Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Практичні завдання з курсу

Завдання 1.

Дослідження інформаційної ситуації на сучасному книжковому ринку щодо:
4 тематики довідкових видань;
4 окремих типів видань (енциклопедій, мовних словників, довідників різноманітної типологічної класифікації);
4 читацького призначення довідкових видань;
4 видавництв, які реально беруть участь у випуску довідкової літератури.

Студенти повинні вивчити та проаналізувати ретроспективний масив довідкових видань за відомими бібліографічними джерелами — "Літописом книг України", "Новими виданнями України" а також спеціалізованою періодикою (часописами "Книжковий клуб плюс", "Бібліотечний вісник", "Друкарство" та ін.). Крім того, за асортиментом книгарень міста, яток з продажу літератури, новими надходженнями до бібліотек доцільно ознайомитись з поточним масивом довідкових видань, визначити їх тематику, читацьку адресу. При опрацюванні книг довідкового характеру студенти повинні здійснити також їх типологічну класифікацію, врахувати всі передбачені сучасною типологією ознаки, звернути увагу на видавництва, які підготувати та випустили у світ ці видання. За результатами самостійного опрацювання ретроспективного та поточного масиву довідників необхідно скласти списки книг відповідної тематики (наприклад, зі здорового способу життя, фітотерапії, культури мови тощо), різних типів ( окремо — енциклопедій, енциклопедичних або мовних словників, довідників) та читацького призначення, а також визначити (у відсотках) обсяг довідкових видань, які випущені тим чи іншим видавничим осередком нашої держави, у загальному масиві довідників. На основі складених списків зробити відповідні висновки щодо ситуації на книжковому ринку України, зокрема розробити рекомендації видавцям, які б сприяли поліпшенню реального стану справ у галузі видання довідкової літератури. Результати дослідження подаються у письмовій формі.

Завдання 2.

Редакторське дослідження української енциклопедії та визначення її місця і значення в контексті розвитку національної енциклопедичної справи (на прикладі енциклопедичних видань, підготовлених та випущених у світ спеціалізованим видавництвом "Українська енциклопедія" ім. М.Бажана, а також в діаспорі).

Студенти повинні ознайомитися з масивом українських енциклопедій, енциклопедичних довідників, фундаментальних науково-довідкових праць та обрати одне з видань дня редакторського дослідження. Рекомендується грунтовно опрацювати видання спеціалізованого науково-видавничого осередку — видавництва "Українська енциклопедія" ім. М.Бажана ("Історія українського мистецтва", "Шевченківський словник", перше та друге видання УРЕ, УРЕС, "Лікарські рослини", "Київ", "Географічна енциклопедія України", "Українська літературна енциклопедія", "Українська мова", "Юридична енциклопедія" та ін.), а також видану в українській діаспорі "Енциклопедію українознавства" (систематичну чи словникову частину). Передусім студентам слід з'ясувати загальні відомості, що стосуються обраної енциклопедії (хто ініціатор підготовки й випуску, коли побачила світ, мета видання, його джерела, кількісні характеристики, коло авторів тощо), а також звернути увагу на побудову довідкової праці, проаналізувати тематику основних статей, визначити їх типи.

У подальшому студенти здійснюють редакторське дослідження тих специфічних аспектів, що визначають якість довідкового видання, — опрацьовують за загальними вимогами фактичний матеріал, визначають відповідність основних статей типовим схемам, розробленим у видавництві заздалегідь, аналізують ілюстрації, з'ясовують склад та зміст елементів довідково-інформаційного апарату (зауважимо, що передусім слід подбати про бібліографічні матеріали та засоби пошуку інформації), виявляють риси, притаманні особливому енциклопедичному стилю викладу. Окремий аспект - оцінка художньо-технічного оформлення та якості поліграфічного втілення енциклопедії з огляду на вимоги культури книги, які мають важливе значення для довідкової літератури загалом.

За результатами самостійного редакторського аналізу студенти виконують письмову роботу, де викладають власні міркування та наводять необхідні приклади, що підтверджували б висновки, а також формулюють пропозиції видавцям щодо удосконалення енциклопедії чи енциклопедичного довідника, звертаючи особливу увагу на уроки видання для сучасних редакторів. Результати дослідження подаються у письмовій формі.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові