Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Рекомендована література

Видавнича справа та редагування

1. Гуревич С. М. Номер газеты. Учебное пособие. ― М.: Аспект Пресс, 2002. ― 191 с.
2. Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник. ― М., 1998.
3. Пикок Дж. Издательское дело / Пер. с англ. 2-е издание, исправленное и дополненное ― М.: Издательство ЭКОМ, 2002. ― 424 с.: илл.
4. Різун В. В. Літературне редагування― К.: Либідь, 1996.
5. Сава В. І. Основи техніки творення книги: Навч. посібник. ― Л.: Каменяр, 2000. ― 136 с.: табл., рис.
6. Стандарты по издательскому делу / Сост.: А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. ― М.: Юристъ, 1998. ― 376 с.
7. Тимошик М. С. Видавнича справа та редагування: Курс лекцій. У 2-х частинах. Ч. 1. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. ― К., 2002.
8. Тимошик М. С. Історія видавничої справи: Підручник. ― К.: Наша культура і наука, 2003. ― 496 с. ― Іл., ім., геогр. та предм. пок., резюме англ. м.
9. Феллер М. Д., Квітко І. С., Шевченко Н. Г. Довідник коректора. ― Х.: Ред.-вид. Відділ Кн. палати УРСР, 1972. ― 408 с.
10. Энциклопедия книжного дела / Ю. Ф. Майсурадзе, А. Э. Мильчин, Э. П. Гаврилов и др. ― М.: Юристъ, 1998 ― 536 c.
Журнали “Друкарство”; “Книжковий огляд”; “КнижникРевю”, “Друк&Книга”; “Палітра друку”, “Полиграфия”, “Полиграфист и издатель”.

ВІДЕОРОЛИКИ

• “Видавнича справа в Україні: сучасний стан, тенденції і перспективи розвитку” (бакалаврська робота студентки Кирик О., 2003);
• “Кафедра видавничої справи та редагування” (бакалаврська робота студентки Єрмолаєвої Ю., 2003).


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові