Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Мета і завдання курсу

Дисципліна "Реклама інформаційної продукції" є новою в Інституті журналістики, у вищій школі України і повністю входить в контекст спеціалізації та відповідає нагальній ринковій потребі підготовки сучасних фахівців. У 2-му семестрі 2003-04 навчального року вона викладається уперше і призначена ознайомити студентів з основами рекламування інформаційної продукції та навчити їх створювати різножанрові промоційні матеріали для багатьох видів інформаційної продукції. Український інформаційний ринок, порівняно із західноєвропейським чи американським, є зовсім молодий. Формування і становлення його почалося разом із незалежністю молодої української держави. Й донині триває утворення цих нових відносин, вивчення яких передбачає дана дисципліна.

Отже, мета і завдання курсу – з’ясування видів і форм інформаційної продукції у контексті інформаційного ринку, основних маркетингових комунікацій, типів і видів та форм реклами, творчих підходів у рекламування газет, програм, редакцій, видавництв, сайтів, творів, баз даних, книг тощо.

У ході навчання студенти мають вивчити та засвоїти:
- основні поняття інформаційного ринку;
- види та форми інформаційної продукції;
- основні рекламні поняття, терміни та визначення;
- функції реклами у суспільстві;
- типи, види реклами та їх форми і жанри;
- діяльність учасників рекламного ринку та бізнесу;
- креативні технології та ефективні прийоми рекламування інфорпродукції...

У результаті опанування дисципліни, особливо на лабораторних заняттях, студенти мають навчитися:
- обирати відповідні типи, види, форми і жанри рекламування для певної інформаційної продукції;
- створювати фахові оригінал-макети рекламного оголошення, повідомлення, імідж-модуля інформпродукції;
- писати телевізійні і радійні сценарії роликів, спотів, джинглів тощо;
- продукувати ефективний текст та зображення;
- оптимально вибирати і застосовувати творчі технології у рекламування тощо.

Зверхдавдання курсу – уміти застосовувати студентами набуті знання, уміння і навички у практичному рекламуванні інформаційної продукції.

Курс "Реклама інформаційної продукції" складається з лекцій, лабораторних занять, контрольної роботи, поточних консультацій. Викладається за 100-бальною онлайновою модульно-рейтинговою системою:
- модульний контроль (створення оригінал-макетів різножанрових рекламних матеріалів, сценаріїв рекламування інформаційної продукції) - 50-60%;
- поточний контроль ( активність, бліц-тренінг, експрес-оптування) - 10-25%;
- контрольна робота – 10-15 % загальної кількості балів.

Мінімальна кількість балів – 80. Зараховано – 85 балів. Задовільно – 81-85. Добре – 86-90. Відмінно - 91 -100 балів.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові