Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Завдання для самостійної роботи

Після лекції 1

Напишіть невелике реферативне дослідження (обсягом 2-3 сторінки) на одну із запропонованих тем, що торкаються витоків друкарства і його сучасного стану:

• “Минуле і сучасне професії друкаря” (у роботі слід визначити: як називалися посади людей, що працювали у давніх друкарнях? Які конкретно функції вони виконували? Що збереглося у сучасній практиці?);

• “Станок Й. Гутенберга” (у роботі слід визначити: якою була конструкція станка першодрукаря? На яких технічних принципах була вона заснована? Які матеріали були використані для його виготовлення тощо);

• “Порівняльна характеристика друкарства України і Росії”, або “Порівняльна характеристика друкарства України і Польщі”, або “Порівняльна характеристика друкарства України і Великобританії” тощо. (посилаючись на опрацьовані книги і фахові періодичні видання, навести у вигляді таблиць, діаграм, графіків і т. п. дані щодо сучасного стану і тенденцій розвитку вітчизняної та зарубіжної поліграфії. Стисло прокоментувати їх.)

Контроль завдання: перевірка та оцінювання виконаних робіт викладачем; обговорення окремих реферативних досліджень на практичному занятті.

Після лекції 2

Законспектувати розділи книги

Контроль завдання: включення цього матеріалу в залікові питання.

Після лекції 3

Законспектувати розділи книги

Контроль завдання: включення цього матеріалу в залікові питання.

Після лекції 4

Виконайте макети книг в обкладинках певного типу (1. Для криття внакидку. 2. Для звичайного криття. 3. Для криття врозпуск. 4. Складена, з окантованим корінцем). Визначіть вади і переваги кожного виду криття.

Контроль завдання: усне опитування на практичному занятті.

Після лекції 5

Опишіть поліграфічні прийоми оздоблення зразка друкованої продукції.

Контроль завдання: перевірка письмової роботи викладачем; усне опитування на практичному занятті.

Після лекції 6

Розробка концепції поліграфічного виготовлення певного (на вибір студента) друкованого продукту.

Контроль завдання: включення цього матеріалу в контрольну роботу.

Після лекції 7

Напишіть нарис про екскурсію у друкарню (після відповідної екскурсії).

Контроль завдання: перевірка письмової роботи викладачем; обговорення екскурсії на практичному занятті.

Після лекції 8

Знайдіть та охарактеризуйте поліграфічні браки у видавничій продукції.

Контроль завдання: усне опитування на практичному занятті.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові