Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Питання до екзамену

Майдаченко П.

1. Основні етапи розвитку світового енциклопедичного книговидання.

2. Досвід видання головніших зарубіжних енциклопедій – „Британіки”, „Американи”, або енциклопедій Польщі, Росії, Німеччини тощо та можливості його адаптації в умовах України.

3. Українознавчі дослідження ХІХ – поч. ХХ ст. Та їх вплив на національне енциклопедичне книговидання.

4. Типологічні особливості українських енциклопедичних видань початку ХХ ст.

5. Україніка на сторінках зарубіжних енциклопедій ХІХ – поч. ХХ ст.

6. Світовий досвід видання персональних енциклопедій та його використання в умовах України.

7. Історичний шлях видання українських словників.

8. Значення досвіду видатних редакторів українських довідкових видань для теорії і практики вітчизняної енциклопедичної справи.

9. Видавнича діяльність товариства „Просвіта”: досвід створення та видання довідкової літератури.

10. Сучасна типологія довідкових видань та її значення для роботи редактора.

11. Біобібліографічний словник: теоретичні засади підготовки та сучасна практика видання в Україні.

12. Двомовні (російсько-українські, українсько-російські) термінологічні словники: теоретичні засади підготовки та сучасна практика видання в Україні.

13. Особливості роботи видавничого редактора над енциклопедіями.

14. Особливості роботи видавничого редактора над довідниками.

15. Особливості роботи видавничого редактора над мовними словниками.

16. Порівняльний аналіз фактичного матеріалу в УРЕ та „Енциклопедії українознавства”.

17. Бібліографічні матеріали українських енциклопедій та шляхи їх редакторського вдосконалення.

18. Редакторський аналіз енциклопедичного видання.

19. Редакторський аналіз довідкового видання.

20. Редакторський аналіз мовного словника.

21. Редакторський аналіз термінологічного словника.

22. Основні типологічні риси довідкового видання та їх відмінності від інших типів видань.

23. Структурна побудова довідкового видання.

24. Основні типи статей довідкових видань.

25. Принципи створення пробної типової статті.

26. Склад і зміст елементів довідково-інформаційного апарату довідкового видання.

27. Вимоги до художньо-технічного оформлення довідкового видання.

28. Принципи створення редакційного висновку щодо твору довідкової літератури та його значення.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові