Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Мета і завдання курсу

Мовна культура сучасних видань, як періодичних, так і неперіодичних, вимагає пильної уваги. Вона є одним із важливих показників рівня видавничої справи у державі, засобом пропаганди мовних знань, запорукою адекватного розуміння публікованих матеріалів.

А тим часом кількісно коректорати ― структурні підрозділи видавництв — скорочуються; у реальній практиці комерційних видавництв часто-густо функції коректора виконує літературний редактор або молодший редактор. Наслідки такого прикрого становища коректури у сучасній видавничій справі очевидні: велика кількість друкованих видань не відповідають високим критеріям грамотності.

Нині в українському друці широко використовуються спеціальні комп’ютерні програми для перекладу та обробки текстів ― вони значно полегшують і прискорюють ці операції. Однак лінгвістичні комп’ютерні програми далеко не завжди передають нюанси слововживання, пунктуації, авторського стилю. У таких випадках необхідне втручання фахівця, який вибере оптимальний розділовий знак, уніфікує написання назв, помітить відхилення від технічних правил набору і верстки. Таким чином, ми певні: ще надто рано говорити, що професія коректора відходить у минуле. Отож постає нагальна потреба включити в академічну підготовку студентів, що здобувають спеціальність “видавнича справа та редагування”, нормативний курс “Коректура”. Його актуальність зумовлена реаліями видавничої практики.

Мета курсу ― подати множину теоретичних знань і практичних навичок з коректури, без яких грунтовне опрацювання видавничого оригіналу не можливе.

Найголовнішими завданнями на цьому шляху постають:
• отримати знання з історії коректури;
• усвідомити сучасний стан і тенденції коректорської справи;
• вивчити різновиди коректурних відбитків та типові операції, що здійснюють у них учасники видавничого процесу;
• засвоїти основні технічні правила набору і верстки;
• опанувати коректурні знаки для текстових та ілюстраційних оригіналів; відпрацювати техніку їх використання (за Державним стандартом “ГОСТ 7.62-90”);
• осмислити етапність руху коректур; особливості книжково-журнальної і газетної коректур, їх місце у видавничому процесі.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові