоном. –К.,1999.Законы и практика средств массовой информации в Европе, Америке и Австралии. –М.,1996; Майн Г. Средства массовой информации в Федеративной республике Германии. –Берлин, 1995; Маламуд И., Льюберс Э. Журналистика в США: время перемен. –Мн.,1997.Україна: інформація і свобода слова. – К.,1997. Література Дисксія в групі
4.Структура та функціональні особливості міжнародного телебачення 4 Лекція Гриценко О.М.,Шкляр В.І. Основи теорії міжнародної журналістики; Конев Е.Ф. Международная журналистика: введение в специальность. –Мн.,2002; Даниленко С.І., Петрів Т.І. Робота власного та спеціального кореспондента за кордоном. –К.,1999. Література, відеоматеріали Тестові завдання
5.Етичні критерії міжнародної журналістики 4 Лекція Законы и практика средств массовой информации в Европе, Америке и Австралии. –М.,1996; Майн Г. Средства массовой информации в Федеративной республике Германии. –Берлин, 1995; Маламуд И., Льюберс Э. Журналистика в США: время перемен. –Мн.,1997.Україна: інформація і свобода слова. – К.,1997.Фихтелиус Э. Десять заповедей журналистики. –Стокгольм. 1999; Дітер Вайріх. Етика і журналістика. –К., 2000; Руководство для создателей передач ВВС. –М.,1995. Конев Е.Ф. Международная журналистика: введение в специальность. –Мн, 2002; Чічановський А.А. Новина у журналістиці. – К.,2003, Петрів Т.І. Інформаційні процеси в контексті глобалізації. – К.,2003. Література, відеоматеріали Дисксія в групі
6.Розважальне ТБ американського континенту 4 Лекція Саченко И. Американская журналистика новостей: принципы селекции и осмысления новостей.- Мн. 1998; Українська журналістика в контексті світової. –К.,1997, вип. 1, 1998, вип. 2, 1999. Текст лекції, відеоматеріали Дисксія в групі
7.Сучасна телеінформація Америки 4 Лекція Вачнадзе Г. Всемирное телевидение. –Тбилисси, 1989; Голядкин Н. Краткий очерк становления и развития отечественного и зарубежного телевидения. –М., 1996; Голядкин Н. Телевизионная информация в США. –М; 1995. Текст лекції, відеоматеріали Дисксія в групі
8.Традиції Європейського ТБ 4 Лекція Українська журналістика в констексті світової. –К.,1997,вип.1, К.,1998, вип.2, К.,1999., вип. 3; Фэнг И. Теленовости: секреты журналиствского мастерствва. М.,1999, Руководство для создателей передач ВВС. –М.,1995. Текст лекції, матеріали інформаційних повідомлень, відеоматеріали Дисксія в групі
9.Основні аспекти діяльності міжнародного відділу ТБ 6 Практичне Гриценко О.М.,Шкляр В.І. Основи теорії міжнародної журналістики; Конев Е.Ф. Международная журналистика: введение в специальность. –Мн.,2002; Даниленко С.І., Петрів Т.І. Робота власного та спеціального кореспондента за кордоном. –К.,1999. Текст лекції, матеріали телекомпаній, сценарії випусків новин Перевірка матеріалів
10.Специфіка професійної діяльності журналіста-міжнародника на ТБ 6 Практичне Конев Е.Ф. Международная журналистика: введение в специальность. –Мн.,2002; Даниленко С.І., Петрів Т.І. Робота власного та спеціального кореспондента за кордоном. –К.,1999. Андрунас Е.Ч. Информационная элита: корпорации и рынок новостей. –М.,1991; Багиров Э.Г. Очерки теории телевидения. –М.,1978; Вачнадзе Г. Всемирное телевидение. –Тбилисси, 1989; Голядкин Н. Краткий очерк становления и развития отечественного и зарубежного телевидения. –М., 1996; Гоян В.В. Типові та жанрові особливості інформаційної телепрограми. –К., 2001; Шкляр В.І. Мас-медіа і виклики нового століття. –К.,2003. Текст лекції, матеріали інформаційних повідомлень Експрес-опитування
11. Робота з інформаційним повідомленням: журналістський і редакторський підхід 6 Практичне Гоян В.В. Типові та жанрові особливості інформаційної телепрограми. –К., 2001, Кузнецов Г.В. Методика телевизионной журналистики. –М.,1999; Кэррол Виктория М. Новости на ТV. –М., 2000; Різун В.В. Літературне редагування. –К.,1997; Чічановський А.А. Новина у журналістиці. –К.,2003; Телевизионная журналистика. –М., 1998. Текст лекції, матеріали інформаційних агентств, тексти телесюжетів Перевірка матеріалів
12.Особливості підготовки міжнародного повідомлення для інформаційного типу програм ТБ 6 Практичне Гоян В.В. Типові та жанрові особливості інформаційної телепрограми. –К., 2001, Кузнецов Г.В. Методика телевизионной журналистики. –М.,1999; Кэррол Виктория М. Новости на ТV. –М., 2000; Чічановський А.А. Новина у журналістиці. –К.,2003; Телевизионная журналистика. –М., 1998. Текст лекції, матеріали інформаційних агентств, тексти телесюжетів Перевірка матеріалів
13.Підготовка телематеріалів інформаційно-аналітичних та аналітичних жанрів на міжнародну тематику 6 Практичне Українська журналістика в констексті світової. –К.,1997,вип.1, К.,1998, вип.2, К.,1999., вип. 3; Фэнг И. Теленовости: секреты журналиствского мастерствва. М.,1999, Руководство для создателей передач ВВС. –М.,1995. Текст лекції, матеріали інформаційних агентств, тексти телесюжетів Експрес-опитування
14.Кабелеьне телебачення: світовий досвід 12 Самостійна робота Саченко И. Американская журналистика новостей: принципы селекции и осмысления новостей.- Мн. 1998; Українська журналістика в контексті світової. –К.,1997, вип. 1, 1998, вип. 2, 1999. Література, відеоматеріали реферат
15.Сателітне телебачення в період глобалізації 12 Самостійна робота Законы и практика средств массовой информации в Европе, Америке и Австралии. –М.,1996; Майн Г. Средства массовой информации в Федеративной республике Германии. –Берлин, 1995; Маламуд И., Льюберс Э. Журналистика в США: время перемен. –Мн.,1997.Україна: інформація і свобода слова. – К.,1997. Література, відеоматеріали реферат
16.Українське законодавство про ТБ і нормативи Європейської конвенції з транскордонного телебачення 12 Самостійна робота Гриценко О.М.,Шкляр В.І. Основи теорії міжнародної журналістики; Конев Е.Ф. Международная журналистика: введение в специальность. –Мн.,2002; Даниленко С.І., Петрів Т.І. Робота власного та спеціального кореспондента за кордоном. –К.,1999. Література, законодавчі документи реферат
17.Іномовні редакції в структурі міжнародного ТБ 12 Самостійна робота Гриценко О.М.,Шкляр В.І. Основи теорії міжнародної журналістики; Конев Е.Ф. Международная журналистика: введение в специальность. –Мн.,2002; Даниленко С.І., Петрів Т.І. Робота власного та спеціального кореспондента за кордоном. –К.,1999. Література, відеоматеріали Перевірка матеріалів
18.Міжнародний відділ в редакції інформації: специфіка, структура, функції 12 Самостійна робота Українська журналістика в констексті світової. –К.,1997,вип.1, К.,1998, вип.2, К.,1999., вип. 3; Фэнг И. Теленовости: секреты журналиствского мастерствва. М.,1999, Руководство для создателей передач ВВС. –М.,1995.Гриценко О.М.,Шкляр В.І. Основи теорії міжнародної журналістики; Конев Е.Ф. Международная журналистика: введение в специальность. –Мн.,2002; Даниленко С.І., Петрів Т.І. Робота власного та спеціального кореспондента за кордоном. –К.,1999. Література, відеоматеріали, штатний розпис телкомпанії Перевірка матеріалів
19.Адаптація зарубіжної інформації до телевізійного ефіру 12 Самостійна робота Саченко И. Американская журналистика новостей: принципы селекции и осмысления новостей.- Мн. 1998; Українська журналістика в контексті світової. –К.,1997, вип. 1, 1998, вип. 2, 1999. Література, відеоматеріали, тексти інформагентств, тексти сюжетів Перевірка матеріалів
20.Телесеріал як жанр сучасного телебачення: досвід зарубіжних телеканалів 10 Самостійна робота Вачнадзе Г. Всемирное телевидение. –Тбилисси, 1989; Голядкин Н. Краткий очерк становления и развития отечественного и зарубежного телевидения. –М., 1996; Голядкин Н. Телевизионная информация в США. –М; 1995. Література, відеоматеріали Перевірка матеріалів
21.Репортерська творчість в міжнародному відділі ТБ: професійні обов”язки 10 Самостійна робота Гриценко О.М.,Шкляр В.І. Основи теорії міжнародної журналістики; Конев Е.Ф. Международная журналистика: введение в специальность. –Мн.,2002; Даниленко С.І., Петрів Т.І. Робота власного та спеціального кореспондента за кордоном. –К.,1999. Література, відеоматеріали, тексти журналістських матеріалів Перевірка матеріалів


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові