Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Теми семінарських занять

(теми, позначені зірочкою, на відділенні “Видавнича справа та редагування” вивчаються за предметами “Історія видавничої справи” та “Коректура”)

Семінар 1

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА СПРАВА В УКРАЇНІ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ*

1. Російська (радянська) концепція витоків і розвитку української рукописної і друкарської справи: причини її виникнення і наслідки для розвитку українського книгознавства

2. Концепції західних та українських учених виникнення українського друкарства в контексті зародження і поширення видавничої справи в Європі.

3. Редакційно-видавнича справа в Київському університеті в історичному контексті

4. Значення досвіду перших друкарів і видавців Києво-Печерської лаври і Київського університету Св. Володимира для нинішніх редакторів і видавців.

Література

Запаско Я., Мацюк О., Стасенко В. Початки українського друкарства. – Львів: Центр Європи, 2000. 22 с.
Низовий М., Тимошик М. Українське друкарство і видавнича справа на сторінках російської енциклопедії “Книга” // Друкарство. 2000. №6. С. 90-93.
Огієнко І. Історія українського друкарства / передмова, упоряд. і примітки М. Тимошика. К., 1994.
Тимошик М.. Історія видавничої справи. Підручник. К.: Наша культура і наука, 2003. С. 128-147. С. 198-230. 159-169.
Тимошик М. Її величність – книга. К.: Наша культура і наука. 1999. Розд. 1, 2, 3.
Тимошик М. Видавнича справа та редагування. Курс лекцій. У 2-х частинах. Част. 1.
Тимошик М. Історія українського друкарства потребує переосмислення // Літературна Україна. 2002. 21 березня.
Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутнє / За ред. В. Різуна. К., 1997.

Семінар 2

ОСОБЛИВОСТІ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

1. Ситуація в українській книговидавничій справі після розвалу радянської імперії

2. Закон України “Про видавничу справу”
- вплив суспільно-політичної ситуації в державі і окремих парламентарів на зміст і характер прийняття закону (Її величність - книга. С. 266-276)
- структура Закону, його позитивні сторони й недоліки (статті М. Тимошика в “Друкарстві” про цей Закон)
- характер і зміст боротьби вітчизняних видавців за удосконалення законодавства з видавничої справи та її результати (статті М. Т. в “Друкарстві”)
- характер і зміст прийнятих 2001 року поправок до Закону про видавничу діяльність і їх вплив на стан книговидавничої галузі (статті М. Т. в “Друкарстві”)

3. Порівняльна характеристика законодавства України, Росії та Польщі щодо видавничої справи (статті М. Т. в “Друкарстві”: 1999, № 4, №6)

4. Набутки, тенденції і проблеми українського книговидання сьогодні: тематичний, мовний, географічний аспекти

Література:

Закон України “Про видавничу справу” // “Урядовий кур’єр. - 1997. - № 130-131. - 19 липня. (Або окремі видання Закону).
Законодавство в світі книги: шляхи реалізації в Україні рекомендацій Ради Європи. Матеріали Міжнародної конференції. Київ, 21-22 квітня 1997 р. - К., 1998. - 120 с.
Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформаційної політики, видавничої та бібліотечної справи. Тематична добірка. У 2-х ч. Ч.ІІ. Правове регулювання у сфері видавничої та бібліотечної діяльності. - К., 2000. - 234 с.
Ковба І. Обличчям до гострих проблем: Про що свідчать злети й падіння у вітчизняній видавничо-поліграфічній справі // Друк і книга. - 2003. - №1. - С. 2-3.
Тимошик М. Історія видавничої справи. – К.: Наша культура і наука, 2003. (Розділ “Видавнича справа незалежної України на етапі становлення”). - С. 455-479.
Тимошик М. Її величність – книга. - К.: Наша культура і наука, 1999. - С. 262-271.
Тимошик М. Видавнича справа в Україні на сучасному етапі: тенденції, проблеми. Текст лекції для студентів Інституту журналістики з курсу “Видавнича справа та редагування”. – К.: Інститут журналістики, 2002. - 23 с.
Тимошик М. Книжкова справа в Росії та Україні на межі тисячоліть // Друкарство. - 1999. - №6. - С. 70-74.
Тимошик. Ситуація у видавничій сфері вийшла з-під контролю держави // Друкарство. - 2000. - №4. - С. 4-7.
Тимошик М. Українське друкарство у дзеркалі Харківського Міжнародного фестивалю “Світ книги-2001”: набутки, тенденції, проблеми // Друкарство. - 2001. - №3. - С. 4-7.
Тимошик М. Ситуація у видавничо-поліграфічній галузі вселяє стриманий оптимізм // Друкарство. - 2001. - №4. - С. 6-8.
Тимошик М. Краху національного книговидання можна уникнути, якщо в цей процес терміново втрутиться держава // Літературна Україна. – 2003. – 23 січня.
Сенченко М. ПДВ у видавничій справі русифікує Україну // Друкарство. - 2000. - №2. - С. 12-15.

Семінар 3

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА СТВОРЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИДАВНИЦТВА В УКРАЇНІ

1. Коротка характеристика наявної нормативно-правової бази діяльності видавництва (видавничого підрозділу).

2. Найпоширеніші організаційно-правові форми функціонування видавництв.

3. Типова структура Статуту видавництва. 4. Змістове наповнення основних розділів Статуту (розглянути на прикладі положень Закону та конкретного видавництва).

5. Поняття “Юридична адреса”.

6. Порядок державної реєстрації новоутвореної видавничої структури.

Література

Беспалова В. Щоб стати суб’єктом видавничої справи // Друк і книга. – 2002. - №1. – С. 29.
Закон України „Про підприємства в Україні”. В кн.: Закони України. – 1996. - Т. 1. – С. 310-371 (з врахуванням змін). Першодрук (без врахування наступних змін) - Відомості Верховної Ради. – 1991. - №24. – С. 272.
Закон України „Про підприємництво”. В кн.: Закони України. – 1996. – Т. 1. – С. 191-201 (з врахуванням змін). Першодрук (без врахування змін) – Відомості Верховної Ради. – 1991. - №14. – С. 169.
Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів: Постанова Кабінету міністрів від 17 листопада 1997 р. // Палітра друку. – 1997. - №6. – С. 6.
Тимошик М. Як створити видавництво // Друкарство. – 2001. - №1. – С. 22-23.
Що необхідно знати про видавничу діяльність: Як регулюється в Україні видавнича діяльність? // Вісник Книжкової палати. – 2001. №1. - С. 8-9.

Семінар 4

РОЗРОБКА ВИДАВНИЧОЇ ПРОГРАМИ ТА РОЛЬ РЕДАКТОРА В ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ

1. Поняття “видавнича програма”.

2. Чинники, що впливають на зміст і характер видавничої програми.

3. Читацькі смаки та їх вплив на формування книговидавничого ринку.

4. Взаємозв’язок кадрового потенціалу, профілю видавництва та видавничої програми.

5. Західна форма розкриття видавничих планів за принципом “boor in hrint” (книга в друці) та її перспектива в Україні.

6. Цивілізовані способи вивчення видавничих програм і перспективних планів конкурентів з видавничого бізнесу.

Література

Бем Гольгер та ін. Видавець майбутнього: маркетинг і менеджмент у видавництві / пер. з нім. – К.: Основи, 1994. – С. 27-33 (розробка програми, політика програми).
Книги України: Книготорговельний каталог. – К.: ВБФ „Книги України” - Книжкова палата України, 2001. – Вип. 1. – С. 4-7; 2002. – Вип. 2, 3, 4. – С. 4-7; (про систему book in print).
Книгоиздательский бизнес: Сб. статей: Пер. с англ. М.: СП Бук Чембер Интернэшнл, 1993. – С. 60-71 (пошук ідеї, вибір);
Тимошик М. Розробка видавничої програми // Друкарство. – 2001. – С. 22-24.
Энциклопедия книжного дела. – М.: Юристъ, 1998. – С.106 (про безпрограшні видання). - С. 368-379 (про конкурентну ситуацію на видавничому ринку).

Семінар 5

ОРГАНІЗАЦІЯ І СТРУКТУРА СУЧАСНОГО ВИДАВНИЦТВА. ВИДАВНИЧА ПРОДУКЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ

1. Видавництва (видавничі структури) та їх типи.

2. Характеристика видавництв за головними ознаками (масштаб діяльності, тематичний діапазон літератури, вікова специфіка адресатів, знаковий принцип творення видання, форма власності, економічна природа діяльності, структура підпорядкованості) на прикладі видавництв:
- “Освіта”;
- “Мистецтво”;
- “Світ”;
- “Маяк”;
- “Каменяр”

3. Структура сучасного видавництва. Переваги й недоліки структури середнього видавництва радянського, західного і американського типу.

4. Вимоги щодо оптимальної структури сучасного видавництва.

Література:

Буханенко Д. На реалії зважати, а книжки видавати (вид-во “Маяк”) // Друкарство. - 1999. - №5 (вересень-жовтень). - С. 14-15.
Мельник І. “Світ” відчиняє двері у світ // Палітра друку. - 1996. - №3. - С. 60-61.
Подолюк І. Працюємо на майбутнє (вид-во “Освіта”) // Друкарство. - 2000. - №6 (35). - С. 47-50.
Подолюк І. Діамантовий ювілей видавництва “Освіта” // Друкарство. -1995. - №5 (вересень-грудень). - С. 27-30.
Прибєга Н. “Нова палітра “Мистецтва” // Палітра друку. - 1996. - №2. - С. 56-58.
Сапіга Д. Видавництву “Каменяр” – 60 // Друкарство. - 1999. - №6 (29). - С. 22-23.
Тимошик М. Організація і структура сучасного видавництва // Друкарство. - 2001. - №3 (38). - С. 14-16.

Семінар 6

ВИДИ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ

1. Поняття “видавнича продукція”.

2. Спільні й відмінні ознаки видів видавничої продукції.

3. Ознаки офіційних та нормативних видань.

4. Ознаки наукових і науково-популярних видань.

5. Характеристика підвидів довідкових видань.

Завдання кожному студентові на це семінарське заняття:

підібрати, показати і прокоментувати випущені в останні роки в Україні різними видавництвами зразки видавничої продукції за:
- цільовим або соціально-функціональним призначенням;
- адресністю читача;
- знаковою природою інформації;
- формою і матеріальною конструкцією;
- приналежністю до автора, видавця чи спонсора;
- рівнем художнього оформлення і способом поліграфічного виконання;
- кількістю видань;
- способом укладання текстів.

Література:

Видання. Основні види: Терміни та визначення. ДСТУ 3017-95. – К.: Держстандарт України, 1995. - 46 с.
Дейтус К. Сміт. Посібник книговидавця. – К.: Любіть Україну, 1999. – С. 107-120 (види книговидань – для загального знайомства)
Мигонь К. Наука о книге: очерк проблематики / пер. с польского. – М.: Книга, 1991 (параграфи про етимологію поняття книга).
Тимошик М. Види видавничої продукції. Книга як основний предмет видавничої діяльності // Текст лекції для студентів Інституту журналістики з курсу “Видавнича справа та редагування”. – К.: Інститут журналістики, 2002. 20 с.
Тимошик М. Видавнича продукція та її види. Книга як основний предмет видавничої діяльності // Друкарство. – 2001. – №5. – С.84-86.

Семінар №7

ПОБУДОВА КНИГИ

1. Матеріальна частина побудови книги:
- характеристика книжкового блоку;
- друкарські аркуші кратності 32, 16 чи 8 сторінок як напівфабрикати книги;
- друкарські зошити та види їх скріплення (склеювання, прошивання);
- віднайти у виданнях попередніх років і прокоментувати деталі книжкового блоку: вкладки, наклейки;
- обкладинка: функції, матеріали для її виготовлення. Аналіз і коментар власне підібраних різних видів обкладинок давніших і сучасних вітчизняних та зарубіжних видань;
- оправа, її роль і значення. Аналіз і коментар власне відібраних різних видів оправ давніших і сучасних вітчизняних та зарубіжних видань;
- коментарі і аналіз суперобкладинок;
- коментар і аналіз власне відібраних форзаців;
- каптал, футляр, закладка: коментар і аналіз власне відібраних елементів матеріальної частини книги.

- 2. Змістова частина побудови книги
- підібрати з різних видань і прокоментувати елементи вступної частини видань, звернувши увагу при аналізі в спільному і відмінному в характеристиці “переднього слова”, “від видавництва”, “передмови”, “вступної статті” , “авторського вступу”;
- підібрати з різних видань і прокоментувати елементи основної частини книжкового видання, звернувши увагу на дотримання встановленої ієрархії членування тексту в усьому виданні. Віднайти випадки порушення видавцем чи автором єдиної структури видання в усіх підрозділах;
- підібрати з різних видань і прокоментувати елементи заключної частини видань, віднайшовши конкретні позитивні і негативні приклади.

Література:

Тимошик М. Побудова книги.: Матеріальна і змістова частини // Друкарство. - 2002. - №1. – С. 82-85.
Книги бібліотечних серій “Літературні пам’ятки України”, “Пам’ятки історичної думки України”, інші видання, як наочні посібники для аналізу зазначених у темі практичного заняття питань.
Книги для аналізу їх складових частин:
Максимович. “Киев явился градом великим…”: вибрані українозн. твори. К., 1994.
Огієнко І. Історія українського друкарства. К., 1994.
Українське питання., К. 1997.
Животко А. Історія української преси. К, 2000.
Огієнко І. Історія української літературної мови. К., 2001.
Тимошик М. Її величність – книга. К., 1999.
Тимошик М. “Лишусь навіки з чужиною…” К., 2000.
Історія української преси. ХХ століття. Хрестоматія. К., 2001.
Фігус-Ралько А. Українська Канада. К., 2001.

Семінар 8-9 (4 години)

КОРЕКТУРНІ ЗНАКИ У ЖУРНАЛІСТИЦІ ТА ВИДАВНИЧІЙ СПРАВІ. ПРАКТИКА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ*

1. Сучасний стан із коректурою в українських ЗМІ та видавництвах.

2. Знаки заміни (букви, декількох букв, слів, рядка, декількох рядків)

3. Знаки вставки (пропущеної літери, кількох літер, розділових знаків)

4. Знаки викидання (букв, складів, слів, рядків

5. Знаки перестановки елементів набору (зміна місцями, перенесення в інше місце, пересування елементів до потрібного місця, абзацний відступ, з’єднання абзаців

6. Знаки пробілів (збільшення, зменшення, вирівнювання, з’єднання, роз’єднання)

7. Знаки шрифтових виділень (прописні, курсив, півжир, розрядка, курсивний півжир.

8. Знаки виправлення технічних дефектів набору.

9. Знак відміни попередньої вказівки правки.

10. Правила застосування коректурних знаків.

11. Редагування різних видів текстів із застосуванням коректурних знаків

Література

Издательский словарь-справочник. М., Юристъ, 1998. С. 234-242 (Раздел «Техника и методика корректуры»
Довідник коректора / Феллер М. Д., Квітко І. С., Шевченко Н. Г. – Харків, 1972.
Крайнікова Т. С. Коректура в сучасній журналістиці і книговиданні: сучасний стан, тенденції, проблеми // Друкарство. – 2003. - №3.
Крайнікова Т. Типові порушення технічних правил набору і верстки // Друкарство. – 2003. №6. – С. 33-36.
Різун В. В. Основи комп’ютерного набору і коректури: Підручник. – К., 1999.

Семінар №10

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ПРОЦЕС І РОЛЬ РЕДАКТОРА В НЬОМУ

1. Підготовчий етап
- порядок роботи редактора з автором;
- документи, необхідні для початку роботи з рукописом;
- авторська заявка, план-проспект, анотація;
- поняття “комплектність оригіналу”;
- загальні вимоги до авторського оригіналу;
- технічні вимоги до ілюстративних матеріалів оригіналу

2. Редакційний етап
- рецензування твору;
- основи роботи редактора з рукописом (сутність загального редагування);
- методика загального редагування;
- зміст редакційної правки;
- розмітка оригіналу.

3. Виробничий етап
- варіанти підготовки майбутнього видання до набору і верстки;
- рукописний (паперовий) і екранний (комп’ютерний) способи редагування: полюси і мінуси;
- сучасний процес обробки оригіналу (4 функції);
- шляхи введення тексту в комп’ютер;
- процес форматування і верстки;
- порядок проходження версток;
- порядок роботи з плівками.

Література:

Тимошик М. Редакційно-видавничий процес. (Заочний університет видавця. Заняття 10) // Друкарство. – 2003. - №3. – С. 26-32.
Тимошик М. Видавнича справа та редагування. Ч. 1. К., 2002. - С. 86-87.
Пикок Дж. Издательское дело. М., 1998.
Энциклопедия книжного дела. М., 1998.
Мир печати: словарь-справочник.
Книга для авторов: как создать и издать книгу лучше, быстрее дешевле. М., 2001.

Семінар 11

СУТНІСТЬ ТА ГОЛОВНІ СКЛАДОВІ РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧОГО ПРОЦЕСУ

1. Визначення й обґрунтування поняття „редакційно-видавничий процес”

2. Загальна характеристика підготовчого етапу.

3. Способи пошуку редактором потрібного автора та оригіналу майбутнього видання.

4. Вимоги щодо авторського оригіналу, придатного до редакційної підготовки.

5. Поняття „Облікова картка видання” та зміст первинних документів для неї.

6. Загальна характеристика редакційного етапу

7. Сутність і зміст рецензування майбутнього видання.

8. Порядок роботи редактора з авторським оригіналом.

9. Загальна характеристика виробничого етапу.

10. Загальна характеристика маркетингового етапу.

Рекомендована література до теми

Бем Г. та ін. Видавець майбутнього: маркетинг і менеджмент у видавництві / Пер. з нім. – К.: Основи, 1994. - 174 с.
Крайнікова Т. Коректура в сучасних журналістиці а книговиданні // Друкарствою – 2003. - №3. – С. 20-23.
Маковеев Н. Маркетинг в издательском деле и тенденции в развитии рынка учебной литературы // В кн. Издательства в процессе перемен. – М.: Логос, 1999. – С. 128-154.
Пикок Д. Издательское дело: От замысла до упаковки / Пер. с англ.. – М.: ЭКОМ, 1998. (Разд. 2 – Подготовка текста. – С. 41-50.)
Подготовка к изданию учебной, научной и справочной литературы: Пособие для автора, рецензента, редактора и корректора/ Сост. О. Добровольсикй, М. Хойнацкий. – К.: Вища школа, 1989. – 80 с.
Сикорский Н. М. Теория и практика редактирования. – М.: Высшая школа, 1971. – С. 145-205.
Тимошик М. Редакційно-видавничий процес // Друкарство. – 2003. - №3. - С. 26-29.
Шевченко В. Лексика комп’ютерних редакційно-видавничих систем: Англо-український словник. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2000. - 112 с.

Семінар 12

РЕДАГУВАННЯ: СУТНІСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ЗМІСТ ТА ВИДИ

1. Етимологія поняття редагування.

2. Етапи редагування.

3. Суть першого, наскрізного, читання.

4. Комплектність оригіналу.

5. Структура видання.

6. Робота над заголовками.

7. Сутність редакторської правки.

8. Редакторська правка і видавнича етика.

9. Складові загального (універсального) редагування.

10. Складові спеціального редагування.

Рекомендована література до теми

Анти-суржик / за ред. О. Сербенської. – Львів: Світ, 1994. -152 с.
Дапаможнік для журналістау цэнтральнай и усходняй Еуропы / Пер. з англ. – Мінск, 1995. – С.115-122.
Іванченко Р. Літературне редагування: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: Вища школа, 1983. – 248 с. (Репринтне перевидання 2003 р., Парламентське вид-во)
Мильчин А. Методика редактирования текста. 2-е изд. – М.: Книга, 1980. – С- 5-98.
Партико З. Загальне редагування. Нормативні основи: Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2001. – С. 19-38, 48-298.
Різун В. Літературне редагування: Підручник. – К.: Либідь, 1996. - 240 с. Сава В. Основи техніки творення книги: Навч. посібник. – Львів: Каменяр, 2002. – 136 с.
Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність. – К., 2002. – 392 с.
Терехова В. Литературное редактирование: Учебн. пособие – Л., 1975. – 94 с.
Тимошик М. Редагування як вид професійної діяльності та як складова редакційно-видавничого процесу // Друкарство. 2—3. - №4. - С. 32-35.
Ярема С. Технічне редагування: Навч. посібник. – К., 2003. – 286 с.

Семінар 13

МЕТОДИКА РЕДАГУВАННЯ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНИХ, РЕКЛАМНИХ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕКСТІВ

1. Загальна характеристика типології газетно-журнальних видань.

2. Суть „простого писання і редагування” (за Огієнком).

3. Журналістський факт та його оцінка редактором.

4. Роль редактора в удосконаленні структури журналістського твору.

5. „Принцип однаковості” як стиль конкретного видання.

6. Ази теорії реклами для редактора.

7. Специфіка редагування рекламних видань.

8. Специфіка редагування інформаційних видань.

Рекомендована література до теми

Біобібліографія вчених України. Віталій Макарович Русанівський: Біобібліографія до 70-річчя, К: Наукова думка, 2001. - 46 с. (приклад типової структури і редагування інформаційного видання). Бове К., Аренс У. Современная реклама: Пер. с англ. – Тольятти, 1995. – 704 с.
Владимирова Г. Салоган – не воробей, вылетит – не пойм...ешь!(Типове реклммные ошибки в текстах аудио- и видеороликов // Рекламное Измерение. – 1999. - №12 (65). – С. 2-3.
Декан А. Реклама: пер. с франц. – М.:Прогресс, 1993. – 176 с.
Джига Т. Політична реклама в Україні. – К.: Центр вільної преси, 2002. – 78 с.
Капелюшний А. Типологія журналістських помилок. – Львів, 2000. – 68 с.
Капелюшний А. Стилістика редагування журналістських текстів: Навч. посібник. – Львів: ПАІС, 2003.- 544 с.
Карпенко В. Журналістика: Основи професіональної комунікації: Навч. посібник. – К.: Нора-прінт, 2002. – С. 55-95, 205-226, 287-304. (Теми 3, 4,11,15).
Кохтев Н., Розентаь Д. Слово в рекламе. – М.: Экономика, 1978. – 71 с.
Романюк М. Загальна і спеціальна бібліографія: Навч. посібник. – Львів, 2002, - 112 с.
Репкова Т. Новое время: Как создать профессиональную газету в демократическом обществе. - К., 2002. – С. 99-142 (Раздел «Редакционное содержание»).
Тимошик М. Редагування текстів за видами видань (газетно-журнальні, рекламні, інформаційні) // Друкарство. – 2003. №5. С. 18-21.
Тимошик Микола. Наукові праці, журналістика, публіцистика: Біобіліографічний покажчик. 1978-2003. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 92 с. (приклад типової структури і редагування інформаційного видання).
Шевченко В. Оформлення сучасного газетного видання: Навч. посібник. - К., 2003. – 344 с.

Семінар 14

МЕТОДИКА РЕДАГУВАННЯ НАУКОВИХ, НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ, ДОВІДКОВИХ ВИДАНЬ

1. Вимоги практики видавничої справи до редакторів наукових видань.

2. Характеристика типологічного ряду наукових видань.

4. Роль ознайомчого аспекту в редагуванні.

5. Шляхи поліпшення структури оригіналу.

6. Змістовий аспект редагування.

7. Специфіка редагування науково-популярних видань

8. Дизайн та оформлення в редагуванні.

9. Прийоми популяризації викладу матеріалу в оригіналі.

10. Типологічний ряд довідкових видань.

11. Роль редактора в розробленні загальної концепції майбутнього довідкового видання.

Рекомендована література до теми

Адамов Е., Кричевський В. Оформление справочных зданий. – М.: Книга, 1981.
Антонова и др. Редакторская подготовка изданий: Учебник – М., 2002. – С. 23-144. (Главы 2, 3, 4).
Беккер-Нильсон Т. Международное научное книгоиздание. В кн.: Эффективное книгоиздание.: Сб. статей. – М.: Весь мир, 2002. – С. 109-117.
Бородін В. Про основні вимоги підготовки й видання Шевченківської енциклопедії // Слово і час. – 1994. - №3. - С. 6-10.
Винокуров Д. Методика підготовки отраслевой энциклопедии. – М., 1968.
Редактирование отдельных видов литературы: Учебник. – М.: Высшая школа, 1973. – С. 87—169. (Главы 4, 5).
Кубійович В. Дві українські енциклопедії. В кн.: В. Кубійович. Наукові праці у 2-х т. / Упорядк. і вст. ст. О. Шаблія. – Париж-Львів: Фенікс, 1996. – Т. І. – С. 682-739.
Серажим К. Текстологія: елементи тексту й апарат видання. - К., 1998. – 72 с.
Спрвочные зданий. Специфические особенности и требования / Под ред. Э. Гольцевой. – М.: Книга, 1982.
Тимошик М. Редагування текстів за видами видань (наукові, науково-популярні, довідкові) // Друкарство. – 2003. №6. – С. 28-32.
Черниш Н. Українська енциклопедична справа: історія розвитку, теоретичні засади підготовки видань. – Львів: Фенікс, 1998. – 92 с.
Черниш Н. Українське енциклопедичне книговидання // Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку українського суспільства. – Львів, 1995. – С. 32-45.
Черныш Н. Уроки издательского опыта Н. П. Бажана: Работа в главной редакции Украинской Советской Энциклопедии // Книга: Исследования и материалы. – Вып. 54. – С. 106-124.

Семінар 15

МЕТОДИКА РЕДАГУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТА ХУДОЖНІХ ВИДАНЬ

1. Специфіка типологічного ряду навчальних видань.

2. Загальна методика роботи редактора.

3. Структурування змістової частини.

5. Роль редактора в забезпеченні належного навчально-методичного рівня тексту.

6. Типологія художніх творів та їх видань.

7. Редагування творів класичної літератури.

8. Редагування творів сучасного красного письменства.

Рекомендована література до теми

Антонова С. И др. Редакторская подготовка изданий: Учебник. – М., 2002. – С. 145-239 (Главы 5, 6).
Гречихин А., Древс Ю. Вузовскач учебная книга. Типология, стандартизация, компьютеризация: Учебно-метод. пос. – М.: Логос, 2000. - 254 с.
Дружбинский В. Опечатки: Роман-клип. – К.: Скарби, 1999.- 188 с.
Редактирование отдельных видов литературы: Учебник. – М.: Высшая школа., 1973. – С.178-263. (Главы 6, 7).
Цікоцкі М. Сугучнысць слоу жывых…: Нотаткы па стылыстыцы мастацкай лытаратуры. – Мінськ, 1981. – 190 с.
Тимошик М. Редагування текстів за видами видань (навчальні, художні) // Друкарство. – 2004. №1. – С. 18-22.

Семінар 16

ВІДНОСИНИ ВИДАВНИЦТВА І РЕАЛІЗАТОРА ДРУКОВАНОГО ПРОДУКТУ

1. Ретроспектива становлення і розвитку торгівлі друкованою продукцією.

2. Централізована система продажу видавничої продукції.

3. Ринкова система продажу видавничої продукції.

4. Становлення нової мережі продажу видавничої продукції в Україні:
- відділи маркетингу видавництв
- книжкові магазини та їх відділи
- книготорговельні фірми
- дрібнооптові (гуртові) книготорговельні підприємства
- лотки й кіоски з продажу друкованої продукції
- Інтернет-магазини
- книжкові базари
- книжкові ярмарки
- книжкові клуби
- роямий продаж без посередників
- фізичні особи (книгоноші)
- книжкові відділи непрофільних торговельних підприємств
- відділи “книга – поштою”.

Рекомендована література до теми

Блощицька Г. Перший крок: впровадження принципів системи “Book in print” у практику вітчизняного книжкового ринку // Друкарство. – 1999. - №3 (травень-червень). - С. 54.
Володарчик Я. Маркетинг у видавничій справі: фантазія чи дійсність?: Пер. з польської. – Львів: Кальварія, 2002. - 144 с.
Вишнякова М. Реклама в книжных издательствах // Полиграфист и издатель (Россия). – 2002. - №1. – С. 74-75.
Губарець В. Крізь „Петрівки”, „квадрати” і човникові нашестя: Чи можемо підняти з руїн те, що миттєво розтрощено приватизаційними поривами? // Друк і книга. – 2002. - №2. – С. 10-11.
Эриашвили Н. Теоретико-методологические основы книгоиздательского маркетинга. В 2 ч. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – Ч. 1. - 621 с.
Ковба Ж., Барзилович О. Книжковий ринок «Петрівка»: спогади з минулого чи ораз майбутнього? // Друкарство. – 1999. - №3 (травень-червень). – С. 55-57.
Книжный маркетинг: Пер. с английского. СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 1999. – 336 с.
Копистинська І. Книгорозповсюдження в Україні: стан і перспективи // Друкарство. – 2003. №3. – С. 24-25.
Костів Л. Будні українського книготорговця. – 2002. - № 3. – С. 23-27.
Костів Л. Інтернет і книга: особливості національної віртуальності // Книжковий огляд. – 2003. - №1-2. - С. 40-47.
Тимошик М. Книговидавнича справа в Росії: ста і тенденції // Друкарство. – 2002. - №6. – С. 74-78.
Тимошик М. Відносити видавництва і реалі заторів друкованого продукту // Друкарство. – 2003. - №1. - С. 28-31.

Семінар 17

СКЛАДОВІ СОБІВАРТОСТІ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ

2. Поняттєвий мінімум економічних знань редактора-видавця.

3. Характеристика складових витрат на підготовку й видання друкованого продукту:
- витрати на гонорар
- загальновидавничі витрати
- редакційні витрати
- поліграфічні витрати
- маркетингові витрати

4. Типові методики визначення потреби паперу для малотиражних та великотиражних видань.

5. Структура і зміст кошторису

6. Шляхи зниження загальної вартості конкретного видання за основними блоками витрат: гонорар, загальновидавничі, поліграфічні, маркетингові витрати.

Рекомендована література до теми

Гуревич. Экономика средств массовой информации: Учебн. пособие. -М.: РИП-холдинг, 2001. - 244 с.
Гутиря І. І. Економіка засобів масової комунікації: Навч. посібник. / За ред. Різуна В. В. – К.: Інститут журналістики, 2002. – 122 с.
Киверин В. Экономика редакции газеты: Учебн. пособие. – М.: Аспект-Пресс, 2002. - 106 с.
Монамс М. Постановка финансового менеджмента в рамках стратегии компании / В кн.: Эффективное книгоиздание. – М.: Весь мир, 2002. – С. 69-91.
Новикова. Издательская деятельность: бухучет и налогообложение. - М.: Совреманнея экономика и право, 2000. – 94 с.
Тимошик М. Витрати на підготовку й видання друкованої продукції // Друкарство. – 2003. - №2. – С. 42-45.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові