Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Мета і тематичний план курсу

Створення будь-якого видання (друкованого чи електронного) складний процес, який вимагає відповідних навиків та умінь від видавця. Окрім основ макетування та дизайну спеціалісту потрібно володіти елементами комп’ютерної верстки, користуватися спеціалізованим програм забезпеченням, здійснювати кольороподіл, а також підготовку оригінал-макету до тиражування.

Відповідно до цих вимог до навчальних планів Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка увійшов курс „Системи верстки”, який передбачає забезпечення теоретичним та практичним матеріалом студентів відділення ВСР.

У курсі „Системи верстки” описуються принципи роботи програм та їх механізмів; даються поради щодо ефективного застосування програм; аналізуються особливості застосування інструментарію в різних ситуаціях, комбінації клавіш; розглядаються загальні та спеціальні функції програм.

Коротке ознайомлення з курсом дозволяє отримати початкові теоретичні знання щодо систем верстки і, принаймні, відрізняти спеціалізоване програмне забезпечення.

Детальне вивчення курсу дозолить студентові досконало оволодіти програмами „QuarkXPress” та “Adobe Page Maker”; використовувати на практиці знання - застосовувати їх для верстки видання (від найпростішого до складних систем).

QUARKXPRESS

Тема 1. Початок роботи з програмою QuarkXPress

1. Відкриття, створення документу.

2. Збереження документу.

3. Розміщення тексту, ілюстрацій на сторінці.

4. Друк документу.

Запитання:

1. Специфіка роботи програми верстки QuarkXPress.

2. Варіанти створення нового документу.

Завдання:

1. Створити новий документ /бібліотеку /книгу.

2. Зберегти новий документ.

3. Закрити документ /програму.

4. Створити текстові блоки різної форми.

Тема 2. Робота з інструментарієм та навігація в документі

1. Панель інструментів.

2. Використання опції збільшення/зменшення.

3. Навігація в документі.

4. Використання палітри Document Layout.

Запитання:

1. Описати кожен інструмент з панелі інструментів.

2. Що таке „зв’язки” в документі?

3. Яким чином здійснюється рух у документі?

4. Пояснити різницю між режимом спрощення та звичайним режимом.

Завдання:

1. Використати кожен інструмент з панелі інструментів.

2. Максимально збільшити/зменшити масштаб документу за допомогою відповідного інструменту, комбінацій клавіш чи з меню Вид.

3. Викликати палітру Document Layout. Здійснити додавання, копіювання, видалення сторінки /сторінок.

4. Здійснити /знищити зв’язки в документі.

Тема 3. Шаблони. Лінійки

1. Створення та використання шаблонів.

2. Використання лінійок.

3. Мережа базових лінійок.

4. Макетування брошури та книги.

Запитання:

1. Яким чином можна створити шаблони?

2. Що таке „палітра Measurements”?

3. Як користуватися лінійками?

4. Як користуватися направляючими?

Завдання:

1. За допомогою палітри Document Layout створити шаблон.

2. Створити та використати розділи в документі.

3. Використати всі елементи палітри розмірів.

Тема 4. Основи роботи з текстом

1. Створення текстового блоку.

2. Текстові інструменти.

3. Властивості текстового блоку.

4. Форматування тексту.

Запитання:

1. Що таке текст з точки зору верстки?

2. Які властивості має текстовий блок?

3. Що таке „спеціальні символи” та „операції верстки”?

4. Які складові використовуються для форматування тексту?

Завдання:

1. Створити текстовий блок.

2. Застосувати властивості текстового блоку.

3. Відформатувати текст.

Тема 5. Основи роботи з графікою

1. Робота з лініями.

2. Створення стилю для лінії.

3. Особливості інструменту Безьє.

4. Групування об’єктів.

Запитання:

1. Як намалювати лінію? Які види ліній можна намалювати у програмі QuarkXPress?

2. Як створити стиль для лінії?

3. Як перетворити текст у блок?

Завдання:

1. Намалювати пряму, криву, криву Безьє, ортогональну лінію.

2. Створити криву Безьє; використайте вузлики та сегменти для зміни кривої.

3. Згрупувати /розгрупувати об’єкти.

4. Перетворити текст у блок.

Тема 6. Робота з текстом

1. Автоматизація вводу тексту.

2. Форматування символів.

3. Форматування абзацу.

4. Колонки.

5. Стилі тексту.

6. Пошук та заміна символів.

Запитання:

1. Яким чином можна вести текст у текстовий блок?

2. Які елементи використовуються для форматування тексту?

3. Які елементи використовуються для форматування абзацу?

4. Як створити /використовувати стиль для тексту?

5. Що таке „теги”?

Завдання:

1. Імпортувати текст.

2. Відформатувати символ (задати інтервал між символами, стиснути /розтягнути текст, задати позицію базової лінії, зазначити колір та насиченість символів).

3. Відформатувати абзац (задати відступи та вирівнювання, інтервали перед та після абзацу, міжрядковий інтервал; визначити позиції табуляції; лінії-межі абзацу; створити буквицю).

4. Створити колонки.

5. Створити стиль, відредагувати його. Запозичити стиль.

6. Знайти та замінити символи.

7. Застосувати теги.

Тема 7. Робота з зображенням (Частина І)

1. Графічні блоки та графічні форми.

2. Редагування графічних блоків.

3. Редагування малюнку в блоці.

4. Відомості про ілюстрацію.

Запитання:

1. Чим відрізняється графічний блок від текстового?

2. Які форми редагування застосовуються для графічних блоків?

3. Як отримати відомості про ілюстрацію?

Завдання:

1. Створити графічний блок. Розмістити картинку в ньому.

2. Відредагувати графічний блок (змінити позицію та розмір графічного блоку, повернути /нахилити графічний блок, змінити форму блоку, задати колір контуру та заливки блоку).

3. Відредагувати зображення в блоці (змінити позицію та розмір малюнку, повернути /нахилити малюнок, відтворити дзеркально малюнок, змінити колір малюнку).

4. Визначити інформацію про зображення.

Тема 8. Робота з зображенням (Частина ІІ)

1. Експорт ілюстрацій та сторінок.

2. Контур вирізання.

3. Робота з кольором.

4. Настройка зображення.

Запитання:

1. З яких програм /з яким розширенням можна експортувати зображення?

2. Як здійснюється корекція контуру вирізання?

3. Як змінити контрастність та глибину кольору?

4. Що таке „растрове зображення”?

Завдання:

1. Експортувати зображення до програми QuarkXPress.

2. Відкоригувати контур вирізання.

3. Розфарбувати ілюстрацію.

4. Настроїти ілюстрацію (визначити модель кольорів ілюстрації; задати глибину кольору; змінити контраст).

Тема 9. Співвідношення тексту та графіки

1. Обтікання елементів текстом.

2. Текст на кривій.

3. Нестандартні блоки.

Запитання:

1. Які види обтікання використовуються в програмі QuarkXPress.

2. Як створити нестандартний блок?

Завдання:

1. Вставити графічний блок у текст. Задати обтікання.

2. Розмістити текст на кривій.

3. Створити нестандартний блок.

Тема 10. Інструментарій верстки

1. Копіювання /переміщення елементів макету.

2. Розміщення елементів на сторінці.

3. Заголовки.

4. Предметний покажчик.

Запитання:

1. Яким чином можна копіювати /переміщувати елементи на сторінці?

2. Як здійснюється прикріплення /групування елементів?

3. Як створюються заголовки?

Завдання:

1. Копіювати /перемістити елементи макету.

2. Прикріпити /групувати /розмістити елементи на сторінці.

3. Створити предметний покажчик.

Тема 11. Складні документи

1. Складові документу.

2. Книги.

3. Бібліотеки.

4. Мережа базових ліній.

Запитання:

1. Які є складові документу?

2. Чим відрізняється книга від бібліотеки?

Завдання:

1. Створити книгу.

2. Створити бібліотеку.

Тема 12. Особисті настройки QuarkXPress

1. Настойка інструментарію.

2. Настройка параметрів документу.

3. Настройка особистих параметрів.

Запитання:

1. Для чого здійснюється настройка особистих параметрів?

2. Які складові програми QuarkXPress можна настроїти?

3. Яким чином здійснюється настройка особистих параметрів?

Завдання:

1. Задати значення параметру „по умовчанню”.

2. Задати стилі ліній.

3. Настроїти параметри дисплею, списку файлів, збереження ін.

4. Задати параметри документу.

5. Задати стиль для друку.

6. Задати трекінг та кернінг.

Тема 13. Робота з кольором

1. Вибір кольору.

2. Градієнтна заливка.

3. Система відповідності кольорів.

4. Створення нових кольорів.

Запитання:

1. Що таке „градієнтна заливка”?

2. Які системи кольорів ви знаєте. Перерахувати. Коротко дати характеристику кожній.

3. Як створити новий колір?

4. Які є різновиди кольорів?

Завдання:

1. Створити новий колір.

2. Задати градієнтну заливку.

3. Використати різні системи кольорів.

Тема 14. Трепінг

1. Відомості про колір.

2. Параметри по умовчанню.

3. Палітри Trap Specification та Trap Information.

Запитання:

1. Що таке „трепінг”, для чого він використовується?

2. Дати характеристику палітрам Trap Specification та Trap Information.

Завдання:

1. Задати параметри трепінгу.

2. Задати параметри Trap Specification та Trap Information.

Тема 15. Управління кольором

1. Система точної кольоропередачі.

2. Система управління кольорами Quark CMS.

3. Профілі кольору.

Запитання:

1. Що таке система управління кольорами Quark CMS?

2. Які є профілі кольору?

Завдання:

1. Установити, настроїти систему управління кольорами Quark CMS.

2. Здійснити корекцію кольору ілюстрації.

3. Створити профіль для друку.

Тема 16. Підготовка до друку

1. Сервісне бюро та фотонабірні прилади.

2. Параметри друку.

3. Видалення друку.

Запитання:

1. Охарактеризувати сервісне бюро та фотонабірні прилади.

2. Які параметри відповідають за друку?

3. Як здійснити друк макету, розбитого ручну на сторінки?

4. Що таке менеджер опису PostScript-принтерів?

Завдання: 1. Задати параметри друку.

2. Видалити друк.

3. Надрукувати у файл.

Тема 17. Кольороподіл в QuarkXPress

1. Кольоровий друк.

2. Кольороподіл.

Запитання та завдання:

1. Як здійснити кольороподіл?

2. Що таке генерація файлів кольороподілу в QuarkXPress?

3. Здійснити кольороподіл документу.

Тема 18. Експорт та обмін в QuarkXPress

1. Експорт та обмін між версіями і платформами.

2. Експорт в EPS-форматі.

3. Експорт в PDF-формат.

Запитання та завдання:

1. Що таке формати EPS i PDF?

2. Здійснити експорт у формат PDF.

PAGEMAKER

Тема 19. Початок роботи з програмою PageMaker

1. Відкриття, створення документу.

2. Збереження документу.

3. Розміщення тексту, ілюстрацій на сторінці.

4. Друк документу.

Запитання:

1. Специфіка роботи програми верстки PageMaker.

2. Варіанти створення нового документу.

Завдання:

1. Створити новий документ.

2. Зберегти новий документ.

3. Закрити документ /програму.

Тема 20. Первинна робота з текстом

Введення тексту з клавіатури безпосередньо на полосу набору.

Редагування тексту на полосі набору.

Зміна зовнішнього виду тексту.

Запитання:

Що таке “текстовий блок”?

Основні характеристики шрифта.

Як можна використовувати палітру управління при форматуванні символу?

Завдання:

Ввести текст і зберегти його.

Відредагувати документ (змінити основні характеристики шрифту та абзацу).

Змінити окремі характеристики шрифту.

Тема 21. Робота з графічними об’єктами

Створення графічних об’єктів.

Графічні елементи.

Редагування графічних об’єктів.

Запитання:

Які елементи належать до графічних?

Як створити просту фігуру? Як створити складну фігуру?

Для чого використовуються графічні об’єкти?

Завдання:

Намалювати лінію; змінити її.

Намалювати прямокутник; змінити його.

Створити багатокутник та ламані лінії; редагувати їх.

Розташувати в тексті графічний об’єкт.

Тема 22. Основи роботи з об’єктами

Робота з об’єктами, що накладаються.

Групування об’єктів.

Модульна сітка та лінійка вимірів.

Запитання:

Що таке буфер обміну і як його використовувати?

Що таке “символи, що не друкуються”? Для чого вони використовуються?

Завдання:

Створіть кілька об’єктів (наприклад, квадрат, трикутник, коло ін.) таким чином, щоб вони наклалися один на інший.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові