Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Тематичний план занять

Вступне заняття

Імідж-аутопрезентація (знайомство): творче ім’я, версія, конструювання. Коментар-доповнення версій.

Суть, мета, завдання і структура курсу. Вхідний тест-контроль. Огляд основних і додаткових джерел вивчення дисципліни.

Тема 1: " Інформаційний ринок та інформаційна продукція"

Поняття "Інформаційний ринок". Суб’єкти інформаційного ринку: преса, телебачення, радіо, інтернет-видання, видавництва, агентства тощо. Інформаційні ресурси та їх класифікація. Інформаційна продукція та основні її види і форми. Специфіка інформаційної продукції як ринкового товару.

Тема 2: " Вибір об’єктів (інформаційної продукції) рекламно-ринкового просування "

Умови та особливості вибору інформаційної продукції – газети/журналу, телепрограми, радіопрограми, редакції/компанії/видавництва(юридичної особи), сайту, журналістського твору, іншої (база даних, програмний продукт, диск, відео/аудіокасета, книга тощо) для рекламування. Методи максимального збору інформації про об’єкти просування. Рекламно-інформаційний опитувальник.

Тема 3: " Інформаційно-маркетингова бізнес-матриця " 5 Pi-s"

Загальна схема і структура матриці " 5 Пі ". Особливості конструювання "1 Пі " (Продукт). " 2-е Пі "- ціна і цінова політика. " 3-є Пі " – логістика, реалізація, сервіс. " 4-е Пі "- промоції ( реклама, паблік рилейшнз, брендінг тощо ). " 5-е Пі " – споживачі ( типи, ЦГВ, мотивація, консьюмеризм та інш. ). Основні вимоги до створення матриці.

Тема 4: " Маркетингові комунікації. Інтегровані маркетингові комунікації "

Маркетингові комунікації та їх загальна характеристика. Стратегія, тактика і фарватер – реклами, паблік рилейшнз, брендінга, мас-медіа, Інтернет-мережі, паблісіті, BTL, MLM та інших.

Об’єднання маркетингових комунікацій для просування об’єктів - інформпродукції у залежності від мети, бюджету та конкретних завдань.

Реклама в системі маркетингу (життєвому циклі товару {ЖТЦ }) та маркетингових комунікацій. Визначення стратегії і тактики рекламування інформаційної продукції.

Тема 5: " Основні рекламні поняття, терміни та визначення "

Реклама як синтез-явище. Основні визначення реклами ( зарубіжні, вітчизняні; наукові, прикладні, фахові, відомчі тощо ).

Рекламна термінологія. Лінгвістичні та комунікативні аспекти термінів.

Класифікаційно-типологічні підходи до реклами. Основні види реклами та їх розповсюджені форми та жанри.

Тема 6: " Типи реклами та використання їх у рекламуванні інформаційної продукції "

Товарна реклама. Політична реклама. Соціальна реклама. Соціально-політична реклама. Іміджева реклама. Корпоративна реклама. Інституціональна реклама. Мас-медійна та інші види реклами. Проблематика (тематика) та об’єкти даних рекламних видів і типів. Особливості рекламування у них інформаційної продукції.

Тема 7: " Друкована реклама "

Специфіка друкованої реклами. Основні рекламні форми – листівка, буклет, проспект, каталог, бродсайт, увраж та інші. Оригінальні, стилізовані та комбіновані форми друкованої реклами.

Креатив друкованої реклами: оригінал-макет, зображення і текст, колористика. Прийоми рекламування інформаційної продукції.

Поліграфічні особливості друкованої реклами.

Переваги, недоліки і пріоритети використання друкованої реклами.

Законодавча база друкованої реклами.

Міжнародний банк друкованої реклами.

Тема 8: " Прес-реклама "(Газетно-журнальна)

Своєрідність прес-реклами. Типологія газетно-журнальних носіїв реклами. Основні форми і жанри газетно-журнальної реклами: каук, оголошення, повідомлення, імідж-модуль та інші. Журналістські жанри на рекламно-пресовій службі.

Оригінал-макет рекламного оголошення: структура, слоганістика, текст та інші компоненти.

Оригінал-макет рекламного повідомлення: структура, зображальна основа, слоганістика, текст, реквізити тощо.

Імідж-модуль: структура, образ, колористика, бренд.

Правила написання ефективного тексту. Основні вимоги до зображення. Творчі підходи та прийоми рекламування інформаційної продукції.

Переваги, недоліки та пріоритети прес-реклами.

Законодавча база газетно-журнальної реклами.

Міжнародний банк газетно-журнальної реклами.

Тема 9: " Телевізійна реклама "

Специфіка телевізійної реклами. Основні форми і жанри телереклами: ролик, спот, джингл, кліп, фільм, продакт плейсмент та інші.

Види і своєрідність телевізійних сценаріїв. Літературний, телевізійний, кінематографічний, інфографічний сценарії та їх креативні особливості.

Прийоми телевізійного рекламування.

Технологія телерекламного виробництва.

Переваги, недоліки, пріоритети телевізійної реклами.

Законодавча база телевізійної реклами.

Канський, "Епіка", Лондонський, Московський, Київський, Нью-Йоркський, "Miracle", "Євролінія" та інші фестивалі реклами. Відеобанк телереклами.

Тема 10: " Радіореклама "

Специфіка радійної реклами. Основні форми і жанри радіореклами: аудіоролик, аудіоджингл, блек-аут та інші.

Сценарний креатив радіореклами. Прийоми ефективного аудіорекламування. Виробництво радійної реклами.

Переваги, недоліки, пріоритети радіореклами.

Законодавча база радіореклами. Міжнародний аудіобанк реклами.

Тема 11: " Реклама в мережі Інтернет "

Специфіка Інтернет-реклами. Основні форми реклами у всесвітній електронній мережі. Креатив і веб-дизайн деяких рекламних форм.

Переваги, недоліки та пріоритети Інтернет-реклами.

Міжнародний банк реклами в мережі Інтернет.

Тема 12: " Реклама і суспільство "

Функції реклами: інформаційна, комерційна, соціальна, політична, пізнавальна та інші.

Види регулювання рекламної діяльності. Законодавча рекламна база. Закон України "Про рекламу" (2003 р.). Державне регулювання. Недержавне регулювання. Громадські рекламні організації.

Міжнародний кодекс рекламної практики. Міжнародні та вітчизняні фестивалі реклами.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові