Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Мета і завдання курсу

Дисципліна "Рекламний креатив" є новою в Інституті журналістики, у вищій школі України і повністю входить в контекст спеціалізації та відповідає нагальній ринковій потребі підготовки сучасних фахівців і за мету навчити студентів азам і майстерності рекламної творчості.

А основним завданням є вивчення теоретичних основ креативу – творчого процесу, методик одержання оригінальних ідей, раціональних і емоційних підходів, моделей творення і виробництва реклами. Та головний приціл – на отримання студентами знань, навичок, умінь, які необхідні для діяльності креатора. Саме тому спецкурс передбачає виконання кожним студентом творчих робіт з багатьох основних видів реклами. У прес-рекламі – це створення оригінал-макетів оголошення, повідомлення та імідж-модуля; у телевізійній – сценаріїв ролика, спота і джингла, у радійній – аудіоролика, спота чи блек-аута; у прямій адресній – комбінованого рекламного листа; в Інтернет-рекламі – e-mail-послань, банерів чи Web-сайтів тощо.

Ясна річ, що для студентів Інституту журналістики, акцент зроблено, передусім, мас-медійній рекламі.

Вимоги до знань і умінь.

Знати: сучасні концепції творчості; теоретичні засади креативу; види, форми і жанри реклами; креатив тексту і зображення та дизайн; психологію рекламної творчості; особливості цільової аудиторії; своєрідність рекламної творчості, інформаційно-креативні моделі оригінал-макетів та сценаріїв, комп’ютерні програми з дизайну і креативу.

Вміти: правильно обрати для втілення рекламної ідеї тип, форму чи жанр реклами ;використовувати схеми оригінал -макетів та сценаріїв для створення креатину ; використовувати у креативі комп’ютерні програми, творити різножанрові рекламні матеріали.

Все це дає змогу опанувати підготовкою різножанрових рекламних матеріалів для преси, телебачення, радіо, Інтернет-мережі і бути на сучасному креативному рівні.

Спецкурс “Рекламний креатив”, згідно з вимогами нової навчальної програми ВИЩОЇ ШКОЛИ, передбачає “Індивідуально-самостійні завдання”, “Творчо-сертифікаційну програму” і “Тематику науково-пошукових робіт”. ого року вона викладається уперше і призначена ознайомити студентів з основами рекламування інформаційної продукції та навчити їх створювати різножанрові промоційні матеріали для багатьох видів інформаційної продукції. Український інформаційний ринок, порівняно із західноєвропейським чи американським, є зовсім молодий. Формування і становлення його почалося разом із незалежністю молодої української держави. Й донині триває утворення цих нових відносин, вивчення яких передбачає дана дисципліна.

Отже, мета і завдання курсу – з’ясування видів і форм інформаційної продукції у контексті інформаційного ринку, основних маркетингових комунікацій, типів і видів та форм реклами, творчих підходів у рекламування газет, програм, редакцій, видавництв, сайтів, творів, баз даних, книг тощо.

У ході навчання студенти мають вивчити та засвоїти:
- основні поняття інформаційного ринку;
- види та форми інформаційної продукції;
- основні рекламні поняття, терміни та визначення;
- функції реклами у суспільстві;
- типи, види реклами та їх форми і жанри;
- діяльність учасників рекламного ринку та бізнесу;
- креативні технології та ефективні прийоми рекламування інфорпродукції...

У результаті опанування дисципліни, особливо на лабораторних заняттях, студенти мають навчитися:
- обирати відповідні типи, види, форми і жанри рекламування для певної інформаційної продукції;
- створювати фахові оригінал-макети рекламного оголошення, повідомлення, імідж-модуля інформпродукції;
- писати телевізійні і радійні сценарії роликів, спотів, джинглів тощо;
- продукувати ефективний текст та зображення;
- оптимально вибирати і застосовувати творчі технології у рекламування тощо.

Зверхзавдання курсу – уміти застосовувати студентами набуті знання, уміння і навички у практичному рекламуванні інформаційної продукції.

Курс "Реклама інформаційної продукції" складається з лекцій, лабораторних занять, контрольної роботи, поточних консультацій. Викладається за 100-бальною онлайновою модульно-рейтинговою системою:
- модульний контроль (створення оригінал-макетів різножанрових рекламних матеріалів, сценаріїв рекламування інформаційної продукції) - 50-60%;
- поточний контроль ( активність, бліц-тренінг, експрес-оптування) - 10-25%;
- контрольна робота – 10-15 % загальної кількості балів.

Мінімальна кількість балів – 80. Зараховано – 85 балів. Задовільно – 81-85. Добре – 86-90. Відмінно - 91 -100 балів.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові