Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Художньо-публіцистині жанри міжнародної журналістики

Тематичний план занять

ТЕМА 1. Художня публіцистика: вступ до курсу.

Вступна лекція , присвячена ознайомленню студентів з нормативним курсом “Журналістський фах” (Художньо-публіцистичні жанри міжнародної журналістики): мета, завдання, предмет, програма і структура курсу. Методологія і методика вивчення курсу. Огляд літератури, основних теоретичних, довідникових, ілюстративних джерел. Навчально-тренінгові заходи, спрямовані на опанування теоретичного матеріалу: робота в аудиторії, навчальній теле- та радіостудії.

ТЕМА 2. Теорія і практика художньо-публіцистичної творчості.

Основні питання теорії художньо-публіцистичної творчості. Публіцистика в друкованих виданнях. Огляд та аналіз жанрів художньої публіцистики. Міжнародна тематика в художній публіцистиці. Телевізійна та радіопубліцистика в Україні і світі: історія, теорія, досвід. Сучасне художньо-публіцистичне мовлення: аналіз тенденцій, перспектив. Науково-пізнавальні програми, шоу, вікторини, конкурси в ефірі. Ігрові і документальні телерадіопроекти: творча лабораторія журналіста. Міжнародна проблематика на телебаченні та радіо.

ТЕМА 3. Художньо-публіцистичні жанри в міжнародній журналістиці.

Тенденції використання жанрів у сучасній міжнародній журналістиці. Особливості художньо-публіцистичного телерадіомовлення. Жанрова структура нарису. Види нарисів. Нарис у друкованому виданні, специфіка підготовки нарису на телебаченні і радіо: спільне та відмінне. Портрет як один із найбільш популярних жанрів сучасного художньо-публіцистичного мовлення. Портрет на екрані: специфіка розкриття особистості героя. Етапи роботи з матеріалом. Втілення ідеї, авторського задуму. Домінанта художнього образу в замальовці: досвід українських і зарубіжних телевиробників. Есе на радіо і телебаченні: сучасна інтерпретація жанру. Специфіка створення телевізійної новели: синтез поетичного і документального. Сатира: еволюція жанру. Радіофільм в ефірі. Документальний телефільм: від факту до образу. Специфіка творчості журналіста-міжнародника в художньо-публіцистичних жанрах.

ТЕМА 4. Публіцистичні ресурси телерадіоефіру.

Засоби виразності художньої публіцистики. Структура та природа художньо-публіцистичного образу в різних типах програм. Авторський задум. Оперативність, документальність, образність в програмах публіцистичних жанрів. Автор телевізійного, радіо проекту, програми, фільму. Художня публіцистика як сучасне авторське мистецтво. Специфіка написання концепції програми. Персоніфікована публіцистика. Герой програми ( телевізійний персонаж, радіо персонаж): особливості функціонування в художньо-публіцистичному мовленні. Монологічна та діалогічна форми розкриття характеру персонажа: майстерність журналіста.

ТЕМА 5 . Монолог та діалог в публіцистичних жанрах.

Монолог. Специфіка монологічних жанрів сучасної художньої публіцистики на радіо та телебаченні. Засоби виразності в монологічних жанрах. Монолог в радіо ефірі та монолог на телеекрані: специфічність сприйняття людини. Діалог в публіцистиці. Телевізійний та радіо діалог: спільні та відмінні риси. Особливості телевізійного інтерв”ю. Методика проведення інтерв”ю в різних типах програм на радіо та телебаченні. Діалог: композиція, елементи драматургії діалогічних жанрів. Публіцистичні можливості багатосерійності та циклічності.

ТЕМА 6. Факт і образ у художній публіцистиці.

Сутність і природа публіцистичного образу ( преса, радіо, телебачення: порівняльна характеристика). Художній образ на сучасному телебаченні: пошук засобів екранного втілення. Специфіка образності радіо ефіру. Образний характер авторського задуму. Діалектика образності в художньо-публіцистичному мовленні. Типи художньої образності. Узагальнююча і типізуюча роль телевізійного екрану. Типаж, стиль, образ: особливості розкриття персонажу в журналістському матеріалі на телебаченні і на радіо: спільне та відмінне. Факт у журналістському матеріалі: майстерність роботи журналіста в публіцистичних жанрах. Подія: художній та документальний образ.

ТЕМА 7. Драматургія художньо-публіцистичних жанрів.

Драматургія в художньо-публіцистичному матеріалі: теоретичні та практичні аспекти. Роль автора, журналіста, сценариста та режисера у художньо- публіцистичному мовленні. Драматургія в художній радіо і телепубліцистиці. Аудіовізуальні компоненти художньо-публіцистичного матеріалу. Характеристика вербального, звукового та зорового параметрів публіцистичної програми. Органічне поєднання елементів зображення та звуку на телебаченні. Ефект “візуальності” на радіо. Особливості використання слова, музики, шумів, пауз в телевізійних та радіо матеріалах різних жанрів. Виконавець і глядач, слухач. Прямий та опосередкований “зворотний зв”язок”, пошук контакту та специфіка ефірного діалогу із аудиторією в художньо-публіцистичному мовленні.

ТЕМА 8. Роль і функції сценарію в художньо- публіцистичному мовленні.

Загальне поняття про сценарій. Літературний сценарій. Сценарій у театрі, балеті, інших видах мистецтв. Основні функції сценарію. Сценарій у кіно. Телевізійний сценарій. Сценарій радіопрограми. Сценарій як літературна першооснова художньо-публіцистичного твору. Значення сценарію для спрямування творчо-виробничого процесу. Поєднання у сценарії інформативного та прогностичного елементів. Форми та методи реалізації сценарного задуму. Сценарій у різних типах програм: специфіка, відмінності, характерні риси. Сценарна майстерність у телевізійній та радіо публіцистиці.

ТЕМА. 9. Етапи творчої роботи журналіста над сценарієм.

Робота журналіста з матеріалом для програми. Вибір теми, оформлення тематичної заявки: особливості. Лібрето або сценарний план: основні функції сценариста. Особливості написання сценарію для художньо-публіцистичного мовлення. Літературний сценарій документальної або ігрової програми. Сценарій як завершена літературно-художня форма. Режисерський сценарій. Операторський сценарій. Етапи підготовки та специфіка творчої реалізації сценарного задуму. Принцип колективності створення і специфіка колективності сприйняття художньо-публіцистичної продукції сучасної журналістики.

ТЕМА 10. Специфіка редагування сценарію і програми.

Особливості редагування телевізійного сценарію. Редагування сценарію радіопрограми. Специфіка редагування окремого сегмента, епізоду, редагування тексту телевізійної і радіопрограми в цілому ( порівняльна характеристика із друкованими ЗМІ ). Редагування описової частини та авторського тексту сценарію. Редагування зображення , редагування звукового наповнення програми. Складнощі редагування інтерв”ю. Специфіка редагування теле та радіопрограм художньо-публіцистичних жанрів

Сценарист і редактор: специфіка творчої діяльності на радіо і телебаченні. Співпраця автора сценарію і редактора програми. Літературний редактор у різних типах програм: основні функції та характеристика професійної діяльності.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові