Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Рекомендована література

3 Барановський І., В. Яхимович Ю. П. Поліграфічна переробка образотворчої інформації: Навч. посібник. ― Київ ―Львів: ІЗМН, 1998. ― 400 с.

4 Березин Б.И. Полиграфические материалы. ― М.: Книга, 1981.

5 Ввід і вивід зображень в комп’ютерних видавничих системах / М. В. Шовгенюк, В. Є. Білорус, І. З. Миклушка, В. О. Дудяк. — Львів: УАД, 1998. — 144 с.

6 Воробьев Д.В., Дубасов А.И. и др. Брошюровочно-переплётные процессы. ― М.: Книга, 1979.

7 Воскресенский М И., Колосов А. И. Наборные процессы и переработка текстовой информации. ― М.: Книга, 1989.

8 Гавенко С., Кулік Л., Мартинюк М. Конструкція книги. ― Львів: Фенікс, 1999. ― 136 с.

9 Гавенко С., Мельников О. Оцінка якості поліграфічної продукції: Навч. посібник / Під ред. Е. Т. Лазаренка. ― Львів: Афіша, 2000. ― 118 с.

10 Гавенко С. Ф. Ярема С. М. Оздоблення друкованої продукції - УкрНДІСВД ― К., 2000.

11 Гузела О., Лазановський П. Економіка галузі в схемах: Навч. посібник. ― Львів: УАД, 1997. ― 29 с.

12 Жидецький Ю. Палітурні матеріали / Ін-т педагогіки, психології проф. освіти АПН України. ― Львів: РВО “Основа”, 1997. ― 65 с.

13 Журнал “Друк&Книга”.

14 Журнал “Друкарство”.

15 Журнал “Палітра друку”.

16 Журнал “Полиграфист и издатель”.

17 Журнал “Полиграфия”.

18 Запаско Я. П. Ошатність рукописної української книги. ― Львів: Українська академія друкарства, “Фенікс”, 1998. ― 136 с.

19 Маїк В. З. Тиснення: технології, матеріали, устаткування / Під ред. д.т.н., проф. Е. Т.Лазаренка. ― Львів: “Мета”, 1998. ― 174 с.

20 Мельничук С. І., Ярема С. М. Офсетний друк: Навчальний посібник: у 2-х кн. Кн. 1.: Технологія та обладнання додрукарських процесів. ― К.: УкрНДІСВД―Ха Гар, 2000. ― 467 с.

21 Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник. ― М., 1998.

22 Никанчикова С.А. Попова А.Л. Технология офсетного производства. ІІ. Печатные процессы. ― М.: Книга, 1980.

23 Перетятко Б. Т., Слоцька А. С. Папір для офсетного друку / Під ред. д.т.н., проф. Е. Т.Лазаренка. ― Львів: НВП “Мета”, 2000. ― 106 с.

24 Пикок Дж. Издательское дело / Пер. с англ. 2-е издание, исправленное и дополненное ― М.: Издательство ЭКОМ, 2002. ― 424 с.: илл.

25 Поліграфічні матеріали. Підручник / Жидецький Ю. Ц., Лазаренко О. В., Лотошинська Н. Д. та ін. / За заг. ред. докт. техн. н., проф. Е. Т. Лазаренка. ― Л.: Афіша, 2001. ― 328 с.

26 Поліграфічні підприємства України: Довідник / Кн. палата України: О. Л. Щеглова. ― К.: Кн. палата України, 2001. ― 112 с.

27 Полянский Н.И. Технология полиграфического производства: Учебник для студентов полиграф. вузов. ― М., 1989

28 Рак Ю. П. Малі друкарські системи: прогнозування, аналіз, синтез. ― К.: Наукова думка, 1999. ― 256 с.

29 Раскин А.Н., Ромейков И.В. и др. Технология печатных процесов. ― М.: Книга, 1989.

30 Розум О.Ф. и др. Печатные формы из фотополимеризующихся материалов. ― К.: Техніка, 1987.

31 Сава В. І. Основи техніки творення книги: Навч. посібник. ― Л.: Каменяр, 2000. ― 136 с.: табл., рис.

32 Спихнулин Н.И. Формные и печатные процессы (технология и систематизация). ― М., 1989.

33 Тимошик М. С. Видавнича справа та редагування: Курс лекцій. У 2-х частинах. Ч. 1. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. ― К., 2002.

34 Тимошик М. С. Історія видавничої справи: Підручник. ― К.: Наша культура і наука, 2003. ― 496 с. ― Іл.., ім., геогр. та предм. пок., резюме англ. м.

35 Ткачук М. П. Трафаретний друк. ― : Хагар, 2000.

36 Трубникова Г.Г. Технология брошюровочно-переплетных процессов. ― М.: Книга, 1987.

37 Шахкельдян Б.Н., Загаринская Л.А. Полиграфические материалы. ― М.: Книга, 1988.

38 Ярема С. М. Флексографія: Обладнання. Технологія: Навч. Посібник. ― К.: Либідь, 1998. ― 312 с.

39 Энциклопедия книжного дела / Ю. Ф. Майсурадзе, А. Э. Мильчин, Э. П. Гаврилов и др. ― М.: Юристъ, 1998 ― 536 c.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові