Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Мета і завдання курсу

Актуальність нового нормативного курсу “Авторське права” для студентів-журналістів обумовлена кількома чинниками.

Передусім, практикою діяльності вітчизняних засобів масової інформації. Останнім часом у судових інстанціях різних рівнів, Національному агентстві охорони авторських прав помітно збільшилась кількість справ про порушення редакціями газет, журналів, радіо- і телекомпаній не лише етичних, а й законодавчих норм використання текстів – журналістських чи авторських матеріалів у тому чи іншому вигляді. Нерідко в гонитві за “читабельними” матеріалами журналісти вдаються до прямого чи прихованого плагіату, компіляції, передруку чи випуску в ефір без погодження з автором чи власником тексту. Ця тенденція посилюється із активнішим входженням вітчизняних ЗМІ до системи Інтернет і оволодінням журналістами методикою програмного перекладу тексту з будь-якої іноземної мови (найтиповіший приклад – судовий позов до редакції популярного київського дайджесту “Интересная газета”).

З іншого боку, простежується прогресуюча тенденція щодо судових позовів до редакцій журналістських колективів з боку високопосадових чиновників у контексті т так званої образи честі і гідності, сутність яких нерідко криється у площині законодавчого поля про авторське право.

Не завжди готові працювати в законодавчому полі авторського права й вітчизняні видавничі структури різних форм власності. Україна відноситься до числа держав пострадянського простору, де “видавниче піратство” набрало загрозливого характеру. На це, зокрема, звернула увагу Рада Європи, організовуючи 1997 року в Киві Міжнародну конференцію про шляхи реалізації в Україні рекомендацій Ради Європи щодо виконання законодавства в галузі авторського права.

Таким чином, курс “Авторське право” має на меті заповнити давню і серйозну прогалину у фаховій підготовці вітчизняних журналістів і видавців, пов’язану із детальним ознайомленням і вивченням як міжнародної системи авторського права, так і авторського права та суміжних прав в Україні.

На багатому фактологічному матеріалі розглядається історія авторського права за рубежем і в Україні, аналізуються найголовніші міжнародні конвенції про охорону творів. Враховуючи сучасні процеси комерціалізації журналістської і видавничої справи, авторське право представлено в лекціях не лише крізь призму одного з найважливіших видів інтелектуальної власності, а й як основу ліцензійної (узаконеної) торгівлі. Значна увага приділяється аналізу практики діяльності вітчизняних і зарубіжних засобів масової інформації у контексті найпоширеніших форм порушення авторського права.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові