Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Мета і завдання курсу

Мета дисципліни полягає в отримані студентами необхідних теоретичних знань з літературного редагування, а також вироблення практичних навичок редакторської роботи з текстом.

Завдання дисципліни полягає в опануванні студентами методики аналізу та літературного редагування тексту.

Опанувавши дисципліну, студент повинен:
Знати:
• суть та механізми літературного редагування текстів
• структуру та закони побудови текстів різних жанрів.
• психологію читацького сприйняття текстів.
вміти:
• створювати тексти різних жанрів.
• аналізувати чужі тексти й готувати їх до друку, а для цього володіти логікою аналізу, методами обробки тексту.
• володіти технікою правки тексту, робити реданаліз та редвисновок тексту.

Предметом науки і курсу „Літературне редагування” є редакторська праця, спрямована на аналіз і підготовку журналістського матеріалу до друку, яку виконує літредактор. Редактор - це той, хто має найповніше уявлення про видання вцілому: він знає, як зробити газету, журнал, радіо-і телепередачу, електронне видання. Редактор - це той, хто може керувати колективом журналістів, які працюють у редакції газети або журналу, організовувати їхню роботу на підготовку видання, котре має побачити світ.

Редактор повинен мати знання про газету, журнал, книгу як видання, знання про їхню будову, структуру, знати елементи видання, принципи, правила, засоби його оформлення.

Редактор повинен знати все про текст і текст як продукт авторської діяльності та предмет сприймання і розуміння.

Він повинен добре володіти словом як засобом вираження думки.

Редактор повинен знати все про журналістську творчість.

Він повинен мати знання про сучасні технології видання газети, журналу, книги, створення електронного видання тощо.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові