Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Мета і завдання курсу

Мета дисципліни полягає в отримані студентами необхідних теоретичних знань з галузевого редагування, а також вироблення практичних навичок редакторської роботи з текстом.

Завдання дисципліни полягає в опануванні студентами методики аналізу та редагування енциклопедичної та довідкової літератури.

Опанувавши дисципліну, студент повинен:
знати типологію помилок, суть та механізми редагування енциклопедичних та довідкових видань;
вміти володіти технікою правки, успішно виявляти та усувати помилки в текстах, робити реданаліз та редвисновок текстів енциклопедичної та довідкової літератури..

Перелік основних положень, принципів, фактів, технік, технологій, якими мають володіти студенти, вивчивши дисципліну: «Редагування довідкової літератури»

Головним показником успішного засвоєння дисципліни є вміння студентів насамперед виявляти та усувати помилки в текстах енциклопедичної та довідкової літератури, робити реданаліз енциклопедичних та довідкових видань Після завершення навчального курсу студенти повинні:

• Знати структуру енциклопедичних та довідкових видань.
• Знати формальну логіку для того, щоб виявляти патології текстів названих видань.
• Знати типологію помилок, суть та механізми загального редагування текстів.
• Вміти редагувати словникові та довідникові статті.
• Уміти володіти технікою правки, успішно виявляти та усувати помилки в текстах, робити реданаліз та редвисновок тексту. Критерії оцінювання та умови екзамену

Щоб отримати залік з дисципліни „Редагування довідкової літератури” студент повинен:
• засвідчити знання теоретичного матеріалу
• брати участь в обговоренні проблем, що виносяться на практичні заняття та успішно відповісти на залікові питання;
• успішно виконувати практичні, семінарські та лабораторні завдання;
• виконати пошукове дослідження на запропоновану викладачем тему;
• знати типологію помилок, суть та механізми редагування текстів енциклопедичної та довідкової літератури.
• володіти технікою правки, успішно виявляти та усувати помилки в текстах, робити реданаліз текстів енциклопедичної та довідкової літератури.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові