Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Питання до екзамену

Виникнення письма й алфавіту як предтеча книгописання. Форми книги.

Ранні осередки рукописної книги на Близькому Сході, в Азії та Європі.

Глиняні книги Ассирії.

Причини поширення рукописання.

Вимоги давньоєврейських талмудистів до переписувачів книг.

Обставини і причини фальсифікації історії української видавничої справи за радянської доби.

Нова періодизація становлення і розвитку української рукописної (видавничої справи).

Предтеча давньоукраїнського видавничого архіву - “Кам’яна Могила”

Аргументи “за” і “проти” видатної пам’ятки української видавничої справи - “Велесової книги”.

Свідчення зарубіжних авторів щодо наявності української рукописної справи дохристиянської доби.

Періодизація давньоукраїнського рукописного книгописання.

Провідні осередки рукописної справи в давньоукраїнській державі після прийняття християнства

Початки рукописної книжкової справи в Києво-Печерській друкарні.

Організація праці переписувачів і творців рукописних книг.

Критерії, за якими визначаються головні вихідні дані давніх рукописних книг.

Найдавніші рукописні українські шедеври.

Суспільно-політичні й економічні передумови виникнення друкарства у світі.

Передумови запровадження у видавничу практику рухомих літер.

Фестський диск як перший у світі друкований текст.

Видавнича діяльність Лавріна Костера.

Видавнича діяльність Йогана Гутенберга.

Відмінності в технології друкарства в Європі та Азії.

Чинники, які стримували розвиток друкарства у ХУ-ХУІІІ століттях.

Значення друкарства в контексті цивілізаційного поступу людства.

Значення друкарства в контексті розвитку редакційно-видавничої справи.

Російська (радянська) концепція витоків українського друкарства.

Концепція західних учених щодо витоків українського друкарства.

Концепція українських учених щодо витоків вітчизняного друкарства.

Перший український друкар Степан Дропан: гіпотези, документальні свідчення, опоненти.

Найдавніші осередки раннього українського друкарства (ХУ-ХУІІ ст.)

Видавнича діяльність Києво-Печерської друкарні ХУ-ХУІІ століть.

Чернігово-сіверський видавничий осередок ХУ-ХУІІ століть.

Походження й освітній рівень українських друкарів раннього періоду розвитку вітчизняного друкарства.

Тематичний репертуар стародруків.

Структура ранніх книжкових видань.

Ознаки української сутності вітчизняних першодруків.

“Києво-Печерський патерик” як джерело вивчення ролі редактора й упорядника текстів у подальшому удосконаленні твору.

Редакторські та видавничі нововведення, спонукані друкарством.

Суспільні потреби і політичні перепони на шляху становлення видавничої справи в університетах.

Становлення друкарні Київського університету Св. Володимира.

Роль Михайла Максимовича в розвитку наукової книги

Правопис Максимовича в історії видавничої справи.

Тематичний аспект наукового книговидання.

Причини виникнення цензури в Росії і специфіка її застосування до українського друку.

Основні антиукраїнські цензурні циркуляри та їх вплив на друкарство.

Цензура видавничої справи як чинник заборони українства

Біблія як предмет книгознавчого аналізу. Біблійний текст як основа розвитку мови кожного народу.

Ранні спроби перекладів і видань Біблій на українських землях. Острозька Біблія.

Видання Книги книг літературною мовою: долі перекладів і перекладачів та редакторів.

Ситуація з українським друком напередодні Лютневої революції 1917 року.

Політика українських урядів (УНР) у видавничій справі.

Кам’янець-Подільський як видавничий і книгознавчий центр УНР.

Видавничий репертуар періоду Української Народної Республіки.

Творення нової видавничої мережі на етапі становлення радянської влади.

Еволюція видавничої мережі радянського типу.

Структура української видавничої справи напередодні розвалу Радянського Союзу.

Специфіка роботи редактора в радянських період.

Предтечі українського книговидавничого руху у Франції.

Українська видавнича справа у Франції першої половини ХХ століття.

Українська видавнича справа у Франції другої половини ХХ століття.

Місійна роль українського друкованого слова в еміграції.

Українські видавництва й часописи в Канаді першої хвилі еміграції.

Українське друковане слово в Канаді другої і третьої хвиль еміграції.

Сучасна українська видавнича справа в Канаді.

Зародження української видавничої справи в Німеччині.

Видавництво “Дніпрова Хвиля” Олекси Вінтоняка (Мюнхен) як зразок діяльності редактора-видавця в екстремальних умовах.

Редакторський і видавничий досвід Івана Огієнка та його значення для сучасного редактора і видавця.

Сучасна українська видавнича справа у статистичному вимірі і в порівнянні з європейськими країнами.

Сучасне вітчизняне законодавство щодо видавничої справи.

Сучасні тенденції розвитку видавничої справи в Україні (організаційний, тематичний, мовний аспекти).


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові