Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Рекомендована література

1. ДСТУ3017—95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. — К.~. Держстандарт України, 1995.
2. Адамов Е. В., Кричевский В. Г. Оформление справочных изданий. —М.: Книга, 1986.
3. Барыкин В.Е. Некоторые проблеми редактирования словарных изданий//Книга: Исследования иматериалы. Вып. 45. С. 37-52.
4. ВинокуровД.И. Методика подготовки отраслевой энциклопедии. — М.: Книга, 1986.
5. Гудовщикова Й.В. Общие зарубежные энциклопедии. —Л.: Наука, 1983.
6. Энциклопедия книжного дела /Под ред. Ю. Майсурадзе. —М.: Юристь, 1998.
7. Зяблюк М. П. Інтелектуальний паспорт держави//Друкарство. 1999. Ме 11-12. С. 10-13.
8. Кульчицька Т. Українська лексикографія ХІ11—XX ст.: Бібліографічний покажчик. —Львів, 1999.
9. Мануйлов В. А. Персональная энциклопедия как тип издания// Книга: Исследования и материалы. Вып. 11. С. 263-269.
10. Москаленко А. А. Нарис історії української лексикографії — К.: Радянська школа, 1981.
11. Огар Е.І. Словник-довідник з видавничої справи (російсько-український, українсько-російський). —Львів: Палітра друку, 2002.
12. Редактирование отдельных видов литературы / Под ред. Н.М.Сикорского. —М.: Книга, 1987.
13. Сава В.І. Основи техніки творення книги. —Львів: Каменяр, 2000.
14. Справочные издания: Специфические особенности и требования /Под ред. З.В. Гольцевой. —М.: Книга, 1982.
15. Типология изданий. —М: Книжная палата, 1990.
16. Хойнацький М. С. Основи стандартизації і використання стандартів у видавництві. —К.: Вища школа, 1993.
17. Черниш Н. І. Українська енциклопедична справа: історія розвитку, теоретичні засади підготовки видань.—Львів: Фенікс, 1998.
18. Швецова-Водка Г. М. Типологія книги. — К.: Книжкова палата України, 1999.
19. Якимович Ю.П. Типология словарних изданий//Книга: Исследования и материали. Вып. 25. С. 22-33.
20. Ямчук К. Т, Янів В. Українська етнопсихологія і наш національний виховний ідеал//Народна творчість та етнографія. 1998. № 3-6. С. 68-87.
21. Формирование производственного (агротехнического) справочника//Книга: Исследования и материалы. Вып.27. С. 49-65.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові