Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Тематика практичних занять

Заняття 1. ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЇЇ СУЧАСНІ ЗАВДАННЯ

1. Типологічні особливості довідкових видань.
2. Енциклопедія як найважливіший різновид довідкової літератури.
3. Особливості енциклопедій зарубіжних країн.
4. Історія українського енциклопедичного книговидання.
5. Розвиток енциклопедичної справи в історії держави.

Заняття 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОГО КНИГОВИДАННЯ

1. Давні українські довідники.
2. Українознавчі дослідження XIX – поч.XX ст.ст. та їх значення для енциклопедичної справи..
3. Початки національного енциклопедичного книговидання у першій половині XX ст.
4. Енциклопедична справа в українській діаспорі.
5. Українські енциклопедії другої половини XX ст.
1. Перспективи розвитку українського енциклопедичного книговидання.

Заняття 3. ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ

1. Терміни, якими в енциклопедичній літературі позначають основні поняття.
2. Британська енциклопедія та її особливості.
3. Німецькі енциклопедії фірми Брокгауз.
4. Енциклопедії Росії XIX- поч.XX ст.ст.
5. Основні етапи розвитку словникової справи в колишньому СРСР.

Лекція 4. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОБОТИ РЕДАКТОРА НАД ЕНЦИКЛОПЕДІЄЮ

1. Проблеми відбору інформації, структури та обсягу, систематизації матеріалу.
2. Вітчизняний метод підготовки енциклопедій, його риси.
3. Формування словника, енциклопедії та його громадське обговорення.

Заняття 5. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОБОТИ РЕДАКТОРА НАД ЕНЦИКЛОПЕДІЄЮ (ПРОДОВЖЕННЯ)

2. Критерії редакторської оцінки енциклопедичних матеріалів.
3. Поняття про культуру енциклопедичного видання.

Практичне завдання

Типологічний аналіз енциклопедичного видання та формування редакторських пропозицій щодо поліпшення його змісту; структури, елементів довідково-інформаційного апарату, художньо-технічного оформлення та поліграфічного втілення (для аналізу студенти обирають один з томів українських енциклопедій — "Енциклопедії українознавства", "Шевченківського словника", "Юридичної енциклопедії" та ін.)

Завдання 6. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ РЕДАКТОРА НАД ДОВІДНИКАМИ

1. Визначення довідника.
2. Головні риси довідника.
3. Типологія довідників.
4. Редакторське опрацювання різноманітних довідників (за цільовим та читацьким призначенням).

Практичне завдання

1. Типологічний аналіз довідника та формування редакторських пропозицій щодо поліпшення його змісту, структури, елементів довідково-інформаційного апарату, художньо-технічного оформлення і поліграфічного втілення (для аналізу студенти обирають довідник будь-якої тематики та читацького призначення, підготовлений і випущений у світ протягом останнього десятиліття одним з українських видавництв, наприклад, видавництвом "Техніка"," Наукова думка", "Світ", "Фоліо" та ін.)

Завдання 7. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ РЕДАКТОРА НАД СЛОВНИКАМИ

1. Визначення словника. Типологія словників.
2. Структура словникової статті.
3. Особливості редакційно-видавничої підготовки мовознавчих словників.

Практичне завдання

Типологічний аналіз мовного словника та формування редакторських пропозицій щодо поліпшення його змісту, структури, елементів довідково-інформаційного апарату, художньо-технічного оформлення і поліграфічного втілення (для аналізу студенти обирають мовний словник, підготовлений та випущений у світ одним з провідних видавничих осередків України, наприклад, видавництвом "Наукова думка", "Перун", "Світа" та ін., протягом останнього десятиліття).


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові