Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Методичні поради

У сучасних умовах функціонування та розвитку українського книговидання довідкова література належить до пріоритетних напрямів діяльності багатьох видавництв та видавничих осередків. Вона посідає чільне місце у видавничих програмах не лише спеціалізованих центрів (видавництв "Українська енциклопедія" ім. М.Бажана, "Вища школа" та ін.), а й інших колективів, серед яких — чимало новостворених. Нині потреба у кваліфікованих фахівцях, здатних на високому науково-методичному рівні здійснити підготовку до друку авторського оригіналу довідника, енциклопедій, мовного словника, підручника чи практикума є надзвичайно гострою. Про це неодноразово писали часописи "Друкарство", "Книжковий клуб плюс" (зокрема, № 9 за 2002 р. загалом присвячено проблемам професійного вишколу редакторів видавництв), до кадрових питань зверталися у своїх виступах та публікаціях у пресі керівники Міністерства інформаційної політики України, директори провідних видавництв, авторитетні науковці-книгознавці.

Курс "Редагування довідкової літератури" покликаний сформувати майбутнього редактора цих пріоритетних нині видів літератури, озброїти його ґрунтовними теоретичними відомостями і належними практичними навичками опрацювання авторських оригіналів, вповні підготувати до роботи у складних умовах сучасного книговидання. Щоб стати редакторами довідкових видань, студенти повинні оволодіти широким комплексом відомостей та методично вірно вивчити той теоретичний матеріал, який передбачений навчальною програмою дисципліни. Зокрема, при вивченні тем, пов'язаних з редагуванням довідкової літератури, необхідно підкреслити важливість енциклопедій, довідників та словників як джерела об'єктивної інформації для різноманітних категорій читачів. Хоч у підручнику "Редагування окремих видів літератури" подається матеріал про роботу редактора над довідковими виданнями /с. 235-265/, обмежуватися лише наведеними відомостями не варто. Рекомендується опрацювати теоретичні роботи Е.В.Гольцевої, Д.І.Винокурова, Н.І.Черниш, де широко висвітлені проблеми науково-методичного та редакційно-видавничого опрацювання найавторитетніших довідників—енциклопедій, подані конкретні поради щодо редакторського аспекту 'їх підготовки.

Корисним і цікавим для студента буде вивчення історії енциклопедій, насамперед українських, адже у сучасних умовах досвід українських енциклопедистів, які створили розгалужену систему універсальних та галузевих довідників, має практичну цінність. Допоможуть у цьому роботи українських книгознавців М.П.Зяблюка, Н.І.Черниш, публікації про УРЕ у науковому збірнику "Книга: Исследования й материалы". Важливим доповненням до навчального матеріалу підручника стануть методичні поради, що стосуються організаційних та редакторських проблем підготовки та видання енциклопедій, зокрема, тісного взаємоз'вязку статей, формування циклів, бібліографічного та довідкового апарату тощо.

При вивченні питань, пов'язаних з редагуванням мовних словників та різноманітних за читацьким і цільовим призначенням довідників, студент повинен ознайомитися з книгою "Довідкові видання. Специфічні особливості та вимоги", яка містить важливі для розуміння теми теоретичні відомості, теоретичними розробками В.Є.Барикіна, Ю.П.Якимовича, К.Т.Ямчука та ін.

При вивчені тем, пов'язаних з редагуванням довідкової літератури, студент повинен насамперед ознайомитися та засвоїти матеріал підручника "Редагування окремих видів літератури" /с. 210-235/. Варто наголосити, що вивчення усього розглянутого комплексу проблем, охоплених курсом "Редагування довідкової літератури", дозволяє студентам, початкове на теоретичному рівні, а після практичних занять та виконання курсової роботи (у багатьох випадках вона згодом переростає у дипломну) — на практиці забезпечувати всі процеси, пов'язані з випуском сучасних довідкових видань.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові