Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Самостійна робота

www.bugrym.com

Тема 1 :
" Вступне заняття. Імідж-аутопрезентація. Суть, мета, структура і завдання курсу"(1 год.)

Завдання для самостійної роботи студента ( 1 год.)
1. Дати відповіді на тест "Будьмо знайомі".
2. Протестуватися на "Вхідний контроль".

Тема 3:
"Вибір об’єктів (інформаційної продукції) рекламно-ринкового просування"

Завдання для самостійної роботи студента (1 год.)
1. Дообрати всі конкретні об’єкти рекламування інформаційної продукції:
а). Газета чи журнал б). Телепрограма в). Радіопередача г). Видавництво/редакція/компанія д). Сайт з). Інші об’єкти (книга, диск, база даних, відео/аудіо касета тощо).
2. Зібрати максимум інформації про кожний об’єкт.

Тема 4:
" Інформаційно-маркетингова бізнес-матриця " 5 Pi-s"

Завдання для самостійної роботи студента (2 год.)
1. Побудувати інформаційну бізнес-матрицю "5 Р" на газету чи журнал
2. Побудувати бізнес-матрицю на телекомпанію
3. Зробити матрицю на радіостанцію.
4. Побудувати матрицю на видавництво/редакцію/ телерадіокомпанію (юридична особа).
5. Зробити сайт-матрицю.
6. Матриця іншої продукції (книга/диск/банк даних/відео-аудіокасета/DVD тощо).
7. Перевірка виконаних самостійних завдань

Тема 5:
"Маркетингові комунікації. Інтегровані маркетингові комунікації"

Завдання для самостійно роботи студента ( 2 год.)
1. Побудувати інтегровані маркетингові комунікації
на кожний обраний об’єкт просування. 2. Розмістити всі обрані об’єкти на графікові життєвого циклу товару (ЖТЦ).

Тема 6:
"Основні рекламні поняття, терміни та визначення "

Завдання для самостійної роботи студента ( 1 год.)
1. Підготувати власний термінологічний глосарій інформаційної продукції (10-15 найменувань).
2. Підготувати рекламний глосарій ( 20-25 позицій).

Тема 7:
"Основні типи реклами та використання їх у рекламуванні інформаційної продукції "
>p> Завдання для самостійної роботи студента (1 год.)
1. Визначити розглянуті в лекції типи реклами. стосовно просування власно-обраних об’єктів.
2. Аргументувати свій вибір політичної, іміджевої, товарної чи іншого типу реклами.
3. Визначити основні види реклами для прорсування Інформаційної продукції.
4. Визначити і аргументувати необхідні для рекламування інформаційної продукції форми і жанри.

Тема 8:
"Друкована реклама"

Завдання для самостійної роботи студента ( 4 год.)
1. Проаналізувати поліграфічні особливості друкованої реклами.
2. Зробити схему "Переваги, недоліки і пріоритети використання друкованої реклами".
3. Розглянути законодавчу базу друкованої реклами.

Тема 9:
" Прес-реклама "(Газетно-журнальна)

Завдання для самостійної роботи студента ( 6 год.)
1. Створити оригінал-макет рекламного оголошення.
2. Створити оригінал-макет рекламного повідомлення.
3. Створити імідж-модуль.
4. Зробити схему " Переваги, недоліки та пріоритети прес-реклами".
5. Вивчення законодавчої бази газетно-журнальної реклами.

Тема 10:
Телевізійна реклама"

Завдання самостійної роботи студента (4 год.)
1. Створення кінематографічного сценарію реклами.
2. Створення інфографічного сценарію реклами
3. Зробити схему "Переваги, недоліки та пріоритети телевізійної реклами".
4. Законодавча база телевізійної реклами. Регулювання телереклами в Європі (Конвенції і постанови Комітетів ПАРЄ)

Тема 11:
"Радіореклама"

Самостійна робота студента (2 год.)
1. Зробити схему "Переваги, недоліки, пріоритети радіореклами".
2. Законодавча база радіореклами.
3. Міжнародний аудіобанк реклами.

Тема 12:
”Реклама в мережі Інтернет"

Завдання самостійної роботи студента (2 год.)
1. Переваги, недоліки та пріоритети Інтернет-реклами.
2. Міжнародний банк реклами в мережі Інтернет.

Тема 13:
" Реклама і суспільство "

Завдання самостійної роботи студента (2 год.)
1. Зробити порівняльний аналіз Закону "Про рекламу"(1996 р. і 2003 р.).
2. Визначити щ о саме з Кодексу Міжнародної рекламної практики увійшло до українського Закону "Про рекламу".


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові