Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Питання на залік

1. Визначення коректури. Повна і часткова коректури.
2. Видавнича і друкарська коректура..
3. Кореляція класичної і комп’ютерної коректур у сучасній видавничій практиці.
4. Коректура ― ровесниця видавничої справи.
5. Коректура у Давньому Римі.
6. Коректура у книжкових майстернях Русі.
7. Розвиток коректури у вітчизняній видавничій справі у ХVII ст.
8. Розвиток професії коректора у часи Відродження.
9. Організація коректури у друкарні університету Святого Володимира у 30-х рр. ХIХ ст. Чим ця ситуація подібна до сучасної?
10. Спеціалізація коректури в кінці ХIХ ― на початку ХХ ст.
11. Стан і тенденції розвитку сучасної коректури.
12. Національний правопис і коректура.
13. Види коректурних відбитків.
14. Операції, що виконують у технічному наборі, зверстаних шпальтах, звірних аркушах.
15. Норми помилок у коректурі.
16. Вимоги до коректурних і пробних відбитків.
17. Поняття про рух коректур. Призначення “Картки обліку руху коректури”.
18. Коректурні і кон’юнктурні виправлення. Види коректурних виправлень.
19. Співпраця учасників видавничого процесу при читанні коректури.
20. Функціональні обов’язки коректора.
21. Вимоги до сучасного коректора (психічні, професійні, загальної культури)
. 22. Принципи коректорського читання.
23. Способи коректорського читання.
24. Виробничі норми коректури.
25. Складіть і прокоментуйте схему видавничого процесу книжкового видання. Вкажіть на роль коректури у ньому.
26. Складіть і прокоментуйте схему видавничого процесу журнального видання. Вкажіть на роль коректури у ньому.
27. Складіть і прокоментуйте схему видавничого процесу газетного видання. Вкажіть на роль коректури у ньому.
28. Особливості книжкової, журнальної і газетної коректур.
29. Список “Помічених одруківок”: призначення і форма.
38. Коректура друкарських форм на поліграфічному підприємстві.
39. Характеристика комп’ютерних програм з коректури тексту.
40. Історія формування системи технічних правил набору і верстки.
41. Джерела про сучасну систему технічних правил набору і верстки.
42. Види верстки з ілюстраціями та відповідні кожному виду коректурні вимоги.
43. Технічні правила набору і верстки та ергономічність видавничої продукції.
44. Основні правила набору.
45. Основні правила верстки.
46. Найтиповіші порушення технічних правил набору і верстки у виданнях віршованих творів. Способи їх усунення.
47. Найтиповіші порушення технічних правил набору і верстки у виданнях драматичних творів. Способи їх усунення.
48. Найтиповіші порушення технічних правил набору і верстки таблиць. Способи їх усунення.
49. Техніки класичної коректури.
50. Історія використання коректурних знаків.
51. Загальні правила використання коректурних знаків.
52. Методика коректури тексту.
53. Державний стандарт “ГОСТ 7.62-90”: загальні відомості про документ.
54. Коректурні знаки заміни, вставки і видалення окремих букв, знаків, цифр.
55. Коректурні знаки для зміни проміжків.
56. Коректурні знаки для видалення, вставки, заміни частин тексту.
57. Коректурні знаки для шрифтових виділень та змін.
58. Коректурні знаки для перестановки елементів набору.
59. Коректурні знаки для виправлення технічних дефектів набору.
60. Знак відміни зробленого виправлення. Знаки, що поєднують кілька вказівок.
61. Знаки для ілюстраційної частини оригіналу.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові