Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Мета і завдання курсу

Майдаченко П.

Дисципліна “Редагування довідкової літератури” вивчається студентами Інституту, факультетів і відділень журналістики на відділеннях “Видавнича справа та редагування”, “Менеджмент засобів масової інформації” у третьому-четвертому семестрі. До цього студенти вже отримали базові знання з “Основ видавничої справи та редагування”, склавши з цього предмета іспит, і пройшли ознайомчу практику після першого курсу. Вивчення курсу завершується складанням іспиту.

Мета курсу „Редагування довідкової літератури” – підготувати майбутніх фахівців книговидавничого комплексу до самостійних редакторських дій, передовсім виробити вміння і навички редакторського аналізу і редагування довідкової літератури. У завдання курсу входить формування науково обгрунтованого підходу до оцінки творів довідкової літератури, оволодіння загальними методами аналізу текстів з урахуванням виду літератури, типу видання, жанру читацького і цільового призначення, вироблення навичок редагування, практичної роботи з авторами творів довідкової літератури.

Студент повинен також систематично ознайомлюватися з публікаціями щодо проблем книговидавничої справи та редагування, які друкуються на сторінках періодики та спеціалізованих наукових збірників („Друкарство”, ”Палітра друку”, „Книжковий клуб плюс”, „Книга: Исследования и материалы”, „Поліграфія і видавнича справа” тощо).

Мета вивчення дисципліни:
- ознайомлення з історією та сучасним станом випуску довідкової літератури;
- формування наукового підходу до оцінки творів довідкової літератури;
- оволодіння теоретичними практичними методами редакторського аналізу та опрацювання творів довідкової літератури;
- формування комлексу знань щодо сучасних методів підготовки різних типів видань – енциклопедій, словників, довідників тощо;
- оволодіння навичками роботи з авторами творів довідкової літератури;
- ознайомлення з принципами формування видавничого репертуару довідкової книги;
- набуванння практичних навичок оцінки та виправлення текстів довідкових видань.

Перелік основних положень, принципів, вмінь та навичок, якими мають володіти студенти після вивчення дисципліни

Студент повинен знати:
- основні терміни і визначення, що мають найбезпосередніше відношення до дисципліни (енциклопедія, довідник, словник і словник, типова стаття);
- структуру і зміст головніших довідкових видань.

Студент повинен уміти:
- правильно скласти редакторський аналіз довідкового видання;

- сформулювати редакційний висновок на твір довідкового видання.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові