Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Література до курсу

Сірополко С. Історія освіти в Україні. – К.: Наук.думка, 2001.

Клименко О. Буквар – підручник незвичайний: З історії українських букварів // Почат. Школа. – 2001.- №7. – С.4-14.

Кравець В.П. Школа і педагогіка України кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Тернопіль, 1994.

Мицько І.З. Освіта та книжність України в ХУІ- першій половині ХУІІ ст. – К.: Наук. Думка, 1996.

Павленко Ю.Ф. Наука і освіта в Україні на межі ХІХ – ХХ стю – К.: Борисфен, 1995.

Черниш Н.І. Створення сучасного українського підручника: комунікативний і виховний аспекти // Генеза –експерт. – 1996.- № 2. – С.24-27.

Тимошик М.С. Історія видавничої справи. – К., 2002.

Любар О., Стельмахович М., Федоренко Д. Історія української педагогіки. – К.: Освіта, 1999.

ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1995.

Типология изданий. – М.: Книжная палата, 1990.

Редактирование отдельных видов литературы. Под ред. Н.М.Сикорского.- М.: Книга, 1987.

Антонова С.Г. Васильев В.И. и др. Редакционная подготовка изданий. Учебник для вузов. –М., 2002.

Буга П.Г. Вузовский учебник: Создание, выпуск, распространение. – М.: Книга, 1992.

Черниш Н.І. Створення сучасного українського підручника: комунікативний і виховний аспекти // Генеза-експерт. – 1996. - №2. С.24-27

Бейлинсон В. Арсенал образования. Характеристика, подготовка, конструирование учебных изданий. М., 1986. С. 180-181.

Антонова С.Г., Тюрина Л.Г. Современная учебная книга: Учебное пособие. М., 2001.

Гитис Л.Х. Современное университетское издательство. М.,1997-2001.

Издательство в процессе перемен. Проблемы и перспективы развития учебного и научного книгоиздания в высшей школе и его нормативно-правовое регулирование: Сб. статей. М., 1999.

Бейлинсон В. Арсенал образования. Характеристика, подготовка, конструирование учебных изданий. М., 1986. С. 180-181.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові