Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Мета і завдання курсу

Онкович А.

Метою дисципліни “Практикум з фаху” є узагальнення, закріплення, по-глиблення знань, одержаних за час навчання та застосування їх до ви-рішення фахових завдань в умовах моделювання діяльності реальної редакції. Курс має на меті сприяти студентам у набутті необхідних практичних знань і навичок для створення видавничої продукції, що забезпечує професійну підготовку майбутніх фахівців-редакторів, ви-давців.

Курс базується на сучасних методиках виготовлення видавничої про-дукції із залученням комп’ютерної техніки та використанням профе-сійних редакційно-видавничих норм та стандартів.

Діяльність студентів в межах дисципліни “Практикум з фаху” відповідає завданням співробітників реальної редакції і тісно пов'язується з практичними потребами студентської редакції у продукуванні видання.

Порядок затвердження та виконання видів робіт виконується в робочо-му порядку керівником “Практикуму” та студентами групи.

Захист “Практикум з фаху” проводиться на основі матеріалів, створених за час проходження дисципліни перед комісією у складі викладачів Ін-ституту журналістики за участю керівника “Практикуму з фаху”.

Види діяльності в межах курсу “Практикум з фаху”:

1. Розробка концепції друкованого видання.

2. Створення організаційно-штатної структури редакції.

3. Підготовка текстових та ілюстраційних матеріалів.

4. Вироблення концепції художнього оформлення видання.

5. Проект, макет і верстка власного видання.

6. Створення друкованої та електронної версії видання.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові