Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Мета і завдання курсу

Практичний курс дисципліни “Загальна і спеціальна бібліографія” вивчається студентами Інституту журналістики на відділенні “Видавнича справа та редагування” у третьому семестрі в контексті дисципліни “Практикум з фаху”. Вивчення курсу “Загальна і спеціальна бібліографія” завершується написанням контрольної роботи.

Знання з бібліографії завжди мали важливе значення у науковій діяльності фахівців різних галузей науки та у навчальному процесі студентів. Починаючи з першої контрольної роботи перед студентом постає потреба укладання списку використаної літератури. Зробити це правильно без відповідних знань неможливо. У добрій нагоді стане й уміння читати бібліографічні описи – це спростить шлях до пошуку необхідних для роботи матеріалів. А як важливо у навчальній та науковій роботі вміти грамотно цитувати, анотувати, реферувати різні типи видань, складати описи, здійснювати огляди тощо.

Для студентів-журналістів, а особливо тих, які здобувають освіту за спеціальністю „Видавнича справа та редагування” знання з бібліографії мають особливе значення. Адже саме видавнича та редакторська діяльність тісно пов’язані з бібліографічними набутками, будь то бібліографічна культура видань, достовірність поданої інформації, пошук потрібної інформації чи ефективне формування інформаційної бази.

Завдання дисципліни

Завдання дисципліни „Загальна і спеціальна бібліографія” – ознайомити студентів із предметом, функціями, науковими методами і завданням бібліографії; подати знання з історії української бібліографії та навчити практичному застосуванню цих знань.

Практичні знання з бібліографії – це: по-перше, вміння працювати з книгою в пошуку потрібної інформації; по-друге, вміння здійснювати бібліографічно-пошукову роботу стосовно друкованих і рукописних документів, архівних джерел; по-третє, усвідомлення відповідальності за точність у поданні інформації. Все це чинники, що формують бібліографічну культуру, а значить сприяють зростанню професіоналізму у редакційно-видавничій сфері.

На сьогодні це надзвичайно важливо ще й тому, що починаючи з 1994 р. Держстандарт України розробляє та впроваджує нові стандарти. А це викликає певні труднощі при бібліографічному оформленні всього спектру авторських праць, а особливо студентських наукових доробків. Адже правила, що були передбачені союзним (радянським) „ГОСТом 7.1 —84. Библиографическое описание документа: Общие требования и правила составления” більше не дійсні, а правила нового ДСТу України дуже повільно впроваджуються в практику. Відтак у оформленні бібліографічного апарату в наукових працях спостерігається певний різнобій що в свою чергу негативно впливає на навчальний процес, оскільки продукує бібліографічну безграмотність.

Мета навчальної дисципліни

• розкрити суть предмету дисципліни, подати інформацію про функції, наукові методи і завдання загальної та спеціальної бібліографії;
• ознайомити студентів з історією української бібліографії;
• пояснити загальні принципи бібліографічного опису окремих видань та творів друку згідно до стандартних вимог;
• навчити методиці бібліографічно-пошукової діяльності;
• ознайомити з методами відбору, систематизації та класифікації використаних джерел;
• дати необхідні рекомендації щодо правильного оформлення бібліографічного апарату в науковій роботі та складання загального списку використаної літератури;
• навчити грамотно здійснювати бібліографічного опису літератури різного жанрово-видавничого типу.

Перелік основних положень, практичних навичок, якими повинні володіти студенти після вивчення дисципліни

Студент повинен знати:
• організацію та структуру бібліографічної діяльності в Україні, історію української бібліографії;
• наукові принципи та методи бібліографування документа, відповідно до стандартних норм;
• типологію бібліографічних видань та методику їх укладання;
• роль бібліографії у формування та аналізі основних газетно-журнальних та книжкових потоків в Україні;
• методику бібліографічного пошуку, систематизації, класифікації, опису, цитування, анотування; складання оглядів.

Студент повинен уміти:
• користуватися системою бібліографічних посібників у науково-редакційній діяльності;
• працювати з довідковим апаратом книги;
• здійснювати бібліографічний пошук;
• грамотно здійснювати цитування, складати бібліографічний опис, огляд та анотацію на різні типи видань;
• систематизувати списки літератури та класифікувати видання;

Студент повинен мати навички:
• практичної роботи з книжкою та бібліографічним посібником;
• бібліографічного опису, анотування, складання огляду.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові