Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Мета і завдання курсу

Актуальність курсу. Нормативний курс “Видавнича справа і редагування” є першою сходинкою для майбутніх редакторів, журналістів, видавців у оволодінні ними складного і різноманітного комплексу навичок, пов’язаних з організацією роботи того чи іншого редакційно-видавничого підрозділу.

Особливість і новизна цього курсу полягає в тому, що майбутньому фахівцеві видавничої справи випадає вивчати його у відмінних від попередніх умовах, які складаються нині в журналістській і видавничій сферах нашої держави. Слідом за стрімким розвитком розмаїтої системи засобів масової інформації, все строкатішою стає картина і в книговидавничій справі. Монополію державних видавництв щодо випуску і поширення книжкової продукції все активніше витісняють сотні новоутворених комерційних, відомчих видавництв і видавничих організацій, продукція окремих редакторів-видавців. За даними Книжкової палати України, сьогодні в державі випуском різноманітних видів видань займається понад тисяча зареєстрованих видавничих структур. З них лише 28 – видавництва державної форми власності.

За такою, в цілому позитивною, тенденцією сьогодні проглядається і її негативний бік. Низький редакторський, художньо-естетичний, мовний і поліграфічний рівень значної кількості випущених видань засвідчує, що за цю відповідальну й далеко не просту справу нерідко беруться люди, елементарно не посвячені в “ази” теоретичних і практичних особливостей редакційно-видавничої справи зокрема і книгодрукування в цілому.

З іншого боку, незважаючи на значне зростання кількості суб’єктів видавничої діяльності нині вітчизняне книговидання в цілому переживає глибоку кризу. Так, на одного мешканця України в 1999 оці було видано 0,34 книги, тоді коли в країнах Західної Європи цей показник складає 12-16 книг на душу населення.

Метою курсу є набуття студентами теоретичних і практичних навичок для роботи молодшим редактором, редактором-організатором, випусковим редактором чи редактором-менеджером у сучасній видавничій структурі.

Найголовнішими завданнями курсу є ознайомлення студентів з:
-особливостями і тенденціями розвитку українського книговидання в контексті розвитку світової редакційно-видавничої справи;
-структурою і організацією роботи новітнього видавництва;
-основними етапами редакційно-видавничого процесу;
-особливостями проходження рукописів і версток;
-маркетингом і менеджментом у книговидавничій справі;
-загальною методикою роботи редактора з рукописом, версткою та оригінал макетом друкованого видання.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові