Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Питання на іспит

1. Історія розвитку української букваристики (ХУІ – початок ХХ ст.).

2. Формування читанки як особливого різновиду навчальних видань (ХІХ – початок ХХ ст.).

3. Формування національної системи освіти та її вплив на українську навчальну літературу.

4. Педагогічні погляди видатних діячів української культури та їх вплив на навчальну літературу.

5. Видатні діячі української культури – автори та видавці навчальної літератури.

6. Видавнича діяльність товариства „Просвіта”: досвід створення та видання навчальної літератури.

7. Сучасна типологія навчальних видань та її значення у роботі редактора.

8. Структура сучасної освіти та види навчальних закладів.

9. Загальна типологічна характеристика навчальних видань.

10. Предметна сфера навчальних видань.

11. Функціональна сфера навчальних видань.

12. Комунікативна функція навчальних видань.

13. Інформаційна функція навчальних видань.

14. Пізнавальна функція навчальних видань.

15. Розвиваюча, виховна і організаційна функції навчальних видань.

16. Систематизуюча функція навчальних видань.

17. Читацька адреса навчальних видань.

18. Види навчальних видань за цільовим призначенням та характером інформації.

19. Програмно-методичні видання.

20. Навчальний план.

21. Навчальні програми.

22. Навчально-методичні видання.

23. Навчальний посібник.

24. Курс лекцій і конспект лекцій.

25. Характеристика допоміжних навчальних видань.

26. Навчальне видання як цілісний комплекс.

27. Принципи конструювання навчальних видань.

28. Редакторський аналіз змісту твору.

29. Критерії науковості, системності викладу, доступності, цілісності і повноти при аналізі змісту твору навчальних видань.

30. Редакторський аналіз основного, пояснювального і додаткового текстів навчальних видань.

31. Вимоги до мови і стилю твору навчальних видань.

32. Редакторський аналіз трьох складових апарата навчальних видань.

33. Вимоги до апарата орієнтування – передмови, приміток, висновків, бібліографії, вказівників, додатків тощо.

34. Вимоги до методичного апарата організації засвоєння матеріалу

35. Робота редактора над ілюстраціями навчальних видань.

36. Суть державного регулювання підготовки, затвердження, випуску та розповсюдження навчальних видань.

37. Поняття „стабільний”, „основний”, „експериментальний” підручник.

38. Характеристика поняття навчально-методичного комплексу.

39. Особливості видань для дошкільних закладів.

40. Редакторська підготовка видань для дошкільних закладів.

41. Характеристика основних особливостей шкільного підручника.

42. Особливості видань для професійно-технічних навчальних закладів.

43. Особливості видань для вищих навчальних закладів.

44. Нормативні документи щодо технічного оформлення і поліграфічного виконання навчальних видань.

45. Діяльність одного з українських спеціалізованих видавництв з випуску навчальних видань: здобутки та проблеми.

46. Організація видання навчальної літератури в Україні в умовах перебудови освітньої системи.

47. Сучасна педагогічна періодика України: тематико-типологічна характеристика газет.

48. Сучасна педагогічна періодика України: тематико-типологічна характеристика журналів.

49. Концепція навчальних видань .


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові