Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


У редакційному портфелі

Редакційний портфель НЗ укладено за науковою тематикою, над якою працює колектив Інституту журналістики. Комплексною науковою темою дослідження Інституту журналістики у 2000—2005 роках є "Системи масової комунікації та світовий інформаційний простір" (керівник теми проф. В. В. Різун). Над цією темою працюють сім кафедр та наукова частина.

Названа тема має три підрозділи:

1. Моніторинг та інформаційне моде-лювання засобів масової комунікації (ке-рівник теми доц. О. В. Чекмишев).

2. Сучасні українські видавничі станда-рти (керівник теми проф. М. С. Тимошик).

3. Освітня модель підготовки журналі-стських кадрів (керівник теми доц. Т. О. Приступенко).

Ці теми відбито на рівні рубрик НЗ. Окрім того, до змісту включено інші рубрики, які виходять за межі наукових тем, але відображають діяльність колективу Інституту журналістики.

Передбачається така рубрикація зміс-ту НЗ:

 • Слово до читача
 • У редакційному портфелі
 • З історії ІЖ
 • Штрихи до портрета
 • Журналістська педагогіка
 • Лекційний фонд
 • Моніторинг ЗМК
 • Інформаційне моделювання ЗМК
 • Видавничі стандарти
 • Дисертаційне дослідження
 • Погляд
 • Бібліографія ІЖ
 • Бібліотека ІЖ. Реферати
 • Термінологічний практикум
 • У науково-методичній раді
 • За круглим столом
 • Редакція має право змінювати рубри-кацію.

  Слово до читача. Рубрика присвячена стислому викладові концепції видання, тому.

  У редакційному портфелі. Анонс матеріалів, що готуються до друку, коротка характеристика нових рубрик, відгуки на видрукувані матеріали.

  З історії ІЖ. Матеріали про факультет та Інститут журналістики, викладачів, які працювали в ньому.

  Штрихи до портрета. Про вчених, що зараз працюють в Інституті журналістики, про відомих журналістикознавців України та зарубіжжя, які зробили певний внесок у розвиток Інституту журналістики.

  Журналістська педагогіка. Матеріали, присвячені питанням підготовки й перепідготовки фахівців для сфери масової комунікації.

  Лекційний фонд. Тексти лекцій, прочитаних в інституті його викладачами та запрошеними науковцями.

  Моніторинг ЗМК. Результати досліджень теми “Моніторинг та інформаційне моделювання засобів масової комунікації”, що стосуються методології, технології, методик моніторингу ЗМК.

  Інформаційне моделювання ЗМК. Результати досліджень теми “Моніторинг та інформаційне моделювання засобів масової комунікації”, що стосуються побудови інформаційних моделей, власне інформаційні моделі ЗМК.

  Видавничі стандарти. Матеріали про принципи розробки видавничих стандартів для періодичних видань, проекти стандартів, текст у системі видавничих стандартів.

  Дисертаційне дослідження. Матеріали дисертаційних досліджень магістрів, аспірантів, здобувачів та докторантів Інституту журналістики.

  Погляд. Наукові повідомлення, що виходять за межі кафедральних тем, але є перспективними дослідженнями.

  Бібліографія ІЖ. Бібліографічні тексти та аналіз бібліографічних досліджень, проведених в Інституті журналістики.

  Бібліотека ІЖ. Реферати. Анотації, реферати видань Інституту журналістики, рецензії та відгуки на ці видання, а також на наукові статті викладачів інституту.

  Термінологічний практикум. Розкриття змісту журналістикознавчих термінів, дискусії щодо змісту термінів, понять та фактів масової комунікації.

  У науково-методичній раді. Про координацію бакалаврських, дипломних, магістерських та дисертаційних досліджень в Інституті журналістики.

  За круглим столом. Матеріали наукових семінарів, круглих столів та конференцій, проведених Інститутом журналістики або за участю інституту, оголошення про ці заходи.
  Директор ІЖ проф. В.В.Різун (праворуч) та його заступник доц. Т.І.Петрів (ліворуч)
  у гостях у проф. Брайна Брукса (Університет Мізурі, США, листопад 2000 р.)


  © Інститут журналістики. Усі права застережені
  Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові